MangaToon
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Đã Full
219.7M
4.7
Tên tác giả: Starry Sky

Bạch Sơ Hiểu bị hại, vô tình ngủ với Giang Thừa Dục và bị đuổi ra khỏi nhà, buộc phải tha hương nơi nước ngoài. Bốn năm sau, cô đưa con trai IQ cao trở về nước một cách đường hoàng, nhưng không ngờ... con gái của Giang Thừa Dục muốn bắt cóc mình về làm mẹ??

Truyện này do Starry Sky cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 422 chương    /    (226667)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-02
 53.5k  7.1k
2
Chapter 2
2020-09-03
 42.7k  2.6k
3
Chapter 3
2020-09-04
 36.7k  1.8k
4
Chapter 4
2020-09-04
 38.2k  2.6k
5
Chapter 5
2020-09-04
 34.5k  1.3k
6
Chapter 6
2020-09-04
 36k  1.5k
7
Chapter 7
2020-09-04
 36.9k  1.7k
8
Chapter 8
2020-09-04
 33.5k  704
9
Chapter 9
2020-09-04
 34.2k  1k
10
Chapter 10
2020-09-04
 35.7k  2.5k
11
Chapter 11
2020-09-09
 35.2k  1.8k
12
Chapter 12
2020-09-10
 35.2k  1.6k
13
Chapter 13
2020-09-16
 32.7k  1.3k
14
Chapter 14
2020-09-17
 33.1k  782
15
Chapter 15
2020-09-17
 35.1k  765
16
Chapter 16
2020-09-17
 33k  883
17
Chapter 17
2020-09-17
 31.7k  577
18
Chapter 18
2020-09-17
 32.1k  1.1k
19
Chapter 19
2020-09-17
 31k  858
20
Chapter 20
2020-09-17
 31.9k  800
21
Chapter 21
2020-09-17
 29.2k  889
22
Chapter 22
2020-09-17
 30.6k  883
23
Chapter 23
2020-09-17
 30.4k  758
24
Chapter 24
2020-09-17
 32.4k  1.3k
25
Chapter 25
2020-09-23
 31.7k  1.3k
26
Chapter 26
2020-09-24
 32.4k  1.5k
27
Chapter 27
2020-09-30
 31.5k  840
28
Chapter 28
2020-10-01
 30.9k  947
29
Chapter 29
2020-10-07
 29.1k  1k
30
Chapter 30
2020-10-08
 28.5k  1.1k
31
Chapter 31
2020-10-14
 27.9k  700
32
Chapter 32
2020-10-15
 28.2k  730
33
Chapter 33
2020-10-21
 28.2k  783
34
Chapter 34
2020-10-22
 29.8k  1.1k
35
Chapter 35
2020-10-28
 28.1k  561
36
Chapter 36
2020-10-29
 28.5k  1k
37
Chapter 37
2020-11-04
 28.8k  1.4k
38
Chapter 38
2020-11-05
 27.8k  989
39
Chapter 39
2020-11-11
 27.9k  468
40
Chapter 40
2020-11-12
 29.6k  1.1k
41
Chapter 41
2020-11-18
 28.9k  1.3k
42
Chapter 42
2020-11-19
 28.5k  1.7k
43
Chapter 43
2020-11-25
 29.3k  822
44
Chapter 44
2020-11-26
 27.3k  1.3k
45
Chapter 45
2020-11-28
 24.8k  497
46
Chapter 46
2020-11-28
 24.2k  643
47
Chapter 47
2020-11-28
 25.2k  1.4k
48
Chapter 48
2020-11-28
 23.6k  369
49
Chapter 49
2020-11-28
 24.3k  796
50
Chapter 50
2020-11-28
 24.6k  995
51
Chapter 51
2020-11-28
 24.9k  560
52
Chapter 52
2020-11-28
 24.9k  553
53
Chapter 53
2020-11-28
 25k  752
54
Chapter 54
2020-11-28
 26.7k  1k
55
Chapter 55
2020-12-02
 26k  995
56
Chapter 56
2020-12-03
 24.1k  714
57
Chapter 57
2020-12-09
 24.3k  688
58
Chapter 58
2020-12-10
 24.9k  569
59
Chapter 59
2020-12-15
 22.5k  626
60
Chapter 60
2020-12-15
 23k  494
61
Chapter 61
2020-12-15
 22.8k  799
62
Chapter 62
2020-12-15
 23.3k  650
63
Chapter 63
2020-12-15
 23.1k  437
64
Chapter 64
2020-12-15
 22.3k  441
65
Chapter 65
2020-12-15
 22.4k  637
66
Chapter 66
2020-12-15
 22.5k  517
67
Chapter 67
2020-12-15
 22.1k  350
68
Chapter 68
2020-12-15
 22.1k  602
69
Chapter 69
2020-12-16
 22.9k  743
70
Chapter 70
2020-12-17
 23.6k  929
71
Chapter 71
2020-12-23
 23.2k  589
72
Chapter 72
2020-12-24
 20.4k  1.2k
73
Chapter 73
2020-12-30
 21.7k  982
74
Chapter 74
2020-12-31
 21.9k  1.1k
75
Chapter 75
2021-01-06
 21.6k  1.2k
76
Chapter 76
2021-01-13
 21.7k  643
77
Chapter 77
2021-01-14
 22.3k  992
78
Chapter 78
2021-01-16
 19.9k  556
79
Chapter 79
2021-01-16
 20.4k  872
80
Chapter 80
2021-01-16
 20.3k  302
81
Chapter 81
2021-01-16
 21.2k  718
82
Chapter 82
2021-01-16
 21.2k  384
83
Chapter 83
2021-01-16
 22.2k  786
84
Chapter 84
2021-01-16
 21.3k  715
85
Chapter 85
2021-01-16
 20.5k  409
86
Chapter 86
2021-01-16
 21.1k  631
87
Chapter 87
2021-01-16
 22.8k  1.1k
88
Chapter 88
2021-01-20
 20.2k  656
89
Chapter 89
2021-01-21
 22.5k  1.3k
90
Chapter 90
2021-01-27
 21.2k  957
91
Chapter 91
2021-01-28
 21.3k  915
92
Chapter 92
2021-02-03
 23k  1.2k
93
Chapter 93
2021-02-04
 23k  809
94
Chapter 94
2021-02-06
 21.6k  589
95
Chapter 95
2021-02-06
 22.3k  796
96
Chapter 96
2021-02-06
 22k  653
97
Chapter 97
2021-02-06
 21.5k  524
98
Chapter 98
2021-02-06
 19.9k  619
99
Chapter 99
2021-02-06
 21.7k  714
100
Chapter 100
2021-02-06
 23.3k  922
101
Chapter 101
2021-02-06
 22.8k  872
102
Chapter 102
2021-02-06
 21.4k  1.2k
103
Chapter 103
2021-02-06
 24.1k  1k
104
Chapter 104
2021-02-10
 23.9k  1k
105
Chapter 105
2021-02-11
 23.1k  1k
106
Chapter 106
2021-02-17
 21.7k  800
107
Chapter 107
2021-02-18
 23.3k  1.4k
108
Chapter 108
2021-02-24
 21.6k  776
109
Chapter 109
2021-02-25
 21.8k  792
110
Chapter 110
2021-03-03
 21.6k  989
111
Chapter 111
2021-03-04
 21.3k  1.3k
112
Chapter 112
2021-03-10
 21.3k  446
113
Chapter 113
2021-03-11
 21.4k  541
114
Chapter 114
2021-03-13
 19.3k  340
115
Chapter 115
2021-03-13
 19.8k  526
116
Chapter 116
2021-03-13
 19.9k  563
117
Chapter 117
2021-03-13
 17.3k  845
118
Chapter 118
2021-03-13
 22.2k  898
119
Chapter 119
2021-03-17
 20.9k  593
120
Chapter 120
2021-03-18
 22.4k  610
121
Chapter 121
2021-03-24
 20.7k  576
122
Chapter 122
2021-03-25
 21k  891
123
Chapter 123
2021-03-31
 20.2k  986
124
Chapter 124
2021-04-01
 20.3k  819
125
Chapter 125
2021-04-07
 19.5k  447
126
Chapter 126
2021-04-08
 19.7k  1.3k
127
Chapter 127
2021-04-14
 19.6k  626
128
Chapter 128
2021-04-15
 18.9k  568
129
Chapter 129
2021-04-21
 18.2k  818
130
Chapter 130
2021-04-22
 18.7k  586
131
Chapter 131
2021-04-28
 18.3k  497
132
Chapter 132
2021-04-29
 19.4k  741
133
Chapter 133
2021-05-05
 18.2k  433
134
Chapter 134
2021-05-06
 18.5k  626
135
Chapter 135
2021-05-12
 19k  736
136
Chapter 136
2021-05-13
 19.7k  732
137
Chapter 137
2021-05-19
 18.4k  908
138
Chapter 138
2021-05-20
 18.6k  522
139
Chapter 139
2021-05-26
 18.9k  534
140
Chapter 140
2021-05-27
 18.9k  582
141
Chapter 141
2021-06-02
 17k  447
142
Chapter 142
2021-06-03
 19.2k  1.1k
143
Chapter 143
2021-06-09
 17.5k  890
144
Chapter 144
2021-06-10
 17.4k  787
145
Chapter 145
2021-06-16
 18.3k  849
146
Chapter 146
2021-06-17
 18.1k  407
147
Chapter 147
2021-06-19
 17.9k  403
148
Chapter 148
2021-06-19
 20.1k  610
149
Chapter 149
2021-06-19
 17.9k  296
150
Chapter 150
2021-06-19
 17.8k  368
151
Chapter 151
2021-06-19
 17.5k  442
152
Chapter 152
2021-06-19
 16.8k  384
153
Chapter 153
2021-06-19
 17.5k  571
154
Chapter 154
2021-06-19
 17.6k  715
155
Chapter 155
2021-06-19
 18.5k  658
156
Chapter 156
2021-06-19
 18.5k  598
157
Chapter 157
2021-06-23
 16.3k  511
158
Chapter 158
2021-06-24
 17.1k  665
159
Chapter 159
2021-06-30
 16.5k  509
160
Chapter 160
2021-07-01
 18k  1.3k
161
Chapter 161
2021-07-07
 17.4k  905
162
Chapter 162
2021-07-08
 17.4k  1.3k
163
Chapter 163
2021-07-14
 16.4k  470
164
Chapter 164
2021-07-15
 17.1k  635
165
Chapter 165
2021-07-21
 16.9k  835
166
Chapter 166
2021-07-22
 17.6k  1k
167
Chapter 167
2021-07-25
 15.8k  751
168
Chapter 168
2021-07-25
 14.9k  900
169
Chapter 169
2021-07-25
 14k  211
170
Chapter 170
2021-07-25
 15.1k  819
171
Chapter 171
2021-07-25
 14.9k  467
172
Chapter 172
2021-07-25
 14.4k  295
173
Chapter 173
2021-07-25
 13.4k  182
174
Chapter 174
2021-07-25
 14.4k  523
175
Chapter 175
2021-07-25
 13.5k  232
176
Chapter 176
2021-07-25
 14.5k  454
177
Chapter 177
2021-07-28
 13.8k  523
178
Chapter 178
2021-07-29
 14.4k  810
179
Chapter 179
2021-08-04
 13.4k  655
180
Chapter 180
2021-08-05
 14.5k  618
181
Chapter 181
2021-08-11
 13.7k  588
182
Chapter 182
2021-08-12
 14.8k  672
183
Chapter 183
2021-08-18
 14.6k  677
184
Chapter 184
2021-08-19
 13.8k  554
185
Chapter 185
2021-08-21
 12.6k  414
186
Chapter 186
2021-08-21
 13k  275
187
Chapter 187
2021-08-21
 12.8k  325
188
Chapter 188
2021-08-21
 12.3k  349
189
Chapter 189
2021-08-21
 12.3k  188
190
Chapter 190
2021-08-21
 12.7k  184
191
Chapter 191
2021-08-21
 12k  227
192
Chapter 192
2021-08-21
 12k  160
193
Chapter 193
2021-08-21
 12.1k  112
194
Chapter 194
2021-08-21
 12.3k  655
195
Chapter 195
2021-08-25
 12.9k  556
196
Chapter 196
2021-08-26
 12.9k  479
197
Chapter 197
2021-09-01
 11.9k  318
198
Chapter 198
2021-09-02
 11.6k  425
199
Chapter 199
2021-09-03
 12.2k  499
200
Chapter 200
2021-09-04
 12.3k  390
201
Chapter 201
2021-09-05
 12k  477
202
Chapter 202
2021-09-08
 11.7k  410
203
Chapter 203
2021-09-10
 11.8k  601
204
Chapter 204
2021-09-15
 10.4k  377
205
Chapter 205
2021-09-17
 11.5k  560
206
Chapter 206
2021-09-22
 11k  416
207
Chapter 207
2021-09-24
 11k  578
208
Chapter 208
2021-09-29
 11.1k  363
209
Chapter 209
2021-10-01
 11.6k  504
210
Chapter 210
2021-10-06
 11.3k  591
211
Chapter 211
2021-10-08
 10.3k  429
212
Chapter 212
2021-10-10
 10k  349
213
Chapter 213
2021-10-10
 10.8k  292
214
Chapter 214
2021-10-10
 9.5k  105
215
Chapter 215
2021-10-10
 9.9k  284
216
Chapter 216
2021-10-10
 9.9k  91
217
Chapter 217
2021-10-10
 10.4k  366
218
Chapter 218
2021-10-10
 9.8k  289
219
Chapter 219
2021-10-10
 10k  874
220
Chapter 220
2021-10-10
 9.6k  248
221
Chapter 221
2021-10-10
 9.5k  514
222
Chapter 222
2021-10-13
 10.1k  320
223
Chapter 223
2021-10-15
 10k  425
224
Chapter 224
2021-10-20
 10.6k  587
225
Chapter 225
2021-10-22
 10.8k  1.2k
226
Chapter 226
2021-10-27
 9.5k  559
227
Chapter 227
2021-10-29
 9.7k  294
228
Chapter 228
2021-11-03
 9.5k  281
229
Chapter 229
2021-11-05
 9.7k  422
230
Chapter 230
2021-11-10
 9.6k  581
231
Chapter 231
2021-11-12
 9.4k  436
232
Chapter 232
2021-11-17
 9.6k  407
233
Chapter 233
2021-11-19
 9k  484
234
Chapter 234
2021-11-20
 8.6k  347
235
Chapter 235
2021-11-20
 9.1k  368
236
Chapter 236
2021-11-20
 9.5k  374
237
Chapter 237
2021-11-20
 9.1k  310
238
Chapter 238
2021-11-20
 9k  261
239
Chapter 239
2021-11-20
 8.5k  250
240
Chapter 240
2021-11-20
 8.6k  161
241
Chapter 241
2021-11-20
 8.7k  264
242
Chapter 242
2021-11-20
 8.5k  601
243
Chapter 243
2021-11-20
 8.9k  292
244
Chapter 244
2021-11-24
 8.8k  331
245
Chapter 245
2021-11-26
 8.4k  320
246
Chapter 246
2021-12-01
 8.5k  283
247
Chapter 247
2021-12-03
 8.2k  508
248
Chapter 248
2021-12-08
 8.8k  471
249
Chapter 249
2021-12-10
 8.6k  307
250
Chapter 250
2021-12-15
 9k  472
251
Chapter 251
2021-12-17
 8.9k  514
252
Chapter 252
2021-12-22
 9.1k  691
253
Chapter 253
2021-12-24
 8.6k  354
254
Chapter 254
2021-12-27
 7.8k  216
255
Chapter 255
2021-12-27
 7.7k  288
256
Chapter 256
2021-12-27
 7.6k  237
257
Chapter 257
2021-12-27
 8k  270
258
Chapter 258
2021-12-27
 7.3k  252
259
Chapter 259
2021-12-27
 7.6k  480
260
Chapter 260
2021-12-27
 7.5k  281
261
Chapter 261
2021-12-27
 7.6k  204
262
Chapter 262
2021-12-27
 7.7k  270
263
Chapter 263
2021-12-27
 8.5k  628
264
Chapter 264
2021-12-29
 8k  573
265
Chapter 265
2021-12-31
 7.8k  610
266
Chapter 266
2022-01-05
 7.8k  288
267
Chapter 267
2022-01-07
 8.4k  329
268
Chapter 268
2022-01-12
 8.7k  637
269
Chapter 269
2022-01-14
 8.4k  373
270
Chapter 270
2022-01-19
 8.3k  428
271
Chapter 271
2022-01-21
 8.2k  567
272
Chapter 272
2022-01-26
 8.3k  443
273
Chapter 273
2022-01-28
 8.2k  484
274
Chapter 274
2022-02-02
 7.7k  320
275
Chapter 275
2022-02-04
 7.9k  417
276
Chapter 276
2022-02-09
 7.7k  394
277
Chapter 277
2022-02-11
 8.3k  507
278
Chapter 278
2022-02-16
 8.1k  477
279
Chapter 279
2022-02-18
 7.7k  507
280
Chapter 280
2022-02-19
 6.8k  139
281
Chapter 281
2022-02-19
 6.6k  55
282
Chapter 282
2022-02-19
 6.9k  97
283
Chapter 283
2022-02-19
 6.5k  110
284
Chapter 284
2022-02-19
 6.6k  78
285
Chapter 285
2022-02-19
 6.8k  63
286
Chapter 286
2022-02-19
 6.8k  143
287
Chapter 287
2022-02-19
 6.9k  132
288
Chapter 288
2022-02-19
 7k  94
289
Chapter 289
2022-02-19
 8.3k  498
290
Chapter 290
2022-02-23
 7.6k  588
291
Chapter 291
2022-02-25
 9.2k  638
292
Chapter 292
2022-03-02
 8.4k  618
293
Chapter 293
2022-03-04
 7.8k  428
294
Chapter 294
2022-03-09
 7.6k  550
295
Chapter 295
2022-03-11
 7.5k  361
296
Chapter 296
2022-03-16
 7.5k  424
297
Chapter 297
2022-03-18
 7.9k  632
298
Chapter 298
2022-03-23
 7.3k  237
299
Chapter 299
2022-03-25
 6.8k  286
300
Chapter 300
2022-03-26
 6.1k  153
301
Chapter 301
2022-03-26
 6.2k  179
302
Chapter 302
2022-03-26
 6.7k  149
303
Chapter 303
2022-03-26
 7.2k  300
304
Chapter 304
2022-03-26
 6.5k  129
305
Chapter 305
2022-03-26
 6.4k  337
306
Chapter 306
2022-03-26
 6.1k  149
307
Chapter 307
2022-03-26
 6.3k  173
308
Chapter 308
2022-03-26
 6.4k  144
309
Chapter 309
2022-03-26
 6.9k  291
310
Chapter 310
2022-03-30
 6.9k  435
311
Chapter 311
2022-04-01
 7.4k  490
312
Chapter 312
2022-04-06
 6.7k  467
313
Chapter 313
2022-04-08
 6.6k  316
314
Chapter 314
2022-04-13
 6.3k  265
315
Chapter 315
2022-04-15
 7k  432
316
Chapter 316
2022-04-20
 6.3k  219
317
Chapter 317
2022-04-22
 6.7k  325
318
Chapter 318
2022-04-27
 6.6k  325
319
Chapter 319
2022-04-29
 6.5k  296
320
Chapter 320
2022-05-04
 6.6k  342
321
Chapter 321
2022-05-06
 6.7k  279
322
Chapter 322
2022-05-11
 6.2k  233
323
Chapter 323
2022-05-13
 6k  324
324
Chapter 324
2022-05-14
 5.7k  181
325
Chapter 325
2022-05-14
 5.8k  142
326
Chapter 326
2022-05-14
 5.8k  196
327
Chapter 327
2022-05-14
 6k  126
328
Chapter 328
2022-05-14
 6k  154
329
Chapter 329
2022-05-14
 5.7k  143
330
Chapter 330
2022-05-14
 5.9k  275
331
Chapter 331
2022-05-14
 5.8k  238
332
Chapter 332
2022-05-14
 5.4k  135
333
Chapter 333
2022-05-14
 6.3k  311
334
Chapter 334
2022-05-18
 5.9k  314
335
Chapter 335
2022-05-20
 5.9k  235
336
Chapter 336
2022-05-25
 5.6k  222
337
Chapter 337
2022-05-27
 5.4k  242
338
Chapter 338
2022-06-01
 5.2k  256
339
Chapter 339
2022-06-03
 5.5k  255
340
Chapter 340
2022-06-08
 5.2k  209
341
Chapter 341
2022-06-10
 5.1k  277
342
Chapter 342
2022-06-11
 4.6k  135
343
Chapter 343
2022-06-11
 4.7k  113
344
Chapter 344
2022-06-11
 4.5k  84
345
Chapter 345
2022-06-11
 4.4k  117
346
Chapter 346
2022-06-11
 4.2k  146
347
Chapter 347
2022-06-11
 4.3k  167
348
Chapter 348
2022-06-11
 4.6k  203
349
Chapter 349
2022-06-11
 4.7k  122
350
Chapter 350
2022-06-11
 4.5k  79
351
Chapter 351
2022-06-11
 5k  218
352
Chapter 352
2022-06-15
 4.7k  453
353
Chapter 353
2022-06-17
 4.8k  212
354
Chapter 354
2022-06-22
 4.7k  207
355
Chapter 355
2022-06-24
 4.7k  279
356
Chapter 356
2022-06-29
 4.5k  175
357
Chapter 357
2022-07-01
 4.7k  193
358
Chapter 358
2022-07-06
 4.5k  350
359
Chapter 359
2022-07-08
 4.5k  280
360
Chapter 360
2022-07-13
 4.1k  179
361
Chapter 361
2022-07-15
 4.3k  277
362
Chapter 362
2022-07-16
 3.9k  213
363
Chapter 363
2022-07-16
 3.6k  131
364
Chapter 364
2022-07-16
 3.4k  113
365
Chapter 365
2022-07-16
 3.3k  171
366
Chapter 366
2022-07-16
 3.6k  96
367
Chapter 367
2022-07-16
 3.4k  118
368
Chapter 368
2022-07-16
 3.5k  106
369
Chapter 369
2022-07-16
 3.4k  83
370
Chapter 370
2022-07-16
 3.4k  95
371
Chapter 371
2022-07-16
 3.9k  164
372
Chapter 372
2022-07-20
 3.9k  142
373
Chapter 373
2022-07-22
 4.3k  262
374
Chapter 374
2022-07-27
 3.9k  161
375
Chapter 375
2022-07-29
 3.9k  184
376
Chapter 376
2022-08-03
 3.8k  145
377
Chapter 377
2022-08-05
 4.3k  239
378
Chapter 378
2022-08-10
 3.6k  215
379
Chapter 379
2022-08-12
 3.5k  116
380
Chapter 380
2022-08-13
 3.4k  133
381
Chapter 381
2022-08-13
 3.2k  55
382
Chapter 382
2022-08-13
 3.2k  81
383
Chapter 383
2022-08-13
 3.2k  28
384
Chapter 384
2022-08-13
 3.2k  59
385
Chapter 385
2022-08-13
 3.3k  63
386
Chapter 386
2022-08-13
 3.2k  47
387
Chapter 387
2022-08-13
 3.2k  57
388
Chapter 388
2022-08-13
 3.3k  62
389
Chapter 389
2022-08-13
 3.7k  176
390
Chapter 390
2022-08-17
 3.6k  178
391
Chapter 391
2022-08-19
 4.1k  191
392
Chapter 392
2022-08-24
 3.8k  138
393
Chapter 393
2022-08-26
 4.3k  182
394
Chapter 394
2022-08-31
 4k  178
395
Chapter 395
2022-09-02
 4.5k  406
396
Chapter 396
2022-10-02
 3.9k  241
397
Chapter 397
2022-10-16
 3.5k  140
398
Chapter 398
2022-10-23
 3.4k  162
399
Chapter 399
2022-10-30
 3.7k  264
400
Chapter 400
2022-11-13
 3.6k  185
401
Chapter 401
2022-11-27
 3.2k  180
402
Chapter 402
2022-12-11
 3.2k  252
403
Chapter 403
2023-01-08
 2.8k  164
404
Chapter 404
2023-01-15
 2.8k  137
405
Chapter 405
2023-01-22
 3.1k  169
406
Chapter 406
2023-01-29
 3k  191
407
Chapter 407
2023-02-12
 3k  164
408
Chapter 408
2023-03-01
 2.5k  95
409
Chapter 409
2023-03-15
 2.4k  121
410
Chapter 410
2023-03-29
 2.3k  152
411
Chapter 411
2023-04-05
 2.6k  239
412
Chapter 412
2023-04-26
 2.3k  173
413
Chapter 413
2023-05-10
 2.2k  117
414
Chapter 414
2023-05-24
 2.1k  113
415
Chapter 415
2023-05-31
 2.3k  239
416
Chapter 416
2023-06-14
 2.1k  168
417
Chapter 417
2023-06-21
 2.3k  225
418
Chapter 418
2023-07-12
 2k  151
419
Chapter 419
2023-07-19
 1.9k  145
420
Chapter 420
2023-07-26
 2k  225
421
Chapter 421
2023-08-02
 2.1k  178
422
Chapter 422
2023-08-09
 2.9k  618
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Nữ cường/Có em bé/419
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Bảo Bối Em Thật Ngọt Ngào
Bảo Bối Em Thật Ngọt Ngào
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Nữ cường/Bá đạo/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Bố Nuôi...[H+]
Bố Nuôi...[H+]
Tình yêu/Đã Full
[Tường Lâm]Nghiêm Tổng Sao? Là Của Tôi!!
[Tường Lâm]Nghiêm Tổng Sao? Là Của Tôi!!
Tình yêu/Đã Full/Boylove/Tình yêu vượt giai cấp/Xuyên việt
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook