MangaToon
Không Cưới Tổng Tài, Cưới Trai Bao
Không Cưới Tổng Tài, Cưới Trai Bao
Tiếp tục cập nhật
17.5M
4.1
Tên tác giả: whtcomic

Tần Lạc Y bị em gái mình hãm hại, có tình một đêm với một anh chàng đẹp trai, khiến cô thân bại danh liệt, không những mất vị hôn phu mà còn bị ép gả cho một người đàn ông xa lạ? Ai ngờ người này là đối tượng tình một đêm hôm ấy, và anh ta còn có thân phận sâu xa hơn…

Truyện này do whtcomic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 258 chương    /    (16675)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-02-11
 10.6k  1.1k
2
Chapter 2
2022-02-18
 7.3k  321
3
Chapter 3
2022-02-18
 7.1k  268
4
Chapter 4
2022-02-18
 6.6k  152
5
Chapter 5
2022-02-18
 7.3k  528
6
Chapter 6
2022-02-18
 7.1k  832
7
Chapter 7
2022-02-18
 6.5k  426
8
Chapter 8
2022-02-18
 6.5k  423
9
Chapter 9
2022-02-18
 5.9k  124
10
Chapter 10
2022-02-18
 6.4k  240
11
Chapter 11
2022-02-20
 6.1k  225
12
Chapter 12
2022-02-22
 5.9k  322
13
Chapter 13
2022-02-27
 5.4k  132
14
Chapter 14
2022-03-01
 5.7k  226
15
Chapter 15
2022-03-06
 5k  132
16
Chapter 16
2022-03-08
 4.6k  99
17
Chapter 17
2022-03-08
 4.4k  92
18
Chapter 18
2022-03-08
 4.4k  162
19
Chapter 19
2022-03-08
 4.8k  132
20
Chapter 20
2022-03-08
 5k  195
21
Chapter 21
2022-03-08
 5k  164
22
Chapter 22
2022-03-08
 4.4k  105
23
Chapter 23
2022-03-08
 5.3k  417
24
Chapter 24
2022-03-13
 4.5k  227
25
Chapter 25
2022-03-15
 4.5k  200
26
Chapter 26
2022-03-20
 4.1k  222
27
Chapter 27
2022-03-22
 4.2k  188
28
Chapter 28
2022-03-27
 3.6k  90
29
Chapter 29
2022-03-29
 3.5k  149
30
Chapter 30
2022-04-03
 3.7k  111
31
Chapter 31
2022-04-05
 3.8k  142
32
Chapter 32
2022-04-10
 3.5k  105
33
Chapter 33
2022-04-12
 3.4k  235
34
Chapter 34
2022-04-17
 3.1k  204
35
Chapter 35
2022-04-19
 3.1k  180
36
Chapter 36
2022-04-24
 3.2k  129
37
Chapter 37
2022-04-26
 3.1k  100
38
Chapter 38
2022-05-01
 3.7k  88
39
Chapter 39
2022-05-03
 2.9k  118
40
Chapter 40
2022-05-08
 2.8k  120
41
Chapter 41
2022-05-10
 2.6k  69
42
Chapter 42
2022-05-12
 2.4k  58
43
Chapter 43
2022-05-12
 2.6k  76
44
Chapter 44
2022-05-12
 2.3k  78
45
Chapter 45
2022-05-12
 2.6k  82
46
Chapter 46
2022-05-12
 2.7k  98
47
Chapter 47
2022-05-12
 3k  64
48
Chapter 48
2022-05-12
 2.7k  137
49
Chapter 49
2022-05-15
 2.8k  121
50
Chapter 50
2022-05-17
 2.6k  144
51
Chapter 51
2022-05-22
 2.4k  127
52
Chapter 52
2022-05-24
 2.8k  157
53
Chapter 53
2022-05-29
 2.4k  69
54
Chapter 54
2022-05-31
 2.4k  107
55
Chapter 55
2022-06-05
 2.3k  79
56
Chapter 56
2022-06-07
 2.1k  71
57
Chapter 57
2022-06-08
 2.1k  100
58
Chapter 58
2022-06-08
 1.8k  55
59
Chapter 59
2022-06-08
 1.8k  45
60
Chapter 60
2022-06-08
 1.8k  24
61
Chapter 61
2022-06-08
 2k  63
62
Chapter 62
2022-06-08
 1.8k  111
63
Chapter 63
2022-06-08
 2.1k  85
64
Chapter 64
2022-06-12
 1.9k  93
65
Chapter 65
2022-06-14
 2k  125
66
Chapter 66
2022-06-19
 1.9k  76
67
Chapter 67
2022-06-21
 1.9k  72
68
Chapter 68
2022-06-26
 1.9k  109
69
Chapter 69
2022-06-28
 2k  90
70
Chapter 70
2022-07-03
 1.8k  66
71
Chapter 71
2022-07-05
 1.8k  76
72
Chapter 72
2022-07-10
 1.7k  53
73
Chapter 73
2022-07-11
 1.7k  120
74
Chapter 74
2022-07-11
 1.5k  51
75
Chapter 75
2022-07-11
 1.6k  95
76
Chapter 76
2022-07-11
 1.7k  126
77
Chapter 77
2022-07-11
 1.7k  55
78
Chapter 78
2022-07-11
 1.8k  127
79
Chapter 79
2022-07-11
 1.8k  167
80
Chapter 80
2022-07-12
 2.1k  317
81
Chapter 81
2022-07-17
 1.8k  77
82
Chapter 82
2022-07-19
 2k  190
83
Chapter 83
2022-07-24
 1.8k  65
84
Chapter 84
2022-07-26
 1.8k  125
85
Chapter 85
2022-07-31
 1.7k  65
86
Chapter 86
2022-08-02
 1.7k  81
87
Chapter 87
2022-08-07
 1.6k  51
88
Chapter 88
2022-08-09
 1.6k  66
89
Chapter 89
2022-08-14
 1.5k  27
90
Chapter 90
2022-08-16
 1.5k  45
91
Chapter 91
2022-08-21
 1.6k  56
92
Chapter 92
2022-08-23
 1.6k  88
93
Chapter 93
2022-08-28
 1.4k  51
94
Chapter 94
2022-08-30
 1.4k  55
95
Chapter 95
2022-09-04
 1.4k  47
96
Chapter 96
2022-09-05
 1.2k  39
97
Chapter 97
2022-09-05
 1.1k  25
98
Chapter 98
2022-09-05
 1.2k  23
99
Chapter 99
2022-09-05
 1.2k  29
100
Chapter 100
2022-09-05
 1.1k  119
101
Chapter 101
2022-09-05
 1.1k  34
102
Chapter 102
2022-09-05
 1.3k  39
103
Chapter 103
2022-09-06
 1.2k  64
104
Chapter 104
2022-09-11
 1.3k  46
105
Chapter 105
2022-09-13
 1.2k  39
106
Chapter 106
2022-09-18
 1.1k  38
107
Chapter 107
2022-09-20
 1.2k  43
108
Chapter 108
2022-09-25
 1.1k  27
109
Chapter 109
2022-09-27
 1.1k  35
110
Chapter 110
2022-10-02
 1k  37
111
Chapter 111
2022-10-04
 941  27
112
Chapter 112
2022-10-05
 831  22
113
Chapter 113
2022-10-05
 820  14
114
Chapter 114
2022-10-05
 836  16
115
Chapter 115
2022-10-05
 815  61
116
Chapter 116
2022-10-05
 789  21
117
Chapter 117
2022-10-05
 800  16
118
Chapter 118
2022-10-05
 954  41
119
Chapter 119
2022-10-09
 927  35
120
Chapter 120
2022-10-11
 928  38
121
Chapter 121
2022-10-16
 871  43
122
Chapter 122
2022-10-18
 863  30
123
Chapter 123
2022-10-23
 777  43
124
Chapter 124
2022-10-25
 776  23
125
Chapter 125
2022-10-30
 725  25
126
Chapter 126
2022-11-01
 732  25
127
Chapter 127
2022-11-06
 675  18
128
Chapter 128
2022-11-08
 662  21
129
Chapter 129
2022-11-13
 651  25
130
Chapter 130
2022-11-15
 609  26
131
Chapter 131
2022-11-20
 596  27
132
Chapter 132
2022-11-22
 610  43
133
Chapter 133
2022-11-27
 543  24
134
Chapter 134
2022-11-29
 523  33
135
Chapter 135
2022-12-04
 479  18
136
Chapter 136
2022-12-06
 487  21
137
Chapter 137
2022-12-11
 477  19
138
Chapter 138
2022-12-13
 473  23
139
Chapter 139
2022-12-18
 474  23
140
Chapter 140
2022-12-20
 483  19
141
Chapter 141
2022-12-25
 450  23
142
Chapter 142
2022-12-27
 450  20
143
Chapter 143
2023-01-01
 419  24
144
Chapter 144
2023-01-03
 419  18
145
Chapter 145
2023-01-08
 390  26
146
Chapter 146
2023-01-10
 385  17
147
Chapter 147
2023-01-15
 353  30
148
Chapter 148
2023-01-17
 341  15
149
Chapter 149
2023-01-22
 308  7
150
Chapter 150
2023-01-24
 326  14
151
Chapter 151
2023-01-29
 317  19
152
Chapter 152
2023-01-31
 305  9
153
Chapter 153
2023-02-05
 306  12
154
Chapter 154
2023-02-07
 310  12
155
Chapter 155
2023-02-12
 271  12
156
Chapter 156
2023-02-14
 253  12
157
Chapter 157
2023-02-15
 263  7
158
Chapter 158
2023-02-15
 253  4
159
Chapter 159
2023-02-15
 226  11
160
Chapter 160
2023-02-15
 223  4
161
Chapter 161
2023-02-15
 251  8
162
Chapter 162
2023-02-19
 240  13
163
Chapter 163
2023-02-21
 232  6
164
Chapter 164
2023-02-26
 231  10
165
Chapter 165
2023-02-28
 227  9
166
Chapter 166
2023-03-07
 222  7
167
Chapter 167
2023-03-12
 201  6
168
Chapter 168
2023-03-14
 222  10
169
Chapter 169
2023-03-19
 200  5
170
Chapter 170
2023-03-21
 206  7
171
Chapter 171
2023-03-26
 193  7
172
Chapter 172
2023-03-28
 195  5
173
Chapter 173
2023-04-02
 184  5
174
Chapter 174
2023-04-04
 196  5
175
Chapter 175
2023-04-09
 177  5
176
Chapter 176
2023-04-11
 182  4
177
Chapter 177
2023-04-12
 166  6
178
Chapter 178
2023-04-12
 156  2
179
Chapter 179
2023-04-12
 160  3
180
Chapter 180
2023-04-12
 155  4
181
Chapter 181
2023-04-12
 182  5
182
Chapter 182
2023-04-16
 169  8
183
Chapter 183
2023-04-18
 165  6
184
Chapter 184
2023-04-23
 161  6
185
Chapter 185
2023-04-25
 160  8
186
Chapter 186
2023-04-30
 155  3
187
Chapter 187
2023-05-02
 172  7
188
Chapter 188
2023-05-07
 167  9
189
Chapter 189
2023-05-09
 163  4
190
Chapter 190
2023-05-14
 160  7
191
Chapter 191
2023-05-16
 174  6
192
Chapter 192
2023-05-21
 153  7
193
Chapter 193
2023-05-23
 167  5
194
Chapter 194
2023-05-28
 168  10
195
Chapter 195
2023-05-30
 160  6
196
Chapter 196
2023-06-04
 167  16
197
Chapter 197
2023-06-11
 131  11
198
Chapter 198
2023-06-13
 133  14
199
Chapter 199
2023-06-18
 144  6
200
Chapter 200
2023-06-20
 144  12
201
Chapter 201
2023-06-25
 122  7
202
Chapter 202
2023-06-27
 129  7
203
Chapter 203
2023-07-02
 126  7
204
Chapter 204
2023-07-04
 127  10
205
Chapter 205
2023-07-09
 123  6
206
Chapter 206
2023-07-11
 137  12
207
Chapter 207
2023-07-16
 128  6
208
Chapter 208
2023-07-17
 111  4
209
Chapter 209
2023-07-17
 106  3
210
Chapter 210
2023-07-17
 110  2
211
Chapter 211
2023-07-17
 115  2
212
Chapter 212
2023-07-17
 113  4
213
Chapter 213
2023-07-18
 128  13
214
Chapter 214
2023-07-23
 113  11
215
Chapter 215
2023-07-25
 127  14
216
Chapter 216
2023-07-30
 117  6
217
Chapter 217
2023-08-01
 112  5
218
Chapter 218
2023-08-06
 102  5
219
Chapter 219
2023-08-08
 108  7
220
Chapter 220
2023-08-13
 107  4
221
Chapter 221
2023-08-15
 102  8
222
Chapter 222
2023-08-20
 102  5
223
Chapter 223
2023-08-22
 92  4
224
Chapter 224
2023-08-23
 87  6
225
Chapter 225
2023-08-23
 81  2
226
Chapter 226
2023-08-23
 90  1
227
Chapter 227
2023-08-23
 83  6
228
Chapter 228
2023-08-23
 99  20
229
Chapter 229
2023-08-27
 99  8
230
Chapter 230
2023-08-29
 105  6
231
Chapter 231
2023-09-03
 92  7
232
Chapter 232
2023-09-10
 81  8
233
Chapter 233
2023-09-12
 81  5
234
Chapter 234
2023-09-17
 80  7
235
Chapter 235
2023-09-19
 74  4
236
Chapter 236
2023-09-24
 73  6
237
Chapter 237
2023-09-26
 79  9
238
Chapter 238
2023-10-01
 73  10
239
Chapter 239
2023-10-03
 67  5
240
Chapter 240
2023-10-08
 71  2
241
Chapter 241
2023-10-10
 71  6
242
Chapter 242
2023-10-15
 60  1
243
Chapter 243
2023-10-17
 62  6
244
Chapter 244
2023-10-22
 61  4
245
Chapter 245
2023-10-24
 55  4
246
Chapter 246
2023-10-25
 48  3
247
Chapter 247
2023-10-25
 55  2
248
Chapter 248
2023-10-25
 60  8
249
Chapter 249
2023-10-29
 58  3
250
Chapter 250
2023-10-31
 62  8
251
Chapter 251
2023-11-05
 62  2
252
Chapter 252
2023-11-07
 57  5
253
Chapter 253
2023-11-12
 63  4
254
Chapter 254
2023-11-14
 58  4
255
Chapter 255
2023-11-19
 58  1
256
Chapter 256
2023-11-21
 58  4
257
Chapter 257
2023-11-26
 47  1
258
Chapter 258
2023-11-28
 43  2
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thần Vương Trấn Quốc
Thần Vương Trấn Quốc
Hành động/Huyền huyễn/Mới
Giao Dịch Tình Ái Của Đại Tiểu Thư
Giao Dịch Tình Ái Của Đại Tiểu Thư
Tình yêu/Tổng tài
Tôi Bị Tổng Tài Anti
Tôi Bị Tổng Tài Anti
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Showbiz/Hôn nhân hợp đồng/Gặp gỡ cẩu huyết
Đưa Ông Xã Quốc Dân Về Nhà
Đưa Ông Xã Quốc Dân Về Nhà
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Thanh mai trúc mã/Yêu thầm/Ngạo mạn/Hotboy
[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng
[Đam Mỹ] Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
Đẻ Thuê Cho Tổng Tài
Đẻ Thuê Cho Tổng Tài
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1/Ngược luyến tình thâm
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook