MangaToon
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Đã Full
123.4M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Sau một đêm say tình với người đàn ông xa lạ, cô mang thai và sinh ra một đứa con trai bảo bối. sau này, cô tình cờ phát hiện ra con trai mình vẫn còn một người anh sinh đôi nữa. bí mật năm đó rốt cuộc là gì? gặp lại lần nữa, hắn ép cô lên tường chất vấn, “sung sướng một đêm rồi muốn chạy à? không dễ như vậy đâu…”

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 239 chương    /    (96074)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-05-10
 34.8k  2.3k
2
Chapter 2
2019-05-10
 24.4k  2.5k
3
Chapter 3
2019-05-10
 19.7k  1.1k
4
Chapter 4
2019-05-10
 18.5k  1k
5
Chapter 5
2019-05-10
 23.3k  882
6
Chapter 6
2019-05-10
 19.4k  471
7
Chapter 7
2019-05-10
 19.5k  495
8
Chapter 8
2019-05-10
 18.9k  279
9
Chapter 9
2019-05-10
 18.7k  850
10
Chapter 10
2019-05-10
 16.6k  973
11
Chapter 11
2019-05-12
 16.7k  576
12
Chapter 12
2019-05-16
 16.1k  796
13
Chapter 13
2019-05-19
 16.3k  768
14
Chapter 14
2019-05-22
 16.4k  568
15
Chapter 15
2019-05-23
 17.4k  771
16
Chapter 16
2019-05-24
 15.7k  1.1k
17
Chapter 17
2019-05-25
 15.2k  496
18
Chapter 18
2019-05-26
 14.8k  800
19
Chapter 19
2019-05-27
 15.1k  744
20
Chapter 20
2019-05-28
 15k  467
21
Chapter 21
2019-05-29
 14.7k  735
22
Chapter 22
2019-05-30
 14.7k  421
23
Chapter 23
2019-05-31
 14.6k  796
24
Chapter 24
2019-06-01
 12.9k  633
25
Chapter 25
2019-06-02
 14.3k  787
26
Chapter 26
2019-06-04
 12.6k  408
27
Chapter 27
2019-06-08
 12.3k  472
28
Chapter 28
2019-06-09
 12.3k  336
29
Chapter 29
2019-06-11
 11.2k  602
30
Chapter 30
2019-06-15
 11.7k  377
31
Chapter 31
2019-06-16
 12k  397
32
Chapter 32
2019-06-18
 11.5k  521
33
Chapter 33
2019-06-22
 11.5k  486
34
Chapter 34
2019-06-23
 11.2k  306
35
Chapter 35
2019-06-25
 11.6k  463
36
Chapter 36
2019-06-29
 11.5k  568
37
Chapter 37
2019-06-30
 12.4k  696
38
Chapter 38
2019-07-02
 11.6k  597
39
Chapter 39
2019-07-06
 13k  394
40
Chapter 40
2019-07-07
 12.4k  795
41
Chapter 41
2019-07-09
 11.3k  303
42
Chapter 42
2019-07-13
 11.3k  548
43
Chapter 43
2019-07-14
 10.3k  287
44
Chapter 44
2019-07-16
 10.6k  296
45
Chapter 45
2019-07-20
 12k  558
46
Chapter 46
2019-07-21
 11k  589
47
Chapter 47
2019-07-23
 10.5k  381
48
Chapter 48
2019-07-27
 10.3k  327
49
Chapter 49
2019-07-28
 11k  449
50
Chapter 50
2019-07-30
 11.7k  995
51
Chapter 51
2019-08-03
 11.1k  276
52
Chapter 52
2019-08-04
 11.2k  297
53
Chapter 53
2019-08-06
 10.6k  244
54
Chapter 54
2019-08-10
 9.8k  298
55
Chapter 55
2019-08-11
 10.4k  399
56
Chapter 56
2019-08-13
 10k  401
57
Chapter 57
2019-08-15
 9.6k  284
58
Chapter 58
2019-08-15
 10.3k  438
59
Chapter 59
2019-08-15
 9.3k  157
60
Chapter 60
2019-08-15
 9.6k  380
61
Chapter 61
2019-08-15
 9.2k  226
62
Chapter 62
2019-08-15
 9.4k  195
63
Chapter 63
2019-08-15
 9.6k  389
64
Chapter 64
2019-08-15
 9.2k  322
65
Chapter 65
2019-08-15
 8.8k  272
66
Chapter 66
2019-08-15
 9.1k  269
67
Chapter 67
2019-08-15
 8.8k  242
68
Chapter 68
2019-08-15
 8.6k  322
69
Chapter 69
2019-08-15
 8.5k  261
70
Chapter 70
2019-08-15
 10.3k  940
71
Chapter 71
2019-08-15
 8.8k  208
72
Chapter 72
2019-08-15
 9k  665
73
Chapter 73
2019-08-15
 9.2k  263
74
Chapter 74
2019-08-15
 9.1k  311
75
Chapter 75
2019-08-15
 8.7k  243
76
Chapter 76
2019-08-15
 9.4k  513
77
Chapter 77
2019-08-17
 9.2k  222
78
Chapter 78
2019-08-18
 10.1k  279
79
Chapter 79
2019-08-20
 10.7k  550
80
Chapter 80
2019-08-24
 9.6k  205
81
Chapter 81
2019-08-25
 9.4k  419
82
Chapter 82
2019-08-27
 9.8k  244
83
Chapter 83
2019-08-31
 10k  371
84
Chapter 84
2019-09-01
 9.1k  355
85
Chapter 85
2019-09-03
 9k  705
86
Chapter 86
2019-09-07
 8.6k  287
87
Chapter 87
2019-09-08
 8.8k  235
88
Chapter 88
2019-09-10
 8.6k  430
89
Chapter 89
2019-09-14
 8.5k  350
90
Chapter 90
2019-09-15
 9.4k  592
91
Chapter 91
2019-09-17
 8.9k  341
92
Chapter 92
2019-09-21
 9k  1k
93
Chapter 93
2019-09-22
 8.9k  279
94
Chapter 94
2019-09-24
 8.5k  291
95
Chapter 95
2019-09-27
 8.6k  268
96
Chapter 96
2019-09-28
 8.2k  274
97
Chapter 97
2019-09-28
 9.2k  244
98
Chapter 98
2019-09-28
 8.5k  301
99
Chapter 99
2019-09-28
 7.9k  208
100
Chapter 100
2019-09-28
 8.5k  109
101
Chapter 101
2019-09-28
 8k  71
102
Chapter 102
2019-09-28
 8.7k  231
103
Chapter 103
2019-09-28
 8.3k  137
104
Chapter 104
2019-09-28
 9k  404
105
Chapter 105
2019-09-28
 8.2k  176
106
Chapter 106
2019-09-28
 8.4k  263
107
Chapter 107
2019-09-28
 8k  307
108
Chapter 108
2019-09-28
 7.8k  170
109
Chapter 109
2019-09-28
 7.6k  266
110
Chapter 110
2019-09-28
 7.5k  270
111
Chapter 111
2019-09-28
 7.5k  162
112
Chapter 112
2019-09-28
 7.6k  139
113
Chapter 113
2019-09-28
 7.8k  191
114
Chapter 114
2019-09-28
 7.4k  109
115
Chapter 115
2019-09-28
 8k  155
116
Chapter 116
2019-09-28
 7.7k  150
117
Chapter 117
2019-09-29
 8.2k  228
118
Chapter 118
2019-09-30
 7.8k  163
119
Chapter 119
2019-10-01
 8.3k  284
120
Chapter 120
2019-10-02
 8.6k  303
121
Chapter 121
2019-10-03
 8.5k  315
122
Chapter 122
2019-10-04
 8.7k  232
123
Chapter 123
2019-10-05
 8.5k  229
124
Chapter 124
2019-10-06
 8.1k  229
125
Chapter 125
2019-10-07
 8k  183
126
Chapter 126
2019-10-08
 8.5k  211
127
Chapter 127
2019-10-09
 7.8k  236
128
Chapter 128
2019-10-10
 7.7k  218
129
Chapter 129
2019-10-11
 7.9k  230
130
Chapter 130
2019-10-12
 8.1k  253
131
Chapter 131
2019-10-13
 7.9k  250
132
Chapter 132
2019-10-14
 8.1k  102
133
Chapter 133
2019-10-15
 8.1k  257
134
Chapter 134
2019-10-16
 8.2k  206
135
Chapter 135
2019-10-17
 7.4k  183
136
Chapter 136
2019-10-18
 7.5k  165
137
Chapter 137
2019-10-19
 7.3k  207
138
Chapter 138
2019-10-20
 7.8k  205
139
Chapter 139
2019-10-21
 7.7k  135
140
Chapter 140
2019-10-22
 7.8k  156
141
Chapter 141
2019-10-23
 7.4k  266
142
Chapter 142
2019-10-24
 7.9k  223
143
Chapter 143
2019-10-25
 7.6k  322
144
Chapter 144
2019-10-26
 7.2k  575
145
Chapter 145
2019-10-27
 7.7k  162
146
Chapter 146
2019-10-28
 7.4k  307
147
Chapter 147
2019-10-29
 7.6k  131
148
Chapter 148
2019-10-30
 7.9k  268
149
Chapter 149
2019-10-31
 7.3k  179
150
Chapter 150
2019-11-01
 7.8k  265
151
Chapter 151
2019-11-02
 7.9k  197
152
Chapter 152
2019-11-03
 7.5k  310
153
Chapter 153
2019-11-04
 7.7k  421
154
Chapter 154
2019-11-05
 8k  293
155
Chapter 155
2019-11-06
 8.2k  287
156
Chapter 156
2019-11-07
 7.6k  327
157
Chapter 157
2019-11-08
 8.2k  511
158
Chapter 158
2019-11-09
 7.5k  305
159
Chapter 159
2019-11-10
 7.5k  330
160
Chapter 160
2019-11-11
 8.6k  408
161
Chapter 161
2019-11-12
 7.4k  252
162
Chapter 162
2019-11-13
 7.5k  223
163
Chapter 163
2019-11-14
 8.2k  306
164
Chapter 164
2019-11-15
 6.9k  244
165
Chapter 165
2019-11-16
 7.5k  203
166
Chapter 166
2019-11-17
 7.2k  365
167
Chapter 167
2019-11-18
 7.2k  324
168
Chapter 168
2019-11-19
 7.4k  277
169
Chapter 169
2019-11-20
 7.2k  349
170
Chapter 170
2019-11-21
 7.2k  358
171
Chapter 171
2019-11-22
 7.8k  539
172
Chapter 172
2019-11-23
 8k  276
173
Chapter 173
2019-11-24
 7.2k  209
174
Chapter 174
2019-11-25
 7.1k  127
175
Chapter 175
2019-11-26
 7.2k  308
176
Chapter 176
2019-11-27
 8k  229
177
Chapter 177
2019-11-28
 7.6k  404
178
Chapter 178
2019-11-29
 7.4k  261
179
Chapter 179
2019-11-30
 7.2k  203
180
Chapter 180
2019-12-01
 7.8k  241
181
Chapter 181
2019-12-02
 7.6k  461
182
Chapter 182
2019-12-03
 7.3k  261
183
Chapter 183
2019-12-04
 7.4k  201
184
Chapter 184
2019-12-05
 7.1k  220
185
Chapter 185
2019-12-06
 6.4k  225
186
Chapter 186
2019-12-07
 6.7k  168
187
Chapter 187
2019-12-08
 7.1k  252
188
Chapter 188
2019-12-09
 6.9k  256
189
Chapter 189
2019-12-10
 7.4k  395
190
Chapter 190
2019-12-11
 7.4k  222
191
Chapter 191
2019-12-12
 7.4k  421
192
Chapter 192
2019-12-13
 7.6k  267
193
Chapter 193
2019-12-14
 6.6k  203
194
Chapter 194
2019-12-16
 6.9k  222
195
Chapter 195
2019-12-17
 6.9k  238
196
Chapter 196
2019-12-19
 7.1k  306
197
Chapter 197
2019-12-22
 6.7k  205
198
Chapter 198
2019-12-24
 6.7k  233
199
Chapter 199
2019-12-29
 6.7k  241
200
Chapter 200
2019-12-31
 7.5k  457
201
Chapter 201
2020-01-02
 6.9k  336
202
Chapter 202
2020-01-05
 7.4k  487
203
Chapter 203
2020-01-07
 6.8k  237
204
Chapter 204
2020-01-09
 7.2k  413
205
Chapter 205
2020-01-12
 6.8k  140
206
Chapter 206
2020-01-14
 6.8k  288
207
Chapter 207
2020-01-16
 6.8k  345
208
Chapter 208
2020-01-19
 6.9k  321
209
Chapter 209
2020-01-21
 7k  282
210
Chapter 210
2020-01-23
 7.2k  281
211
Chapter 211
2020-01-26
 6.8k  257
212
Chapter 212
2020-01-28
 7k  308
213
Chapter 213
2020-01-30
 6.7k  309
214
Chapter 214
2020-02-02
 6.7k  332
215
Chapter 215
2020-02-04
 6.6k  256
216
Chapter 216
2020-02-06
 6.3k  249
217
Chapter 217
2020-02-09
 6.9k  348
218
Chapter 218
2020-02-11
 6.7k  597
219
Chapter 219
2020-02-13
 6.8k  600
220
Chapter 220
2020-02-16
 7.2k  570
221
Chapter 221
2020-02-18
 7.2k  433
222
Chapter 222
2020-02-20
 6.9k  335
223
Chapter 223
2020-02-23
 6.8k  267
224
Chapter 224
2020-02-25
 6.8k  289
225
Chapter 225
2020-02-27
 7.3k  244
226
Chapter 226
2020-03-01
 7.3k  390
227
Chapter 227
2020-03-03
 7.4k  381
228
Chapter 228
2020-03-08
 7.9k  325
229
Chapter 229
2020-03-10
 10.1k  1.1k
230
Chapter 230
2020-03-15
 8.5k  438
231
Chapter 231
2020-03-17
 8.8k  707
232
Chapter 232
2020-03-22
 9.3k  431
233
Chapter 233
2020-03-24
 10.8k  655
234
Chapter 234
2020-03-29
 8.7k  545
235
Chapter 235
2020-03-31
 10.1k  653
236
Chapter 236
2020-04-05
 8.9k  451
237
Chapter 237
2020-04-07
 10.4k  649
238
Chapter 238
2020-04-12
 9.5k  667
239
Chapter 239
2020-04-14
 21.8k  3.7k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hoàng Thượng , Trò Chơi Mới Chỉ Bắt Đầu !
Hoàng Thượng , Trò Chơi Mới Chỉ Bắt Đầu !
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Người đóng góp
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Ngạo mạn/Shota/Sếp
Đạp Vụn Sơn Hà
Đạp Vụn Sơn Hà
Hành động/Huyền huyễn/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Shota
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
( Đn Tokyo Revengers ) Kẻ Đi Gieo Tương Tư Giờ Thành Kẻ Đi Ôm Tương Tư
( Đn Tokyo Revengers ) Kẻ Đi Gieo Tương Tư Giờ Thành Kẻ Đi Ôm Tương Tư
Xuyên Không/Fanfic/Đã Full
Bố Nuôi...[H+]
Bố Nuôi...[H+]
Tình yêu/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook