MangaToon
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Tiếp tục cập nhật
46.8M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm phát biểu lời thề lúc kết hôn, chỉ có điều dưới vỏ bọc hôn nhân hoàn hảo hạnh phúc ấy lại là sóng ngầm cuộn trào. Đêm tân hôn, dưới sự sỉ nhục và giày vò của Cận Ngôn Thâm, từng vụ việc xảy ra tái hiện lại trong đầu Cảnh Kiều... Một vụ tai nạn đắm tàu khiến cô mãi mãi gánh tội "giết người". Cô không trốn được! Cô phải chuộc tội hết đời!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 221 chương    /    (53132)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-01-07
 26.2k  2.8k
2
Chapter 2
2022-01-14
 17.4k  1.1k
3
Chapter 3
2022-01-14
 15.8k  917
4
Chapter 4
2022-01-14
 15.2k  491
5
Chapter 5
2022-01-14
 14.9k  766
6
Chapter 6
2022-01-14
 13.7k  365
7
Chapter 7
2022-01-14
 14.1k  329
8
Chapter 8
2022-01-14
 13.3k  281
9
Chapter 9
2022-01-14
 13k  449
10
Chapter 10
2022-01-14
 13.9k  865
11
Chapter 11
2022-01-15
 15.3k  790
12
Chapter 12
2022-01-20
 14.7k  644
13
Chapter 13
2022-01-22
 14.4k  1.1k
14
Chapter 14
2022-01-27
 13k  377
15
Chapter 15
2022-01-29
 12.8k  1k
16
Chapter 16
2022-02-03
 12.6k  386
17
Chapter 17
2022-02-05
 13.3k  472
18
Chapter 18
2022-02-10
 12k  250
19
Chapter 19
2022-02-12
 11.8k  290
20
Chapter 20
2022-02-15
 10.8k  250
21
Chapter 21
2022-02-15
 11k  212
22
Chapter 22
2022-02-15
 11.4k  211
23
Chapter 23
2022-02-15
 10.8k  428
24
Chapter 24
2022-02-15
 9.7k  164
25
Chapter 25
2022-02-15
 9.8k  204
26
Chapter 26
2022-02-15
 11.1k  521
27
Chapter 27
2022-02-17
 11.3k  296
28
Chapter 28
2022-02-19
 11.4k  512
29
Chapter 29
2022-02-24
 11.6k  742
30
Chapter 30
2022-02-26
 12.6k  1.2k
31
Chapter 31
2022-03-03
 10.8k  353
32
Chapter 32
2022-03-05
 12.1k  597
33
Chapter 33
2022-03-10
 10.3k  445
34
Chapter 34
2022-03-12
 10.8k  493
35
Chapter 35
2022-03-17
 10k  580
36
Chapter 36
2022-03-19
 9.1k  297
37
Chapter 37
2022-03-19
 8.9k  499
38
Chapter 38
2022-03-19
 8.7k  247
39
Chapter 39
2022-03-19
 8.2k  308
40
Chapter 40
2022-03-19
 8.5k  250
41
Chapter 41
2022-03-19
 8.2k  450
42
Chapter 42
2022-03-19
 8.5k  353
43
Chapter 43
2022-03-19
 8.5k  737
44
Chapter 44
2022-03-19
 8.1k  207
45
Chapter 45
2022-03-19
 8.9k  401
46
Chapter 46
2022-03-24
 9.8k  509
47
Chapter 47
2022-03-26
 9.5k  433
48
Chapter 48
2022-03-31
 8.6k  354
49
Chapter 49
2022-04-02
 8.3k  308
50
Chapter 50
2022-04-07
 8.7k  381
51
Chapter 51
2022-04-09
 8.8k  440
52
Chapter 52
2022-04-14
 8.5k  509
53
Chapter 53
2022-04-16
 8.8k  432
54
Chapter 54
2022-04-21
 7.8k  277
55
Chapter 55
2022-04-23
 7.8k  256
56
Chapter 56
2022-04-28
 7.6k  225
57
Chapter 57
2022-04-30
 8k  413
58
Chapter 58
2022-05-05
 8.2k  444
59
Chapter 59
2022-05-07
 8.6k  427
60
Chapter 60
2022-05-12
 8.2k  281
61
Chapter 61
2022-05-14
 7.6k  318
62
Chapter 62
2022-05-19
 7.4k  273
63
Chapter 63
2022-05-21
 7.8k  390
64
Chapter 64
2022-05-26
 7.3k  245
65
Chapter 65
2022-05-28
 7.4k  184
66
Chapter 66
2022-06-02
 6.8k  344
67
Chapter 67
2022-06-04
 7.1k  227
68
Chapter 68
2022-06-09
 6.6k  208
69
Chapter 69
2022-06-11
 7.1k  442
70
Chapter 70
2022-06-16
 6.4k  202
71
Chapter 71
2022-06-18
 7.5k  418
72
Chapter 72
2022-06-23
 7k  832
73
Chapter 73
2022-06-25
 6.9k  232
74
Chapter 74
2022-06-30
 6.5k  154
75
Chapter 75
2022-07-02
 6.6k  309
76
Chapter 76
2022-07-07
 6.3k  201
77
Chapter 77
2022-07-09
 6.4k  198
78
Chapter 78
2022-07-14
 6.1k  267
79
Chapter 79
2022-07-16
 6.2k  182
80
Chapter 80
2022-07-21
 6.6k  182
81
Chapter 81
2022-07-23
 6.6k  201
82
Chapter 82
2022-07-28
 5.9k  219
83
Chapter 83
2022-07-30
 6.1k  294
84
Chapter 84
2022-08-04
 5.8k  174
85
Chapter 85
2022-08-06
 5.8k  165
86
Chapter 86
2022-08-11
 5.3k  164
87
Chapter 87
2022-08-13
 5.5k  241
88
Chapter 88
2022-08-18
 5.5k  137
89
Chapter 89
2022-08-20
 5.5k  239
90
Chapter 90
2022-08-25
 5.1k  313
91
Chapter 91
2022-08-27
 4.9k  261
92
Chapter 92
2022-09-01
 4.6k  207
93
Chapter 93
2022-09-03
 4.9k  281
94
Chapter 94
2022-09-08
 4.8k  365
95
Chapter 95
2022-09-10
 4.4k  183
96
Chapter 96
2022-09-15
 4.4k  140
97
Chapter 97
2022-09-17
 5.2k  440
98
Chapter 98
2022-09-22
 4.4k  179
99
Chapter 99
2022-09-24
 4.9k  463
100
Chapter 100
2022-09-29
 4.7k  254
101
Chapter 101
2022-10-01
 4.2k  178
102
Chapter 102
2022-10-06
 4.5k  251
103
Chapter 103
2022-10-08
 4.9k  283
104
Chapter 104
2022-10-13
 4k  165
105
Chapter 105
2022-10-15
 4.1k  182
106
Chapter 106
2022-10-20
 3.8k  140
107
Chapter 107
2022-10-22
 4k  185
108
Chapter 108
2022-10-27
 4.1k  204
109
Chapter 109
2022-10-29
 4k  160
110
Chapter 110
2022-11-03
 4.1k  279
111
Chapter 111
2022-11-05
 3.8k  182
112
Chapter 112
2022-11-10
 3.4k  120
113
Chapter 113
2022-11-12
 3.5k  104
114
Chapter 114
2022-11-17
 3.2k  215
115
Chapter 115
2022-11-19
 3.9k  264
116
Chapter 116
2022-11-24
 3.3k  97
117
Chapter 117
2022-11-26
 3.8k  172
118
Chapter 118
2022-12-01
 3.3k  93
119
Chapter 119
2022-12-03
 3.3k  130
120
Chapter 120
2022-12-08
 3.1k  111
121
Chapter 121
2022-12-10
 2.9k  92
122
Chapter 122
2022-12-15
 3.2k  97
123
Chapter 123
2022-12-17
 3k  169
124
Chapter 124
2022-12-22
 2.9k  126
125
Chapter 125
2022-12-24
 3.2k  141
126
Chapter 126
2022-12-29
 2.7k  97
127
Chapter 127
2022-12-31
 2.9k  137
128
Chapter 128
2023-01-05
 2.8k  77
129
Chapter 129
2023-01-07
 2.6k  83
130
Chapter 130
2023-01-12
 2.8k  113
131
Chapter 131
2023-01-14
 2.8k  214
132
Chapter 132
2023-01-19
 2.6k  206
133
Chapter 133
2023-01-21
 2.7k  144
134
Chapter 134
2023-01-26
 2.6k  65
135
Chapter 135
2023-01-28
 2.6k  133
136
Chapter 136
2023-02-02
 2.5k  77
137
Chapter 137
2023-02-04
 2.7k  119
138
Chapter 138
2023-02-09
 2.5k  85
139
Chapter 139
2023-02-11
 2.5k  96
140
Chapter 140
2023-02-16
 2.4k  77
141
Chapter 141
2023-02-18
 2.5k  133
142
Chapter 142
2023-02-23
 2.4k  83
143
Chapter 143
2023-02-25
 2.6k  174
144
Chapter 144
2023-03-02
 2.2k  84
145
Chapter 145
2023-03-04
 2.2k  75
146
Chapter 146
2023-03-09
 2.3k  68
147
Chapter 147
2023-03-11
 2.2k  74
148
Chapter 148
2023-03-16
 2.3k  80
149
Chapter 149
2023-03-18
 2.2k  121
150
Chapter 150
2023-03-23
 2.3k  76
151
Chapter 151
2023-03-25
 2.3k  99
152
Chapter 152
2023-03-30
 2.1k  133
153
Chapter 153
2023-04-01
 2.1k  70
154
Chapter 154
2023-04-06
 2k  74
155
Chapter 155
2023-04-08
 2.2k  93
156
Chapter 156
2023-04-13
 2k  111
157
Chapter 157
2023-04-15
 2k  87
158
Chapter 158
2023-04-20
 2.2k  74
159
Chapter 159
2023-04-22
 2k  104
160
Chapter 160
2023-04-27
 2.1k  89
161
Chapter 161
2023-04-29
 2.2k  136
162
Chapter 162
2023-05-04
 1.8k  76
163
Chapter 163
2023-05-06
 2k  65
164
Chapter 164
2023-05-11
 1.9k  93
165
Chapter 165
2023-05-13
 1.9k  90
166
Chapter 166
2023-05-18
 1.8k  64
167
Chapter 167
2023-05-20
 2k  90
168
Chapter 168
2023-05-25
 1.7k  121
169
Chapter 169
2023-05-27
 1.9k  202
170
Chapter 170
2023-06-01
 1.6k  107
171
Chapter 171
2023-06-03
 1.8k  98
172
Chapter 172
2023-06-10
 1.6k  82
173
Chapter 173
2023-06-15
 1.8k  172
174
Chapter 174
2023-06-17
 1.8k  128
175
Chapter 175
2023-06-22
 1.6k  114
176
Chapter 176
2023-06-24
 1.7k  102
177
Chapter 177
2023-06-29
 1.6k  66
178
Chapter 178
2023-07-01
 1.6k  79
179
Chapter 179
2023-07-06
 1.4k  70
180
Chapter 180
2023-07-08
 1.3k  59
181
Chapter 181
2023-07-13
 1.3k  121
182
Chapter 182
2023-07-15
 1.4k  70
183
Chapter 183
2023-07-20
 1.4k  54
184
Chapter 184
2023-07-22
 1.5k  83
185
Chapter 185
2023-07-27
 1.3k  59
186
Chapter 186
2023-07-29
 1.3k  58
187
Chapter 187
2023-08-03
 1.1k  56
188
Chapter 188
2023-08-05
 1.2k  129
189
Chapter 189
2023-08-10
 1.1k  87
190
Chapter 190
2023-08-12
 1.1k  60
191
Chapter 191
2023-08-17
 1.1k  52
192
Chapter 192
2023-08-19
 1.2k  67
193
Chapter 193
2023-08-24
 986  69
194
Chapter 194
2023-08-26
 1k  65
195
Chapter 195
2023-08-31
 935  38
196
Chapter 196
2023-09-02
 955  43
197
Chapter 197
2023-09-07
 943  67
198
Chapter 198
2023-09-09
 949  50
199
Chapter 199
2023-09-14
 941  50
200
Chapter 200
2023-09-16
 863  41
201
Chapter 201
2023-09-21
 799  40
202
Chapter 202
2023-09-23
 843  49
203
Chapter 203
2023-09-28
 775  44
204
Chapter 204
2023-09-30
 838  65
205
Chapter 205
2023-10-05
 784  41
206
Chapter 206
2023-10-07
 840  69
207
Chapter 207
2023-10-12
 832  58
208
Chapter 208
2023-10-14
 818  63
209
Chapter 209
2023-10-19
 720  49
210
Chapter 210
2023-10-21
 695  36
211
Chapter 211
2023-10-26
 662  36
212
Chapter 212
2023-10-28
 724  56
213
Chapter 213
2023-11-02
 697  57
214
Chapter 214
2023-11-04
 619  35
215
Chapter 215
2023-11-09
 620  33
216
Chapter 216
2023-11-11
 609  39
217
Chapter 217
2023-11-16
 557  43
218
Chapter 218
2023-11-18
 529  37
219
Chapter 219
2023-11-23
 460  26
220
Chapter 220
2023-11-25
 459  49
221
Chapter 221
2023-11-30
 312  20
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Chàng Hắc Hóa
Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Chàng Hắc Hóa
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Nữ cường/Có em bé/419
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Oan gia/LGBT+
Tiểu Mỹ Thụ Lạnh Lùng
Tiểu Mỹ Thụ Lạnh Lùng
Trường học/Đam mỹ/Xuyên Không/Đã Full
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng ? (H+)
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng ? (H+)
Tình yêu/Đã Full/Ngọt ngào sủng thê
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook