MangaToon
Chàng Rể Đệ Nhất
Chàng Rể Đệ Nhất
Tiếp tục cập nhật
76.2M
4.6
Tên tác giả: ErZhouMu

Cha mẹ mất tích, Tần Lập được một ông già thần bí truyền công pháp, mở ra hành trình tu luyện thầm lặng 10 năm. Sau khi kết hôn với Sở Thanh Âm - người chỉ thích đồng giới - và nếm hết sự ấm lạnh của nhân gian, sau 10 năm thành công, bắt đầu con đường lội ngược dòng.

Truyện này do ErZhouMu cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 301 chương    /    (68526)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-04-30
 38.6k  5.2k
2
Chapter 2
2021-05-12
 22.2k  1.2k
3
Chapter 3
2021-05-19
 21.3k  908
4
Chapter 4
2021-05-19
 18.3k  768
5
Chapter 5
2021-05-19
 18.6k  1.4k
6
Chapter 6
2021-05-19
 17.7k  781
7
Chapter 7
2021-05-19
 17.2k  764
8
Chapter 8
2021-05-19
 15.8k  303
9
Chapter 9
2021-05-19
 15.8k  433
10
Chapter 10
2021-05-19
 15.7k  440
11
Chapter 11
2021-05-23
 16k  377
12
Chapter 12
2021-05-26
 15.8k  455
13
Chapter 13
2021-05-30
 15.4k  525
14
Chapter 14
2021-06-02
 14.1k  444
15
Chapter 15
2021-06-06
 15.3k  703
16
Chapter 16
2021-06-09
 13.7k  303
17
Chapter 17
2021-06-13
 14.2k  618
18
Chapter 18
2021-06-16
 14.1k  461
19
Chapter 19
2021-06-20
 13.6k  668
20
Chapter 20
2021-06-20
 12.9k  299
21
Chapter 21
2021-06-20
 13.4k  415
22
Chapter 22
2021-06-20
 13.1k  392
23
Chapter 23
2021-06-20
 13.9k  1.1k
24
Chapter 24
2021-06-20
 13.5k  486
25
Chapter 25
2021-06-20
 13.2k  491
26
Chapter 26
2021-06-20
 13.1k  498
27
Chapter 27
2021-06-20
 13.2k  358
28
Chapter 28
2021-06-23
 12.5k  340
29
Chapter 29
2021-06-27
 14.4k  343
30
Chapter 30
2021-06-30
 12.9k  534
31
Chapter 31
2021-07-04
 12.7k  432
32
Chapter 32
2021-07-07
 12.4k  268
33
Chapter 33
2021-07-11
 11.9k  236
34
Chapter 34
2021-07-14
 11.9k  357
35
Chapter 35
2021-07-18
 11.5k  436
36
Chapter 36
2021-07-21
 12k  512
37
Chapter 37
2021-07-23
 11.5k  355
38
Chapter 38
2021-07-23
 11.3k  202
39
Chapter 39
2021-07-23
 10.9k  230
40
Chapter 40
2021-07-23
 10.6k  245
41
Chapter 41
2021-07-23
 10.5k  210
42
Chapter 42
2021-07-23
 10.6k  245
43
Chapter 43
2021-07-23
 10.6k  282
44
Chapter 44
2021-07-23
 10.7k  354
45
Chapter 45
2021-07-23
 10.2k  306
46
Chapter 46
2021-07-23
 10.6k  793
47
Chapter 47
2021-07-25
 10.9k  507
48
Chapter 48
2021-07-28
 11.4k  1.1k
49
Chapter 49
2021-08-01
 10.5k  473
50
Chapter 50
2021-08-04
 10.9k  540
51
Chapter 51
2021-08-08
 10.4k  451
52
Chapter 52
2021-08-11
 10.4k  326
53
Chapter 53
2021-08-15
 10.4k  361
54
Chapter 54
2021-08-18
 10.1k  334
55
Chapter 55
2021-08-22
 10.1k  313
56
Chapter 56
2021-08-25
 10.6k  416
57
Chapter 57
2021-08-29
 10.1k  304
58
Chapter 58
2021-09-01
 9.8k  302
59
Chapter 59
2021-09-05
 9.8k  367
60
Chapter 60
2021-09-08
 9.3k  335
61
Chapter 61
2021-09-12
 9.6k  539
62
Chapter 62
2021-09-15
 8.8k  247
63
Chapter 63
2021-09-19
 9k  343
64
Chapter 64
2021-09-22
 8.8k  303
65
Chapter 65
2021-09-26
 8.6k  298
66
Chapter 66
2021-09-29
 8.2k  231
67
Chapter 67
2021-10-03
 8.6k  208
68
Chapter 68
2021-10-06
 9k  442
69
Chapter 69
2021-10-10
 8.3k  460
70
Chapter 70
2021-10-13
 8.1k  217
71
Chapter 71
2021-10-17
 8.1k  311
72
Chapter 72
2021-10-20
 8.4k  388
73
Chapter 73
2021-10-24
 7.9k  463
74
Chapter 74
2021-10-27
 8.1k  434
75
Chapter 75
2021-10-31
 7.6k  269
76
Chapter 76
2021-11-03
 7.6k  236
77
Chapter 77
2021-11-07
 7.2k  283
78
Chapter 78
2021-11-10
 7.7k  347
79
Chapter 79
2021-11-14
 7.7k  343
80
Chapter 80
2021-11-17
 8.2k  762
81
Chapter 81
2021-11-21
 7.4k  446
82
Chapter 82
2021-11-24
 7.1k  259
83
Chapter 83
2021-11-28
 7.1k  320
84
Chapter 84
2021-12-01
 7.1k  369
85
Chapter 85
2021-12-05
 6.9k  419
86
Chapter 86
2021-12-08
 7k  320
87
Chapter 87
2021-12-12
 6.9k  781
88
Chapter 88
2021-12-15
 6.7k  256
89
Chapter 89
2021-12-19
 6.6k  194
90
Chapter 90
2021-12-22
 6.5k  395
91
Chapter 91
2021-12-26
 6.4k  340
92
Chapter 92
2021-12-29
 6.4k  236
93
Chapter 93
2022-01-02
 6.5k  296
94
Chapter 94
2022-01-05
 6.4k  295
95
Chapter 95
2022-01-09
 6.3k  269
96
Chapter 96
2022-01-12
 6.3k  497
97
Chapter 97
2022-01-16
 6.5k  239
98
Chapter 98
2022-01-19
 5.9k  222
99
Chapter 99
2022-01-23
 6.1k  369
100
Chapter 100
2022-01-26
 5.9k  273
101
Chapter 101
2022-01-30
 5.9k  283
102
Chapter 102
2022-02-02
 6.2k  348
103
Chapter 103
2022-02-06
 6k  549
104
Chapter 104
2022-02-09
 5.9k  196
105
Chapter 105
2022-02-13
 5.7k  192
106
Chapter 106
2022-02-16
 5.9k  393
107
Chapter 107
2022-02-20
 5.3k  235
108
Chapter 108
2022-02-23
 5.5k  274
109
Chapter 109
2022-02-25
 5.1k  230
110
Chapter 110
2022-02-25
 5k  163
111
Chapter 111
2022-02-25
 4.9k  150
112
Chapter 112
2022-02-25
 4.9k  119
113
Chapter 113
2022-02-25
 4.6k  66
114
Chapter 114
2022-02-25
 4.7k  111
115
Chapter 115
2022-02-25
 4.9k  239
116
Chapter 116
2022-02-27
 5.1k  313
117
Chapter 117
2022-03-02
 5k  206
118
Chapter 118
2022-03-06
 4.9k  257
119
Chapter 119
2022-03-09
 4.7k  201
120
Chapter 120
2022-03-13
 5k  336
121
Chapter 121
2022-03-16
 4.8k  245
122
Chapter 122
2022-03-20
 4.7k  175
123
Chapter 123
2022-03-23
 4.7k  149
124
Chapter 124
2022-03-27
 4.7k  266
125
Chapter 125
2022-03-30
 4.7k  228
126
Chapter 126
2022-04-03
 4.6k  281
127
Chapter 127
2022-04-06
 4.8k  317
128
Chapter 128
2022-04-10
 4.5k  217
129
Chapter 129
2022-04-13
 4.6k  354
130
Chapter 130
2022-04-17
 4.6k  269
131
Chapter 131
2022-04-20
 4.6k  361
132
Chapter 132
2022-04-24
 4.6k  342
133
Chapter 133
2022-04-27
 4.5k  252
134
Chapter 134
2022-05-01
 4.6k  292
135
Chapter 135
2022-05-04
 4.3k  297
136
Chapter 136
2022-05-08
 4.2k  249
137
Chapter 137
2022-05-11
 4.3k  231
138
Chapter 138
2022-05-15
 4.1k  171
139
Chapter 139
2022-05-18
 4.1k  196
140
Chapter 140
2022-05-22
 3.9k  232
141
Chapter 141
2022-05-25
 4k  234
142
Chapter 142
2022-05-29
 4k  206
143
Chapter 143
2022-06-01
 4.2k  256
144
Chapter 144
2022-06-05
 3.8k  338
145
Chapter 145
2022-06-12
 3.6k  260
146
Chapter 146
2022-06-19
 3.5k  269
147
Chapter 147
2022-06-26
 3.3k  211
148
Chapter 148
2022-07-03
 3.3k  256
149
Chapter 149
2022-07-10
 3.1k  267
150
Chapter 150
2022-07-17
 3k  167
151
Chapter 151
2022-07-24
 3.2k  254
152
Chapter 152
2022-07-31
 3k  240
153
Chapter 153
2022-08-07
 3.1k  317
154
Chapter 154
2022-08-14
 2.8k  203
155
Chapter 155
2022-08-21
 2.8k  150
156
Chapter 156
2022-08-28
 2.5k  127
157
Chapter 157
2022-09-04
 2.4k  126
158
Chapter 158
2022-09-11
 2.3k  114
159
Chapter 159
2022-09-18
 2.3k  100
160
Chapter 160
2022-09-25
 2.1k  112
161
Chapter 161
2022-10-02
 2k  100
162
Chapter 162
2022-10-09
 1.9k  80
163
Chapter 163
2022-10-16
 1.9k  77
164
Chapter 164
2022-10-23
 1.9k  82
165
Chapter 165
2022-10-30
 1.8k  90
166
Chapter 166
2022-11-06
 1.7k  90
167
Chapter 167
2022-11-13
 1.7k  133
168
Chapter 168
2022-11-20
 1.6k  68
169
Chapter 169
2022-11-27
 1.6k  61
170
Chapter 170
2022-12-04
 1.5k  66
171
Chapter 171
2022-12-11
 1.4k  43
172
Chapter 172
2022-12-14
 1.4k  52
173
Chapter 173
2022-12-18
 1.3k  31
174
Chapter 174
2022-12-18
 1.2k  27
175
Chapter 175
2022-12-18
 1.2k  25
176
Chapter 176
2022-12-18
 1.3k  11
177
Chapter 177
2022-12-18
 1.3k  20
178
Chapter 178
2022-12-18
 1.2k  15
179
Chapter 179
2022-12-18
 1.2k  26
180
Chapter 180
2022-12-18
 1.2k  46
181
Chapter 181
2022-12-21
 1.4k  45
182
Chapter 182
2022-12-25
 1.3k  57
183
Chapter 183
2022-12-28
 1.4k  63
184
Chapter 184
2023-01-01
 1.4k  68
185
Chapter 185
2023-01-04
 1.3k  66
186
Chapter 186
2023-01-08
 1.4k  155
187
Chapter 187
2023-01-11
 1.3k  51
188
Chapter 188
2023-01-15
 1.3k  47
189
Chapter 189
2023-01-18
 1.3k  62
190
Chapter 190
2023-01-22
 1.1k  55
191
Chapter 191
2023-01-22
 1.1k  34
192
Chapter 192
2023-01-22
 1.1k  57
193
Chapter 193
2023-01-22
 1.1k  27
194
Chapter 194
2023-01-22
 1.1k  895
195
Chapter 195
2023-01-22
 1.1k  34
196
Chapter 196
2023-01-22
 1.1k  40
197
Chapter 197
2023-01-22
 1.2k  72
198
Chapter 198
2023-01-25
 1.2k  53
199
Chapter 199
2023-01-29
 1.2k  42
200
Chapter 200
2023-02-01
 1.2k  61
201
Chapter 201
2023-02-05
 1.2k  44
202
Chapter 202
2023-02-08
 1.1k  44
203
Chapter 203
2023-02-12
 1.1k  46
204
Chapter 204
2023-02-15
 1.1k  40
205
Chapter 205
2023-02-19
 1.1k  28
206
Chapter 206
2023-02-22
 1.1k  32
207
Chapter 207
2023-02-26
 1k  28
208
Chapter 208
2023-03-01
 958  41
209
Chapter 209
2023-03-05
 1.1k  66
210
Chapter 210
2023-03-08
 929  51
211
Chapter 211
2023-03-12
 937  38
212
Chapter 212
2023-03-15
 973  52
213
Chapter 213
2023-03-19
 905  37
214
Chapter 214
2023-03-22
 886  35
215
Chapter 215
2023-03-23
 813  19
216
Chapter 216
2023-03-23
 804  8
217
Chapter 217
2023-03-23
 779  6
218
Chapter 218
2023-03-23
 777  8
219
Chapter 219
2023-03-23
 832  36
220
Chapter 220
2023-03-26
 855  39
221
Chapter 221
2023-03-29
 833  43
222
Chapter 222
2023-04-02
 875  40
223
Chapter 223
2023-04-05
 835  30
224
Chapter 224
2023-04-09
 818  44
225
Chapter 225
2023-04-12
 794  43
226
Chapter 226
2023-04-16
 819  40
227
Chapter 227
2023-04-19
 793  45
228
Chapter 228
2023-04-23
 788  44
229
Chapter 229
2023-04-26
 784  57
230
Chapter 230
2023-04-30
 773  46
231
Chapter 231
2023-05-03
 766  64
232
Chapter 232
2023-05-07
 786  54
233
Chapter 233
2023-05-10
 778  40
234
Chapter 234
2023-05-14
 742  54
235
Chapter 235
2023-05-16
 676  26
236
Chapter 236
2023-05-16
 666  17
237
Chapter 237
2023-05-16
 696  28
238
Chapter 238
2023-05-16
 678  11
239
Chapter 239
2023-05-16
 696  25
240
Chapter 240
2023-05-17
 762  46
241
Chapter 241
2023-05-21
 728  35
242
Chapter 242
2023-05-24
 725  52
243
Chapter 243
2023-05-28
 705  43
244
Chapter 244
2023-05-31
 698  61
245
Chapter 245
2023-06-04
 727  44
246
Chapter 246
2023-06-07
 713  37
247
Chapter 247
2023-06-11
 686  49
248
Chapter 248
2023-06-14
 628  32
249
Chapter 249
2023-06-18
 657  52
250
Chapter 250
2023-06-21
 643  31
251
Chapter 251
2023-06-25
 639  25
252
Chapter 252
2023-06-28
 647  26
253
Chapter 253
2023-07-02
 609  41
254
Chapter 254
2023-07-05
 617  43
255
Chapter 255
2023-07-09
 619  126
256
Chapter 256
2023-07-12
 573  46
257
Chapter 257
2023-07-16
 575  40
258
Chapter 258
2023-07-19
 524  90
259
Chapter 259
2023-07-23
 535  30
260
Chapter 260
2023-07-26
 539  65
261
Chapter 261
2023-07-30
 538  46
262
Chapter 262
2023-08-02
 506  47
263
Chapter 263
2023-08-06
 490  30
264
Chapter 264
2023-08-09
 517  35
265
Chapter 265
2023-08-13
 465  34
266
Chapter 266
2023-08-16
 462  80
267
Chapter 267
2023-08-20
 425  46
268
Chapter 268
2023-08-23
 410  35
269
Chapter 269
2023-08-27
 413  36
270
Chapter 270
2023-08-30
 407  20
271
Chapter 271
2023-09-03
 362  12
272
Chapter 272
2023-09-03
 349  11
273
Chapter 273
2023-09-03
 352  13
274
Chapter 274
2023-09-03
 361  36
275
Chapter 275
2023-09-03
 330  10
276
Chapter 276
2023-09-03
 355  34
277
Chapter 277
2023-09-06
 350  28
278
Chapter 278
2023-09-10
 362  19
279
Chapter 279
2023-09-13
 351  28
280
Chapter 280
2023-09-17
 337  13
281
Chapter 281
2023-09-20
 345  24
282
Chapter 282
2023-09-24
 351  23
283
Chapter 283
2023-09-27
 320  27
284
Chapter 284
2023-10-01
 324  17
285
Chapter 285
2023-10-04
 325  18
286
Chapter 286
2023-10-08
 307  16
287
Chapter 287
2023-10-11
 291  20
288
Chapter 288
2023-10-15
 306  18
289
Chapter 289
2023-10-18
 331  82
290
Chapter 290
2023-10-22
 267  72
291
Chapter 291
2023-10-25
 265  64
292
Chapter 292
2023-10-29
 262  19
293
Chapter 293
2023-11-01
 265  19
294
Chapter 294
2023-11-05
 263  16
295
Chapter 295
2023-11-08
 245  29
296
Chapter 296
2023-11-12
 234  24
297
Chapter 297
2023-11-15
 217  27
298
Chapter 298
2023-11-19
 227  47
299
Chapter 299
2023-11-22
 209  18
300
Chapter 300
2023-11-26
 185  36
301
Chapter 301
2023-11-29
 150  57
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Huyền huyễn/Dị năng/Bàn tay vàng/Anh hùng cứu mỹ nhân
Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em
Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Trường học/Hành động/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook