MangaToon
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Đã Full
127.8M
4.8
Tên tác giả: MiFenPink

Đấu với trai đểu, đối phó tiểu tam, trêu chọc chủ tịch, lại còn trở thành mẹ của con hắn. Đúng vào lúc đó thanh mai trúc mã của mình, cũng chính là ảnh đế hot nhất hiện tại quay về nước, thoắt cái biến thành sát thủ bậc nhất, tầng tầng lớp lớp mê cung biết đằng nào ra...

Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 208 chương    /    (161391)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-02-16
 48.2k  4.1k
2
Chapter 2
2020-02-16
 40.6k  2k
3
Chapter 3
2020-02-16
 40.2k  2.4k
4
Chapter 4
2020-02-16
 41.1k  3.2k
5
Chapter 5
2020-02-16
 35.9k  2k
6
Chapter 6
2020-02-16
 33.5k  1.3k
7
Chapter 7
2020-02-16
 37.4k  1.8k
8
Chapter 8
2020-02-16
 36.2k  1.8k
9
Chapter 9
2020-02-16
 34.9k  1.8k
10
Chapter 10
2020-02-16
 33.8k  1.2k
11
Chapter 11
2020-02-16
 34.1k  1.8k
12
Chapter 12
2020-02-16
 34.3k  1.4k
13
Chapter 13
2020-02-16
 31.4k  1.4k
14
Chapter 14
2020-02-16
 32.3k  1.6k
15
Chapter 15
2020-02-16
 30.3k  1.5k
16
Chapter 16
2020-02-16
 31k  1.4k
17
Chapter 17
2020-02-16
 32.1k  2.5k
18
Chapter 18
2020-02-16
 30.1k  1.1k
19
Chapter 19
2020-02-16
 29.7k  1.2k
20
Chapter 20
2020-02-16
 33.4k  1.9k
21
Chapter 21
2020-02-18
 32k  2.1k
22
Chapter 22
2020-02-19
 30k  1.2k
23
Chapter 23
2020-02-21
 33.1k  1.5k
24
Chapter 24
2020-02-25
 29k  1.6k
25
Chapter 25
2020-02-26
 32k  2.8k
26
Chapter 26
2020-02-28
 32.9k  2.7k
27
Chapter 27
2020-03-03
 32.3k  1.7k
28
Chapter 28
2020-03-04
 30.9k  2.8k
29
Chapter 29
2020-03-06
 33.6k  2.9k
30
Chapter 30
2020-03-10
 29.6k  1.1k
31
Chapter 31
2020-03-11
 31.9k  1.9k
32
Chapter 32
2020-03-13
 31.6k  1.9k
33
Chapter 33
2020-03-17
 28.8k  1.2k
34
Chapter 34
2020-03-18
 31.6k  1.6k
35
Chapter 35
2020-03-22
 32.6k  1.7k
36
Chapter 36
2020-03-25
 29.4k  1.1k
37
Chapter 37
2020-03-29
 28.2k  1.7k
38
Chapter 38
2020-04-01
 27.2k  2.1k
39
Chapter 39
2020-04-05
 26k  1.3k
40
Chapter 40
2020-04-05
 27.3k  2.2k
41
Chapter 41
2020-04-05
 25.7k  1.8k
42
Chapter 42
2020-04-05
 25.3k  1.4k
43
Chapter 43
2020-04-05
 24.3k  634
44
Chapter 44
2020-04-05
 25.6k  1.1k
45
Chapter 45
2020-04-05
 27.5k  2.4k
46
Chapter 46
2020-04-05
 23.9k  1.3k
47
Chapter 47
2020-04-05
 23k  906
48
Chapter 48
2020-04-05
 16.4k  509
49
Chapter 49
2020-04-05
 26.6k  1.5k
50
Chapter 50
2020-04-08
 31.4k  3.4k
51
Chapter 51
2020-04-12
 26.7k  2k
52
Chapter 52
2020-04-15
 23.1k  1.9k
53
Chapter 53
2020-04-19
 22.3k  1.6k
54
Chapter 54
2020-04-22
 24.3k  1k
55
Chapter 55
2020-04-26
 19.8k  717
56
Chapter 56
2020-04-26
 21.2k  1.1k
57
Chapter 57
2020-04-26
 20.7k  707
58
Chapter 58
2020-04-26
 20.5k  766
59
Chapter 59
2020-04-26
 21.6k  773
60
Chapter 60
2020-04-26
 20.1k  725
61
Chapter 61
2020-04-26
 21.3k  1.3k
62
Chapter 62
2020-04-26
 20.9k  656
63
Chapter 63
2020-04-26
 21.7k  671
64
Chapter 64
2020-04-26
 19.7k  781
65
Chapter 65
2020-04-26
 22.4k  1.5k
66
Chapter 66
2020-04-29
 21.2k  1.6k
67
Chapter 67
2020-05-03
 20.1k  1.6k
68
Chapter 68
2020-05-06
 20.2k  2k
69
Chapter 69
2020-05-10
 19.3k  1.6k
70
Chapter 70
2020-05-13
 19.2k  1.4k
71
Chapter 71
2020-05-17
 18.1k  546
72
Chapter 72
2020-05-20
 16.9k  840
73
Chapter 73
2020-05-24
 16.9k  966
74
Chapter 74
2020-05-27
 16.2k  887
75
Chapter 75
2020-05-30
 15.5k  403
76
Chapter 76
2020-05-30
 17.8k  1.1k
77
Chapter 77
2020-05-30
 14.7k  509
78
Chapter 78
2020-05-30
 14.6k  788
79
Chapter 79
2020-05-30
 15.9k  619
80
Chapter 80
2020-05-30
 15.5k  427
81
Chapter 81
2020-05-30
 14.7k  439
82
Chapter 82
2020-05-30
 14.2k  485
83
Chapter 83
2020-05-30
 14.2k  509
84
Chapter 84
2020-05-30
 14.2k  404
85
Chapter 85
2020-05-30
 14.5k  445
86
Chapter 86
2020-05-30
 15.2k  442
87
Chapter 87
2020-05-30
 14.1k  495
88
Chapter 88
2020-05-30
 13.8k  454
89
Chapter 89
2020-05-30
 13.8k  340
90
Chapter 90
2020-05-31
 14.9k  651
91
Chapter 91
2020-06-03
 16k  669
92
Chapter 92
2020-06-07
 14.6k  576
93
Chapter 93
2020-06-10
 14.4k  607
94
Chapter 94
2020-06-14
 13.2k  466
95
Chapter 95
2020-06-17
 13.7k  494
96
Chapter 96
2020-06-21
 12.8k  438
97
Chapter 97
2020-06-21
 12.6k  603
98
Chapter 98
2020-06-21
 11.9k  534
99
Chapter 99
2020-06-21
 11.9k  353
100
Chapter 100
2020-06-21
 12.4k  252
101
Chapter 101
2020-06-21
 11.3k  264
102
Chapter 102
2020-06-21
 11.9k  358
103
Chapter 103
2020-06-21
 11.2k  451
104
Chapter 104
2020-06-21
 11.1k  422
105
Chapter 105
2020-06-21
 11.7k  391
106
Chapter 106
2020-06-21
 12.3k  693
107
Chapter 107
2020-06-24
 12.1k  523
108
Chapter 108
2020-06-28
 11.5k  650
109
Chapter 109
2020-07-01
 11.8k  622
110
Chapter 110
2020-07-05
 11.3k  489
111
Chapter 111
2020-07-08
 11.7k  523
112
Chapter 112
2020-07-12
 11.3k  450
113
Chapter 113
2020-07-15
 13.1k  1k
114
Chapter 114
2020-07-19
 12.8k  1.1k
115
Chapter 115
2020-07-22
 11.7k  905
116
Chapter 116
2020-07-26
 11.7k  507
117
Chapter 117
2020-07-29
 11.9k  477
118
Chapter 118
2020-08-02
 11.3k  434
119
Chapter 119
2020-08-05
 11.9k  413
120
Chapter 120
2020-08-09
 11.9k  321
121
Chapter 121
2020-08-12
 11.3k  328
122
Chapter 122
2020-08-16
 11.2k  379
123
Chapter 123
2020-08-19
 11.6k  402
124
Chapter 124
2020-08-26
 11.1k  335
125
Chapter 125
2020-08-30
 11.5k  346
126
Chapter 126
2020-09-06
 10.6k  385
127
Chapter 127
2020-09-13
 10.8k  542
128
Chapter 128
2020-09-20
 10.8k  336
129
Chapter 129
2020-09-27
 9.7k  251
130
Chapter 130
2020-10-04
 10.2k  370
131
Chapter 131
2020-10-11
 9.5k  262
132
Chapter 132
2020-10-18
 10.3k  316
133
Chapter 133
2020-10-25
 9.1k  209
134
Chapter 134
2020-11-01
 9k  169
135
Chapter 135
2020-11-08
 8.7k  148
136
Chapter 136
2020-11-15
 9.2k  224
137
Chapter 137
2020-11-22
 9.4k  188
138
Chapter 138
2020-11-29
 9.5k  176
139
Chapter 139
2020-12-06
 9.6k  277
140
Chapter 140
2020-12-13
 9.4k  156
141
Chapter 141
2020-12-20
 11k  551
142
Chapter 142
2020-12-27
 9.4k  368
143
Chapter 143
2021-01-03
 9.3k  347
144
Chapter 144
2021-01-10
 8.5k  190
145
Chapter 145
2021-01-17
 8.5k  417
146
Chapter 146
2021-01-24
 8.2k  247
147
Chapter 147
2021-01-31
 8.4k  193
148
Chapter 148
2021-02-07
 8.7k  254
149
Chapter 149
2021-02-14
 8.4k  253
150
Chapter 150
2021-02-21
 8.8k  298
151
Chapter 151
2021-02-28
 8.4k  220
152
Chapter 152
2021-03-07
 8k  245
153
Chapter 153
2021-03-14
 7.7k  196
154
Chapter 154
2021-03-21
 7.5k  183
155
Chapter 155
2021-03-28
 7.9k  226
156
Chapter 156
2021-04-04
 7.7k  323
157
Chapter 157
2021-04-11
 7.4k  176
158
Chapter 158
2021-04-18
 7.5k  228
159
Chapter 159
2021-04-25
 7.3k  201
160
Chapter 160
2021-05-02
 7.3k  222
161
Chapter 161
2021-05-09
 7.7k  200
162
Chapter 162
2021-05-16
 8.1k  312
163
Chapter 163
2021-05-23
 7.5k  464
164
Chapter 164
2021-05-30
 7.4k  294
165
Chapter 165
2021-06-06
 7k  242
166
Chapter 166
2021-06-13
 7.4k  420
167
Chapter 167
2021-06-20
 6.4k  265
168
Chapter 168
2021-06-27
 6.6k  601
169
Chapter 169
2021-07-04
 5.9k  295
170
Chapter 170
2021-07-11
 6.8k  986
171
Chapter 171
2021-10-15
 3.8k  223
172
Chapter 172
2021-10-18
 3.9k  177
173
Chapter 173
2021-10-22
 3.4k  186
174
Chapter 174
2021-10-25
 3.2k  152
175
Chapter 175
2021-10-29
 3.1k  142
176
Chapter 176
2021-11-01
 3.4k  207
177
Chapter 177
2021-11-05
 3.2k  221
178
Chapter 178
2021-11-08
 3k  232
179
Chapter 179
2021-11-12
 2.8k  135
180
Chapter 180
2021-11-15
 3.3k  179
181
Chapter 181
2021-12-26
 2.7k  124
182
Chapter 182
2022-01-02
 2.6k  109
183
Chapter 183
2022-01-09
 2.5k  135
184
Chapter 184
2022-01-16
 2.3k  143
185
Chapter 185
2022-01-23
 2.2k  90
186
Chapter 186
2022-01-24
 2.3k  146
187
Chapter 187
2022-02-12
 2.1k  140
188
Chapter 188
2022-02-19
 2.1k  49
189
Chapter 189
2022-03-04
 2.1k  96
190
Chapter 190
2022-04-05
 2.1k  179
191
Chapter 191
2022-05-14
 1.6k  97
192
Chapter 192
2022-05-21
 1.5k  66
193
Chapter 193
2022-05-28
 1.6k  75
194
Chapter 194
2022-06-16
 1.5k  70
195
Chapter 195
2022-06-23
 1.5k  65
196
Chapter 196
2022-06-30
 1.5k  80
197
Chapter 197
2022-07-07
 1.5k  61
198
Chapter 198
2022-07-14
 1.5k  69
199
Chapter 199
2022-07-21
 1.8k  191
200
Chapter 200
2022-08-29
 1.4k  76
201
Chapter 201
2022-08-31
 1.4k  44
202
Chapter 202
2022-09-05
 1.3k  45
203
Chapter 203
2022-09-07
 1.3k  46
204
Chapter 204
2022-09-14
 1.3k  41
205
Chapter 205
2022-09-21
 1.3k  46
206
Chapter 206
2022-09-28
 1.2k  29
207
Chapter 207
2022-10-05
 1.2k  50
208
Chapter 208
2022-10-12
 2.2k  205
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Tình yêu/Tổng tài
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Siêu năng lực/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Bá đạo/Dị tộc/Thú cưng
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Bảo bảo/Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1/Ngược luyến tình thâm
[ĐN Tokyo Revengers X Conan] THE RED
[ĐN Tokyo Revengers X Conan] THE RED
Trường học/Fanfic
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook