MangaToon
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Đã Full
136.5M
4.6
Tên tác giả: iReader

Dây dưa 1 đêm, ném lại 200 đồng tự nhận là mình đen đủi! Tưởng rằng từ giờ thành người dưng, mà đâu ngờ cứ năm lần bảy lượt bị lôi lên giường… sau đó cô tức điên, đổi lại được một câu muốn chịu trách nhiệm với cô của anh ta. Cô rất muốn biết, “ chịu trách nhiệm thế nào?” anh ta như sói như hổ vồ lên phía trước, “tiếp tục ngủ!”

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 333 chương    /    (138560)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-26
 48.4k  5.3k
2
Chapter 2
2020-06-26
 33.7k  1.6k
3
Chapter 3
2020-06-26
 31.8k  1.2k
4
Chapter 4
2020-06-26
 30.2k  2.1k
5
Chapter 5
2020-06-26
 31.4k  1.5k
6
Chapter 6
2020-06-26
 29.5k  747
7
Chapter 7
2020-06-26
 28.4k  1.9k
8
Chapter 8
2020-06-26
 26.9k  318
9
Chapter 9
2020-06-26
 30.8k  2.4k
10
Chapter 10
2020-06-26
 33k  1.3k
11
Chapter 11
2020-06-29
 27.4k  1k
12
Chapter 12
2020-07-03
 25.1k  595
13
Chapter 13
2020-07-06
 27.2k  868
14
Chapter 14
2020-07-10
 25.6k  1.3k
15
Chapter 15
2020-07-13
 25.1k  700
16
Chapter 16
2020-07-17
 27.1k  1k
17
Chapter 17
2020-07-20
 26k  968
18
Chapter 18
2020-07-22
 23k  635
19
Chapter 19
2020-07-22
 23.6k  1.3k
20
Chapter 20
2020-07-22
 24k  966
21
Chapter 21
2020-07-10
 25.3k  1k
22
Chapter 22
2020-07-22
 23.3k  819
23
Chapter 23
2020-07-22
 22.8k  795
24
Chapter 24
2020-07-22
 22.3k  886
25
Chapter 25
2020-07-22
 20.9k  397
26
Chapter 26
2020-07-22
 22.4k  358
27
Chapter 27
2020-07-22
 23.1k  942
28
Chapter 28
2020-07-24
 21k  644
29
Chapter 29
2020-07-27
 21.7k  513
30
Chapter 30
2020-07-31
 21.1k  833
31
Chapter 31
2020-08-03
 21.8k  488
32
Chapter 32
2020-08-07
 22.7k  1k
33
Chapter 33
2020-08-10
 22.3k  708
34
Chapter 34
2020-08-14
 22.4k  692
35
Chapter 35
2020-08-17
 23.3k  3.5k
36
Chapter 36
2020-08-21
 21.1k  1.2k
37
Chapter 37
2020-08-24
 21.8k  865
38
Chapter 38
2020-08-27
 20.1k  583
39
Chapter 39
2020-08-27
 19k  618
40
Chapter 40
2020-08-27
 19.3k  757
41
Chapter 41
2020-08-27
 18.4k  829
42
Chapter 42
2020-08-27
 17.7k  901
43
Chapter 43
2020-08-27
 16.6k  582
44
Chapter 44
2020-08-27
 17.1k  682
45
Chapter 45
2020-08-27
 17.1k  493
46
Chapter 46
2020-08-27
 16.2k  459
47
Chapter 47
2020-08-27
 15.9k  756
48
Chapter 48
2020-08-28
 16.4k  777
49
Chapter 49
2020-08-31
 17.4k  691
50
Chapter 50
2020-09-04
 15.9k  428
51
Chapter 51
2020-09-07
 15.1k  545
52
Chapter 52
2020-09-11
 14.9k  679
53
Chapter 53
2020-09-14
 14.9k  653
54
Chapter 54
2020-09-18
 15.2k  826
55
Chapter 55
2020-09-21
 15.6k  750
56
Chapter 56
2020-09-25
 14.5k  461
57
Chapter 57
2020-09-28
 14.4k  432
58
Chapter 58
2020-10-02
 14.1k  672
59
Chapter 59
2020-10-05
 13.9k  775
60
Chapter 60
2020-10-09
 13.7k  412
61
Chapter 61
2020-10-12
 12.9k  440
62
Chapter 62
2020-10-16
 13.7k  572
63
Chapter 63
2020-10-19
 13.8k  517
64
Chapter 64
2020-10-23
 13k  299
65
Chapter 65
2020-10-26
 12.8k  459
66
Chapter 66
2020-10-30
 13.6k  781
67
Chapter 67
2020-11-02
 12.7k  530
68
Chapter 68
2020-11-05
 11.9k  356
69
Chapter 69
2020-11-05
 11.6k  551
70
Chapter 70
2020-11-05
 11.4k  279
71
Chapter 71
2020-11-05
 12.2k  333
72
Chapter 72
2020-11-05
 10.8k  246
73
Chapter 73
2020-11-05
 11.6k  259
74
Chapter 74
2020-11-05
 12.4k  768
75
Chapter 75
2020-11-05
 11.7k  486
76
Chapter 76
2020-11-05
 11.1k  204
77
Chapter 77
2020-11-05
 10.8k  130
78
Chapter 78
2020-11-06
 12.6k  724
79
Chapter 79
2020-11-09
 12k  422
80
Chapter 80
2020-11-13
 11.5k  260
81
Chapter 81
2020-11-16
 11.3k  241
82
Chapter 82
2020-11-20
 11.8k  236
83
Chapter 83
2020-11-23
 11.4k  340
84
Chapter 84
2020-11-27
 10.5k  293
85
Chapter 85
2020-11-30
 11.3k  443
86
Chapter 86
2020-12-04
 11.1k  209
87
Chapter 87
2020-12-07
 10.9k  314
88
Chapter 88
2020-12-11
 11.1k  323
89
Chapter 89
2020-12-14
 11k  583
90
Chapter 90
2020-12-18
 11.6k  483
91
Chapter 91
2020-12-21
 11.4k  331
92
Chapter 92
2020-12-25
 11.1k  478
93
Chapter 93
2020-12-28
 10.9k  442
94
Chapter 94
2020-12-29
 9.7k  616
95
Chapter 95
2020-12-29
 9.9k  311
96
Chapter 96
2020-12-29
 9.4k  339
97
Chapter 97
2020-12-29
 9.7k  302
98
Chapter 98
2020-12-29
 10.3k  396
99
Chapter 99
2020-12-29
 10.1k  379
100
Chapter 100
2020-12-29
 10.4k  489
101
Chapter 101
2020-12-29
 10.1k  447
102
Chapter 102
2020-12-29
 10.2k  717
103
Chapter 103
2020-12-29
 11.1k  694
104
Chapter 104
2021-01-01
 11k  620
105
Chapter 105
2021-01-04
 10.1k  668
106
Chapter 106
2021-01-08
 10.2k  419
107
Chapter 107
2021-01-11
 9.7k  488
108
Chapter 108
2021-01-12
 8.4k  289
109
Chapter 109
2021-01-12
 9k  473
110
Chapter 110
2021-01-12
 9.2k  462
111
Chapter 111
2021-01-12
 8.5k  212
112
Chapter 112
2021-01-12
 8.8k  393
113
Chapter 113
2021-01-12
 8.8k  554
114
Chapter 114
2021-01-12
 8.4k  226
115
Chapter 115
2021-01-12
 8.1k  272
116
Chapter 116
2021-01-12
 8.7k  837
117
Chapter 117
2021-01-12
 9.8k  286
118
Chapter 118
2021-01-15
 9.1k  386
119
Chapter 119
2021-01-18
 10.1k  481
120
Chapter 120
2021-01-22
 9.2k  209
121
Chapter 121
2021-01-25
 8.7k  392
122
Chapter 122
2021-01-29
 8.8k  323
123
Chapter 123
2021-02-01
 8.9k  237
124
Chapter 124
2021-02-05
 10k  805
125
Chapter 125
2021-02-08
 9.3k  904
126
Chapter 126
2021-02-12
 9.5k  398
127
Chapter 127
2021-02-15
 9.5k  587
128
Chapter 128
2021-02-19
 10k  964
129
Chapter 129
2021-02-21
 8.2k  191
130
Chapter 130
2021-02-21
 8.4k  113
131
Chapter 131
2021-02-21
 8.2k  184
132
Chapter 132
2021-02-21
 8.4k  629
133
Chapter 133
2021-02-21
 7.6k  373
134
Chapter 134
2021-02-21
 8k  258
135
Chapter 135
2021-02-21
 7.7k  393
136
Chapter 136
2021-02-21
 7.6k  224
137
Chapter 137
2021-02-21
 7.8k  75
138
Chapter 138
2021-02-21
 9.3k  503
139
Chapter 139
2021-02-22
 10.1k  718
140
Chapter 140
2021-02-25
 8.1k  360
141
Chapter 141
2021-02-25
 8.3k  718
142
Chapter 142
2021-02-25
 7.9k  179
143
Chapter 143
2021-02-25
 8.2k  170
144
Chapter 144
2021-02-25
 7.8k  184
145
Chapter 145
2021-02-25
 8.2k  188
146
Chapter 146
2021-02-25
 7.7k  139
147
Chapter 147
2021-02-25
 8.3k  256
148
Chapter 148
2021-02-25
 8.5k  490
149
Chapter 149
2021-02-25
 8.7k  251
150
Chapter 150
2021-02-26
 10.1k  615
151
Chapter 151
2021-03-01
 9.5k  505
152
Chapter 152
2021-03-05
 9.1k  365
153
Chapter 153
2021-03-08
 9.2k  592
154
Chapter 154
2021-03-12
 8.9k  435
155
Chapter 155
2021-03-15
 9k  360
156
Chapter 156
2021-03-19
 9k  323
157
Chapter 157
2021-03-22
 9.1k  471
158
Chapter 158
2021-03-26
 8k  507
159
Chapter 159
2021-03-29
 8.8k  508
160
Chapter 160
2021-04-02
 8.8k  426
161
Chapter 161
2021-04-05
 8.5k  338
162
Chapter 162
2021-04-09
 8.1k  272
163
Chapter 163
2021-04-12
 8k  513
164
Chapter 164
2021-04-16
 8.1k  372
165
Chapter 165
2021-04-19
 9.2k  1.1k
166
Chapter 166
2021-04-23
 10.7k  556
167
Chapter 167
2021-04-26
 9.7k  446
168
Chapter 168
2021-04-30
 9.2k  430
169
Chapter 169
2021-05-03
 8.8k  325
170
Chapter 170
2021-05-07
 8.6k  472
171
Chapter 171
2021-05-10
 8.3k  669
172
Chapter 172
2021-05-14
 8.1k  407
173
Chapter 173
2021-05-17
 8.3k  584
174
Chapter 174
2021-05-21
 8k  423
175
Chapter 175
2021-05-24
 8.1k  470
176
Chapter 176
2021-05-28
 7.9k  231
177
Chapter 177
2021-05-31
 8.8k  492
178
Chapter 178
2021-06-04
 8.2k  251
179
Chapter 179
2021-06-07
 8.7k  435
180
Chapter 180
2021-06-11
 8.1k  430
181
Chapter 181
2021-06-14
 8.1k  459
182
Chapter 182
2021-06-18
 7.7k  346
183
Chapter 183
2021-06-20
 6.9k  164
184
Chapter 184
2021-06-20
 6.7k  103
185
Chapter 185
2021-06-20
 6.8k  108
186
Chapter 186
2021-06-20
 6.7k  223
187
Chapter 187
2021-06-20
 6.4k  146
188
Chapter 188
2021-06-20
 6.4k  174
189
Chapter 189
2021-06-20
 6.4k  138
190
Chapter 190
2021-06-20
 6.9k  484
191
Chapter 191
2021-06-20
 6.4k  146
192
Chapter 192
2021-06-20
 7.7k  331
193
Chapter 193
2021-06-21
 8.3k  471
194
Chapter 194
2021-06-25
 8.4k  573
195
Chapter 195
2021-06-28
 8k  387
196
Chapter 196
2021-07-02
 7.4k  319
197
Chapter 197
2021-07-05
 7.5k  387
198
Chapter 198
2021-07-09
 7.3k  408
199
Chapter 199
2021-07-12
 7.4k  517
200
Chapter 200
2021-07-16
 7.4k  577
201
Chapter 201
2021-07-19
 6.7k  463
202
Chapter 202
2021-07-23
 7.4k  402
203
Chapter 203
2021-07-26
 6.6k  543
204
Chapter 204
2021-07-30
 6.6k  337
205
Chapter 205
2021-08-02
 6.6k  326
206
Chapter 206
2021-08-06
 6.3k  455
207
Chapter 207
2021-08-09
 6.6k  303
208
Chapter 208
2021-08-13
 6.6k  367
209
Chapter 209
2021-08-16
 7.1k  392
210
Chapter 210
2021-08-20
 7.4k  405
211
Chapter 211
2021-08-23
 6.9k  341
212
Chapter 212
2021-08-27
 6.8k  240
213
Chapter 213
2021-08-30
 6.5k  387
214
Chapter 214
2021-09-03
 6.2k  188
215
Chapter 215
2021-09-06
 5.7k  558
216
Chapter 216
2021-09-10
 5.8k  262
217
Chapter 217
2021-09-12
 5.2k  151
218
Chapter 218
2021-09-12
 5.1k  171
219
Chapter 219
2021-09-12
 4.9k  153
220
Chapter 220
2021-09-12
 4.9k  128
221
Chapter 221
2021-09-12
 4.9k  161
222
Chapter 222
2021-09-12
 4.9k  92
223
Chapter 223
2021-09-12
 4.7k  134
224
Chapter 224
2021-09-12
 4.7k  82
225
Chapter 225
2021-09-12
 5.1k  174
226
Chapter 226
2021-09-12
 5.7k  380
227
Chapter 227
2021-09-13
 5.5k  284
228
Chapter 228
2021-09-17
 5.5k  198
229
Chapter 229
2021-09-20
 5.2k  182
230
Chapter 230
2021-09-24
 5.2k  337
231
Chapter 231
2021-09-27
 5k  233
232
Chapter 232
2021-10-01
 4.8k  257
233
Chapter 233
2021-10-04
 5.1k  263
234
Chapter 234
2021-10-08
 5.1k  205
235
Chapter 235
2021-10-11
 5k  335
236
Chapter 236
2021-10-15
 4.8k  251
237
Chapter 237
2021-10-18
 4.6k  165
238
Chapter 238
2021-10-22
 4.3k  186
239
Chapter 239
2021-10-25
 4.5k  166
240
Chapter 240
2021-10-29
 4.6k  190
241
Chapter 241
2021-11-01
 4.6k  274
242
Chapter 242
2021-11-08
 4.4k  214
243
Chapter 243
2021-11-15
 4.3k  167
244
Chapter 244
2021-11-22
 4.4k  332
245
Chapter 245
2021-11-29
 4.2k  187
246
Chapter 246
2021-12-06
 4.5k  257
247
Chapter 247
2021-12-13
 4.4k  234
248
Chapter 248
2021-12-20
 4.4k  341
249
Chapter 249
2021-12-27
 4.4k  252
250
Chapter 250
2022-01-03
 4.4k  360
251
Chapter 251
2022-01-10
 4.4k  279
252
Chapter 252
2022-01-17
 4.3k  316
253
Chapter 253
2022-01-24
 4.3k  258
254
Chapter 254
2022-01-31
 4.1k  248
255
Chapter 255
2022-02-07
 3.9k  281
256
Chapter 256
2022-02-14
 3.8k  216
257
Chapter 257
2022-02-21
 3.8k  218
258
Chapter 258
2022-02-28
 3.7k  157
259
Chapter 259
2022-03-07
 3.5k  111
260
Chapter 260
2022-03-14
 3.5k  242
261
Chapter 261
2022-03-21
 3.4k  153
262
Chapter 262
2022-03-28
 3.4k  269
263
Chapter 263
2022-04-04
 3.1k  193
264
Chapter 264
2022-04-11
 3.4k  218
265
Chapter 265
2022-04-18
 3k  201
266
Chapter 266
2022-04-25
 3k  133
267
Chapter 267
2022-05-02
 3k  133
268
Chapter 268
2022-05-09
 2.8k  131
269
Chapter 269
2022-05-12
 2.6k  267
270
Chapter 270
2022-05-16
 2.7k  145
271
Chapter 271
2022-05-19
 2.5k  130
272
Chapter 272
2022-05-23
 2.4k  101
273
Chapter 273
2022-05-26
 2.5k  120
274
Chapter 274
2022-05-30
 2.6k  179
275
Chapter 275
2022-06-02
 2.6k  96
276
Chapter 276
2022-06-06
 2.4k  143
277
Chapter 277
2022-06-09
 2.4k  135
278
Chapter 278
2022-06-13
 2.3k  130
279
Chapter 279
2022-06-15
 2.1k  36
280
Chapter 280
2022-06-15
 2.1k  27
281
Chapter 281
2022-06-15
 2.1k  34
282
Chapter 282
2022-06-15
 2k  48
283
Chapter 283
2022-06-15
 2.1k  49
284
Chapter 284
2022-06-15
 2.1k  67
285
Chapter 285
2022-06-15
 2.2k  101
286
Chapter 286
2022-06-16
 2.3k  97
287
Chapter 287
2022-06-20
 2.4k  112
288
Chapter 288
2022-06-23
 2.3k  94
289
Chapter 289
2022-06-27
 2.3k  113
290
Chapter 290
2022-06-30
 2.4k  90
291
Chapter 291
2022-07-04
 2.4k  128
292
Chapter 292
2022-07-07
 2.4k  115
293
Chapter 293
2022-07-11
 2.3k  120
294
Chapter 294
2022-07-14
 2.2k  85
295
Chapter 295
2022-07-18
 2.2k  124
296
Chapter 296
2022-07-21
 2.2k  87
297
Chapter 297
2022-07-25
 2.1k  89
298
Chapter 298
2022-07-28
 2.2k  104
299
Chapter 299
2022-08-01
 2.1k  98
300
Chapter 300
2022-08-04
 2.2k  86
301
Chapter 301
2022-08-08
 2.1k  93
302
Chapter 302
2022-08-11
 2.1k  91
303
Chapter 303
2022-08-15
 2k  90
304
Chapter 304
2022-08-18
 2.1k  89
305
Chapter 305
2022-08-22
 2k  84
306
Chapter 306
2022-08-25
 1.9k  88
307
Chapter 307
2022-08-29
 1.9k  63
308
Chapter 308
2022-08-31
 1.7k  64
309
Chapter 309
2022-08-31
 1.6k  31
310
Chapter 310
2022-08-31
 1.6k  33
311
Chapter 311
2022-08-31
 1.6k  19
312
Chapter 312
2022-08-31
 1.6k  32
313
Chapter 313
2022-08-31
 1.6k  42
314
Chapter 314
2022-08-31
 1.7k  62
315
Chapter 315
2022-09-01
 1.9k  78
316
Chapter 316
2022-09-05
 1.8k  66
317
Chapter 317
2022-09-08
 1.8k  70
318
Chapter 318
2022-09-12
 1.7k  58
319
Chapter 319
2022-09-15
 1.6k  55
320
Chapter 320
2022-09-19
 1.8k  98
321
Chapter 321
2022-09-26
 1.6k  102
322
Chapter 322
2022-10-03
 1.5k  71
323
Chapter 323
2022-10-10
 1.5k  66
324
Chapter 324
2022-10-17
 1.5k  63
325
Chapter 325
2022-10-24
 1.5k  74
326
Chapter 326
2022-10-31
 1.5k  78
327
Chapter 327
2022-11-07
 1.5k  120
328
Chapter 328
2022-11-21
 1.4k  73
329
Chapter 329
2022-11-28
 1.4k  84
330
Chapter 330
2022-12-05
 1.3k  78
331
Chapter 331
2022-12-12
 1.4k  71
332
Chapter 332
2022-12-20
 1.2k  54
333
Chapter 333
2022-12-26
 2.4k  396
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Boss Ca Ca Khó Tính
Boss Ca Ca Khó Tính
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Đam mỹ/Xuyên Không
Bố Nuôi...[H+]
Bố Nuôi...[H+]
Tình yêu/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook