MangaToon
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Bảo bảo / Ngọt sủng / Đô thị / Drama / Có em bé / 419 / Dịu dàng / Gái ngoan
202.2M
4.7
Tên tác giả: Starry Sky

Bạch Sơ Hiểu bị hại, vô tình ngủ với Giang Thừa Dục và bị đuổi ra khỏi nhà, buộc phải tha hương nơi nước ngoài. Bốn năm sau, cô đưa con trai IQ cao trở về nước một cách đường hoàng, nhưng không ngờ... con gái của Giang Thừa Dục muốn bắt cóc mình về làm mẹ??

Truyện này do Starry Sky cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 409 chương    /    (211312)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-02
 49.7k  6.5k
2
Chapter 2
2020-09-03
 40.1k  2.4k
3
Chapter 3
2020-09-04
 34.6k  1.6k
4
Chapter 4
2020-09-04
 36k  2.4k
5
Chapter 5
2020-09-04
 32.7k  1.2k
6
Chapter 6
2020-09-04
 34k  1.3k
7
Chapter 7
2020-09-04
 34.9k  1.5k
8
Chapter 8
2020-09-04
 31.8k  637
9
Chapter 9
2020-09-04
 32.5k  951
10
Chapter 10
2020-09-04
 34k  2.4k
11
Chapter 11
2020-09-09
 33.4k  1.7k
12
Chapter 12
2020-09-10
 33.5k  1.5k
13
Chapter 13
2020-09-16
 31.2k  1.2k
14
Chapter 14
2020-09-17
 31.5k  742
15
Chapter 15
2020-09-17
 33.4k  722
16
Chapter 16
2020-09-17
 31.4k  836
17
Chapter 17
2020-09-17
 30.2k  518
18
Chapter 18
2020-09-17
 30.6k  1.1k
19
Chapter 19
2020-09-17
 29.6k  794
20
Chapter 20
2020-09-17
 30.4k  741
21
Chapter 21
2020-09-17
 27.9k  835
22
Chapter 22
2020-09-17
 29.2k  832
23
Chapter 23
2020-09-17
 29k  716
24
Chapter 24
2020-09-17
 31k  1.3k
25
Chapter 25
2020-09-23
 30.3k  1.3k
26
Chapter 26
2020-09-24
 30.9k  1.4k
27
Chapter 27
2020-09-30
 30.1k  798
28
Chapter 28
2020-10-01
 29.6k  904
29
Chapter 29
2020-10-07
 27.8k  997
30
Chapter 30
2020-10-08
 27.2k  1.1k
31
Chapter 31
2020-10-14
 26.7k  661
32
Chapter 32
2020-10-15
 27k  681
33
Chapter 33
2020-10-21
 26.9k  733
34
Chapter 34
2020-10-22
 28.4k  1.1k
35
Chapter 35
2020-10-28
 26.8k  508
36
Chapter 36
2020-10-29
 27.2k  998
37
Chapter 37
2020-11-04
 27.4k  1.4k
38
Chapter 38
2020-11-05
 26.5k  927
39
Chapter 39
2020-11-11
 26.6k  439
40
Chapter 40
2020-11-12
 28.2k  1k
41
Chapter 41
2020-11-18
 27.6k  1.2k
42
Chapter 42
2020-11-19
 27.2k  1.6k
43
Chapter 43
2020-11-25
 27.9k  776
44
Chapter 44
2020-11-26
 26.1k  1.3k
45
Chapter 45
2020-11-28
 23.6k  472
46
Chapter 46
2020-11-28
 23.1k  602
47
Chapter 47
2020-11-28
 24.1k  1.4k
48
Chapter 48
2020-11-28
 22.6k  345
49
Chapter 49
2020-11-28
 23.2k  739
50
Chapter 50
2020-11-28
 23.4k  916
51
Chapter 51
2020-11-28
 23.8k  513
52
Chapter 52
2020-11-28
 23.8k  528
53
Chapter 53
2020-11-28
 23.9k  708
54
Chapter 54
2020-11-28
 25.6k  977
55
Chapter 55
2020-12-02
 24.9k  954
56
Chapter 56
2020-12-03
 23.1k  683
57
Chapter 57
2020-12-09
 23.2k  650
58
Chapter 58
2020-12-10
 23.8k  549
59
Chapter 59
2020-12-15
 21.4k  596
60
Chapter 60
2020-12-15
 22k  462
61
Chapter 61
2020-12-15
 21.8k  751
62
Chapter 62
2020-12-15
 22.3k  613
63
Chapter 63
2020-12-15
 22.1k  409
64
Chapter 64
2020-12-15
 21.3k  412
65
Chapter 65
2020-12-15
 21.4k  605
66
Chapter 66
2020-12-15
 21.5k  489
67
Chapter 67
2020-12-15
 21.1k  329
68
Chapter 68
2020-12-15
 21.2k  576
69
Chapter 69
2020-12-16
 22k  706
70
Chapter 70
2020-12-17
 22.6k  871
71
Chapter 71
2020-12-23
 22.2k  557
72
Chapter 72
2020-12-24
 19.6k  1.1k
73
Chapter 73
2020-12-30
 20.8k  903
74
Chapter 74
2020-12-31
 21k  1.1k
75
Chapter 75
2021-01-06
 20.7k  1.1k
76
Chapter 76
2021-01-13
 20.8k  603
77
Chapter 77
2021-01-14
 21.3k  915
78
Chapter 78
2021-01-16
 19.1k  508
79
Chapter 79
2021-01-16
 19.5k  852
80
Chapter 80
2021-01-16
 19.4k  284
81
Chapter 81
2021-01-16
 20.2k  695
82
Chapter 82
2021-01-16
 20.2k  366
83
Chapter 83
2021-01-16
 21.2k  769
84
Chapter 84
2021-01-16
 20.4k  686
85
Chapter 85
2021-01-16
 19.6k  403
86
Chapter 86
2021-01-16
 20.2k  609
87
Chapter 87
2021-01-16
 21.9k  1k
88
Chapter 88
2021-01-20
 19.3k  604
89
Chapter 89
2021-01-21
 21.6k  1.2k
90
Chapter 90
2021-01-27
 20.3k  913
91
Chapter 91
2021-01-28
 20.4k  884
92
Chapter 92
2021-02-03
 22.1k  1.2k
93
Chapter 93
2021-02-04
 22.1k  772
94
Chapter 94
2021-02-06
 20.7k  564
95
Chapter 95
2021-02-06
 21.4k  762
96
Chapter 96
2021-02-06
 21k  615
97
Chapter 97
2021-02-06
 20.5k  495
98
Chapter 98
2021-02-06
 19k  593
99
Chapter 99
2021-02-06
 20.7k  681
100
Chapter 100
2021-02-06
 22.3k  872
101
Chapter 101
2021-02-06
 21.8k  833
102
Chapter 102
2021-02-06
 20.5k  1.2k
103
Chapter 103
2021-02-06
 23.2k  996
104
Chapter 104
2021-02-10
 23k  976
105
Chapter 105
2021-02-11
 22.1k  997
106
Chapter 106
2021-02-17
 20.9k  768
107
Chapter 107
2021-02-18
 22.4k  1.4k
108
Chapter 108
2021-02-24
 20.7k  743
109
Chapter 109
2021-02-25
 21k  768
110
Chapter 110
2021-03-03
 20.7k  934
111
Chapter 111
2021-03-04
 20.5k  1.2k
112
Chapter 112
2021-03-10
 20.4k  439
113
Chapter 113
2021-03-11
 20.4k  527
114
Chapter 114
2021-03-13
 18.4k  319
115
Chapter 115
2021-03-13
 18.9k  498
116
Chapter 116
2021-03-13
 19k  536
117
Chapter 117
2021-03-13
 16.6k  802
118
Chapter 118
2021-03-13
 21.3k  865
119
Chapter 119
2021-03-17
 20k  577
120
Chapter 120
2021-03-18
 21.5k  585
121
Chapter 121
2021-03-24
 19.8k  546
122
Chapter 122
2021-03-25
 20.1k  842
123
Chapter 123
2021-03-31
 19.3k  947
124
Chapter 124
2021-04-01
 19.5k  795
125
Chapter 125
2021-04-07
 18.7k  426
126
Chapter 126
2021-04-08
 18.9k  1.3k
127
Chapter 127
2021-04-14
 18.8k  610
128
Chapter 128
2021-04-15
 18.1k  536
129
Chapter 129
2021-04-21
 17.4k  791
130
Chapter 130
2021-04-22
 18k  562
131
Chapter 131
2021-04-28
 17.5k  476
132
Chapter 132
2021-04-29
 18.6k  718
133
Chapter 133
2021-05-05
 17.5k  414
134
Chapter 134
2021-05-06
 17.7k  600
135
Chapter 135
2021-05-12
 18.2k  713
136
Chapter 136
2021-05-13
 18.9k  686
137
Chapter 137
2021-05-19
 17.6k  866
138
Chapter 138
2021-05-20
 17.8k  512
139
Chapter 139
2021-05-26
 18k  513
140
Chapter 140
2021-05-27
 18k  568
141
Chapter 141
2021-06-02
 16.2k  422
142
Chapter 142
2021-06-03
 18.4k  1.1k
143
Chapter 143
2021-06-09
 16.8k  849
144
Chapter 144
2021-06-10
 16.7k  765
145
Chapter 145
2021-06-16
 17.5k  817
146
Chapter 146
2021-06-17
 17.3k  397
147
Chapter 147
2021-06-19
 17.1k  382
148
Chapter 148
2021-06-19
 19.2k  568
149
Chapter 149
2021-06-19
 17k  279
150
Chapter 150
2021-06-19
 16.9k  336
151
Chapter 151
2021-06-19
 16.7k  411
152
Chapter 152
2021-06-19
 16k  353
153
Chapter 153
2021-06-19
 16.6k  532
154
Chapter 154
2021-06-19
 16.8k  675
155
Chapter 155
2021-06-19
 17.6k  600
156
Chapter 156
2021-06-19
 17.7k  576
157
Chapter 157
2021-06-23
 15.5k  488
158
Chapter 158
2021-06-24
 16.4k  643
159
Chapter 159
2021-06-30
 15.7k  493
160
Chapter 160
2021-07-01
 17.2k  1.2k
161
Chapter 161
2021-07-07
 16.6k  867
162
Chapter 162
2021-07-08
 16.6k  1.3k
163
Chapter 163
2021-07-14
 15.6k  462
164
Chapter 164
2021-07-15
 16.3k  616
165
Chapter 165
2021-07-21
 16.1k  795
166
Chapter 166
2021-07-22
 16.8k  992
167
Chapter 167
2021-07-25
 15k  704
168
Chapter 168
2021-07-25
 14.2k  836
169
Chapter 169
2021-07-25
 13.3k  196
170
Chapter 170
2021-07-25
 14.3k  778
171
Chapter 171
2021-07-25
 14.1k  430
172
Chapter 172
2021-07-25
 13.6k  275
173
Chapter 173
2021-07-25
 12.7k  172
174
Chapter 174
2021-07-25
 13.6k  484
175
Chapter 175
2021-07-25
 12.8k  213
176
Chapter 176
2021-07-25
 13.8k  440
177
Chapter 177
2021-07-28
 13.1k  512
178
Chapter 178
2021-07-29
 13.7k  778
179
Chapter 179
2021-08-04
 12.7k  607
180
Chapter 180
2021-08-05
 13.8k  598
181
Chapter 181
2021-08-11
 13k  563
182
Chapter 182
2021-08-12
 14.1k  652
183
Chapter 183
2021-08-18
 13.8k  649
184
Chapter 184
2021-08-19
 13.1k  525
185
Chapter 185
2021-08-21
 11.9k  372
186
Chapter 186
2021-08-21
 12.3k  253
187
Chapter 187
2021-08-21
 12.1k  305
188
Chapter 188
2021-08-21
 11.7k  300
189
Chapter 189
2021-08-21
 11.7k  171
190
Chapter 190
2021-08-21
 12k  174
191
Chapter 191
2021-08-21
 11.4k  204
192
Chapter 192
2021-08-21
 11.3k  131
193
Chapter 193
2021-08-21
 11.4k  94
194
Chapter 194
2021-08-21
 11.7k  600
195
Chapter 195
2021-08-25
 12.2k  533
196
Chapter 196
2021-08-26
 12.3k  454
197
Chapter 197
2021-09-01
 11.3k  298
198
Chapter 198
2021-09-02
 11k  410
199
Chapter 199
2021-09-03
 11.6k  471
200
Chapter 200
2021-09-04
 11.7k  373
201
Chapter 201
2021-09-05
 11.3k  460
202
Chapter 202
2021-09-08
 11.1k  378
203
Chapter 203
2021-09-10
 11.1k  574
204
Chapter 204
2021-09-15
 9.8k  351
205
Chapter 205
2021-09-17
 10.8k  527
206
Chapter 206
2021-09-22
 10.4k  406
207
Chapter 207
2021-09-24
 10.4k  568
208
Chapter 208
2021-09-29
 10.5k  344
209
Chapter 209
2021-10-01
 10.9k  481
210
Chapter 210
2021-10-06
 10.6k  567
211
Chapter 211
2021-10-08
 9.7k  408
212
Chapter 212
2021-10-10
 9.3k  322
213
Chapter 213
2021-10-10
 10.1k  272
214
Chapter 214
2021-10-10
 8.9k  99
215
Chapter 215
2021-10-10
 9.3k  251
216
Chapter 216
2021-10-10
 9.3k  80
217
Chapter 217
2021-10-10
 9.7k  350
218
Chapter 218
2021-10-10
 9.2k  271
219
Chapter 219
2021-10-10
 9.4k  789
220
Chapter 220
2021-10-10
 9k  224
221
Chapter 221
2021-10-10
 8.9k  480
222
Chapter 222
2021-10-13
 9.5k  303
223
Chapter 223
2021-10-15
 9.4k  412
224
Chapter 224
2021-10-20
 10k  555
225
Chapter 225
2021-10-22
 10.2k  1.1k
226
Chapter 226
2021-10-27
 8.9k  538
227
Chapter 227
2021-10-29
 9.2k  278
228
Chapter 228
2021-11-03
 8.9k  268
229
Chapter 229
2021-11-05
 9.1k  397
230
Chapter 230
2021-11-10
 9k  554
231
Chapter 231
2021-11-12
 8.9k  419
232
Chapter 232
2021-11-17
 9k  381
233
Chapter 233
2021-11-19
 8.4k  453
234
Chapter 234
2021-11-20
 8.1k  318
235
Chapter 235
2021-11-20
 8.5k  337
236
Chapter 236
2021-11-20
 8.8k  338
237
Chapter 237
2021-11-20
 8.5k  286
238
Chapter 238
2021-11-20
 8.4k  245
239
Chapter 239
2021-11-20
 8k  210
240
Chapter 240
2021-11-20
 8k  144
241
Chapter 241
2021-11-20
 8.1k  235
242
Chapter 242
2021-11-20
 7.9k  554
243
Chapter 243
2021-11-20
 8.4k  278
244
Chapter 244
2021-11-24
 8.3k  310
245
Chapter 245
2021-11-26
 7.9k  306
246
Chapter 246
2021-12-01
 7.9k  271
247
Chapter 247
2021-12-03
 7.7k  486
248
Chapter 248
2021-12-08
 8.2k  455
249
Chapter 249
2021-12-10
 8.1k  299
250
Chapter 250
2021-12-15
 8.4k  446
251
Chapter 251
2021-12-17
 8.4k  489
252
Chapter 252
2021-12-22
 8.5k  659
253
Chapter 253
2021-12-24
 8k  337
254
Chapter 254
2021-12-27
 7.2k  209
255
Chapter 255
2021-12-27
 7.1k  265
256
Chapter 256
2021-12-27
 7k  219
257
Chapter 257
2021-12-27
 7.5k  251
258
Chapter 258
2021-12-27
 6.8k  225
259
Chapter 259
2021-12-27
 7k  436
260
Chapter 260
2021-12-27
 7k  262
261
Chapter 261
2021-12-27
 7.1k  185
262
Chapter 262
2021-12-27
 7.2k  260
263
Chapter 263
2021-12-27
 8k  593
264
Chapter 264
2021-12-29
 7.5k  535
265
Chapter 265
2021-12-31
 7.3k  587
266
Chapter 266
2022-01-05
 7.3k  275
267
Chapter 267
2022-01-07
 7.9k  323
268
Chapter 268
2022-01-12
 8.1k  595
269
Chapter 269
2022-01-14
 7.9k  365
270
Chapter 270
2022-01-19
 7.8k  412
271
Chapter 271
2022-01-21
 7.7k  534
272
Chapter 272
2022-01-26
 7.8k  436
273
Chapter 273
2022-01-28
 7.7k  483
274
Chapter 274
2022-02-02
 7.2k  311
275
Chapter 275
2022-02-04
 7.4k  408
276
Chapter 276
2022-02-09
 7.2k  378
277
Chapter 277
2022-02-11
 7.7k  498
278
Chapter 278
2022-02-16
 7.5k  458
279
Chapter 279
2022-02-18
 7.2k  495
280
Chapter 280
2022-02-19
 6.3k  129
281
Chapter 281
2022-02-19
 6.1k  52
282
Chapter 282
2022-02-19
 6.4k  88
283
Chapter 283
2022-02-19
 6k  99
284
Chapter 284
2022-02-19
 6.1k  69
285
Chapter 285
2022-02-19
 6.2k  58
286
Chapter 286
2022-02-19
 6.3k  132
287
Chapter 287
2022-02-19
 6.3k  121
288
Chapter 288
2022-02-19
 6.4k  89
289
Chapter 289
2022-02-19
 7.7k  477
290
Chapter 290
2022-02-23
 7.1k  554
291
Chapter 291
2022-02-25
 8.6k  617
292
Chapter 292
2022-03-02
 7.8k  592
293
Chapter 293
2022-03-04
 7.2k  405
294
Chapter 294
2022-03-09
 7k  528
295
Chapter 295
2022-03-11
 7k  350
296
Chapter 296
2022-03-16
 6.9k  403
297
Chapter 297
2022-03-18
 7.3k  601
298
Chapter 298
2022-03-23
 6.7k  234
299
Chapter 299
2022-03-25
 6.3k  280
300
Chapter 300
2022-03-26
 5.6k  146
301
Chapter 301
2022-03-26
 5.7k  161
302
Chapter 302
2022-03-26
 6.1k  133
303
Chapter 303
2022-03-26
 6.6k  271
304
Chapter 304
2022-03-26
 5.9k  120
305
Chapter 305
2022-03-26
 5.9k  304
306
Chapter 306
2022-03-26
 5.6k  156
307
Chapter 307
2022-03-26
 5.8k  150
308
Chapter 308
2022-03-26
 5.9k  129
309
Chapter 309
2022-03-26
 6.4k  291
310
Chapter 310
2022-03-30
 6.4k  414
311
Chapter 311
2022-04-01
 6.8k  458
312
Chapter 312
2022-04-06
 6.2k  439
313
Chapter 313
2022-04-08
 6.1k  304
314
Chapter 314
2022-04-13
 5.8k  247
315
Chapter 315
2022-04-15
 6.4k  408
316
Chapter 316
2022-04-20
 5.8k  213
317
Chapter 317
2022-04-22
 6.1k  310
318
Chapter 318
2022-04-27
 6k  314
319
Chapter 319
2022-04-29
 6k  292
320
Chapter 320
2022-05-04
 6.1k  332
321
Chapter 321
2022-05-06
 6.1k  262
322
Chapter 322
2022-05-11
 5.6k  227
323
Chapter 323
2022-05-13
 5.5k  293
324
Chapter 324
2022-05-14
 5.2k  165
325
Chapter 325
2022-05-14
 5.2k  120
326
Chapter 326
2022-05-14
 5.2k  172
327
Chapter 327
2022-05-14
 5.4k  112
328
Chapter 328
2022-05-14
 5.4k  139
329
Chapter 329
2022-05-14
 5.1k  125
330
Chapter 330
2022-05-14
 5.3k  236
331
Chapter 331
2022-05-14
 5.2k  208
332
Chapter 332
2022-05-14
 4.9k  115
333
Chapter 333
2022-05-14
 5.7k  288
334
Chapter 334
2022-05-18
 5.3k  293
335
Chapter 335
2022-05-20
 5.3k  220
336
Chapter 336
2022-05-25
 5.1k  203
337
Chapter 337
2022-05-27
 4.9k  232
338
Chapter 338
2022-06-01
 4.7k  236
339
Chapter 339
2022-06-03
 5k  243
340
Chapter 340
2022-06-08
 4.7k  203
341
Chapter 341
2022-06-10
 4.6k  262
342
Chapter 342
2022-06-11
 4.1k  118
343
Chapter 343
2022-06-11
 4.2k  98
344
Chapter 344
2022-06-11
 4k  79
345
Chapter 345
2022-06-11
 3.9k  103
346
Chapter 346
2022-06-11
 3.8k  126
347
Chapter 347
2022-06-11
 3.8k  145
348
Chapter 348
2022-06-11
 4k  175
349
Chapter 349
2022-06-11
 4.1k  111
350
Chapter 350
2022-06-11
 4k  69
351
Chapter 351
2022-06-11
 4.5k  205
352
Chapter 352
2022-06-15
 4.3k  405
353
Chapter 353
2022-06-17
 4.3k  197
354
Chapter 354
2022-06-22
 4.2k  191
355
Chapter 355
2022-06-24
 4.2k  262
356
Chapter 356
2022-06-29
 4.1k  166
357
Chapter 357
2022-07-01
 4.2k  190
358
Chapter 358
2022-07-06
 4k  314
359
Chapter 359
2022-07-08
 4k  268
360
Chapter 360
2022-07-13
 3.6k  172
361
Chapter 361
2022-07-15
 3.8k  258
362
Chapter 362
2022-07-16
 3.4k  176
363
Chapter 363
2022-07-16
 3.1k  107
364
Chapter 364
2022-07-16
 3k  90
365
Chapter 365
2022-07-16
 2.9k  129
366
Chapter 366
2022-07-16
 3.1k  85
367
Chapter 367
2022-07-16
 3k  92
368
Chapter 368
2022-07-16
 3.1k  91
369
Chapter 369
2022-07-16
 2.9k  65
370
Chapter 370
2022-07-16
 3k  83
371
Chapter 371
2022-07-16
 3.5k  151
372
Chapter 372
2022-07-20
 3.4k  135
373
Chapter 373
2022-07-22
 3.8k  248
374
Chapter 374
2022-07-27
 3.4k  160
375
Chapter 375
2022-07-29
 3.4k  177
376
Chapter 376
2022-08-03
 3.4k  141
377
Chapter 377
2022-08-05
 3.8k  229
378
Chapter 378
2022-08-10
 3.2k  187
379
Chapter 379
2022-08-12
 3k  110
380
Chapter 380
2022-08-13
 2.9k  113
381
Chapter 381
2022-08-13
 2.7k  49
382
Chapter 382
2022-08-13
 2.7k  65
383
Chapter 383
2022-08-13
 2.7k  24
384
Chapter 384
2022-08-13
 2.8k  47
385
Chapter 385
2022-08-13
 2.8k  53
386
Chapter 386
2022-08-13
 2.7k  38
387
Chapter 387
2022-08-13
 2.7k  44
388
Chapter 388
2022-08-13
 2.8k  42
389
Chapter 389
2022-08-13
 3.2k  163
390
Chapter 390
2022-08-17
 3.1k  169
391
Chapter 391
2022-08-19
 3.6k  192
392
Chapter 392
2022-08-24
 3.4k  137
393
Chapter 393
2022-08-26
 3.8k  177
394
Chapter 394
2022-08-31
 3.5k  169
395
Chapter 395
2022-09-02
 4k  407
396
Chapter 396
2022-10-02
 3.3k  239
397
Chapter 397
2022-10-16
 3k  129
398
Chapter 398
2022-10-23
 2.8k  145
399
Chapter 399
2022-10-30
 3k  247
400
Chapter 400
2022-11-13
 2.9k  167
401
Chapter 401
2022-11-27
 2.6k  186
402
Chapter 402
2022-12-11
 2.6k  241
403
Chapter 403
2023-01-08
 2.2k  151
404
Chapter 404
2023-01-15
 2.1k  121
405
Chapter 405
2023-01-22
 2.2k  153
406
Chapter 406
2023-01-29
 2.2k  172
407
Chapter 407
2023-02-12
 2k  140
408
Chapter 408
2023-03-01
 1.5k  88
409
Chapter 409
2023-03-15
 1.2k  85
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hồ Phi Chớ Dây Vào Lửa
Hồ Phi Chớ Dây Vào Lửa
Xuyên Không/Ngọt sủng/Hậu cung/Vương phi/Ngạo mạn
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Bỗng Một Hôm Trở Thành Con Gái Của Vua
Bỗng Một Hôm Trở Thành Con Gái Của Vua
Xuyên Không/Hài Hước/Chênh lệch tuổi/Nuôi lớn/Công chúa
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
『ABO』Cô Vợ Gả Thay Là Omega Nam ?
『ABO』Cô Vợ Gả Thay Là Omega Nam ?
Đam mỹ/Đã Full
[ Lichaeng ].Chồng Bé Là Mafia
[ Lichaeng ].Chồng Bé Là Mafia
Fanfic/Bách hợp
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play