MangaToon
Bỗng Một Hôm Trở Thành Con Gái Của Vua
Bỗng Một Hôm Trở Thành Con Gái Của Vua
Tiếp tục cập nhật
38.5M
4.7
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Một vụ tai nạn xe khiến cô xuyên không tới thế giới phép thuật, rồi một trận đấu lại khiến cô được hoàng đế nhận nuôi và trở thành công chúa. Cơ mà công chúa nhà người ta toàn sống trong nhung lụa, người hầu cơm bưng nước rót, sống vui vẻ thoải mái, vì sao tới lượt cô lại là phòng chứa củi cũ nát, ngày nào cũng bị đánh mắng, còn bị các công chúa khác giẫm đạp dưới chân? Không ổn, cô phải phản kích thôi! Và khi nhìn thấy cô phản kích, hoàng đế mặt lạnh nào đó khẽ nhếch khoé môi nói: “Phế vật này, thú vị đấy.”

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 276 chương    /    (41631)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-03-25
 24.4k  2.7k
2
Chapter 2
2022-04-01
 19.4k  675
3
Chapter 3
2022-04-01
 16.6k  430
4
Chapter 4
2022-04-01
 15.7k  301
5
Chapter 5
2022-04-01
 16.5k  679
6
Chapter 6
2022-04-01
 17.1k  581
7
Chapter 7
2022-04-01
 15.3k  362
8
Chapter 8
2022-04-01
 14.1k  443
9
Chapter 9
2022-04-01
 13.4k  331
10
Chapter 10
2022-04-01
 14.1k  879
11
Chapter 11
2022-04-03
 13.6k  882
12
Chapter 12
2022-04-07
 13.5k  967
13
Chapter 13
2022-04-10
 14.1k  649
14
Chapter 14
2022-04-14
 12.9k  615
15
Chapter 15
2022-04-17
 12.1k  608
16
Chapter 16
2022-04-19
 10.8k  221
17
Chapter 17
2022-04-19
 10.6k  305
18
Chapter 18
2022-04-19
 14.8k  299
19
Chapter 19
2022-04-19
 12.1k  250
20
Chapter 20
2022-04-19
 13.1k  339
21
Chapter 21
2022-04-19
 11.7k  241
22
Chapter 22
2022-04-19
 13.6k  559
23
Chapter 23
2022-04-21
 12.3k  512
24
Chapter 24
2022-04-24
 11.8k  408
25
Chapter 25
2022-04-28
 11.2k  427
26
Chapter 26
2022-05-01
 11k  625
27
Chapter 27
2022-05-05
 10.9k  793
28
Chapter 28
2022-05-08
 10.9k  415
29
Chapter 29
2022-05-12
 10.3k  364
30
Chapter 30
2022-05-15
 10.3k  483
31
Chapter 31
2022-05-19
 9.5k  274
32
Chapter 32
2022-05-22
 10k  288
33
Chapter 33
2022-05-26
 9.4k  333
34
Chapter 34
2022-05-28
 8.9k  232
35
Chapter 35
2022-05-28
 8.6k  324
36
Chapter 36
2022-05-28
 8.4k  154
37
Chapter 37
2022-05-28
 9.2k  171
38
Chapter 38
2022-05-28
 8.4k  167
39
Chapter 39
2022-05-28
 8.7k  220
40
Chapter 40
2022-05-28
 8k  232
41
Chapter 41
2022-05-28
 7.5k  170
42
Chapter 42
2022-05-28
 7.5k  126
43
Chapter 43
2022-05-28
 7.8k  150
44
Chapter 44
2022-05-29
 8k  263
45
Chapter 45
2022-06-02
 8k  289
46
Chapter 46
2022-06-05
 7.8k  280
47
Chapter 47
2022-06-09
 7.7k  228
48
Chapter 48
2022-06-12
 7.4k  268
49
Chapter 49
2022-06-16
 7.5k  202
50
Chapter 50
2022-06-19
 7.4k  205
51
Chapter 51
2022-06-21
 7.3k  191
52
Chapter 52
2022-06-21
 6.8k  170
53
Chapter 53
2022-06-21
 6.9k  118
54
Chapter 54
2022-06-21
 6.7k  130
55
Chapter 55
2022-06-21
 6.8k  94
56
Chapter 56
2022-06-21
 6.4k  84
57
Chapter 57
2022-06-21
 6.8k  192
58
Chapter 58
2022-06-23
 6.8k  199
59
Chapter 59
2022-06-26
 7.1k  261
60
Chapter 60
2022-06-30
 6.8k  190
61
Chapter 61
2022-07-03
 6.8k  218
62
Chapter 62
2022-07-07
 6.4k  158
63
Chapter 63
2022-07-10
 6.9k  233
64
Chapter 64
2022-07-14
 6.4k  191
65
Chapter 65
2022-07-17
 6.1k  175
66
Chapter 66
2022-07-21
 5.9k  122
67
Chapter 67
2022-07-24
 5.4k  85
68
Chapter 68
2022-07-24
 5.5k  77
69
Chapter 69
2022-07-24
 5.3k  97
70
Chapter 70
2022-07-24
 5.5k  96
71
Chapter 71
2022-07-24
 5.4k  143
72
Chapter 72
2022-07-24
 5.1k  75
73
Chapter 73
2022-07-24
 4.9k  51
74
Chapter 74
2022-07-24
 5.1k  100
75
Chapter 75
2022-07-24
 5.1k  90
76
Chapter 76
2022-07-24
 4.8k  126
77
Chapter 77
2022-07-24
 5.8k  254
78
Chapter 78
2022-07-28
 5.4k  231
79
Chapter 79
2022-07-31
 5.2k  193
80
Chapter 80
2022-08-04
 5.1k  103
81
Chapter 81
2022-08-07
 5.4k  172
82
Chapter 82
2022-08-11
 5.7k  129
83
Chapter 83
2022-08-14
 5.8k  316
84
Chapter 84
2022-08-18
 5.7k  195
85
Chapter 85
2022-08-21
 5.5k  191
86
Chapter 86
2022-08-25
 5.3k  178
87
Chapter 87
2022-08-28
 5.3k  201
88
Chapter 88
2022-09-01
 5.2k  140
89
Chapter 89
2022-09-03
 4.9k  95
90
Chapter 90
2022-09-03
 4.6k  61
91
Chapter 91
2022-09-03
 4.6k  87
92
Chapter 92
2022-09-03
 4.5k  33
93
Chapter 93
2022-09-03
 4.9k  97
94
Chapter 94
2022-09-03
 4.6k  64
95
Chapter 95
2022-09-03
 4.7k  89
96
Chapter 96
2022-09-03
 4.6k  110
97
Chapter 97
2022-09-03
 4.6k  66
98
Chapter 98
2022-09-03
 4.7k  121
99
Chapter 99
2022-09-04
 5.1k  155
100
Chapter 100
2022-09-08
 5.6k  179
101
Chapter 101
2022-09-11
 5.9k  282
102
Chapter 102
2022-09-15
 5k  159
103
Chapter 103
2022-09-18
 5.2k  153
104
Chapter 104
2022-09-22
 4.9k  104
105
Chapter 105
2022-09-25
 4.7k  133
106
Chapter 106
2022-09-29
 4.6k  87
107
Chapter 107
2022-10-02
 4.4k  128
108
Chapter 108
2022-10-06
 4.2k  110
109
Chapter 109
2022-10-09
 4.3k  99
110
Chapter 110
2022-10-13
 4.2k  81
111
Chapter 111
2022-10-16
 4k  88
112
Chapter 112
2022-10-20
 4.1k  133
113
Chapter 113
2022-10-23
 3.8k  79
114
Chapter 114
2022-10-27
 3.6k  71
115
Chapter 115
2022-10-30
 3.9k  121
116
Chapter 116
2022-11-03
 3.5k  59
117
Chapter 117
2022-11-03
 3.6k  45
118
Chapter 118
2022-11-03
 3.7k  46
119
Chapter 119
2022-11-03
 3.5k  44
120
Chapter 120
2022-11-03
 3.7k  58
121
Chapter 121
2022-11-03
 3.6k  33
122
Chapter 122
2022-11-03
 3.5k  38
123
Chapter 123
2022-11-03
 3.9k  87
124
Chapter 124
2022-11-06
 4k  170
125
Chapter 125
2022-11-10
 3.9k  132
126
Chapter 126
2022-11-13
 3.8k  123
127
Chapter 127
2022-11-17
 3.6k  86
128
Chapter 128
2022-11-20
 3.6k  125
129
Chapter 129
2022-11-24
 3.7k  99
130
Chapter 130
2022-11-27
 3.5k  105
131
Chapter 131
2022-12-01
 3.4k  94
132
Chapter 132
2022-12-04
 3.3k  76
133
Chapter 133
2022-12-08
 3.2k  73
134
Chapter 134
2022-12-11
 3.3k  115
135
Chapter 135
2022-12-15
 3.3k  117
136
Chapter 136
2022-12-17
 2.8k  35
137
Chapter 137
2022-12-17
 2.9k  48
138
Chapter 138
2022-12-17
 2.8k  40
139
Chapter 139
2022-12-17
 2.8k  30
140
Chapter 140
2022-12-17
 2.7k  35
141
Chapter 141
2022-12-17
 2.9k  29
142
Chapter 142
2022-12-17
 3.1k  90
143
Chapter 143
2022-12-18
 3.1k  99
144
Chapter 144
2022-12-22
 2.9k  69
145
Chapter 145
2022-12-25
 3.1k  99
146
Chapter 146
2022-12-29
 3.3k  109
147
Chapter 147
2023-01-01
 3k  81
148
Chapter 148
2023-01-05
 3k  67
149
Chapter 149
2023-01-08
 3k  102
150
Chapter 150
2023-01-12
 3.1k  98
151
Chapter 151
2023-01-15
 3k  92
152
Chapter 152
2023-01-19
 2.9k  86
153
Chapter 153
2023-01-22
 2.8k  77
154
Chapter 154
2023-01-26
 2.8k  84
155
Chapter 155
2023-01-28
 2.6k  30
156
Chapter 156
2023-01-28
 2.5k  19
157
Chapter 157
2023-01-28
 2.5k  27
158
Chapter 158
2023-01-28
 2.5k  17
159
Chapter 159
2023-01-28
 2.5k  35
160
Chapter 160
2023-01-28
 2.6k  25
161
Chapter 161
2023-01-28
 2.7k  52
162
Chapter 162
2023-01-29
 2.8k  88
163
Chapter 163
2023-02-02
 3.1k  108
164
Chapter 164
2023-02-05
 2.7k  70
165
Chapter 165
2023-02-09
 2.7k  66
166
Chapter 166
2023-02-12
 2.6k  63
167
Chapter 167
2023-02-16
 2.7k  66
168
Chapter 168
2023-02-19
 2.7k  83
169
Chapter 169
2023-02-23
 2.5k  66
170
Chapter 170
2023-02-26
 2.6k  101
171
Chapter 171
2023-03-02
 2.3k  52
172
Chapter 172
2023-03-05
 2.2k  71
173
Chapter 173
2023-03-09
 2.2k  55
174
Chapter 174
2023-03-11
 2.1k  26
175
Chapter 175
2023-03-11
 2.1k  26
176
Chapter 176
2023-03-11
 2.1k  30
177
Chapter 177
2023-03-11
 2.3k  29
178
Chapter 178
2023-03-11
 2.2k  30
179
Chapter 179
2023-03-12
 2.3k  58
180
Chapter 180
2023-03-16
 2.3k  73
181
Chapter 181
2023-03-19
 2.2k  55
182
Chapter 182
2023-03-23
 2.3k  66
183
Chapter 183
2023-03-26
 2.2k  60
184
Chapter 184
2023-03-30
 2.2k  59
185
Chapter 185
2023-04-02
 2.1k  89
186
Chapter 186
2023-04-06
 2.1k  40
187
Chapter 187
2023-04-09
 2.3k  107
188
Chapter 188
2023-04-13
 2.3k  73
189
Chapter 189
2023-04-16
 2.1k  163
190
Chapter 190
2023-04-20
 2.1k  93
191
Chapter 191
2023-04-21
 1.9k  16
192
Chapter 192
2023-04-21
 1.9k  21
193
Chapter 193
2023-04-21
 2.1k  29
194
Chapter 194
2023-04-21
 2k  49
195
Chapter 195
2023-04-21
 2.1k  67
196
Chapter 196
2023-04-23
 2.1k  80
197
Chapter 197
2023-04-30
 2k  79
198
Chapter 198
2023-05-04
 2.1k  87
199
Chapter 199
2023-05-07
 2k  74
200
Chapter 200
2023-05-11
 1.9k  71
201
Chapter 201
2023-05-14
 1.9k  70
202
Chapter 202
2023-05-18
 1.9k  76
203
Chapter 203
2023-05-21
 1.8k  70
204
Chapter 204
2023-05-25
 1.8k  60
205
Chapter 205
2023-05-27
 1.8k  48
206
Chapter 206
2023-05-27
 1.7k  33
207
Chapter 207
2023-05-27
 1.8k  33
208
Chapter 208
2023-05-27
 1.7k  27
209
Chapter 209
2023-05-27
 1.8k  47
210
Chapter 210
2023-05-28
 1.8k  73
211
Chapter 211
2023-06-01
 2k  80
212
Chapter 212
2023-06-04
 2k  84
213
Chapter 213
2023-06-08
 1.8k  89
214
Chapter 214
2023-06-11
 1.8k  107
215
Chapter 215
2023-06-15
 1.8k  86
216
Chapter 216
2023-06-18
 1.8k  116
217
Chapter 217
2023-06-22
 1.6k  67
218
Chapter 218
2023-06-25
 1.8k  84
219
Chapter 219
2023-06-29
 1.7k  84
220
Chapter 220
2023-07-02
 1.6k  100
221
Chapter 221
2023-07-06
 1.6k  97
222
Chapter 222
2023-07-09
 1.5k  87
223
Chapter 223
2023-07-13
 1.5k  71
224
Chapter 224
2023-07-16
 1.4k  88
225
Chapter 225
2023-07-20
 1.5k  129
226
Chapter 226
2023-07-23
 1.4k  89
227
Chapter 227
2023-07-26
 1.3k  24
228
Chapter 228
2023-07-26
 1.3k  24
229
Chapter 229
2023-07-26
 1.2k  22
230
Chapter 230
2023-07-26
 1.2k  13
231
Chapter 231
2023-07-26
 1.3k  39
232
Chapter 232
2023-07-27
 1.5k  96
233
Chapter 233
2023-07-30
 1.4k  76
234
Chapter 234
2023-08-03
 1.5k  111
235
Chapter 235
2023-08-06
 1.4k  70
236
Chapter 236
2023-08-10
 1.4k  72
237
Chapter 237
2023-08-13
 1.3k  79
238
Chapter 238
2023-08-17
 1.3k  52
239
Chapter 239
2023-08-20
 1.3k  92
240
Chapter 240
2023-08-24
 1.3k  87
241
Chapter 241
2023-08-27
 1.2k  77
242
Chapter 242
2023-08-31
 1.2k  79
243
Chapter 243
2023-09-03
 1.1k  69
244
Chapter 244
2023-09-06
 953  32
245
Chapter 245
2023-09-06
 954  27
246
Chapter 246
2023-09-06
 998  32
247
Chapter 247
2023-09-06
 973  13
248
Chapter 248
2023-09-06
 973  37
249
Chapter 249
2023-09-07
 1k  65
250
Chapter 250
2023-09-10
 1.1k  119
251
Chapter 251
2023-09-14
 1k  69
252
Chapter 252
2023-09-17
 969  67
253
Chapter 253
2023-09-21
 951  45
254
Chapter 254
2023-09-24
 938  75
255
Chapter 255
2023-09-28
 931  63
256
Chapter 256
2023-10-01
 893  86
257
Chapter 257
2023-10-05
 816  61
258
Chapter 258
2023-10-07
 774  23
259
Chapter 259
2023-10-07
 769  13
260
Chapter 260
2023-10-07
 786  25
261
Chapter 261
2023-10-08
 855  58
262
Chapter 262
2023-10-12
 903  75
263
Chapter 263
2023-10-15
 837  89
264
Chapter 264
2023-10-19
 783  63
265
Chapter 265
2023-10-22
 787  69
266
Chapter 266
2023-10-26
 739  66
267
Chapter 267
2023-10-29
 761  68
268
Chapter 268
2023-11-02
 728  74
269
Chapter 269
2023-11-05
 723  77
270
Chapter 270
2023-11-09
 666  49
271
Chapter 271
2023-11-12
 676  73
272
Chapter 272
2023-11-16
 631  58
273
Chapter 273
2023-11-19
 604  69
274
Chapter 274
2023-11-23
 531  50
275
Chapter 275
2023-11-26
 482  47
276
Chapter 276
2023-11-30
 329  27
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Giao Dịch Tình Ái Của Đại Tiểu Thư
Giao Dịch Tình Ái Của Đại Tiểu Thư
Tình yêu/Tổng tài
Bé Cưng Của Trẫm Là Nhân Ngư
Bé Cưng Của Trẫm Là Nhân Ngư
Bảo bảo/Trùng sinh/Cung đình
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Oan gia/LGBT+
[Xuyên Không]Bị "Đè" Bởi 4 Tên Nhóc?
[Xuyên Không]Bị "Đè" Bởi 4 Tên Nhóc?
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Đã Full/Ngọt sủng/Showbiz
Quyến Rũ Tôi Thì Phải Chịu Trách Nhiệm
Quyến Rũ Tôi Thì Phải Chịu Trách Nhiệm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook