MangaToon
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Tiếp tục cập nhật
28.1M
4.6
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Bị bạn thân hãm hại, bị đưa lên giường bạn trai của bạn thân - CEO Doãn Tư Thần - như một món quà. Sau một đêm hoang đường cô vô tình có thai, Cố Hề Hề nửa bị dụ dỗ, nửa bị uy hiếp, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Doãn. Cố Hề Hề biết mọi thứ chỉ là vì đứa con trong bụng cô, anh không có tình cảm với cô đâu... Mâu thuẫn trong con người anh, sự mạnh mẽ và dịu dàng khiến người ta chìm đắm...

Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 229 chương    /    (30617)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-07-01
 13.7k  2k
2
Chapter 2
2022-07-08
 8.9k  440
3
Chapter 3
2022-07-08
 8.4k  456
4
Chapter 4
2022-07-08
 7.8k  276
5
Chapter 5
2022-07-08
 7.7k  218
6
Chapter 6
2022-07-08
 7.1k  343
7
Chapter 7
2022-07-08
 6.9k  158
8
Chapter 8
2022-07-08
 6.9k  120
9
Chapter 9
2022-07-08
 6.9k  153
10
Chapter 10
2022-07-08
 7.8k  354
11
Chapter 11
2022-07-10
 7.4k  500
12
Chapter 12
2022-07-11
 7.3k  381
13
Chapter 13
2022-07-17
 6.9k  271
14
Chapter 14
2022-07-18
 6.5k  235
15
Chapter 15
2022-07-23
 5.8k  173
16
Chapter 16
2022-07-23
 6k  128
17
Chapter 17
2022-07-23
 6k  156
18
Chapter 18
2022-07-23
 5.7k  125
19
Chapter 19
2022-07-23
 5.9k  636
20
Chapter 20
2022-07-23
 6k  145
21
Chapter 21
2022-07-23
 6k  133
22
Chapter 22
2022-07-23
 5.4k  109
23
Chapter 23
2022-07-23
 5.5k  216
24
Chapter 24
2022-07-23
 6.4k  204
25
Chapter 25
2022-07-24
 6.1k  326
26
Chapter 26
2022-07-25
 6.8k  397
27
Chapter 27
2022-07-31
 5.8k  216
28
Chapter 28
2022-08-01
 5.7k  363
29
Chapter 29
2022-08-07
 5k  201
30
Chapter 30
2022-08-08
 5.3k  313
31
Chapter 31
2022-08-14
 5.3k  186
32
Chapter 32
2022-08-15
 5.5k  380
33
Chapter 33
2022-08-21
 5.1k  173
34
Chapter 34
2022-08-22
 5.5k  388
35
Chapter 35
2022-08-28
 4.8k  209
36
Chapter 36
2022-08-29
 4.6k  150
37
Chapter 37
2022-08-30
 4.2k  73
38
Chapter 38
2022-08-30
 4.1k  66
39
Chapter 39
2022-08-30
 4.1k  77
40
Chapter 40
2022-08-30
 4k  61
41
Chapter 41
2022-08-30
 4k  56
42
Chapter 42
2022-08-30
 3.8k  110
43
Chapter 43
2022-08-30
 4.5k  267
44
Chapter 44
2022-09-04
 4.3k  218
45
Chapter 45
2022-09-05
 4.7k  394
46
Chapter 46
2022-09-11
 4.4k  171
47
Chapter 47
2022-09-12
 4.7k  267
48
Chapter 48
2022-09-18
 4.4k  168
49
Chapter 49
2022-09-19
 4.4k  148
50
Chapter 50
2022-09-25
 4.2k  126
51
Chapter 51
2022-09-26
 4k  134
52
Chapter 52
2022-09-28
 3.6k  68
53
Chapter 53
2022-09-28
 4.1k  93
54
Chapter 54
2022-09-28
 3.7k  78
55
Chapter 55
2022-09-28
 3.3k  106
56
Chapter 56
2022-09-28
 3.5k  41
57
Chapter 57
2022-09-28
 3.4k  90
58
Chapter 58
2022-09-28
 3.7k  152
59
Chapter 59
2022-10-02
 3.8k  146
60
Chapter 60
2022-10-03
 3.8k  140
61
Chapter 61
2022-10-09
 3.6k  83
62
Chapter 62
2022-10-10
 3.8k  150
63
Chapter 63
2022-10-16
 3.2k  110
64
Chapter 64
2022-10-17
 3.1k  107
65
Chapter 65
2022-10-18
 2.8k  81
66
Chapter 66
2022-10-18
 2.7k  109
67
Chapter 67
2022-10-18
 2.7k  92
68
Chapter 68
2022-10-18
 2.6k  155
69
Chapter 69
2022-10-18
 2.9k  98
70
Chapter 70
2022-10-18
 3k  86
71
Chapter 71
2022-10-18
 3.4k  98
72
Chapter 72
2022-10-23
 3k  64
73
Chapter 73
2022-10-24
 3.2k  124
74
Chapter 74
2022-10-30
 3.1k  65
75
Chapter 75
2022-10-31
 3.1k  118
76
Chapter 76
2022-11-06
 2.8k  109
77
Chapter 77
2022-11-07
 2.8k  91
78
Chapter 78
2022-11-13
 2.8k  100
79
Chapter 79
2022-11-14
 2.6k  101
80
Chapter 80
2022-11-15
 2.5k  34
81
Chapter 81
2022-11-15
 2.6k  106
82
Chapter 82
2022-11-15
 2.6k  80
83
Chapter 83
2022-11-15
 2.7k  86
84
Chapter 84
2022-11-15
 2.7k  80
85
Chapter 85
2022-11-15
 2.5k  75
86
Chapter 86
2022-11-15
 2.8k  115
87
Chapter 87
2022-11-20
 2.8k  127
88
Chapter 88
2022-11-21
 2.9k  102
89
Chapter 89
2022-11-27
 3k  121
90
Chapter 90
2022-11-28
 2.7k  123
91
Chapter 91
2022-12-04
 2.8k  93
92
Chapter 92
2022-12-05
 2.6k  96
93
Chapter 93
2022-12-11
 2.4k  97
94
Chapter 94
2022-12-12
 2.4k  98
95
Chapter 95
2022-12-18
 2.3k  68
96
Chapter 96
2022-12-19
 2.7k  94
97
Chapter 97
2022-12-25
 2.5k  95
98
Chapter 98
2022-12-26
 2.3k  76
99
Chapter 99
2022-12-31
 2k  81
100
Chapter 100
2022-12-31
 2k  43
101
Chapter 101
2022-12-31
 1.9k  63
102
Chapter 102
2022-12-31
 1.8k  39
103
Chapter 103
2022-12-31
 1.9k  79
104
Chapter 104
2022-12-31
 2.2k  71
105
Chapter 105
2022-12-31
 2.2k  94
106
Chapter 106
2023-01-01
 2.3k  74
107
Chapter 107
2023-01-02
 2.6k  113
108
Chapter 108
2023-01-08
 2.4k  73
109
Chapter 109
2023-01-09
 2.3k  94
110
Chapter 110
2023-01-15
 1.9k  49
111
Chapter 111
2023-01-16
 2k  71
112
Chapter 112
2023-01-22
 2.2k  83
113
Chapter 113
2023-01-23
 2k  111
114
Chapter 114
2023-01-29
 1.9k  70
115
Chapter 115
2023-01-30
 1.9k  108
116
Chapter 116
2023-02-05
 2k  127
117
Chapter 117
2023-02-06
 1.8k  88
118
Chapter 118
2023-02-06
 1.7k  35
119
Chapter 119
2023-02-06
 1.7k  73
120
Chapter 120
2023-02-06
 1.7k  81
121
Chapter 121
2023-02-06
 2k  153
122
Chapter 122
2023-02-12
 1.8k  137
123
Chapter 123
2023-02-13
 2k  237
124
Chapter 124
2023-02-19
 1.9k  172
125
Chapter 125
2023-02-20
 2k  195
126
Chapter 126
2023-02-26
 1.8k  174
127
Chapter 127
2023-02-27
 1.9k  117
128
Chapter 128
2023-03-05
 1.9k  93
129
Chapter 129
2023-03-06
 1.8k  101
130
Chapter 130
2023-03-12
 1.9k  170
131
Chapter 131
2023-03-13
 2k  139
132
Chapter 132
2023-03-19
 1.8k  49
133
Chapter 133
2023-03-20
 1.8k  127
134
Chapter 134
2023-03-25
 1.5k  23
135
Chapter 135
2023-03-25
 1.5k  37
136
Chapter 136
2023-03-25
 1.6k  107
137
Chapter 137
2023-03-25
 1.5k  57
138
Chapter 138
2023-03-25
 1.4k  31
139
Chapter 139
2023-03-25
 1.6k  41
140
Chapter 140
2023-03-25
 1.7k  67
141
Chapter 141
2023-03-26
 1.7k  124
142
Chapter 142
2023-03-27
 1.7k  170
143
Chapter 143
2023-04-02
 1.7k  95
144
Chapter 144
2023-04-03
 1.7k  147
145
Chapter 145
2023-04-09
 1.6k  116
146
Chapter 146
2023-04-10
 1.7k  125
147
Chapter 147
2023-04-16
 1.7k  89
148
Chapter 148
2023-04-17
 1.8k  144
149
Chapter 149
2023-04-23
 1.8k  137
150
Chapter 150
2023-04-24
 1.8k  200
151
Chapter 151
2023-04-30
 1.5k  99
152
Chapter 152
2023-05-01
 1.8k  224
153
Chapter 153
2023-05-07
 1.7k  201
154
Chapter 154
2023-05-08
 1.8k  284
155
Chapter 155
2023-05-14
 1.5k  151
156
Chapter 156
2023-05-15
 1.6k  148
157
Chapter 157
2023-05-21
 1.5k  155
158
Chapter 158
2023-05-22
 1.6k  226
159
Chapter 159
2023-05-28
 1.7k  273
160
Chapter 160
2023-05-29
 1.6k  248
161
Chapter 161
2023-06-03
 1.2k  30
162
Chapter 162
2023-06-03
 1.4k  45
163
Chapter 163
2023-06-03
 1.2k  38
164
Chapter 164
2023-06-03
 1.2k  22
165
Chapter 165
2023-06-03
 1.3k  70
166
Chapter 166
2023-06-04
 1.4k  101
167
Chapter 167
2023-06-05
 1.5k  206
168
Chapter 168
2023-06-11
 1.3k  110
169
Chapter 169
2023-06-12
 1.6k  259
170
Chapter 170
2023-06-18
 1.4k  115
171
Chapter 171
2023-06-19
 1.4k  249
172
Chapter 172
2023-06-25
 1.2k  100
173
Chapter 173
2023-06-26
 1.2k  154
174
Chapter 174
2023-07-02
 1.1k  56
175
Chapter 175
2023-07-03
 1.1k  73
176
Chapter 176
2023-07-08
 992  32
177
Chapter 177
2023-07-08
 905  29
178
Chapter 178
2023-07-08
 910  22
179
Chapter 179
2023-07-08
 902  22
180
Chapter 180
2023-07-08
 997  36
181
Chapter 181
2023-07-09
 1.1k  52
182
Chapter 182
2023-07-10
 990  90
183
Chapter 183
2023-07-16
 1k  79
184
Chapter 184
2023-07-17
 1.1k  179
185
Chapter 185
2023-07-23
 952  93
186
Chapter 186
2023-07-24
 1.1k  152
187
Chapter 187
2023-07-30
 928  98
188
Chapter 188
2023-07-31
 1.1k  107
189
Chapter 189
2023-08-06
 961  72
190
Chapter 190
2023-08-07
 920  57
191
Chapter 191
2023-08-13
 798  29
192
Chapter 192
2023-08-14
 947  102
193
Chapter 193
2023-08-20
 807  74
194
Chapter 194
2023-08-21
 825  95
195
Chapter 195
2023-08-27
 785  47
196
Chapter 196
2023-08-28
 915  107
197
Chapter 197
2023-09-03
 748  41
198
Chapter 198
2023-09-04
 883  101
199
Chapter 199
2023-09-09
 647  24
200
Chapter 200
2023-09-09
 772  28
201
Chapter 201
2023-09-09
 650  18
202
Chapter 202
2023-09-09
 710  22
203
Chapter 203
2023-09-09
 811  41
204
Chapter 204
2023-09-10
 805  53
205
Chapter 205
2023-09-11
 878  85
206
Chapter 206
2023-09-17
 735  76
207
Chapter 207
2023-09-18
 849  73
208
Chapter 208
2023-09-24
 755  51
209
Chapter 209
2023-09-25
 837  80
210
Chapter 210
2023-10-01
 738  43
211
Chapter 211
2023-10-02
 761  78
212
Chapter 212
2023-10-08
 828  82
213
Chapter 213
2023-10-09
 823  94
214
Chapter 214
2023-10-15
 792  79
215
Chapter 215
2023-10-16
 795  98
216
Chapter 216
2023-10-22
 661  45
217
Chapter 217
2023-10-23
 733  81
218
Chapter 218
2023-10-29
 705  54
219
Chapter 219
2023-10-30
 750  97
220
Chapter 220
2023-11-05
 717  46
221
Chapter 221
2023-11-06
 641  48
222
Chapter 222
2023-11-12
 612  55
223
Chapter 223
2023-11-13
 681  68
224
Chapter 224
2023-11-19
 557  59
225
Chapter 225
2023-11-20
 587  50
226
Chapter 226
2023-11-26
 509  50
227
Chapter 227
2023-11-27
 536  48
228
Chapter 228
2023-12-03
 421  28
229
Chapter 229
2023-12-04
 414  34
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Trời Sao Của Anh
Trời Sao Của Anh
Trường học/Tình yêu/Thanh mai trúc mã/Ấm áp/Nhẹ nhàng
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Có em bé
Ác Ma Bị Trêu Ghẹo
Ác Ma Bị Trêu Ghẹo
Trường học/Tổng tài
CƯỚI PHẢI CHỒNG NGỐC
CƯỚI PHẢI CHỒNG NGỐC
Tình yêu/Hài Hước/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Hôn nhân hợp đồng/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Hôn nhân ngược luyến/Cường thủ hào đoạt
[Phạm Thiên] Con Nợ Tài Năng
[Phạm Thiên] Con Nợ Tài Năng
Hành động/Khoa học viễn tưởng
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook