MangaToon
Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Xuyên Không / Hài Hước / Cung đình / Cổ đại / Số mệnh / Gặp gỡ cẩu huyết / Trung thành / Vô dụng
37.9M
4.6
Tên tác giả: iReader

Lưu luyến hồng trần không cầu thành tiên, không màng thành phật. Chỉ cầu thế gian phồn hoa, ta và nàng đều an yên. Nhưng nếu thiên địa bất nhân, thần phật tham lam, ta chỉ có thể rút kiếm chém sạch thiên hạ, độc bộ - tiêu dao.

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 440 chương    /    (29267)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-03
 11.2k  2.1k
2
Chapter 2
2020-06-03
 8.8k  470
3
Chapter 3
2020-06-03
 8.6k  431
4
Chapter 4
2020-06-03
 8.6k  637
5
Chapter 5
2020-06-03
 8k  264
6
Chapter 6
2020-06-03
 7.9k  345
7
Chapter 7
2020-06-03
 7.3k  352
8
Chapter 8
2020-06-03
 6.9k  150
9
Chapter 9
2020-06-03
 6.8k  154
10
Chapter 10
2020-06-03
 7.1k  232
11
Chapter 11
2020-06-05
 6.7k  224
12
Chapter 12
2020-06-10
 6.6k  191
13
Chapter 13
2020-06-12
 6.6k  186
14
Chapter 14
2020-06-15
 6.2k  105
15
Chapter 15
2020-06-15
 6.3k  101
16
Chapter 16
2020-06-15
 6.3k  151
17
Chapter 17
2020-06-15
 6.2k  192
18
Chapter 18
2020-06-15
 6.2k  157
19
Chapter 19
2020-06-15
 5.9k  199
20
Chapter 20
2020-06-15
 5.6k  124
21
Chapter 21
2020-06-15
 5.7k  146
22
Chapter 22
2020-06-15
 5.6k  137
23
Chapter 23
2020-06-15
 5.7k  241
24
Chapter 24
2020-06-17
 5.3k  185
25
Chapter 25
2020-06-19
 5.4k  135
26
Chapter 26
2020-06-24
 5.4k  291
27
Chapter 27
2020-06-26
 5.3k  139
28
Chapter 28
2020-07-01
 5k  155
29
Chapter 29
2020-07-03
 5.1k  329
30
Chapter 30
2020-07-08
 5.3k  146
31
Chapter 31
2020-07-10
 5.4k  255
32
Chapter 32
2020-07-15
 5.2k  411
33
Chapter 33
2020-07-17
 4.9k  94
34
Chapter 34
2020-07-18
 4.6k  45
35
Chapter 35
2020-07-18
 4.7k  67
36
Chapter 36
2020-07-18
 4.7k  149
37
Chapter 37
2020-07-18
 4.7k  70
38
Chapter 38
2020-07-18
 4.5k  36
39
Chapter 39
2020-07-18
 4.5k  53
40
Chapter 40
2020-07-18
 5.1k  236
41
Chapter 41
2020-07-22
 4.6k  138
42
Chapter 42
2020-07-24
 4.5k  92
43
Chapter 43
2020-07-29
 4.5k  100
44
Chapter 44
2020-07-31
 4.6k  82
45
Chapter 45
2020-08-05
 4.3k  99
46
Chapter 46
2020-08-07
 4.3k  49
47
Chapter 47
2020-08-12
 4.4k  124
48
Chapter 48
2020-08-14
 4.3k  72
49
Chapter 49
2020-08-19
 4.3k  96
50
Chapter 50
2020-08-21
 4.4k  98
51
Chapter 51
2020-08-26
 4.3k  126
52
Chapter 52
2020-08-28
 4.4k  165
53
Chapter 53
2020-09-02
 4.3k  76
54
Chapter 54
2020-09-04
 4.1k  88
55
Chapter 55
2020-09-09
 4.2k  54
56
Chapter 56
2020-09-11
 4.1k  72
57
Chapter 57
2020-09-11
 4.1k  51
58
Chapter 58
2020-09-11
 4k  45
59
Chapter 59
2020-09-11
 3.9k  60
60
Chapter 60
2020-09-11
 4.2k  83
61
Chapter 61
2020-09-11
 4k  37
62
Chapter 62
2020-09-11
 4k  86
63
Chapter 63
2020-09-11
 4.2k  76
64
Chapter 64
2020-09-11
 3.8k  83
65
Chapter 65
2020-09-11
 3.7k  45
66
Chapter 66
2020-09-11
 4.1k  109
67
Chapter 67
2020-09-16
 4.1k  107
68
Chapter 68
2020-09-18
 3.9k  52
69
Chapter 69
2020-09-23
 3.8k  39
70
Chapter 70
2020-09-25
 4.1k  74
71
Chapter 71
2020-09-30
 4k  102
72
Chapter 72
2020-10-02
 4.1k  88
73
Chapter 73
2020-10-07
 3.7k  71
74
Chapter 74
2020-10-09
 3.8k  79
75
Chapter 75
2020-10-14
 3.6k  55
76
Chapter 76
2020-10-16
 3.5k  41
77
Chapter 77
2020-10-19
 3.5k  38
78
Chapter 78
2020-10-21
 3.7k  72
79
Chapter 79
2020-10-23
 3.8k  217
80
Chapter 80
2020-10-26
 3.6k  88
81
Chapter 81
2020-10-28
 3.6k  40
82
Chapter 82
2020-10-30
 4k  107
83
Chapter 83
2020-11-02
 3.8k  82
84
Chapter 84
2020-11-04
 3.8k  132
85
Chapter 85
2020-11-06
 3.6k  29
86
Chapter 86
2020-11-09
 3.6k  74
87
Chapter 87
2020-11-11
 3.6k  147
88
Chapter 88
2020-11-13
 3.7k  96
89
Chapter 89
2020-11-16
 3.6k  44
90
Chapter 90
2020-11-18
 3.5k  34
91
Chapter 91
2020-11-20
 3.5k  41
92
Chapter 92
2020-11-23
 3.4k  56
93
Chapter 93
2020-11-25
 3.3k  48
94
Chapter 94
2020-11-27
 3.5k  64
95
Chapter 95
2020-11-30
 3.4k  37
96
Chapter 96
2020-12-02
 3.4k  52
97
Chapter 97
2020-12-04
 3.3k  43
98
Chapter 98
2020-12-07
 3.3k  23
99
Chapter 99
2020-12-09
 3.3k  44
100
Chapter 100
2020-12-11
 3.5k  87
101
Chapter 101
2020-12-14
 3.4k  56
102
Chapter 102
2020-12-16
 3.4k  33
103
Chapter 103
2020-12-18
 3.3k  74
104
Chapter 104
2020-12-21
 3.3k  70
105
Chapter 105
2020-12-23
 3.3k  88
106
Chapter 106
2020-12-25
 3.4k  123
107
Chapter 107
2020-12-28
 3.4k  111
108
Chapter 108
2020-12-30
 3.3k  63
109
Chapter 109
2021-01-01
 3.3k  112
110
Chapter 110
2021-01-04
 3.3k  65
111
Chapter 111
2021-01-06
 3.3k  75
112
Chapter 112
2021-01-08
 3.3k  58
113
Chapter 113
2021-01-11
 3.1k  43
114
Chapter 114
2021-01-13
 3.2k  52
115
Chapter 115
2021-01-15
 3.1k  38
116
Chapter 116
2021-01-18
 3.1k  108
117
Chapter 117
2021-01-20
 3.1k  46
118
Chapter 118
2021-01-22
 3.2k  79
119
Chapter 119
2021-01-25
 3.1k  57
120
Chapter 120
2021-01-27
 3.2k  102
121
Chapter 121
2021-01-29
 3k  117
122
Chapter 122
2021-02-01
 3k  47
123
Chapter 123
2021-02-03
 3.2k  66
124
Chapter 124
2021-02-05
 3k  101
125
Chapter 125
2021-02-08
 3k  92
126
Chapter 126
2021-02-10
 2.9k  57
127
Chapter 127
2021-02-12
 3k  70
128
Chapter 128
2021-02-15
 3k  66
129
Chapter 129
2021-02-17
 3k  66
130
Chapter 130
2021-02-19
 3.2k  88
131
Chapter 131
2021-02-22
 2.9k  66
132
Chapter 132
2021-02-24
 3k  33
133
Chapter 133
2021-02-26
 3.1k  67
134
Chapter 134
2021-03-01
 3k  81
135
Chapter 135
2021-03-03
 2.9k  79
136
Chapter 136
2021-03-05
 2.9k  38
137
Chapter 137
2021-03-08
 2.9k  47
138
Chapter 138
2021-03-10
 2.9k  74
139
Chapter 139
2021-03-12
 2.9k  155
140
Chapter 140
2021-03-15
 3.1k  130
141
Chapter 141
2021-03-17
 3k  44
142
Chapter 142
2021-03-19
 2.9k  56
143
Chapter 143
2021-03-22
 2.9k  49
144
Chapter 144
2021-03-24
 2.8k  50
145
Chapter 145
2021-03-26
 2.8k  47
146
Chapter 146
2021-03-29
 2.8k  101
147
Chapter 147
2021-03-31
 2.8k  67
148
Chapter 148
2021-04-02
 2.7k  56
149
Chapter 149
2021-04-05
 2.8k  77
150
Chapter 150
2021-04-07
 2.9k  80
151
Chapter 151
2021-04-09
 2.7k  71
152
Chapter 152
2021-04-12
 2.7k  47
153
Chapter 153
2021-04-14
 2.6k  75
154
Chapter 154
2021-04-16
 2.8k  115
155
Chapter 155
2021-04-19
 2.8k  32
156
Chapter 156
2021-04-21
 2.8k  63
157
Chapter 157
2021-04-23
 2.6k  56
158
Chapter 158
2021-04-26
 2.7k  47
159
Chapter 159
2021-04-28
 2.6k  61
160
Chapter 160
2021-04-30
 2.6k  80
161
Chapter 161
2021-05-03
 2.6k  76
162
Chapter 162
2021-05-03
 2.5k  70
163
Chapter 163
2021-05-03
 2.5k  31
164
Chapter 164
2021-05-03
 3.2k  124
165
Chapter 165
2021-05-03
 2.4k  51
166
Chapter 166
2021-05-03
 2.4k  52
167
Chapter 167
2021-05-03
 2.5k  44
168
Chapter 168
2021-05-03
 2.6k  38
169
Chapter 169
2021-05-03
 2.4k  17
170
Chapter 170
2021-05-03
 2.5k  27
171
Chapter 171
2021-05-03
 2.8k  74
172
Chapter 172
2021-05-05
 2.6k  62
173
Chapter 173
2021-05-07
 2.7k  90
174
Chapter 174
2021-05-10
 2.6k  66
175
Chapter 175
2021-05-12
 2.6k  91
176
Chapter 176
2021-05-14
 2.9k  96
177
Chapter 177
2021-05-17
 2.9k  143
178
Chapter 178
2021-05-19
 2.8k  70
179
Chapter 179
2021-05-21
 2.5k  43
180
Chapter 180
2021-05-24
 2.6k  69
181
Chapter 181
2021-05-26
 2.5k  43
182
Chapter 182
2021-05-28
 2.4k  47
183
Chapter 183
2021-05-31
 2.6k  41
184
Chapter 184
2021-06-02
 2.5k  58
185
Chapter 185
2021-06-04
 2.5k  56
186
Chapter 186
2021-06-07
 2.5k  60
187
Chapter 187
2021-06-09
 2.4k  70
188
Chapter 188
2021-06-11
 2.4k  58
189
Chapter 189
2021-06-14
 2.4k  63
190
Chapter 190
2021-06-16
 2.3k  65
191
Chapter 191
2021-06-18
 2.3k  45
192
Chapter 192
2021-06-21
 2.3k  54
193
Chapter 193
2021-06-23
 2.4k  63
194
Chapter 194
2021-06-25
 2.4k  45
195
Chapter 195
2021-06-28
 2.3k  155
196
Chapter 196
2021-06-30
 2.2k  49
197
Chapter 197
2021-07-02
 2.3k  46
198
Chapter 198
2021-07-05
 2.2k  31
199
Chapter 199
2021-07-07
 2.2k  43
200
Chapter 200
2021-07-09
 2.4k  71
201
Chapter 201
2021-07-12
 2.4k  56
202
Chapter 202
2021-07-14
 2.3k  46
203
Chapter 203
2021-07-16
 2.2k  66
204
Chapter 204
2021-07-19
 2.3k  52
205
Chapter 205
2021-07-21
 2.2k  67
206
Chapter 206
2021-07-23
 2.2k  66
207
Chapter 207
2021-07-26
 2.2k  63
208
Chapter 208
2021-07-28
 2.1k  42
209
Chapter 209
2021-07-30
 2.2k  42
210
Chapter 210
2021-08-02
 2.1k  47
211
Chapter 211
2021-08-04
 2.2k  46
212
Chapter 212
2021-08-06
 2.2k  57
213
Chapter 213
2021-08-09
 2.2k  45
214
Chapter 214
2021-08-11
 2.2k  102
215
Chapter 215
2021-08-13
 2.2k  72
216
Chapter 216
2021-08-16
 2.1k  49
217
Chapter 217
2021-08-18
 2.1k  53
218
Chapter 218
2021-08-20
 2k  73
219
Chapter 219
2021-08-23
 2.1k  51
220
Chapter 220
2021-08-25
 2.1k  37
221
Chapter 221
2021-08-27
 2k  39
222
Chapter 222
2021-08-30
 2k  42
223
Chapter 223
2021-09-01
 2k  53
224
Chapter 224
2021-09-03
 2k  37
225
Chapter 225
2021-09-06
 1.9k  52
226
Chapter 226
2021-09-08
 2k  59
227
Chapter 227
2021-09-10
 1.9k  79
228
Chapter 228
2021-09-13
 1.8k  45
229
Chapter 229
2021-09-15
 1.8k  48
230
Chapter 230
2021-09-17
 1.8k  34
231
Chapter 231
2021-09-20
 1.8k  30
232
Chapter 232
2021-09-22
 1.8k  43
233
Chapter 233
2021-09-24
 1.8k  35
234
Chapter 234
2021-09-27
 1.8k  28
235
Chapter 235
2021-09-29
 1.8k  34
236
Chapter 236
2021-10-01
 1.8k  48
237
Chapter 237
2021-10-03
 1.9k  72
238
Chapter 238
2021-10-03
 1.8k  29
239
Chapter 239
2021-10-03
 1.7k  30
240
Chapter 240
2021-10-03
 1.7k  25
241
Chapter 241
2021-10-03
 1.8k  32
242
Chapter 242
2021-10-03
 1.7k  30
243
Chapter 243
2021-10-03
 1.9k  71
244
Chapter 244
2021-10-03
 1.8k  20
245
Chapter 245
2021-10-03
 1.7k  24
246
Chapter 246
2021-10-03
 1.8k  45
247
Chapter 247
2021-10-04
 1.9k  63
248
Chapter 248
2021-10-06
 1.9k  50
249
Chapter 249
2021-10-11
 1.7k  26
250
Chapter 250
2021-10-13
 1.8k  49
251
Chapter 251
2021-10-18
 1.7k  67
252
Chapter 252
2021-10-20
 1.7k  54
253
Chapter 253
2021-10-25
 1.7k  64
254
Chapter 254
2021-10-27
 1.7k  68
255
Chapter 255
2021-11-01
 1.7k  59
256
Chapter 256
2021-11-03
 1.7k  56
257
Chapter 257
2021-11-08
 1.6k  42
258
Chapter 258
2021-11-10
 1.7k  27
259
Chapter 259
2021-11-15
 1.6k  35
260
Chapter 260
2021-11-17
 1.6k  47
261
Chapter 261
2021-11-22
 1.6k  50
262
Chapter 262
2021-11-24
 1.6k  37
263
Chapter 263
2021-11-29
 1.6k  39
264
Chapter 264
2021-12-01
 1.6k  43
265
Chapter 265
2021-12-06
 1.5k  44
266
Chapter 266
2021-12-08
 1.6k  28
267
Chapter 267
2021-12-13
 1.5k  31
268
Chapter 268
2021-12-15
 1.6k  25
269
Chapter 269
2021-12-20
 1.6k  37
270
Chapter 270
2021-12-22
 1.7k  62
271
Chapter 271
2021-12-27
 1.6k  55
272
Chapter 272
2021-12-29
 1.6k  59
273
Chapter 273
2022-01-03
 1.5k  30
274
Chapter 274
2022-01-05
 1.6k  43
275
Chapter 275
2022-01-10
 1.4k  31
276
Chapter 276
2022-01-12
 1.5k  56
277
Chapter 277
2022-01-17
 1.5k  44
278
Chapter 278
2022-01-19
 1.5k  99
279
Chapter 279
2022-01-24
 1.4k  75
280
Chapter 280
2022-01-26
 1.5k  55
281
Chapter 281
2022-01-31
 1.4k  34
282
Chapter 282
2022-02-02
 1.4k  57
283
Chapter 283
2022-02-07
 1.4k  45
284
Chapter 284
2022-02-09
 1.5k  51
285
Chapter 285
2022-02-14
 1.5k  53
286
Chapter 286
2022-02-16
 1.5k  66
287
Chapter 287
2022-02-21
 1.4k  52
288
Chapter 288
2022-02-23
 1.4k  46
289
Chapter 289
2022-02-28
 1.4k  42
290
Chapter 290
2022-03-02
 1.4k  98
291
Chapter 291
2022-03-11
 863  21
292
Chapter 292
2022-03-07
 1.3k  61
293
Chapter 293
2022-03-12
 1.4k  56
294
Chapter 294
2022-03-12
 1.3k  38
295
Chapter 295
2022-03-12
 1.3k  30
296
Chapter 296
2022-03-12
 1.2k  20
297
Chapter 297
2022-03-12
 1.3k  44
298
Chapter 298
2022-03-12
 1.2k  30
299
Chapter 299
2022-03-12
 1.2k  16
300
Chapter 300
2022-03-12
 1.3k  35
301
Chapter 301
2022-03-12
 1.2k  22
302
Chapter 302
2022-03-12
 1.3k  38
303
Chapter 303
2022-03-14
 1.3k  32
304
Chapter 304
2022-03-16
 1.3k  38
305
Chapter 305
2022-03-21
 1.2k  21
306
Chapter 306
2022-03-23
 1.3k  37
307
Chapter 307
2022-03-28
 1.2k  37
308
Chapter 308
2022-03-30
 1.2k  39
309
Chapter 309
2022-04-04
 1.2k  36
310
Chapter 310
2022-04-06
 1.3k  62
311
Chapter 311
2022-04-11
 1.2k  36
312
Chapter 312
2022-04-13
 1.2k  48
313
Chapter 313
2022-04-18
 1.2k  33
314
Chapter 314
2022-04-20
 1.2k  31
315
Chapter 315
2022-04-23
 1.1k  20
316
Chapter 316
2022-04-23
 1.1k  27
317
Chapter 317
2022-04-23
 1.1k  25
318
Chapter 318
2022-04-23
 1.2k  19
319
Chapter 319
2022-04-23
 1.1k  25
320
Chapter 320
2022-04-23
 1.1k  9
321
Chapter 321
2022-04-23
 1.1k  7
322
Chapter 322
2022-04-23
 1.1k  9
323
Chapter 323
2022-04-23
 1.1k  16
324
Chapter 324
2022-04-23
 1.2k  19
325
Chapter 325
2022-04-25
 1.2k  23
326
Chapter 326
2022-04-27
 1.2k  44
327
Chapter 327
2022-05-02
 1.2k  34
328
Chapter 328
2022-05-04
 1.1k  32
329
Chapter 329
2022-05-09
 1.1k  26
330
Chapter 330
2022-05-11
 1.2k  45
331
Chapter 331
2022-05-16
 1.1k  31
332
Chapter 332
2022-05-18
 1.1k  35
333
Chapter 333
2022-05-23
 1.1k  70
334
Chapter 334
2022-05-25
 1.1k  26
335
Chapter 335
2022-05-30
 1.1k  33
336
Chapter 336
2022-06-01
 1k  32
337
Chapter 337
2022-06-06
 1k  22
338
Chapter 338
2022-06-08
 1.1k  30
339
Chapter 339
2022-06-13
 1k  33
340
Chapter 340
2022-06-15
 1k  35
341
Chapter 341
2022-06-20
 994  24
342
Chapter 342
2022-06-22
 968  38
343
Chapter 343
2022-06-27
 967  19
344
Chapter 344
2022-06-29
 953  27
345
Chapter 345
2022-07-02
 868  16
346
Chapter 346
2022-07-02
 833  9
347
Chapter 347
2022-07-02
 852  6
348
Chapter 348
2022-07-02
 868  16
349
Chapter 349
2022-07-02
 853  21
350
Chapter 350
2022-07-02
 844  17
351
Chapter 351
2022-07-02
 845  14
352
Chapter 352
2022-07-02
 838  8
353
Chapter 353
2022-07-02
 845  13
354
Chapter 354
2022-07-02
 942  41
355
Chapter 355
2022-07-04
 936  53
356
Chapter 356
2022-07-06
 1k  40
357
Chapter 357
2022-07-11
 871  22
358
Chapter 358
2022-07-13
 923  52
359
Chapter 359
2022-07-18
 865  28
360
Chapter 360
2022-07-20
 915  30
361
Chapter 361
2022-07-25
 825  29
362
Chapter 362
2022-07-27
 816  87
363
Chapter 363
2022-08-01
 842  20
364
Chapter 364
2022-08-03
 822  43
365
Chapter 365
2022-08-08
 796  23
366
Chapter 366
2022-08-10
 758  23
367
Chapter 367
2022-08-14
 677  14
368
Chapter 368
2022-08-14
 685  10
369
Chapter 369
2022-08-14
 659  11
370
Chapter 370
2022-08-14
 640  8
371
Chapter 371
2022-08-14
 684  18
372
Chapter 372
2022-08-14
 660  8
373
Chapter 373
2022-08-14
 638  14
374
Chapter 374
2022-08-14
 664  11
375
Chapter 375
2022-08-14
 660  15
376
Chapter 376
2022-08-14
 706  27
377
Chapter 377
2022-08-15
 731  31
378
Chapter 378
2022-08-17
 777  30
379
Chapter 379
2022-08-22
 735  21
380
Chapter 380
2022-08-24
 732  38
381
Chapter 381
2022-08-29
 666  16
382
Chapter 382
2022-08-31
 688  24
383
Chapter 383
2022-09-05
 637  19
384
Chapter 384
2022-09-07
 655  30
385
Chapter 385
2022-09-12
 635  14
386
Chapter 386
2022-09-14
 651  15
387
Chapter 387
2022-09-19
 599  16
388
Chapter 388
2022-09-21
 595  16
389
Chapter 389
2022-09-26
 557  18
390
Chapter 390
2022-09-28
 578  23
391
Chapter 391
2022-10-03
 526  14
392
Chapter 392
2022-10-05
 547  14
393
Chapter 393
2022-10-10
 524  13
394
Chapter 394
2022-10-12
 511  16
395
Chapter 395
2022-10-17
 514  15
396
Chapter 396
2022-10-19
 517  21
397
Chapter 397
2022-10-24
 508  18
398
Chapter 398
2022-10-26
 479  11
399
Chapter 399
2022-10-31
 456  9
400
Chapter 400
2022-11-02
 469  18
401
Chapter 401
2022-11-07
 454  16
402
Chapter 402
2022-11-09
 451  16
403
Chapter 403
2022-11-14
 432  10
404
Chapter 404
2022-11-16
 426  12
405
Chapter 405
2022-11-21
 410  17
406
Chapter 406
2022-11-23
 406  17
407
Chapter 407
2022-11-28
 387  20
408
Chapter 408
2022-11-30
 368  15
409
Chapter 409
2022-12-05
 369  7
410
Chapter 410
2022-12-07
 367  9
411
Chapter 411
2022-12-12
 351  7
412
Chapter 412
2022-12-14
 353  9
413
Chapter 413
2022-12-19
 353  14
414
Chapter 414
2022-12-21
 353  14
415
Chapter 415
2022-12-26
 340  10
416
Chapter 416
2022-12-28
 340  9
417
Chapter 417
2023-01-02
 325  12
418
Chapter 418
2023-01-04
 324  8
419
Chapter 419
2023-01-09
 293  10
420
Chapter 420
2023-01-11
 304  11
421
Chapter 421
2023-01-16
 279  21
422
Chapter 422
2023-01-18
 287  10
423
Chapter 423
2023-01-23
 272  9
424
Chapter 424
2023-01-25
 293  16
425
Chapter 425
2023-01-30
 279  10
426
Chapter 426
2023-02-01
 285  17
427
Chapter 427
2023-02-06
 267  11
428
Chapter 428
2023-02-08
 253  8
429
Chapter 429
2023-02-13
 259  8
430
Chapter 430
2023-02-15
 245  11
431
Chapter 431
2023-02-20
 232  7
432
Chapter 432
2023-02-22
 235  14
433
Chapter 433
2023-02-27
 214  13
434
Chapter 434
2023-03-01
 209  11
435
Chapter 435
2023-03-06
 204  12
436
Chapter 436
2023-03-08
 191  7
437
Chapter 437
2023-03-13
 188  10
438
Chapter 438
2023-03-15
 179  7
439
Chapter 439
2023-03-20
 135  6
440
Chapter 440
2023-03-22
 138  11
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Vạn Cổ Thần Vương
Vạn Cổ Thần Vương
Trường học/Huyền huyễn/Trùng sinh báo thù/Tu tiên
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Cô Vợ Mù: Bị Ghét Bỏ
Cô Vợ Mù: Bị Ghét Bỏ
Tình yêu/Viễn tưởng/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp
Đẻ Thuê Cho Tổng Tài
Đẻ Thuê Cho Tổng Tài
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1/Ngược luyến tình thâm
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play