MangaToon
Dục Hỏa Độc Nữ
Dục Hỏa Độc Nữ
Đã Full
143.2M
4.9
Tên tác giả: Yoolook Culture

Nàng là nữ nhi xấu xí bị vứt bỏ của tướng phủ, chịu đủ mọi sỉ nhục, chỉ có hắn sủng ái nàng vô hạn, thế nên trái tim chân thành trao hết cho hắn. Nhưng không ngờ để cứu muội muội xinh đẹp của nàng, hắn lại muốn móc tim nàng ra làm thuốc dẫn?! Sau khi trùng sinh, hãy xem nàng tính toán từng bước, báo thù thế nào!

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 138 chương    /    (175716)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-02-11
 68.4k  8.6k
2
Chapter 2
2020-02-11
 56.3k  3.3k
3
Chapter 3
2020-02-11
 53.1k  3.6k
4
Chapter 4
2020-02-11
 47.5k  2.2k
5
Chapter 5
2020-02-11
 44.9k  1.6k
6
Chapter 6
2020-02-11
 44.1k  1.6k
7
Chapter 7
2020-02-11
 43.7k  1.7k
8
Chapter 8
2020-02-11
 46k  2.8k
9
Chapter 9
2020-02-11
 42.9k  1.7k
10
Chapter 10
2020-02-11
 42.5k  1.5k
11
Chapter 11
2020-02-11
 42.5k  1.7k
12
Chapter 12
2020-02-11
 39.5k  2.1k
13
Chapter 13
2020-02-11
 43.3k  1.5k
14
Chapter 14
2020-02-11
 49.1k  3.1k
15
Chapter 15
2020-02-11
 45.5k  3.5k
16
Chapter 16
2020-02-11
 44.2k  2.4k
17
Chapter 17
2020-02-11
 38.7k  1.6k
18
Chapter 18
2020-02-11
 39.8k  1.6k
19
Chapter 19
2020-02-11
 37.2k  1.3k
20
Chapter 20
2020-02-11
 40k  1.1k
21
Chapter 21
2020-02-12
 45.7k  2k
22
Chapter 22
2020-02-13
 41.6k  1.7k
23
Chapter 23
2020-02-16
 37.7k  2.9k
24
Chapter 24
2020-02-19
 37.2k  2k
25
Chapter 25
2020-02-20
 38.6k  2.4k
26
Chapter 26
2020-02-23
 46.5k  3.6k
27
Chapter 27
2020-02-26
 35.4k  1.2k
28
Chapter 28
2020-02-27
 38.4k  2k
29
Chapter 29
2020-02-29
 35.4k  1.3k
30
Chapter 30
2020-02-29
 35.3k  994
31
Chapter 31
2020-02-29
 35k  845
32
Chapter 32
2020-02-29
 37.4k  1.6k
33
Chapter 33
2020-02-29
 36.1k  1.6k
34
Chapter 34
2020-02-29
 32.3k  1.3k
35
Chapter 35
2020-02-29
 35.7k  1.3k
36
Chapter 36
2020-02-29
 34k  1.4k
37
Chapter 37
2020-02-29
 36.1k  1.3k
38
Chapter 38
2020-02-29
 32.7k  1.1k
39
Chapter 39
2020-02-29
 34k  1.7k
40
Chapter 40
2020-02-29
 36.2k  2.1k
41
Chapter 41
2020-02-29
 31.2k  1.3k
42
Chapter 42
2020-02-29
 31.3k  1.2k
43
Chapter 43
2020-02-29
 29.8k  850
44
Chapter 44
2020-02-29
 31.9k  843
45
Chapter 45
2020-02-29
 29.2k  788
46
Chapter 46
2020-02-29
 28.7k  863
47
Chapter 47
2020-02-29
 30k  1.2k
48
Chapter 48
2020-02-29
 30.3k  1.2k
49
Chapter 49
2020-03-01
 39.3k  2.5k
50
Chapter 50
2020-03-04
 41.2k  5.1k
51
Chapter 51
2020-03-05
 34.8k  2.7k
52
Chapter 52
2020-03-08
 33.4k  1.9k
53
Chapter 53
2020-03-11
 32k  2.3k
54
Chapter 54
2020-03-12
 35.2k  2.6k
55
Chapter 55
2020-03-15
 30.5k  1.1k
56
Chapter 56
2020-03-18
 28.9k  1.1k
57
Chapter 57
2020-03-19
 27.9k  1.1k
58
Chapter 58
2020-03-22
 28.5k  1.2k
59
Chapter 59
2020-03-25
 28.4k  1.1k
60
Chapter 60
2020-03-26
 29.2k  936
61
Chapter 61
2020-03-29
 28.2k  823
62
Chapter 62
2020-04-01
 27.6k  820
63
Chapter 63
2020-04-02
 28.2k  1.1k
64
Chapter 64
2020-04-05
 26.5k  651
65
Chapter 65
2020-04-08
 27k  906
66
Chapter 66
2020-04-09
 26.1k  985
67
Chapter 67
2020-04-12
 28.6k  851
68
Chapter 68
2020-04-15
 26.1k  742
69
Chapter 69
2020-04-19
 27.1k  769
70
Chapter 70
2020-04-22
 26.9k  910
71
Chapter 71
2020-04-26
 26.1k  1.1k
72
Chapter 72
2020-04-29
 26.2k  687
73
Chapter 73
2020-05-03
 25k  685
74
Chapter 74
2020-05-06
 25.9k  789
75
Chapter 75
2020-05-10
 25.9k  635
76
Chapter 76
2020-05-13
 23.8k  679
77
Chapter 77
2020-05-17
 24.3k  697
78
Chapter 78
2020-05-20
 22.9k  603
79
Chapter 79
2020-05-24
 24.7k  992
80
Chapter 80
2020-06-10
 22.5k  526
81
Chapter 81
2020-06-12
 22.9k  655
82
Chapter 82
2020-06-17
 20.8k  572
83
Chapter 83
2020-06-19
 22.2k  573
84
Chapter 84
2020-06-24
 22.5k  808
85
Chapter 85
2020-06-26
 21.7k  536
86
Chapter 86
2020-07-01
 21.3k  416
87
Chapter 87
2020-07-03
 21.4k  566
88
Chapter 88
2020-07-08
 21.2k  530
89
Chapter 89
2020-07-10
 21.6k  874
90
Chapter 90
2020-07-15
 21.1k  618
91
Chapter 91
2020-07-17
 20.8k  598
92
Chapter 92
2020-07-22
 21.6k  2k
93
Chapter 93
2020-08-05
 22.3k  1.7k
94
Chapter 94
2020-08-12
 23k  1.5k
95
Chapter 95
2020-08-19
 22.3k  751
96
Chapter 96
2020-08-26
 22.4k  753
97
Chapter 97
2020-09-02
 21.7k  623
98
Chapter 98
2020-09-16
 21.6k  993
99
Chapter 99
2020-09-23
 26.9k  1.5k
100
Chapter 100
2020-09-30
 29.4k  1.9k
101
Chapter 101
2020-10-07
 23.6k  715
102
Chapter 102
2020-10-14
 23.2k  509
103
Chapter 103
2020-10-19
 20.2k  437
104
Chapter 104
2020-10-21
 20.8k  405
105
Chapter 105
2020-10-26
 19.8k  545
106
Chapter 106
2020-10-28
 20.6k  391
107
Chapter 107
2020-11-02
 20.1k  317
108
Chapter 108
2020-11-04
 19k  482
109
Chapter 109
2020-11-09
 19k  274
110
Chapter 110
2020-11-11
 20.5k  548
111
Chapter 111
2020-11-16
 21k  651
112
Chapter 112
2020-11-18
 18.8k  405
113
Chapter 113
2020-11-23
 18.2k  425
114
Chapter 114
2020-11-25
 18.1k  292
115
Chapter 115
2020-11-30
 22.2k  1k
116
Chapter 116
2020-12-02
 25.7k  1.4k
117
Chapter 117
2020-12-11
 20.1k  832
118
Chapter 118
2020-12-12
 19.7k  679
119
Chapter 119
2020-12-18
 16.9k  451
120
Chapter 120
2020-12-19
 16.8k  404
121
Chapter 121
2020-12-25
 16.5k  399
122
Chapter 122
2020-12-28
 14.4k  394
123
Chapter 123
2021-01-01
 14.8k  956
124
Chapter 124
2021-01-02
 16.8k  544
125
Chapter 125
2021-01-08
 16.2k  371
126
Chapter 126
2021-01-09
 16.2k  335
127
Chapter 127
2021-01-15
 15.7k  317
128
Chapter 128
2021-01-16
 16.6k  302
129
Chapter 129
2021-01-22
 15.9k  429
130
Chapter 130
2021-01-23
 17k  468
131
Chapter 131
2021-01-29
 15.8k  529
132
Chapter 132
2021-01-30
 16.5k  346
133
Chapter 133
2021-02-05
 14.7k  363
134
Chapter 134
2021-02-06
 15.7k  586
135
Chapter 135
2021-02-12
 16.1k  428
136
Chapter 136
2021-02-13
 15.7k  629
137
Chapter 137
2021-02-19
 15.2k  501
138
Chapter 138
2021-02-20
 34.4k  7.3k
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Nữ cường/Bá đạo/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Ta Làm Đại Ca Hậu Cung
Ta Làm Đại Ca Hậu Cung
Xuyên Không
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Xuyên Không/Ép hôn/Cung đấu/Hậu cung/Bá đạo/Cổ đại/Chênh lệch tuổi/Nuôi lớn/Chiếm hữu cao
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Harem
Hạng Nhất Và Hạng Nhì Yêu Nhau Rồi!
Hạng Nhất Và Hạng Nhì Yêu Nhau Rồi!
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full
Cô Vợ Trẻ Con
Cô Vợ Trẻ Con
Tình yêu/Đã Full/Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook