MangaToon
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Đã Full
215.6M
4.7
Tên tác giả: Jemon Culture

Mẹ kế ức hiếp, gã đàn ông khốn nạn bạc tình, Nghiêm Sắt Sắt trùng sinh cố gắng xoay chuyển tình thế! Ơ,này Phó Đại thiếu, sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế? Một kịch bản trùng sinh cuồng ngược trong trí tưởng tượng của Nghiêm Sắt Sắt lại biến thành tổng tài chiều vợ vô hạn.

Truyện này do Jemon Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 359 chương    /    (290654)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-11-09
 65.5k  5.5k
2
Chapter 2
2020-11-09
 51.5k  2.4k
3
Chapter 3
2020-11-09
 48.5k  4.3k
4
Chapter 4
2020-11-09
 43.7k  1.4k
5
Chapter 5
2020-11-09
 42.2k  1.6k
6
Chapter 6
2020-11-09
 40.6k  1.3k
7
Chapter 7
2020-11-09
 39.9k  1.2k
8
Chapter 8
2020-11-09
 39.1k  959
9
Chapter 9
2020-11-09
 40.5k  1.4k
10
Chapter 10
2020-11-09
 37.1k  1.1k
11
Chapter 11
2020-11-11
 38k  1.6k
12
Chapter 12
2020-11-13
 40.2k  1.8k
13
Chapter 13
2020-11-18
 39.2k  2.3k
14
Chapter 14
2020-11-20
 39.3k  2.4k
15
Chapter 15
2020-11-25
 36.2k  2.2k
16
Chapter 16
2020-11-27
 36.6k  1.3k
17
Chapter 17
2020-11-29
 38.2k  3.7k
18
Chapter 18
2020-11-29
 33.2k  983
19
Chapter 19
2020-11-29
 30.8k  1.2k
20
Chapter 20
2020-11-29
 29.9k  744
21
Chapter 21
2020-11-29
 33.2k  1.4k
22
Chapter 22
2020-11-29
 32.9k  1.8k
23
Chapter 23
2020-11-29
 33.7k  2.4k
24
Chapter 24
2020-11-29
 31.8k  1.1k
25
Chapter 25
2020-11-29
 29.5k  679
26
Chapter 26
2020-11-29
 32.5k  1.5k
27
Chapter 27
2020-12-02
 32.3k  1.5k
28
Chapter 28
2020-12-04
 33.3k  1.7k
29
Chapter 29
2020-12-09
 36.7k  2.7k
30
Chapter 30
2020-12-11
 36.3k  1.7k
31
Chapter 31
2020-12-16
 35k  2.1k
32
Chapter 32
2020-12-18
 31.9k  1.2k
33
Chapter 33
2020-12-23
 33k  1.6k
34
Chapter 34
2020-12-25
 29k  857
35
Chapter 35
2020-12-26
 29.2k  953
36
Chapter 36
2020-12-26
 30.4k  858
37
Chapter 37
2020-12-26
 28.8k  865
38
Chapter 38
2020-12-26
 30.1k  1.4k
39
Chapter 39
2020-12-26
 30.9k  2.6k
40
Chapter 40
2020-12-26
 32.1k  1.5k
41
Chapter 41
2020-12-26
 32.4k  1.7k
42
Chapter 42
2020-12-26
 30.6k  1.2k
43
Chapter 43
2020-12-26
 32.6k  1.5k
44
Chapter 44
2020-12-30
 29.9k  1.6k
45
Chapter 45
2021-01-01
 30.3k  1.8k
46
Chapter 46
2021-01-08
 30.6k  1.3k
47
Chapter 47
2021-01-13
 30.4k  2k
48
Chapter 48
2021-01-15
 29k  1.1k
49
Chapter 49
2021-01-20
 30.1k  960
50
Chapter 50
2021-01-22
 30.2k  1.4k
51
Chapter 51
2021-01-27
 30.9k  1.7k
52
Chapter 52
2021-01-29
 30.8k  968
53
Chapter 53
2021-02-03
 27.4k  842
54
Chapter 54
2021-02-05
 29.4k  1.1k
55
Chapter 55
2021-02-10
 29.1k  1.2k
56
Chapter 56
2021-02-12
 31.4k  1.8k
57
Chapter 57
2021-02-17
 26.9k  1k
58
Chapter 58
2021-02-19
 30.5k  1.5k
59
Chapter 59
2021-02-24
 27.3k  701
60
Chapter 60
2021-02-26
 29.5k  1.4k
61
Chapter 61
2021-03-03
 30.3k  1.8k
62
Chapter 62
2021-03-05
 29.5k  1.5k
63
Chapter 63
2021-03-10
 28.7k  3.9k
64
Chapter 64
2021-03-12
 28.9k  1.2k
65
Chapter 65
2021-03-17
 26.8k  920
66
Chapter 66
2021-03-19
 27.3k  1k
67
Chapter 67
2021-03-20
 26.3k  1.2k
68
Chapter 68
2021-03-20
 24.1k  701
69
Chapter 69
2021-03-20
 25.2k  1.4k
70
Chapter 70
2021-03-20
 24.1k  728
71
Chapter 71
2021-03-20
 24.3k  1.3k
72
Chapter 72
2021-03-20
 25.4k  1.2k
73
Chapter 73
2021-03-20
 27.5k  1.9k
74
Chapter 74
2021-03-24
 25.8k  902
75
Chapter 75
2021-03-26
 25.8k  1k
76
Chapter 76
2021-03-31
 25.4k  1.1k
77
Chapter 77
2021-04-02
 26.4k  1.1k
78
Chapter 78
2021-04-07
 24.6k  1k
79
Chapter 79
2021-04-09
 23.8k  689
80
Chapter 80
2021-04-14
 24.2k  758
81
Chapter 81
2021-04-16
 25.6k  810
82
Chapter 82
2021-04-18
 23.8k  1.3k
83
Chapter 83
2021-04-18
 24.8k  1.9k
84
Chapter 84
2021-04-18
 24.7k  2.1k
85
Chapter 85
2021-04-18
 24.9k  884
86
Chapter 86
2021-04-18
 25.4k  1.9k
87
Chapter 87
2021-04-18
 24.8k  1.6k
88
Chapter 88
2021-04-18
 26.3k  1.1k
89
Chapter 89
2021-04-18
 28.7k  3.5k
90
Chapter 90
2021-04-18
 28.3k  1.2k
91
Chapter 91
2021-04-18
 26.4k  1.5k
92
Chapter 92
2021-04-21
 23.9k  1.1k
93
Chapter 93
2021-04-23
 26k  1.6k
94
Chapter 94
2021-04-28
 24.9k  1k
95
Chapter 95
2021-04-30
 25.9k  1.2k
96
Chapter 96
2021-05-05
 25.1k  1.2k
97
Chapter 97
2021-05-07
 25.8k  1.5k
98
Chapter 98
2021-05-12
 25.5k  1.5k
99
Chapter 99
2021-05-14
 24.9k  1.4k
100
Chapter 100
2021-05-19
 24.8k  1.7k
101
Chapter 101
2021-05-21
 24.3k  1.5k
102
Chapter 102
2021-05-26
 22.1k  1.4k
103
Chapter 103
2021-05-28
 23.2k  1.4k
104
Chapter 104
2021-06-02
 21.5k  671
105
Chapter 105
2021-06-04
 20.5k  778
106
Chapter 106
2021-06-09
 22.3k  827
107
Chapter 107
2021-06-11
 21.6k  924
108
Chapter 108
2021-06-12
 20k  380
109
Chapter 109
2021-06-12
 19.9k  495
110
Chapter 110
2021-06-12
 21.3k  624
111
Chapter 111
2021-06-12
 20k  710
112
Chapter 112
2021-06-12
 20.3k  513
113
Chapter 113
2021-06-12
 20.4k  518
114
Chapter 114
2021-06-12
 20.4k  610
115
Chapter 115
2021-06-12
 20.7k  647
116
Chapter 116
2021-06-12
 20.4k  533
117
Chapter 117
2021-06-12
 22.3k  1.2k
118
Chapter 118
2021-06-16
 22.1k  1.2k
119
Chapter 119
2021-06-18
 21k  939
120
Chapter 120
2021-06-23
 22.2k  1.6k
121
Chapter 121
2021-06-25
 21.9k  1.8k
122
Chapter 122
2021-06-30
 21.3k  937
123
Chapter 123
2021-07-02
 21.8k  1.1k
124
Chapter 124
2021-07-07
 20.7k  872
125
Chapter 125
2021-07-09
 21k  1.3k
126
Chapter 126
2021-07-14
 21.6k  1.4k
127
Chapter 127
2021-07-16
 21.8k  1.1k
128
Chapter 128
2021-07-21
 19.8k  814
129
Chapter 129
2021-07-23
 19.2k  818
130
Chapter 130
2021-07-28
 18.4k  838
131
Chapter 131
2021-07-30
 18.7k  687
132
Chapter 132
2021-08-04
 19.1k  1.2k
133
Chapter 133
2021-08-06
 18.2k  812
134
Chapter 134
2021-08-11
 18.6k  875
135
Chapter 135
2021-08-13
 18.3k  977
136
Chapter 136
2021-08-18
 17.7k  769
137
Chapter 137
2021-08-20
 17.9k  970
138
Chapter 138
2021-08-25
 16.6k  560
139
Chapter 139
2021-08-27
 17.4k  979
140
Chapter 140
2021-09-01
 16.9k  728
141
Chapter 141
2021-09-03
 16.1k  750
142
Chapter 142
2021-09-08
 16k  854
143
Chapter 143
2021-09-10
 15.8k  1.1k
144
Chapter 144
2021-09-15
 13.7k  556
145
Chapter 145
2021-09-17
 14.2k  763
146
Chapter 146
2021-09-22
 13.7k  701
147
Chapter 147
2021-09-24
 14.5k  555
148
Chapter 148
2021-09-29
 14.4k  473
149
Chapter 149
2021-10-01
 12.5k  723
150
Chapter 150
2021-10-02
 12.7k  306
151
Chapter 151
2021-10-02
 13.2k  646
152
Chapter 152
2021-10-02
 11.8k  395
153
Chapter 153
2021-10-02
 12k  258
154
Chapter 154
2021-10-02
 13k  472
155
Chapter 155
2021-10-02
 12.1k  424
156
Chapter 156
2021-10-02
 12.8k  834
157
Chapter 157
2021-10-02
 11.8k  230
158
Chapter 158
2021-10-02
 10.9k  156
159
Chapter 159
2021-10-02
 12.9k  517
160
Chapter 160
2021-10-06
 12.5k  601
161
Chapter 161
2021-10-08
 12.9k  785
162
Chapter 162
2021-10-13
 13.3k  1k
163
Chapter 163
2021-10-15
 12.7k  845
164
Chapter 164
2021-10-20
 12.1k  601
165
Chapter 165
2021-10-22
 12.2k  1k
166
Chapter 166
2021-10-27
 11k  551
167
Chapter 167
2021-10-29
 11.1k  621
168
Chapter 168
2021-11-03
 11.7k  988
169
Chapter 169
2021-11-05
 12.1k  654
170
Chapter 170
2021-11-10
 11.6k  612
171
Chapter 171
2021-11-12
 11.6k  466
172
Chapter 172
2021-11-17
 11.3k  424
173
Chapter 173
2021-11-19
 12.1k  1.4k
174
Chapter 174
2021-11-24
 10.9k  614
175
Chapter 175
2021-11-26
 10.6k  588
176
Chapter 176
2021-11-27
 9.6k  404
177
Chapter 177
2021-11-27
 9.6k  558
178
Chapter 178
2021-11-27
 9.8k  515
179
Chapter 179
2021-11-27
 9k  355
180
Chapter 180
2021-11-27
 9.2k  339
181
Chapter 181
2021-11-27
 8.8k  358
182
Chapter 182
2021-11-27
 8.9k  410
183
Chapter 183
2021-11-27
 8.7k  343
184
Chapter 184
2021-11-27
 9.1k  651
185
Chapter 185
2021-11-27
 9.3k  924
186
Chapter 186
2021-12-01
 9.5k  739
187
Chapter 187
2021-12-03
 10k  715
188
Chapter 188
2021-12-08
 9k  497
189
Chapter 189
2021-12-10
 9.2k  909
190
Chapter 190
2021-12-15
 9.9k  636
191
Chapter 191
2021-12-17
 9.7k  837
192
Chapter 192
2021-12-22
 9.6k  780
193
Chapter 193
2021-12-24
 9.5k  585
194
Chapter 194
2021-12-27
 8.2k  357
195
Chapter 195
2021-12-27
 8.2k  304
196
Chapter 196
2021-12-27
 8.5k  926
197
Chapter 197
2021-12-27
 8.4k  368
198
Chapter 198
2021-12-27
 8k  446
199
Chapter 199
2021-12-27
 8.3k  339
200
Chapter 200
2021-12-27
 8.2k  363
201
Chapter 201
2021-12-27
 8.1k  496
202
Chapter 202
2021-12-27
 8.2k  500
203
Chapter 203
2021-12-27
 8.1k  485
204
Chapter 204
2021-12-29
 8.9k  1.2k
205
Chapter 205
2021-12-31
 8.7k  471
206
Chapter 206
2022-01-05
 8.6k  638
207
Chapter 207
2022-01-07
 8.4k  501
208
Chapter 208
2022-01-12
 8.5k  500
209
Chapter 209
2022-01-14
 8.6k  619
210
Chapter 210
2022-01-19
 8.8k  983
211
Chapter 211
2022-01-21
 9.4k  915
212
Chapter 212
2022-01-26
 8.2k  513
213
Chapter 213
2022-01-28
 8.3k  822
214
Chapter 214
2022-02-02
 8k  517
215
Chapter 215
2022-02-04
 8.6k  741
216
Chapter 216
2022-02-09
 8.4k  455
217
Chapter 217
2022-02-11
 8.7k  582
218
Chapter 218
2022-02-16
 7.5k  484
219
Chapter 219
2022-02-18
 7.8k  563
220
Chapter 220
2022-02-23
 8.5k  905
221
Chapter 221
2022-02-25
 8.5k  810
222
Chapter 222
2022-03-02
 7.7k  486
223
Chapter 223
2022-03-04
 7.8k  634
224
Chapter 224
2022-03-09
 7.8k  700
225
Chapter 225
2022-03-11
 7.6k  725
226
Chapter 226
2022-03-16
 7k  359
227
Chapter 227
2022-03-18
 7.2k  454
228
Chapter 228
2022-03-23
 7.2k  513
229
Chapter 229
2022-03-25
 7.2k  422
230
Chapter 230
2022-03-30
 6.7k  388
231
Chapter 231
2022-04-01
 6.5k  366
232
Chapter 232
2022-04-06
 6.8k  419
233
Chapter 233
2022-04-08
 7k  524
234
Chapter 234
2022-04-13
 6.7k  442
235
Chapter 235
2022-04-15
 6.9k  460
236
Chapter 236
2022-04-20
 6.2k  318
237
Chapter 237
2022-04-22
 6.2k  472
238
Chapter 238
2022-04-27
 6k  289
239
Chapter 239
2022-04-29
 6k  395
240
Chapter 240
2022-05-04
 6k  293
241
Chapter 241
2022-05-06
 6.1k  459
242
Chapter 242
2022-05-11
 5.7k  342
243
Chapter 243
2022-05-13
 6k  363
244
Chapter 244
2022-05-18
 6k  1k
245
Chapter 245
2022-05-20
 6k  305
246
Chapter 246
2022-05-25
 6.3k  508
247
Chapter 247
2022-05-27
 6.7k  526
248
Chapter 248
2022-06-01
 6.1k  291
249
Chapter 249
2022-06-03
 5.9k  633
250
Chapter 250
2022-06-08
 5.6k  428
251
Chapter 251
2022-06-10
 5.5k  461
252
Chapter 252
2022-06-15
 5.2k  212
253
Chapter 253
2022-06-17
 5.3k  211
254
Chapter 254
2022-06-22
 5.4k  300
255
Chapter 255
2022-06-24
 5.6k  358
256
Chapter 256
2022-06-29
 5.3k  245
257
Chapter 257
2022-07-01
 5.6k  343
258
Chapter 258
2022-07-06
 5.2k  265
259
Chapter 259
2022-07-08
 5.3k  418
260
Chapter 260
2022-07-13
 5.3k  403
261
Chapter 261
2022-07-15
 5.2k  360
262
Chapter 262
2022-07-20
 5k  296
263
Chapter 263
2022-07-22
 5k  273
264
Chapter 264
2022-07-27
 4.8k  241
265
Chapter 265
2022-07-29
 4.8k  329
266
Chapter 266
2022-08-03
 4.7k  250
267
Chapter 267
2022-08-05
 4.8k  308
268
Chapter 268
2022-08-10
 4.5k  259
269
Chapter 269
2022-08-12
 4.6k  346
270
Chapter 270
2022-08-17
 4.5k  265
271
Chapter 271
2022-08-19
 4.9k  348
272
Chapter 272
2022-08-24
 4.4k  212
273
Chapter 273
2022-08-26
 4.8k  310
274
Chapter 274
2022-08-31
 4.3k  256
275
Chapter 275
2022-09-02
 4.5k  367
276
Chapter 276
2022-09-07
 4.1k  268
277
Chapter 277
2022-09-09
 4.2k  282
278
Chapter 278
2022-09-14
 3.8k  190
279
Chapter 279
2022-09-16
 4k  239
280
Chapter 280
2022-09-21
 3.7k  231
281
Chapter 281
2022-09-23
 3.8k  305
282
Chapter 282
2022-09-28
 3.6k  238
283
Chapter 283
2022-09-30
 3.9k  415
284
Chapter 284
2022-10-05
 3.8k  227
285
Chapter 285
2022-10-07
 3.8k  334
286
Chapter 286
2022-10-12
 3.9k  256
287
Chapter 287
2022-10-14
 3.7k  346
288
Chapter 288
2022-10-19
 3.4k  231
289
Chapter 289
2022-10-21
 3.6k  428
290
Chapter 290
2022-10-26
 3.3k  243
291
Chapter 291
2022-10-28
 3.4k  379
292
Chapter 292
2022-11-02
 3.1k  229
293
Chapter 293
2022-11-04
 3.2k  408
294
Chapter 294
2022-11-09
 3.4k  257
295
Chapter 295
2022-11-11
 3.6k  419
296
Chapter 296
2022-11-16
 3.4k  262
297
Chapter 297
2022-11-18
 3.5k  428
298
Chapter 298
2022-11-23
 3.3k  261
299
Chapter 299
2022-11-25
 3.4k  432
300
Chapter 300
2022-11-30
 3.1k  246
301
Chapter 301
2022-12-02
 3.4k  414
302
Chapter 302
2022-12-07
 3.2k  268
303
Chapter 303
2022-12-09
 3.1k  428
304
Chapter 304
2022-12-14
 3.2k  281
305
Chapter 305
2022-12-16
 3.2k  450
306
Chapter 306
2022-12-21
 3k  243
307
Chapter 307
2022-12-23
 3k  427
308
Chapter 308
2022-12-28
 3.2k  294
309
Chapter 309
2022-12-30
 3k  422
310
Chapter 310
2023-01-04
 2.8k  244
311
Chapter 311
2023-01-06
 3k  491
312
Chapter 312
2023-01-11
 2.9k  300
313
Chapter 313
2023-01-13
 2.9k  505
314
Chapter 314
2023-01-18
 2.8k  270
315
Chapter 315
2023-01-20
 3.1k  595
316
Chapter 316
2023-01-25
 2.8k  339
317
Chapter 317
2023-01-27
 2.8k  551
318
Chapter 318
2023-02-01
 2.5k  325
319
Chapter 319
2023-02-03
 2.6k  627
320
Chapter 320
2023-02-08
 2.6k  309
321
Chapter 321
2023-02-10
 2.7k  588
322
Chapter 322
2023-02-15
 2.6k  315
323
Chapter 323
2023-02-17
 2.7k  587
324
Chapter 324
2023-02-22
 2.5k  303
325
Chapter 325
2023-02-24
 2.7k  636
326
Chapter 326
2023-03-01
 2.3k  290
327
Chapter 327
2023-03-03
 2.4k  563
328
Chapter 328
2023-03-08
 2.5k  292
329
Chapter 329
2023-03-10
 2.4k  568
330
Chapter 330
2023-03-15
 2.3k  305
331
Chapter 331
2023-03-17
 2.4k  526
332
Chapter 332
2023-03-22
 2.4k  293
333
Chapter 333
2023-03-24
 2.3k  569
334
Chapter 334
2023-03-29
 2.4k  637
335
Chapter 335
2023-04-05
 2.2k  219
336
Chapter 336
2023-04-07
 2.4k  612
337
Chapter 337
2023-04-14
 2.2k  419
338
Chapter 338
2023-04-19
 2.1k  261
339
Chapter 339
2023-04-21
 2.2k  342
340
Chapter 340
2023-04-26
 2.1k  190
341
Chapter 341
2023-04-28
 2.3k  571
342
Chapter 342
2023-05-10
 2.1k  133
343
Chapter 343
2023-05-12
 2.3k  376
344
Chapter 344
2023-05-17
 2.1k  234
345
Chapter 345
2023-05-19
 2k  436
346
Chapter 346
2023-05-24
 2k  269
347
Chapter 347
2023-05-26
 2.1k  336
348
Chapter 348
2023-05-31
 2k  215
349
Chapter 349
2023-06-02
 2.1k  490
350
Chapter 350
2023-06-09
 2.2k  332
351
Chapter 351
2023-06-14
 1.9k  225
352
Chapter 352
2023-06-16
 2k  366
353
Chapter 353
2023-06-21
 2k  232
354
Chapter 354
2023-06-23
 2.1k  361
355
Chapter 355
2023-06-28
 2.1k  231
356
Chapter 356
2023-06-30
 2k  372
357
Chapter 357
2023-07-05
 2k  200
358
Chapter 358
2023-07-07
 1.9k  341
359
Chapter 359
2023-07-12
 2.9k  992
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Có em bé
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Mật Ngọt Chính Là Em (H+)
Mật Ngọt Chính Là Em (H+)
Tình yêu/Đã Full/Nữ cường/Ngọt sủng-1
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Bảo bảo/Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1/Ngược luyến tình thâm
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook