MangaToon
Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Đã Full
11.2M
4.2
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Ba đời bảy kiếp ân oán, mối tình thù nghìn năm giữa chính đạo và ma giáo... Một mình cậu, một thanh kiếm, cậu sẽ đối diện với thế gian này ra sao...

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 205 chương    /    (8248)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-17
 6.9k  1k
2
Chapter 2
2021-02-17
 5.9k  244
3
Chapter 3
2021-02-17
 5.5k  224
4
Chapter 4
2021-02-17
 4.9k  126
5
Chapter 5
2021-02-17
 4.2k  124
6
Chapter 6
2021-02-17
 3.8k  117
7
Chapter 7
2021-02-17
 3.6k  133
8
Chapter 8
2021-02-17
 3.6k  112
9
Chapter 9
2021-02-17
 3.5k  106
10
Chapter 10
2021-02-17
 3.5k  103
11
Chapter 11
2021-02-19
 3.4k  136
12
Chapter 12
2021-02-24
 3.2k  114
13
Chapter 13
2021-02-26
 3.2k  104
14
Chapter 14
2021-03-03
 3.1k  117
15
Chapter 15
2021-03-05
 2.9k  105
16
Chapter 16
2021-03-10
 2.8k  86
17
Chapter 17
2021-03-12
 2.7k  51
18
Chapter 18
2021-03-17
 2.7k  63
19
Chapter 19
2021-03-19
 2.6k  68
20
Chapter 20
2021-03-24
 2.6k  69
21
Chapter 21
2021-03-26
 2.6k  45
22
Chapter 22
2021-03-31
 2.5k  51
23
Chapter 23
2021-04-02
 2.3k  64
24
Chapter 24
2021-04-03
 2.3k  44
25
Chapter 25
2021-04-03
 2.2k  47
26
Chapter 26
2021-04-03
 2.2k  36
27
Chapter 27
2021-04-03
 2.2k  36
28
Chapter 28
2021-04-03
 2.2k  38
29
Chapter 29
2021-04-03
 2.1k  36
30
Chapter 30
2021-04-03
 2.1k  28
31
Chapter 31
2021-04-03
 2.2k  34
32
Chapter 32
2021-04-03
 2.1k  34
33
Chapter 33
2021-04-03
 2.2k  52
34
Chapter 34
2021-04-07
 2.2k  45
35
Chapter 35
2021-04-09
 2.1k  41
36
Chapter 36
2021-04-14
 2k  56
37
Chapter 37
2021-04-16
 2k  43
38
Chapter 38
2021-04-21
 1.9k  52
39
Chapter 39
2021-04-23
 2k  65
40
Chapter 40
2021-04-28
 2k  31
41
Chapter 41
2021-04-30
 1.9k  37
42
Chapter 42
2021-05-05
 1.9k  37
43
Chapter 43
2021-05-07
 2k  65
44
Chapter 44
2021-05-12
 1.9k  47
45
Chapter 45
2021-05-14
 2k  56
46
Chapter 46
2021-05-19
 1.8k  70
47
Chapter 47
2021-05-21
 1.9k  57
48
Chapter 48
2021-05-26
 1.8k  32
49
Chapter 49
2021-05-28
 1.6k  45
50
Chapter 50
2021-05-28
 1.7k  22
51
Chapter 51
2021-05-28
 1.8k  38
52
Chapter 52
2021-05-28
 1.7k  34
53
Chapter 53
2021-05-28
 1.7k  30
54
Chapter 54
2021-05-28
 1.8k  40
55
Chapter 55
2021-05-28
 1.7k  37
56
Chapter 56
2021-05-28
 1.7k  24
57
Chapter 57
2021-05-28
 1.7k  38
58
Chapter 58
2021-05-28
 1.7k  21
59
Chapter 59
2021-05-28
 1.8k  52
60
Chapter 60
2021-06-02
 1.7k  51
61
Chapter 61
2021-06-04
 1.7k  52
62
Chapter 62
2021-06-09
 1.8k  35
63
Chapter 63
2021-06-11
 1.7k  31
64
Chapter 64
2021-06-16
 1.6k  22
65
Chapter 65
2021-06-18
 1.6k  40
66
Chapter 66
2021-06-23
 1.6k  38
67
Chapter 67
2021-06-25
 1.5k  31
68
Chapter 68
2021-06-30
 1.6k  37
69
Chapter 69
2021-07-02
 1.6k  33
70
Chapter 70
2021-07-07
 1.6k  29
71
Chapter 71
2021-07-09
 1.5k  40
72
Chapter 72
2021-07-14
 1.5k  32
73
Chapter 73
2021-07-16
 1.5k  32
74
Chapter 74
2021-07-19
 1.5k  26
75
Chapter 75
2021-07-19
 1.4k  29
76
Chapter 76
2021-07-19
 1.5k  56
77
Chapter 77
2021-07-19
 1.4k  21
78
Chapter 78
2021-07-19
 1.4k  25
79
Chapter 79
2021-07-19
 1.4k  41
80
Chapter 80
2021-07-19
 1.3k  32
81
Chapter 81
2021-07-19
 1.3k  17
82
Chapter 82
2021-07-19
 1.3k  20
83
Chapter 83
2021-07-19
 1.4k  29
84
Chapter 84
2021-07-21
 1.4k  66
85
Chapter 85
2021-07-23
 1.4k  52
86
Chapter 86
2021-07-28
 1.4k  46
87
Chapter 87
2021-07-30
 1.4k  81
88
Chapter 88
2021-08-04
 1.3k  34
89
Chapter 89
2021-08-06
 1.3k  33
90
Chapter 90
2021-08-11
 1.3k  34
91
Chapter 91
2021-08-13
 1.3k  49
92
Chapter 92
2021-08-18
 1.3k  44
93
Chapter 93
2021-08-20
 1.3k  55
94
Chapter 94
2021-08-25
 1.2k  27
95
Chapter 95
2021-08-27
 1.2k  27
96
Chapter 96
2021-09-01
 1.2k  22
97
Chapter 97
2021-09-03
 1.2k  18
98
Chapter 98
2021-09-08
 1.2k  30
99
Chapter 99
2021-09-10
 1.1k  27
100
Chapter 100
2021-09-15
 1.1k  33
101
Chapter 101
2021-09-17
 1k  22
102
Chapter 102
2021-09-22
 1k  39
103
Chapter 103
2021-09-24
 991  27
104
Chapter 104
2021-09-29
 1k  21
105
Chapter 105
2021-10-01
 1.1k  27
106
Chapter 106
2021-10-06
 1k  15
107
Chapter 107
2021-10-08
 960  29
108
Chapter 108
2021-10-13
 952  22
109
Chapter 109
2021-10-15
 956  18
110
Chapter 110
2021-10-20
 901  25
111
Chapter 111
2021-10-22
 910  20
112
Chapter 112
2021-10-27
 894  21
113
Chapter 113
2021-10-29
 849  14
114
Chapter 114
2021-11-03
 852  16
115
Chapter 115
2021-11-05
 823  13
116
Chapter 116
2021-11-10
 762  31
117
Chapter 117
2021-11-12
 801  9
118
Chapter 118
2021-11-17
 751  37
119
Chapter 119
2021-11-19
 774  7
120
Chapter 120
2021-11-24
 762  16
121
Chapter 121
2021-11-26
 776  17
122
Chapter 122
2021-12-01
 755  18
123
Chapter 123
2021-12-03
 775  14
124
Chapter 124
2021-12-04
 752  13
125
Chapter 125
2021-12-04
 764  14
126
Chapter 126
2021-12-04
 761  17
127
Chapter 127
2021-12-04
 735  13
128
Chapter 128
2021-12-04
 711  16
129
Chapter 129
2021-12-04
 683  31
130
Chapter 130
2021-12-04
 726  7
131
Chapter 131
2021-12-04
 685  9
132
Chapter 132
2021-12-04
 692  13
133
Chapter 133
2021-12-04
 673  25
134
Chapter 134
2021-12-08
 655  17
135
Chapter 135
2021-12-10
 681  15
136
Chapter 136
2021-12-15
 656  11
137
Chapter 137
2021-12-17
 656  12
138
Chapter 138
2021-12-22
 663  14
139
Chapter 139
2021-12-24
 667  18
140
Chapter 140
2021-12-29
 684  16
141
Chapter 141
2021-12-31
 649  14
142
Chapter 142
2022-01-05
 629  14
143
Chapter 143
2022-01-07
 637  14
144
Chapter 144
2022-01-12
 621  22
145
Chapter 145
2022-01-14
 654  26
146
Chapter 146
2022-01-19
 604  19
147
Chapter 147
2022-01-21
 612  22
148
Chapter 148
2022-01-26
 599  16
149
Chapter 149
2022-01-28
 595  9
150
Chapter 150
2022-02-02
 566  28
151
Chapter 151
2022-02-04
 578  15
152
Chapter 152
2022-02-09
 547  6
153
Chapter 153
2022-02-11
 559  11
154
Chapter 154
2022-02-16
 568  16
155
Chapter 155
2022-02-18
 560  11
156
Chapter 156
2022-02-23
 554  17
157
Chapter 157
2022-02-25
 647  19
158
Chapter 158
2022-03-02
 570  18
159
Chapter 159
2022-03-04
 588  20
160
Chapter 160
2022-03-09
 541  11
161
Chapter 161
2022-03-11
 528  23
162
Chapter 162
2022-03-16
 518  10
163
Chapter 163
2022-03-18
 533  18
164
Chapter 164
2022-03-23
 491  9
165
Chapter 165
2022-03-25
 506  10
166
Chapter 166
2022-03-27
 492  8
167
Chapter 167
2022-03-27
 483  6
168
Chapter 168
2022-03-27
 525  4
169
Chapter 169
2022-03-27
 516  7
170
Chapter 170
2022-03-27
 549  10
171
Chapter 171
2022-03-27
 534  8
172
Chapter 172
2022-03-27
 484  12
173
Chapter 173
2022-03-27
 507  11
174
Chapter 174
2022-03-27
 493  13
175
Chapter 175
2022-03-27
 540  15
176
Chapter 176
2022-03-30
 514  11
177
Chapter 177
2022-04-01
 533  18
178
Chapter 178
2022-04-06
 524  23
179
Chapter 179
2022-04-08
 513  11
180
Chapter 180
2022-04-13
 497  22
181
Chapter 181
2022-04-15
 499  5
182
Chapter 182
2022-04-20
 453  11
183
Chapter 183
2022-04-22
 496  13
184
Chapter 184
2022-04-27
 469  12
185
Chapter 185
2022-04-29
 461  14
186
Chapter 186
2022-05-04
 440  17
187
Chapter 187
2022-05-06
 436  7
188
Chapter 188
2022-05-11
 425  22
189
Chapter 189
2022-05-13
 419  21
190
Chapter 190
2022-05-18
 434  12
191
Chapter 191
2022-05-20
 425  17
192
Chapter 192
2022-05-25
 413  9
193
Chapter 193
2022-05-27
 425  25
194
Chapter 194
2022-06-01
 390  11
195
Chapter 195
2022-06-03
 392  21
196
Chapter 196
2022-06-08
 389  13
197
Chapter 197
2022-06-10
 389  15
198
Chapter 198
2022-06-15
 373  12
199
Chapter 199
2022-06-17
 360  14
200
Chapter 200
2022-06-22
 372  14
201
Chapter 201
2022-06-24
 365  10
202
Chapter 202
2022-06-29
 361  7
203
Chapter 203
2022-07-01
 387  12
204
Chapter 204
2022-07-06
 415  15
205
Chapter 205
2022-07-08
 538  252
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Trùng Sinh Chí Tôn
Trùng Sinh Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
Thánh Tổ
Thánh Tổ
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng
Đại Quy Giáp Sư
Đại Quy Giáp Sư
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Đại Tiểu Thư Thời Mạt Thế Của Tôi
Đại Tiểu Thư Thời Mạt Thế Của Tôi
Hành động/Mạo Hiểm/Hệ thống/Mạt thế/Cơ giáp/Mạt thế cầu sinh/Sảng văn
Chồng Tôi Là Tổng Tài Lạnh Lùng
Chồng Tôi Là Tổng Tài Lạnh Lùng
Tình yêu/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng
Tình yêu/Cưới trước yêu sau/Nữ cường/Tình yêu vượt giai cấp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook