MangaToon
Cuộc Sống Hoang Đảo Của Tôi Và Các Cô Gái
Cuộc Sống Hoang Đảo Của Tôi Và Các Cô Gái
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Mạo Hiểm / Sảng văn
17.6M
4.7
Tên tác giả: QingTing Culture

Nữ thần vườn trường, ngự tỷ tóc vàng, Loli nóng tính, ta đây nhận hết. Thuần phục chim ưng, thu phục vua sói, đánh lui cự mãng, hòn đảo hoang này do ta làm chủ!

Truyện này do QingTing Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 236 chương    /    (27061)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-24
 9.6k  2k
2
Chapter 2
2021-02-24
 8.4k  694
3
Chapter 3
2021-02-24
 7.7k  425
4
Chapter 4
2021-02-24
 8.1k  390
5
Chapter 5
2021-02-24
 7.4k  298
6
Chapter 6
2021-02-24
 7.2k  225
7
Chapter 7
2021-02-24
 7k  258
8
Chapter 8
2021-02-24
 6.5k  305
9
Chapter 9
2021-02-24
 6.7k  186
10
Chapter 10
2021-02-24
 6.7k  206
11
Chapter 11
2021-02-27
 6.3k  129
12
Chapter 12
2021-03-02
 6.7k  207
13
Chapter 13
2021-03-06
 6.5k  321
14
Chapter 14
2021-03-09
 6k  235
15
Chapter 15
2021-03-13
 6.1k  184
16
Chapter 16
2021-03-16
 5.8k  194
17
Chapter 17
2021-03-20
 5.7k  138
18
Chapter 18
2021-03-23
 5.5k  175
19
Chapter 19
2021-03-27
 5.4k  108
20
Chapter 20
2021-03-30
 5.2k  113
21
Chapter 21
2021-04-03
 5.2k  132
22
Chapter 22
2021-04-06
 5.5k  208
23
Chapter 23
2021-04-10
 5.3k  318
24
Chapter 24
2021-04-13
 5.1k  131
25
Chapter 25
2021-04-17
 5.1k  173
26
Chapter 26
2021-04-20
 5.2k  105
27
Chapter 27
2021-04-24
 4.8k  195
28
Chapter 28
2021-04-27
 4.8k  149
29
Chapter 29
2021-05-01
 4.8k  179
30
Chapter 30
2021-05-04
 4.7k  192
31
Chapter 31
2021-05-08
 4.7k  121
32
Chapter 32
2021-05-10
 4.5k  106
33
Chapter 33
2021-05-10
 4.8k  147
34
Chapter 34
2021-05-10
 4.6k  268
35
Chapter 35
2021-05-10
 4.8k  134
36
Chapter 36
2021-05-10
 4.7k  143
37
Chapter 37
2021-05-10
 4.7k  156
38
Chapter 38
2021-05-10
 4.6k  175
39
Chapter 39
2021-05-10
 4.8k  148
40
Chapter 40
2021-05-10
 4.5k  104
41
Chapter 41
2021-05-10
 4.7k  273
42
Chapter 42
2021-05-11
 4.5k  167
43
Chapter 43
2021-05-15
 4.3k  120
44
Chapter 44
2021-05-18
 4.6k  137
45
Chapter 45
2021-05-22
 4.8k  130
46
Chapter 46
2021-05-25
 4.4k  148
47
Chapter 47
2021-05-29
 4.8k  319
48
Chapter 48
2021-06-01
 4.6k  144
49
Chapter 49
2021-06-05
 4.4k  175
50
Chapter 50
2021-06-08
 4.4k  108
51
Chapter 51
2021-06-12
 4.1k  127
52
Chapter 52
2021-06-15
 4.2k  126
53
Chapter 53
2021-06-19
 4.4k  486
54
Chapter 54
2021-06-22
 4.3k  318
55
Chapter 55
2021-06-26
 4.3k  317
56
Chapter 56
2021-06-29
 4.2k  271
57
Chapter 57
2021-07-03
 4.5k  330
58
Chapter 58
2021-07-06
 4k  250
59
Chapter 59
2021-07-10
 4.1k  242
60
Chapter 60
2021-07-13
 4.1k  232
61
Chapter 61
2021-07-17
 3.8k  171
62
Chapter 62
2021-07-20
 3.9k  246
63
Chapter 63
2021-07-24
 3.7k  163
64
Chapter 64
2021-07-27
 4.1k  253
65
Chapter 65
2021-07-31
 3.7k  157
66
Chapter 66
2021-08-03
 3.7k  184
67
Chapter 67
2021-08-07
 3.6k  150
68
Chapter 68
2021-08-10
 3.6k  212
69
Chapter 69
2021-08-14
 3.4k  212
70
Chapter 70
2021-08-17
 3.5k  210
71
Chapter 71
2021-08-21
 3.2k  131
72
Chapter 72
2021-08-24
 3.2k  144
73
Chapter 73
2021-08-28
 3k  115
74
Chapter 74
2021-08-31
 2.9k  129
75
Chapter 75
2021-09-03
 2.7k  80
76
Chapter 76
2021-09-03
 2.7k  121
77
Chapter 77
2021-09-03
 2.6k  93
78
Chapter 78
2021-09-03
 2.8k  98
79
Chapter 79
2021-09-03
 2.6k  127
80
Chapter 80
2021-09-03
 3.1k  109
81
Chapter 81
2021-09-03
 2.6k  75
82
Chapter 82
2021-09-03
 2.9k  88
83
Chapter 83
2021-09-03
 3k  64
84
Chapter 84
2021-09-03
 2.8k  76
85
Chapter 85
2021-09-04
 3k  123
86
Chapter 86
2021-09-07
 2.8k  134
87
Chapter 87
2021-09-11
 2.8k  147
88
Chapter 88
2021-09-14
 2.6k  140
89
Chapter 89
2021-09-18
 2.6k  102
90
Chapter 90
2021-09-21
 2.7k  121
91
Chapter 91
2021-09-25
 2.7k  112
92
Chapter 92
2021-09-28
 2.8k  106
93
Chapter 93
2021-10-02
 2.5k  90
94
Chapter 94
2021-10-05
 2.6k  126
95
Chapter 95
2021-10-09
 2.6k  128
96
Chapter 96
2021-10-12
 2.5k  112
97
Chapter 97
2021-10-16
 2.6k  133
98
Chapter 98
2021-10-19
 2.5k  107
99
Chapter 99
2021-10-23
 2.5k  123
100
Chapter 100
2021-10-26
 2.4k  89
101
Chapter 101
2021-10-30
 2.5k  91
102
Chapter 102
2021-10-31
 2.4k  72
103
Chapter 103
2021-10-31
 2.4k  77
104
Chapter 104
2021-10-31
 2.3k  94
105
Chapter 105
2021-10-31
 2.3k  55
106
Chapter 106
2021-10-31
 2.3k  57
107
Chapter 107
2021-10-31
 2.2k  52
108
Chapter 108
2021-10-31
 2.3k  40
109
Chapter 109
2021-10-31
 2.3k  56
110
Chapter 110
2021-10-31
 2.2k  82
111
Chapter 111
2021-10-31
 2.3k  75
112
Chapter 112
2021-11-02
 2.3k  92
113
Chapter 113
2021-11-06
 2.2k  66
114
Chapter 114
2021-11-09
 2.4k  115
115
Chapter 115
2021-11-13
 2.3k  86
116
Chapter 116
2021-11-16
 2.4k  119
117
Chapter 117
2021-11-20
 2.3k  85
118
Chapter 118
2021-11-23
 2.3k  109
119
Chapter 119
2021-11-27
 2.2k  66
120
Chapter 120
2021-11-30
 2.3k  102
121
Chapter 121
2021-12-04
 2.3k  82
122
Chapter 122
2021-12-07
 2.3k  73
123
Chapter 123
2021-12-11
 2.2k  100
124
Chapter 124
2021-12-14
 2.2k  74
125
Chapter 125
2021-12-18
 2.2k  72
126
Chapter 126
2021-12-21
 2.2k  114
127
Chapter 127
2021-12-25
 2.2k  127
128
Chapter 128
2021-12-28
 2.1k  101
129
Chapter 129
2022-01-01
 2.1k  69
130
Chapter 130
2022-01-04
 2k  77
131
Chapter 131
2022-01-08
 2.1k  91
132
Chapter 132
2022-01-11
 2k  80
133
Chapter 133
2022-01-15
 2k  82
134
Chapter 134
2022-01-18
 2.1k  80
135
Chapter 135
2022-01-22
 1.8k  92
136
Chapter 136
2022-01-25
 1.8k  63
137
Chapter 137
2022-01-29
 1.8k  59
138
Chapter 138
2022-02-01
 1.8k  73
139
Chapter 139
2022-02-05
 1.7k  63
140
Chapter 140
2022-02-08
 1.8k  77
141
Chapter 141
2022-02-12
 1.7k  56
142
Chapter 142
2022-02-12
 1.7k  41
143
Chapter 143
2022-02-12
 1.9k  79
144
Chapter 144
2022-02-12
 1.7k  54
145
Chapter 145
2022-02-12
 1.7k  40
146
Chapter 146
2022-02-12
 1.7k  85
147
Chapter 147
2022-02-12
 1.7k  46
148
Chapter 148
2022-02-12
 1.6k  46
149
Chapter 149
2022-02-12
 1.6k  39
150
Chapter 150
2022-02-12
 1.7k  59
151
Chapter 151
2022-02-12
 1.8k  77
152
Chapter 152
2022-02-15
 1.8k  72
153
Chapter 153
2022-02-19
 1.8k  102
154
Chapter 154
2022-02-22
 1.7k  100
155
Chapter 155
2022-02-26
 1.8k  113
156
Chapter 156
2022-03-01
 1.7k  86
157
Chapter 157
2022-03-05
 1.6k  46
158
Chapter 158
2022-03-08
 1.7k  46
159
Chapter 159
2022-03-12
 1.7k  67
160
Chapter 160
2022-03-15
 1.6k  61
161
Chapter 161
2022-03-19
 1.5k  76
162
Chapter 162
2022-03-22
 1.6k  54
163
Chapter 163
2022-03-26
 1.5k  77
164
Chapter 164
2022-03-29
 1.5k  62
165
Chapter 165
2022-04-02
 1.5k  59
166
Chapter 166
2022-04-05
 1.5k  77
167
Chapter 167
2022-04-09
 1.5k  73
168
Chapter 168
2022-04-12
 1.5k  59
169
Chapter 169
2022-04-16
 1.5k  56
170
Chapter 170
2022-04-19
 1.4k  81
171
Chapter 171
2022-04-23
 1.4k  81
172
Chapter 172
2022-04-30
 1.5k  163
173
Chapter 173
2022-05-14
 1.2k  48
174
Chapter 174
2022-05-21
 1.2k  105
175
Chapter 175
2022-05-28
 1.2k  54
176
Chapter 176
2022-06-04
 1.2k  57
177
Chapter 177
2022-06-11
 1.1k  51
178
Chapter 178
2022-06-18
 1.1k  34
179
Chapter 179
2022-06-25
 1.1k  52
180
Chapter 180
2022-07-02
 1.1k  29
181
Chapter 181
2022-07-09
 1k  41
182
Chapter 182
2022-07-16
 1k  52
183
Chapter 183
2022-07-23
 960  39
184
Chapter 184
2022-07-30
 904  48
185
Chapter 185
2022-08-06
 943  115
186
Chapter 186
2022-08-13
 909  74
187
Chapter 187
2022-08-20
 885  50
188
Chapter 188
2022-08-27
 792  59
189
Chapter 189
2022-09-03
 768  45
190
Chapter 190
2022-09-10
 717  41
191
Chapter 191
2022-09-17
 693  41
192
Chapter 192
2022-09-24
 666  28
193
Chapter 193
2022-10-01
 611  18
194
Chapter 194
2022-10-08
 602  15
195
Chapter 195
2022-10-15
 577  24
196
Chapter 196
2022-10-22
 561  21
197
Chapter 197
2022-10-29
 553  16
198
Chapter 198
2022-11-05
 543  18
199
Chapter 199
2022-11-12
 533  23
200
Chapter 200
2022-11-19
 485  30
201
Chapter 201
2022-11-26
 409  8
202
Chapter 202
2022-11-26
 411  10
203
Chapter 203
2022-11-26
 402  7
204
Chapter 204
2022-11-26
 394  10
205
Chapter 205
2022-11-26
 393  8
206
Chapter 206
2022-11-26
 376  12
207
Chapter 207
2022-11-26
 378  13
208
Chapter 208
2022-11-26
 426  24
209
Chapter 209
2022-12-03
 429  25
210
Chapter 210
2022-12-10
 411  40
211
Chapter 211
2022-12-17
 382  29
212
Chapter 212
2022-12-24
 382  22
213
Chapter 213
2022-12-27
 341  10
214
Chapter 214
2022-12-27
 335  12
215
Chapter 215
2022-12-27
 348  25
216
Chapter 216
2022-12-27
 332  14
217
Chapter 217
2022-12-27
 366  17
218
Chapter 218
2022-12-31
 375  22
219
Chapter 219
2023-01-07
 369  24
220
Chapter 220
2023-01-14
 349  15
221
Chapter 221
2023-01-21
 329  16
222
Chapter 222
2023-01-28
 311  29
223
Chapter 223
2023-02-04
 289  16
224
Chapter 224
2023-02-06
 272  13
225
Chapter 225
2023-02-11
 259  8
226
Chapter 226
2023-02-13
 256  12
227
Chapter 227
2023-02-18
 237  11
228
Chapter 228
2023-02-20
 249  12
229
Chapter 229
2023-02-25
 220  28
230
Chapter 230
2023-02-27
 232  17
231
Chapter 231
2023-03-04
 202  12
232
Chapter 232
2023-03-06
 214  14
233
Chapter 233
2023-03-11
 197  13
234
Chapter 234
2023-03-13
 189  12
235
Chapter 235
2023-03-18
 177  9
236
Chapter 236
2023-03-20
 167  15
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
Tình yêu/Huyền huyễn/Tiên Hiệp/Ở rể
Số Đào Hoa Cực Mạnh
Số Đào Hoa Cực Mạnh
Trường học/Hành động/Hậu cung/Bàn tay vàng/Tu tiên
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Huyền huyễn/Dị năng/Bàn tay vàng/Anh hùng cứu mỹ nhân
Võ Ảnh 3000 Đạo
Võ Ảnh 3000 Đạo
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm
Tổng Tài Đại Ác: Sủng Em Vô Độ
Tổng Tài Đại Ác: Sủng Em Vô Độ
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Tình yêu/Đã Full/Đô thị/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play