MangaToon
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tiếp tục cập nhật
247.5M
4.6
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Tôi chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, nhưng vì tên cặn bã bạn trai cũ mà bị tặng cho Bắc Minh Dạ, bắt đầu cơn ác mộng của tôi. Người đàn ông này dùng 2 tỷ mua đứt sự trong sạch của tôi, tôi phải phối hợp mọi nơi mọi lúc... Tôi nên làm thế nào đây? Ảnh nóng của em gái, đầu tư của CLB... Tôi có nên đồng ý với anh ta không?

Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 429 chương    /    (318218)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-12-25
 87.7k  14.1k
2
Chapter 2
2020-12-25
 57.8k  4k
3
Chapter 3
2020-12-25
 53.3k  4.5k
4
Chapter 4
2020-12-25
 45.1k  2.6k
5
Chapter 5
2020-12-25
 43k  2.8k
6
Chapter 6
2020-12-25
 41.8k  3.3k
7
Chapter 7
2020-12-25
 40.1k  2.9k
8
Chapter 8
2020-12-28
 39.7k  3.2k
9
Chapter 9
2020-12-25
 36.1k  2.7k
10
Chapter 10
2020-12-25
 36.7k  1.9k
11
Chapter 11
2020-12-29
 37.5k  1.6k
12
Chapter 12
2021-01-02
 37.3k  2.5k
13
Chapter 13
2021-01-09
 36.9k  1.9k
14
Chapter 14
2021-01-12
 33.8k  2k
15
Chapter 15
2021-01-16
 32.1k  2.1k
16
Chapter 16
2021-01-19
 34.6k  2.8k
17
Chapter 17
2021-01-23
 31.7k  1.9k
18
Chapter 18
2021-01-26
 31.8k  1.6k
19
Chapter 19
2021-01-30
 31k  1.2k
20
Chapter 20
2021-02-02
 32.7k  2.3k
21
Chapter 21
2021-02-06
 35.2k  2.7k
22
Chapter 22
2021-02-09
 28.7k  1k
23
Chapter 23
2021-02-13
 30.9k  1.6k
24
Chapter 24
2021-02-16
 29.2k  1.7k
25
Chapter 25
2021-02-20
 28.2k  1.7k
26
Chapter 26
2021-02-23
 33k  2.2k
27
Chapter 27
2021-02-27
 31.2k  2.1k
28
Chapter 28
2021-03-02
 27.7k  1k
29
Chapter 29
2021-03-06
 26.4k  1.6k
30
Chapter 30
2021-03-07
 27.5k  1.7k
31
Chapter 31
2021-03-07
 25.6k  1.9k
32
Chapter 32
2021-03-07
 22.6k  1.5k
33
Chapter 33
2021-03-07
 23.4k  2.3k
34
Chapter 34
2021-03-07
 24.3k  877
35
Chapter 35
2021-03-07
 22.2k  1.4k
36
Chapter 36
2021-03-07
 24.4k  2.4k
37
Chapter 37
2021-03-07
 21.8k  979
38
Chapter 38
2021-03-07
 20.7k  953
39
Chapter 39
2021-03-07
 21.7k  1.6k
40
Chapter 40
2021-03-09
 22.5k  2.3k
41
Chapter 41
2021-03-13
 21.5k  2k
42
Chapter 42
2021-03-16
 19.7k  1.1k
43
Chapter 43
2021-03-20
 20.4k  1.9k
44
Chapter 44
2021-03-23
 18k  966
45
Chapter 45
2021-03-27
 18.1k  1.1k
46
Chapter 46
2021-03-30
 18.2k  1.9k
47
Chapter 47
2021-04-03
 17.8k  2.1k
48
Chapter 48
2021-04-06
 17.8k  1.6k
49
Chapter 49
2021-04-10
 18.8k  1.5k
50
Chapter 50
2021-04-13
 20k  1.3k
51
Chapter 51
2021-04-17
 19.8k  1.1k
52
Chapter 52
2021-04-20
 18.2k  1.4k
53
Chapter 53
2021-04-24
 18.3k  1.1k
54
Chapter 54
2021-04-27
 17.8k  1.5k
55
Chapter 55
2021-05-01
 17.4k  731
56
Chapter 56
2021-05-04
 17.3k  672
57
Chapter 57
2021-05-08
 18.3k  1.2k
58
Chapter 58
2021-05-11
 17k  719
59
Chapter 59
2021-05-15
 16.8k  964
60
Chapter 60
2021-05-15
 16.3k  873
61
Chapter 61
2021-05-15
 17.7k  1.3k
62
Chapter 62
2021-05-15
 18.8k  865
63
Chapter 63
2021-05-15
 19.6k  1.1k
64
Chapter 64
2021-05-15
 19.9k  786
65
Chapter 65
2021-05-15
 16.7k  771
66
Chapter 66
2021-05-15
 16.6k  681
67
Chapter 67
2021-05-18
 16.9k  960
68
Chapter 68
2021-05-22
 17.4k  864
69
Chapter 69
2021-05-25
 17.4k  1.1k
70
Chapter 70
2021-05-29
 17.4k  1.1k
71
Chapter 71
2021-06-01
 17.4k  1.6k
72
Chapter 72
2021-06-05
 16.2k  1.5k
73
Chapter 73
2021-06-08
 16.2k  650
74
Chapter 74
2021-06-12
 17k  1k
75
Chapter 75
2021-06-15
 17.4k  1.2k
76
Chapter 76
2021-06-19
 16.1k  915
77
Chapter 77
2021-06-22
 17.2k  926
78
Chapter 78
2021-06-26
 16.2k  6.2k
79
Chapter 79
2021-06-26
 15.6k  1.2k
80
Chapter 80
2021-06-26
 16.3k  1.2k
81
Chapter 81
2021-06-26
 16k  755
82
Chapter 82
2021-06-26
 14.5k  400
83
Chapter 83
2021-06-26
 15.4k  1.5k
84
Chapter 84
2021-06-26
 14k  402
85
Chapter 85
2021-06-26
 14.5k  310
86
Chapter 86
2021-06-26
 14k  752
87
Chapter 87
2021-06-26
 15.1k  807
88
Chapter 88
2021-06-26
 15.4k  2.1k
89
Chapter 89
2021-06-29
 16k  1.2k
90
Chapter 90
2021-07-03
 15.2k  791
91
Chapter 91
2021-07-06
 15.8k  869
92
Chapter 92
2021-07-10
 14.9k  1.2k
93
Chapter 93
2021-07-13
 14.7k  644
94
Chapter 94
2021-07-17
 14.6k  696
95
Chapter 95
2021-07-20
 15k  856
96
Chapter 96
2021-07-24
 14.8k  1.5k
97
Chapter 97
2021-07-27
 15.3k  938
98
Chapter 98
2021-07-31
 14.4k  795
99
Chapter 99
2021-08-03
 14.8k  946
100
Chapter 100
2021-08-07
 14.4k  708
101
Chapter 101
2021-08-07
 14.4k  591
102
Chapter 102
2021-08-07
 14.3k  891
103
Chapter 103
2021-08-07
 14.2k  686
104
Chapter 104
2021-08-07
 13.5k  900
105
Chapter 105
2021-08-07
 13.7k  654
106
Chapter 106
2021-08-07
 12.9k  594
107
Chapter 107
2021-08-07
 13.6k  1.3k
108
Chapter 108
2021-08-07
 16.5k  809
109
Chapter 109
2021-08-07
 16.4k  724
110
Chapter 110
2021-08-07
 17.8k  1.3k
111
Chapter 111
2021-08-10
 15.9k  1.2k
112
Chapter 112
2021-08-14
 15.1k  719
113
Chapter 113
2021-08-17
 16.6k  897
114
Chapter 114
2021-08-21
 17.3k  632
115
Chapter 115
2021-08-24
 17k  1k
116
Chapter 116
2021-08-28
 13.7k  797
117
Chapter 117
2021-08-31
 14.3k  1.1k
118
Chapter 118
2021-09-04
 14.7k  941
119
Chapter 119
2021-09-07
 16.2k  1.2k
120
Chapter 120
2021-09-11
 16.5k  2k
121
Chapter 121
2021-09-14
 15k  1.2k
122
Chapter 122
2021-09-18
 13.8k  1.2k
123
Chapter 123
2021-09-21
 14k  988
124
Chapter 124
2021-09-25
 13.7k  812
125
Chapter 125
2021-09-28
 13.8k  952
126
Chapter 126
2021-10-02
 13.1k  690
127
Chapter 127
2021-10-05
 14.5k  1.8k
128
Chapter 128
2021-10-09
 14.5k  1.2k
129
Chapter 129
2021-10-12
 15.3k  1.9k
130
Chapter 130
2021-10-16
 14.8k  1.4k
131
Chapter 131
2021-10-19
 15.1k  1.5k
132
Chapter 132
2021-10-23
 12.2k  625
133
Chapter 133
2021-10-23
 11.9k  537
134
Chapter 134
2021-10-23
 11.9k  451
135
Chapter 135
2021-10-23
 12.1k  833
136
Chapter 136
2021-10-23
 12k  561
137
Chapter 137
2021-10-23
 12.1k  1.3k
138
Chapter 138
2021-10-23
 12.1k  1.1k
139
Chapter 139
2021-10-23
 13.8k  625
140
Chapter 140
2021-10-23
 11.7k  799
141
Chapter 141
2021-10-23
 13k  1.1k
142
Chapter 142
2021-10-23
 12.1k  502
143
Chapter 143
2021-10-26
 12.4k  695
144
Chapter 144
2021-10-30
 12k  748
145
Chapter 145
2021-11-02
 12.9k  1k
146
Chapter 146
2021-11-06
 11.8k  1k
147
Chapter 147
2021-11-09
 12.2k  718
148
Chapter 148
2021-11-13
 13.4k  884
149
Chapter 149
2021-11-16
 13k  1.3k
150
Chapter 150
2021-11-20
 14.8k  2.5k
151
Chapter 151
2021-11-23
 12.8k  1.6k
152
Chapter 152
2021-11-27
 12.8k  945
153
Chapter 153
2021-11-30
 12.8k  1.3k
154
Chapter 154
2021-12-04
 11.5k  569
155
Chapter 155
2021-12-04
 10.6k  394
156
Chapter 156
2021-12-04
 11k  460
157
Chapter 157
2021-12-04
 11k  345
158
Chapter 158
2021-12-04
 11k  313
159
Chapter 159
2021-12-04
 11.1k  510
160
Chapter 160
2021-12-04
 10.8k  512
161
Chapter 161
2021-12-04
 11.3k  461
162
Chapter 162
2021-12-04
 12.1k  710
163
Chapter 163
2021-12-04
 12.4k  973
164
Chapter 164
2021-12-04
 11.2k  556
165
Chapter 165
2021-12-04
 11.6k  749
166
Chapter 166
2021-12-07
 12.4k  1.2k
167
Chapter 167
2021-12-11
 11.9k  838
168
Chapter 168
2021-12-14
 11.8k  798
169
Chapter 169
2021-12-18
 11.9k  950
170
Chapter 170
2021-12-21
 11.2k  1.3k
171
Chapter 171
2021-12-25
 11.1k  1.8k
172
Chapter 172
2021-12-28
 11.5k  1.8k
173
Chapter 173
2022-01-01
 12.6k  1.1k
174
Chapter 174
2022-01-04
 11.6k  1.1k
175
Chapter 175
2022-01-08
 11.5k  1.7k
176
Chapter 176
2022-01-11
 12.9k  2.1k
177
Chapter 177
2022-01-15
 12.6k  1.6k
178
Chapter 178
2022-01-18
 11.6k  1.4k
179
Chapter 179
2022-01-22
 11.6k  1.7k
180
Chapter 180
2022-01-25
 11.2k  981
181
Chapter 181
2022-01-29
 11.2k  906
182
Chapter 182
2022-02-01
 10.6k  924
183
Chapter 183
2022-02-05
 9.1k  418
184
Chapter 184
2022-02-05
 9.5k  318
185
Chapter 185
2022-02-05
 9.4k  336
186
Chapter 186
2022-02-05
 9.7k  520
187
Chapter 187
2022-02-05
 9.5k  734
188
Chapter 188
2022-02-05
 8.8k  202
189
Chapter 189
2022-02-05
 9.5k  452
190
Chapter 190
2022-02-05
 9.6k  803
191
Chapter 191
2022-02-05
 9.4k  1.2k
192
Chapter 192
2022-02-05
 10.5k  718
193
Chapter 193
2022-02-05
 11.4k  890
194
Chapter 194
2022-02-08
 11.2k  921
195
Chapter 195
2022-02-12
 9.9k  602
196
Chapter 196
2022-02-15
 10.1k  807
197
Chapter 197
2022-02-19
 10.2k  657
198
Chapter 198
2022-02-22
 10.3k  688
199
Chapter 199
2022-02-26
 10.1k  632
200
Chapter 200
2022-03-01
 11.5k  788
201
Chapter 201
2022-03-05
 10.8k  1k
202
Chapter 202
2022-03-08
 10.1k  720
203
Chapter 203
2022-03-12
 8.6k  273
204
Chapter 204
2022-03-12
 9k  433
205
Chapter 205
2022-03-12
 8.5k  323
206
Chapter 206
2022-03-12
 9.4k  327
207
Chapter 207
2022-03-12
 8.8k  572
208
Chapter 208
2022-03-12
 8.6k  455
209
Chapter 209
2022-03-12
 8.5k  300
210
Chapter 210
2022-03-12
 8.5k  791
211
Chapter 211
2022-03-12
 8.4k  146
212
Chapter 212
2022-03-12
 8.6k  522
213
Chapter 213
2022-03-12
 9.6k  515
214
Chapter 214
2022-03-15
 11.5k  1.3k
215
Chapter 215
2022-03-19
 9.6k  824
216
Chapter 216
2022-03-22
 8.6k  646
217
Chapter 217
2022-03-26
 8.6k  523
218
Chapter 218
2022-03-29
 9k  667
219
Chapter 219
2022-04-02
 8.3k  551
220
Chapter 220
2022-04-05
 8.3k  477
221
Chapter 221
2022-04-09
 8.4k  625
222
Chapter 222
2022-04-12
 8.3k  608
223
Chapter 223
2022-04-16
 8k  462
224
Chapter 224
2022-04-19
 8.4k  697
225
Chapter 225
2022-04-23
 8.8k  781
226
Chapter 226
2022-04-26
 8.1k  473
227
Chapter 227
2022-04-30
 8k  671
228
Chapter 228
2022-05-03
 8k  707
229
Chapter 229
2022-05-07
 8k  540
230
Chapter 230
2022-05-08
 6.7k  381
231
Chapter 231
2022-05-08
 6.5k  180
232
Chapter 232
2022-05-08
 6.3k  214
233
Chapter 233
2022-05-08
 6.9k  614
234
Chapter 234
2022-05-08
 7.3k  624
235
Chapter 235
2022-05-08
 7.5k  774
236
Chapter 236
2022-05-08
 7.1k  188
237
Chapter 237
2022-05-08
 6.9k  192
238
Chapter 238
2022-05-08
 6.4k  150
239
Chapter 239
2022-05-08
 7k  477
240
Chapter 240
2022-05-10
 7.4k  576
241
Chapter 241
2022-05-14
 7.2k  657
242
Chapter 242
2022-05-17
 7k  450
243
Chapter 243
2022-05-21
 6.8k  427
244
Chapter 244
2022-05-24
 6.9k  339
245
Chapter 245
2022-05-28
 7.5k  432
246
Chapter 246
2022-05-31
 7.3k  452
247
Chapter 247
2022-06-04
 6.4k  366
248
Chapter 248
2022-06-07
 7.5k  585
249
Chapter 249
2022-06-11
 7.1k  416
250
Chapter 250
2022-06-14
 6.9k  444
251
Chapter 251
2022-06-18
 6.7k  497
252
Chapter 252
2022-06-21
 7.3k  510
253
Chapter 253
2022-06-25
 7.1k  528
254
Chapter 254
2022-06-28
 7.5k  540
255
Chapter 255
2022-07-02
 6.1k  132
256
Chapter 256
2022-07-02
 5.7k  108
257
Chapter 257
2022-07-02
 5.6k  40
258
Chapter 258
2022-07-02
 6.1k  128
259
Chapter 259
2022-07-02
 5.8k  206
260
Chapter 260
2022-07-02
 6.4k  347
261
Chapter 261
2022-07-02
 6.3k  277
262
Chapter 262
2022-07-02
 6.1k  235
263
Chapter 263
2022-07-02
 5.5k  95
264
Chapter 264
2022-07-02
 5.6k  212
265
Chapter 265
2022-07-02
 6.8k  406
266
Chapter 266
2022-07-05
 6.9k  547
267
Chapter 267
2022-07-09
 6.3k  438
268
Chapter 268
2022-07-12
 6.7k  466
269
Chapter 269
2022-07-16
 6.7k  347
270
Chapter 270
2022-07-19
 6.7k  552
271
Chapter 271
2022-07-23
 6.6k  349
272
Chapter 272
2022-07-26
 6.5k  444
273
Chapter 273
2022-07-30
 6.2k  273
274
Chapter 274
2022-07-31
 5.9k  191
275
Chapter 275
2022-07-31
 6.5k  318
276
Chapter 276
2022-07-31
 5.2k  90
277
Chapter 277
2022-07-31
 5.4k  109
278
Chapter 278
2022-07-31
 5.1k  120
279
Chapter 279
2022-07-31
 4.9k  95
280
Chapter 280
2022-07-31
 5k  89
281
Chapter 281
2022-07-31
 5.2k  93
282
Chapter 282
2022-07-31
 5.1k  90
283
Chapter 283
2022-07-31
 6.1k  408
284
Chapter 284
2022-08-02
 5.7k  440
285
Chapter 285
2022-08-06
 5.7k  373
286
Chapter 286
2022-08-09
 5.6k  495
287
Chapter 287
2022-08-13
 5.6k  368
288
Chapter 288
2022-08-16
 5.5k  549
289
Chapter 289
2022-08-20
 5.6k  279
290
Chapter 290
2022-08-23
 5.7k  361
291
Chapter 291
2022-08-27
 5.5k  364
292
Chapter 292
2022-08-30
 5.2k  356
293
Chapter 293
2022-09-03
 4.8k  316
294
Chapter 294
2022-09-06
 5k  637
295
Chapter 295
2022-09-10
 4k  111
296
Chapter 296
2022-09-10
 4.2k  154
297
Chapter 297
2022-09-10
 4k  84
298
Chapter 298
2022-09-10
 4k  90
299
Chapter 299
2022-09-10
 3.7k  95
300
Chapter 300
2022-09-10
 3.9k  68
301
Chapter 301
2022-09-10
 3.6k  52
302
Chapter 302
2022-09-10
 3.6k  51
303
Chapter 303
2022-09-10
 3.6k  111
304
Chapter 304
2022-09-10
 3.8k  54
305
Chapter 305
2022-09-10
 4.4k  332
306
Chapter 306
2022-09-13
 4.6k  633
307
Chapter 307
2022-09-17
 3.9k  697
308
Chapter 308
2022-09-20
 4.1k  311
309
Chapter 309
2022-09-24
 3.8k  216
310
Chapter 310
2022-09-27
 3.9k  271
311
Chapter 311
2022-10-01
 3.6k  239
312
Chapter 312
2022-10-02
 3.6k  135
313
Chapter 313
2022-10-03
 3.2k  187
314
Chapter 314
2022-10-04
 3.1k  169
315
Chapter 315
2022-10-07
 3.1k  232
316
Chapter 316
2022-10-09
 2.7k  68
317
Chapter 317
2022-10-09
 2.9k  73
318
Chapter 318
2022-10-09
 2.7k  81
319
Chapter 319
2022-10-09
 3.1k  93
320
Chapter 320
2022-10-09
 3.2k  63
321
Chapter 321
2022-10-09
 3.3k  90
322
Chapter 322
2022-10-09
 2.9k  66
323
Chapter 323
2022-10-09
 3k  288
324
Chapter 324
2022-10-09
 3.1k  102
325
Chapter 325
2022-10-09
 3.7k  154
326
Chapter 326
2022-10-11
 3.4k  189
327
Chapter 327
2022-10-14
 3.3k  152
328
Chapter 328
2022-10-18
 3.4k  148
329
Chapter 329
2022-10-21
 3.4k  186
330
Chapter 330
2022-10-25
 3.3k  187
331
Chapter 331
2022-10-28
 3.6k  327
332
Chapter 332
2022-11-01
 3.3k  147
333
Chapter 333
2022-11-04
 3.3k  194
334
Chapter 334
2022-11-08
 3.4k  773
335
Chapter 335
2022-11-11
 3.2k  117
336
Chapter 336
2022-11-15
 3.6k  267
337
Chapter 337
2022-11-18
 3.4k  193
338
Chapter 338
2022-11-22
 2.9k  217
339
Chapter 339
2022-11-25
 2.9k  210
340
Chapter 340
2022-11-27
 2.5k  59
341
Chapter 341
2022-11-27
 2.5k  70
342
Chapter 342
2022-11-27
 2.6k  82
343
Chapter 343
2022-11-27
 2.4k  65
344
Chapter 344
2022-11-27
 2.6k  99
345
Chapter 345
2022-11-27
 2.4k  54
346
Chapter 346
2022-11-27
 2.5k  82
347
Chapter 347
2022-11-29
 2.5k  124
348
Chapter 348
2022-12-02
 2.7k  204
349
Chapter 349
2022-12-06
 2.6k  148
350
Chapter 350
2022-12-09
 3.2k  176
351
Chapter 351
2022-12-13
 3.1k  240
352
Chapter 352
2022-12-16
 2.7k  137
353
Chapter 353
2022-12-20
 2.7k  155
354
Chapter 354
2022-12-22
 2.3k  49
355
Chapter 355
2022-12-22
 2.3k  47
356
Chapter 356
2022-12-22
 2.2k  44
357
Chapter 357
2022-12-22
 2.1k  30
358
Chapter 358
2022-12-22
 2.3k  59
359
Chapter 359
2022-12-23
 2.6k  119
360
Chapter 360
2022-12-27
 2.4k  114
361
Chapter 361
2022-12-30
 2.6k  144
362
Chapter 362
2023-01-03
 2.4k  130
363
Chapter 363
2023-01-06
 2.3k  202
364
Chapter 364
2023-01-10
 2.4k  144
365
Chapter 365
2023-01-13
 2.4k  136
366
Chapter 366
2023-01-14
 2.3k  78
367
Chapter 367
2023-01-14
 2.2k  77
368
Chapter 368
2023-01-14
 2.1k  59
369
Chapter 369
2023-01-14
 2.2k  40
370
Chapter 370
2023-01-14
 2.1k  54
371
Chapter 371
2023-01-14
 2.1k  59
372
Chapter 372
2023-01-14
 2.3k  180
373
Chapter 373
2023-01-17
 2.3k  176
374
Chapter 374
2023-01-20
 2.4k  134
375
Chapter 375
2023-01-24
 2.4k  162
376
Chapter 376
2023-01-27
 2.5k  162
377
Chapter 377
2023-01-31
 2.4k  154
378
Chapter 378
2023-02-03
 2.3k  143
379
Chapter 379
2023-02-07
 2k  83
380
Chapter 380
2023-02-10
 1.8k  111
381
Chapter 381
2023-02-11
 1.7k  87
382
Chapter 382
2023-02-11
 1.6k  51
383
Chapter 383
2023-02-11
 1.7k  47
384
Chapter 384
2023-02-11
 1.6k  57
385
Chapter 385
2023-02-11
 1.6k  91
386
Chapter 386
2023-02-11
 1.7k  53
387
Chapter 387
2023-02-11
 2.1k  185
388
Chapter 388
2023-02-14
 2.2k  370
389
Chapter 389
2023-02-17
 2.1k  333
390
Chapter 390
2023-02-21
 1.9k  162
391
Chapter 391
2023-02-24
 2k  212
392
Chapter 392
2023-02-28
 2.1k  116
393
Chapter 393
2023-03-03
 1.9k  126
394
Chapter 394
2023-03-07
 1.8k  151
395
Chapter 395
2023-03-10
 1.7k  120
396
Chapter 396
2023-03-14
 1.7k  120
397
Chapter 397
2023-03-17
 1.9k  178
398
Chapter 398
2023-03-21
 1.6k  188
399
Chapter 399
2023-03-24
 1.7k  142
400
Chapter 400
2023-03-28
 1.6k  110
401
Chapter 401
2023-03-31
 1.7k  134
402
Chapter 402
2023-04-04
 1.6k  133
403
Chapter 403
2023-04-06
 1.4k  67
404
Chapter 404
2023-04-06
 1.4k  32
405
Chapter 405
2023-04-06
 1.3k  25
406
Chapter 406
2023-04-06
 1.3k  30
407
Chapter 407
2023-04-06
 1.5k  54
408
Chapter 408
2023-04-07
 1.6k  169
409
Chapter 409
2023-04-11
 1.6k  111
410
Chapter 410
2023-04-14
 1.5k  87
411
Chapter 411
2023-04-18
 1.5k  140
412
Chapter 412
2023-04-25
 1.3k  81
413
Chapter 413
2023-04-28
 1.5k  146
414
Chapter 414
2023-05-02
 1.5k  113
415
Chapter 415
2023-05-05
 1.4k  94
416
Chapter 416
2023-05-09
 1.3k  116
417
Chapter 417
2023-05-12
 1.4k  211
418
Chapter 418
2023-05-16
 1.3k  118
419
Chapter 419
2023-05-18
 959  23
420
Chapter 420
2023-05-18
 973  51
421
Chapter 421
2023-05-18
 976  32
422
Chapter 422
2023-05-18
 980  41
423
Chapter 423
2023-05-18
 1k  76
424
Chapter 424
2023-05-19
 1.2k  97
425
Chapter 425
2023-05-23
 1.1k  127
426
Chapter 426
2023-05-26
 1.2k  144
427
Chapter 427
2023-05-30
 1k  233
428
Chapter 428
2023-06-02
 1.1k  160
429
Chapter 429
2023-06-09
 121  54
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Có em bé
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Nữ cường/Bá đạo/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Hôm Nay Từ Chối Lục Tiên Sinh Chưa?
Hôm Nay Từ Chối Lục Tiên Sinh Chưa?
Tổng tài/419/Nham hiểm/Mary Sue/Thiên kim lụi bại
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
[Mau Xuyên] Nghịch Thiên Vận Mệnh
[Mau Xuyên] Nghịch Thiên Vận Mệnh
Đã Full/Tình yêu - LGBT/Boylove/Ngọt sủng-1/Xuyên qua thời không/Hệ thống tu tiên
(Kimetsu No Yaiba) Kẻ Thù
(Kimetsu No Yaiba) Kẻ Thù
Kinh dị/Tình yêu/Đã Full/Ngược/Nữ cường/Kimetsu no Yaiba
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play