MangaToon
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Đã Full
101.5M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Tố Nhi là truyền nhân quỷ y, không ngờ lại trùng sinh thành một cô bé đáng thương? Mẹ kế độc ác, em gái nham hiểu, trai đểu ghê tởm, tất cả đều không xứng trở thành đối thủ của cô... Tuy nhiên, cô vẫn gặp Bác Khuynh Ngang, người đang ông tôn quý nhất cả nước ấy... Cô chỉ muốn nếm thử sắc đẹp ấy rồi chạy, ai ngờ lại bị quấn lấy... Sau 5 năm, Lâm Tố Nhi đem theo một cậu bé quay về!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 442 chương    /    (216287)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2023-06-11
 30.1k  2.8k
2
Chapter 2
2020-04-14
 50.5k  4.1k
3
Chapter 3
2020-04-14
 40.7k  1.7k
4
Chapter 4
2020-04-14
 39.1k  4.2k
5
Chapter 5
2020-04-14
 41.6k  4k
6
Chapter 6
2020-04-14
 41.9k  2.8k
7
Chapter 7
2020-04-14
 41.3k  3.4k
8
Chapter 8
2020-04-14
 44.9k  5.4k
9
Chapter 9
2020-04-14
 42.2k  3k
10
Chapter 10
2020-04-14
 42.1k  4.7k
11
Chapter 11
2020-04-17
 37.2k  1.6k
12
Chapter 12
2020-04-17
 37.7k  1.7k
13
Chapter 13
2020-04-18
 36k  1.8k
14
Chapter 14
2020-04-20
 41k  2.2k
15
Chapter 15
2020-04-25
 37.3k  1.8k
16
Chapter 16
2020-04-27
 36.2k  1.9k
17
Chapter 17
2020-05-02
 36.3k  1.3k
18
Chapter 18
2020-05-04
 38.6k  2.2k
19
Chapter 19
2020-05-09
 38.6k  1.6k
20
Chapter 20
2020-05-11
 39.7k  2.5k
21
Chapter 21
2020-05-16
 38.2k  2.2k
22
Chapter 22
2020-05-18
 40.4k  1.9k
23
Chapter 23
2020-05-23
 35.7k  2.5k
24
Chapter 24
2020-05-25
 32.1k  2.1k
25
Chapter 25
2020-05-30
 31k  2.5k
26
Chapter 26
2020-06-01
 29.3k  1.7k
27
Chapter 27
2020-06-06
 28.8k  1.8k
28
Chapter 28
2020-06-08
 27.7k  1.7k
29
Chapter 29
2020-06-13
 29.1k  1.3k
30
Chapter 30
2020-06-15
 26.9k  1.5k
31
Chapter 31
2020-06-20
 27.4k  1.6k
32
Chapter 32
2020-06-22
 27.2k  2k
33
Chapter 33
2020-06-27
 24.9k  1.6k
34
Chapter 34
2020-06-29
 22k  2.9k
35
Chapter 35
2020-07-04
 21.2k  964
36
Chapter 36
2020-07-06
 20.7k  842
37
Chapter 37
2020-07-11
 20.1k  1.1k
38
Chapter 38
2020-07-13
 21.9k  1.2k
39
Chapter 39
2020-07-18
 22.5k  1.6k
40
Chapter 40
2020-07-20
 22.1k  2.2k
41
Chapter 41
2020-07-25
 21k  1.1k
42
Chapter 42
2020-07-27
 22.8k  1.5k
43
Chapter 43
2020-08-01
 19.3k  1.4k
44
Chapter 44
2020-08-03
 18.8k  1.1k
45
Chapter 45
2020-08-08
 19.5k  783
46
Chapter 46
2020-08-10
 19.7k  1.1k
47
Chapter 47
2020-08-15
 17.2k  833
48
Chapter 48
2020-08-17
 20.6k  1.3k
49
Chapter 49
2020-08-22
 18.7k  1.1k
50
Chapter 50
2020-08-24
 20.1k  1.3k
51
Chapter 51
2020-08-29
 19.9k  1k
52
Chapter 52
2020-08-31
 20.6k  1.2k
53
Chapter 53
2020-09-05
 20k  1k
54
Chapter 54
2020-09-07
 18.6k  816
55
Chapter 55
2020-09-12
 17.2k  1.1k
56
Chapter 56
2020-09-14
 17.5k  659
57
Chapter 57
2020-09-19
 16.7k  467
58
Chapter 58
2020-09-21
 17.6k  783
59
Chapter 59
2020-09-26
 17k  1.1k
60
Chapter 60
2020-09-28
 15.5k  528
61
Chapter 61
2020-10-03
 16k  738
62
Chapter 62
2020-10-05
 17.1k  656
63
Chapter 63
2020-10-10
 16.8k  590
64
Chapter 64
2020-10-12
 17.2k  1.1k
65
Chapter 65
2020-10-17
 15.8k  859
66
Chapter 66
2020-10-19
 15.6k  560
67
Chapter 67
2020-10-24
 15.2k  646
68
Chapter 68
2020-10-26
 15.4k  718
69
Chapter 69
2020-10-31
 13.9k  388
70
Chapter 70
2020-11-02
 14.4k  463
71
Chapter 71
2020-11-07
 14.8k  618
72
Chapter 72
2020-11-09
 14.2k  518
73
Chapter 73
2020-11-14
 13.5k  791
74
Chapter 74
2020-11-16
 14.3k  628
75
Chapter 75
2020-11-21
 14.2k  797
76
Chapter 76
2020-11-23
 13.1k  909
77
Chapter 77
2020-11-28
 14.2k  767
78
Chapter 78
2020-11-30
 12.8k  768
79
Chapter 79
2020-12-05
 13k  737
80
Chapter 80
2020-12-07
 12.5k  740
81
Chapter 81
2020-12-12
 13.4k  572
82
Chapter 82
2020-12-14
 13.6k  665
83
Chapter 83
2020-12-19
 12.2k  243
84
Chapter 84
2020-12-21
 12.5k  567
85
Chapter 85
2020-12-26
 13.4k  536
86
Chapter 86
2020-12-28
 13k  503
87
Chapter 87
2021-01-02
 12.1k  296
88
Chapter 88
2021-01-04
 12.4k  420
89
Chapter 89
2021-01-09
 11.7k  487
90
Chapter 90
2021-01-11
 12.5k  470
91
Chapter 91
2021-01-16
 12.1k  403
92
Chapter 92
2021-01-18
 12.9k  498
93
Chapter 93
2021-01-23
 11.8k  514
94
Chapter 94
2021-01-25
 10.4k  281
95
Chapter 95
2021-01-30
 12k  340
96
Chapter 96
2021-02-01
 12.8k  675
97
Chapter 97
2021-02-06
 12.8k  575
98
Chapter 98
2021-02-08
 11.7k  485
99
Chapter 99
2021-02-13
 12.7k  531
100
Chapter 100
2021-02-15
 12.5k  609
101
Chapter 101
2021-02-20
 10.7k  420
102
Chapter 102
2021-02-20
 9.9k  212
103
Chapter 103
2021-02-20
 9.6k  265
104
Chapter 104
2021-02-20
 9.7k  359
105
Chapter 105
2021-02-20
 10.1k  470
106
Chapter 106
2021-02-20
 10k  343
107
Chapter 107
2021-02-20
 9.4k  224
108
Chapter 108
2021-02-20
 9.8k  305
109
Chapter 109
2021-02-20
 9.8k  392
110
Chapter 110
2021-02-20
 9.7k  345
111
Chapter 111
2021-02-20
 10.5k  842
112
Chapter 112
2021-02-22
 11.3k  1.2k
113
Chapter 113
2021-02-27
 11.2k  579
114
Chapter 114
2021-03-01
 11.9k  885
115
Chapter 115
2021-03-06
 11k  837
116
Chapter 116
2021-03-08
 10.6k  527
117
Chapter 117
2021-03-13
 11.1k  526
118
Chapter 118
2021-03-15
 11.2k  500
119
Chapter 119
2021-03-20
 10.1k  406
120
Chapter 120
2021-03-21
 9k  309
121
Chapter 121
2021-03-21
 8.1k  363
122
Chapter 122
2021-03-21
 8.5k  284
123
Chapter 123
2021-03-21
 8.3k  325
124
Chapter 124
2021-03-21
 8.1k  310
125
Chapter 125
2021-03-21
 8.4k  283
126
Chapter 126
2021-03-21
 8.6k  241
127
Chapter 127
2021-03-21
 9.7k  378
128
Chapter 128
2021-03-21
 7.7k  179
129
Chapter 129
2021-03-21
 9.1k  299
130
Chapter 130
2021-03-22
 9.7k  438
131
Chapter 131
2021-03-27
 9.6k  473
132
Chapter 132
2021-03-29
 10.1k  636
133
Chapter 133
2021-04-03
 10.4k  533
134
Chapter 134
2021-04-05
 10.3k  543
135
Chapter 135
2021-04-10
 9.6k  397
136
Chapter 136
2021-04-12
 10.3k  659
137
Chapter 137
2021-04-17
 8.8k  357
138
Chapter 138
2021-04-19
 9.3k  416
139
Chapter 139
2021-04-24
 9.1k  377
140
Chapter 140
2021-04-26
 9.7k  649
141
Chapter 141
2021-05-01
 9.6k  450
142
Chapter 142
2021-05-03
 9.5k  626
143
Chapter 143
2021-05-08
 9k  756
144
Chapter 144
2021-05-10
 9.2k  475
145
Chapter 145
2021-05-15
 8.9k  429
146
Chapter 146
2021-05-17
 9.5k  656
147
Chapter 147
2021-05-22
 8.4k  422
148
Chapter 148
2021-05-24
 8.5k  508
149
Chapter 149
2021-05-29
 7.8k  553
150
Chapter 150
2021-05-29
 7k  181
151
Chapter 151
2021-05-29
 7.1k  105
152
Chapter 152
2021-05-29
 7.3k  104
153
Chapter 153
2021-05-29
 6.9k  104
154
Chapter 154
2021-05-29
 7.1k  495
155
Chapter 155
2021-05-29
 7.2k  235
156
Chapter 156
2021-05-29
 7.3k  134
157
Chapter 157
2021-05-29
 7.3k  102
158
Chapter 158
2021-05-29
 7.3k  166
159
Chapter 159
2021-05-29
 8k  271
160
Chapter 160
2021-05-31
 9k  573
161
Chapter 161
2021-05-19
 8.3k  405
162
Chapter 162
2021-06-05
 8.4k  469
163
Chapter 163
2021-06-07
 8.5k  499
164
Chapter 164
2021-06-12
 8.6k  506
165
Chapter 165
2021-06-14
 8.8k  699
166
Chapter 166
2021-06-19
 7.9k  381
167
Chapter 167
2021-06-21
 8.1k  536
168
Chapter 168
2021-06-26
 7.8k  449
169
Chapter 169
2021-06-28
 8.6k  670
170
Chapter 170
2021-07-03
 8.9k  504
171
Chapter 171
2021-07-05
 8.7k  512
172
Chapter 172
2021-07-10
 8.3k  630
173
Chapter 173
2021-07-12
 8.5k  812
174
Chapter 174
2021-07-17
 8.2k  458
175
Chapter 175
2021-07-19
 8.5k  881
176
Chapter 176
2021-07-24
 7.4k  490
177
Chapter 177
2021-07-26
 7.1k  564
178
Chapter 178
2021-07-31
 7.1k  448
179
Chapter 179
2021-08-02
 7.2k  603
180
Chapter 180
2021-08-07
 6.9k  527
181
Chapter 181
2021-08-09
 7.2k  631
182
Chapter 182
2021-08-14
 7.5k  523
183
Chapter 183
2021-08-16
 6.9k  624
184
Chapter 184
2021-08-21
 6.7k  560
185
Chapter 185
2021-08-23
 6.7k  454
186
Chapter 186
2021-08-26
 5.4k  206
187
Chapter 187
2021-08-26
 5.1k  170
188
Chapter 188
2021-08-26
 5k  115
189
Chapter 189
2021-08-26
 5.1k  157
190
Chapter 190
2021-08-26
 5.5k  153
191
Chapter 191
2021-08-26
 5.2k  203
192
Chapter 192
2021-08-26
 5k  128
193
Chapter 193
2021-08-26
 5.2k  143
194
Chapter 194
2021-08-26
 5.2k  121
195
Chapter 195
2021-08-26
 6.1k  301
196
Chapter 196
2021-08-28
 5.9k  274
197
Chapter 197
2021-08-30
 6.2k  492
198
Chapter 198
2021-09-04
 6.4k  551
199
Chapter 199
2021-09-06
 6.1k  517
200
Chapter 200
2021-09-11
 5.9k  318
201
Chapter 201
2021-09-13
 5.5k  357
202
Chapter 202
2021-09-18
 5.6k  279
203
Chapter 203
2021-09-20
 5.4k  395
204
Chapter 204
2021-09-25
 4.9k  342
205
Chapter 205
2021-09-27
 5.3k  454
206
Chapter 206
2021-10-02
 4.8k  275
207
Chapter 207
2021-10-04
 4.7k  364
208
Chapter 208
2021-10-09
 4.5k  207
209
Chapter 209
2021-10-11
 4.3k  293
210
Chapter 210
2021-10-16
 3.8k  137
211
Chapter 211
2021-10-16
 3.7k  365
212
Chapter 212
2021-10-16
 3.5k  119
213
Chapter 213
2021-10-16
 3.5k  108
214
Chapter 214
2021-10-16
 3.6k  159
215
Chapter 215
2021-10-16
 3.7k  205
216
Chapter 216
2021-10-16
 3.6k  163
217
Chapter 217
2021-10-16
 3.6k  273
218
Chapter 218
2021-10-16
 3.5k  104
219
Chapter 219
2021-10-16
 3.6k  104
220
Chapter 220
2021-10-16
 4.5k  207
221
Chapter 221
2021-10-18
 4.6k  360
222
Chapter 222
2021-10-23
 4.5k  283
223
Chapter 223
2021-10-25
 4.6k  311
224
Chapter 224
2021-10-30
 4.3k  347
225
Chapter 225
2021-11-01
 4.5k  273
226
Chapter 226
2021-11-06
 4.4k  195
227
Chapter 227
2021-11-08
 4.6k  275
228
Chapter 228
2021-11-13
 4.3k  300
229
Chapter 229
2021-11-15
 4.4k  306
230
Chapter 230
2021-11-20
 4.3k  262
231
Chapter 231
2021-11-22
 4.5k  403
232
Chapter 232
2021-11-27
 4.3k  185
233
Chapter 233
2021-11-29
 4.3k  258
234
Chapter 234
2021-12-04
 4.1k  186
235
Chapter 235
2021-12-06
 4.2k  284
236
Chapter 236
2021-12-11
 3.8k  102
237
Chapter 237
2021-12-11
 3.6k  104
238
Chapter 238
2021-12-11
 3.8k  103
239
Chapter 239
2021-12-11
 3.8k  115
240
Chapter 240
2021-12-11
 4k  127
241
Chapter 241
2021-12-11
 3.8k  103
242
Chapter 242
2021-12-11
 4.1k  219
243
Chapter 243
2021-12-11
 4k  149
244
Chapter 244
2021-12-11
 4k  104
245
Chapter 245
2021-12-11
 4.1k  104
246
Chapter 246
2021-12-11
 4.3k  256
247
Chapter 247
2021-12-13
 4.5k  269
248
Chapter 248
2021-12-18
 4.3k  198
249
Chapter 249
2021-12-20
 4.4k  243
250
Chapter 250
2021-12-25
 4.7k  266
251
Chapter 251
2021-12-27
 4.7k  428
252
Chapter 252
2022-01-01
 4.6k  184
253
Chapter 253
2022-01-03
 4.4k  321
254
Chapter 254
2022-01-08
 4.3k  247
255
Chapter 255
2022-01-10
 4.7k  267
256
Chapter 256
2022-01-15
 4.1k  105
257
Chapter 257
2022-01-15
 4k  104
258
Chapter 258
2022-01-15
 4k  108
259
Chapter 259
2022-01-15
 3.9k  103
260
Chapter 260
2022-01-15
 3.7k  120
261
Chapter 261
2022-01-15
 3.5k  103
262
Chapter 262
2022-01-15
 3.5k  102
263
Chapter 263
2022-01-15
 3.6k  134
264
Chapter 264
2022-01-15
 3.6k  117
265
Chapter 265
2022-01-15
 3.6k  105
266
Chapter 266
2022-01-15
 3.9k  163
267
Chapter 267
2022-01-17
 4.5k  344
268
Chapter 268
2022-01-22
 4.1k  290
269
Chapter 269
2022-01-24
 4.5k  378
270
Chapter 270
2022-01-29
 4.1k  288
271
Chapter 271
2022-01-31
 4.2k  432
272
Chapter 272
2022-02-05
 4k  333
273
Chapter 273
2022-02-07
 4k  373
274
Chapter 274
2022-02-12
 4k  363
275
Chapter 275
2022-02-14
 4k  434
276
Chapter 276
2022-02-19
 3.6k  114
277
Chapter 277
2022-02-20
 3.2k  100
278
Chapter 278
2022-02-20
 3.4k  105
279
Chapter 279
2022-02-20
 3.1k  102
280
Chapter 280
2022-02-20
 3.1k  100
281
Chapter 281
2022-02-20
 3.1k  52
282
Chapter 282
2022-02-20
 3.1k  68
283
Chapter 283
2022-02-20
 3k  73
284
Chapter 284
2022-02-20
 3.1k  65
285
Chapter 285
2022-02-20
 3.3k  90
286
Chapter 286
2022-02-20
 3.8k  223
287
Chapter 287
2022-02-21
 4k  251
288
Chapter 288
2022-02-26
 4k  303
289
Chapter 289
2022-02-28
 4.1k  318
290
Chapter 290
2022-03-05
 4k  284
291
Chapter 291
2022-03-07
 3.6k  283
292
Chapter 292
2022-03-12
 3.7k  198
293
Chapter 293
2022-03-14
 4.1k  384
294
Chapter 294
2022-03-19
 3.8k  165
295
Chapter 295
2022-03-21
 3.5k  351
296
Chapter 296
2022-03-26
 3.4k  221
297
Chapter 297
2022-03-28
 3.5k  221
298
Chapter 298
2022-04-02
 3.5k  191
299
Chapter 299
2022-04-04
 3.7k  306
300
Chapter 300
2022-04-09
 3.5k  173
301
Chapter 301
2022-04-11
 3.6k  303
302
Chapter 302
2022-04-16
 3.3k  146
303
Chapter 303
2022-04-18
 3.2k  293
304
Chapter 304
2022-04-23
 3.2k  205
305
Chapter 305
2022-04-25
 3.2k  307
306
Chapter 306
2022-04-30
 2.8k  179
307
Chapter 307
2022-04-30
 2.6k  59
308
Chapter 308
2022-04-30
 2.6k  52
309
Chapter 309
2022-04-30
 2.7k  55
310
Chapter 310
2022-04-30
 2.6k  38
311
Chapter 311
2022-04-30
 2.7k  115
312
Chapter 312
2022-04-30
 2.6k  61
313
Chapter 313
2022-04-30
 2.7k  73
314
Chapter 314
2022-04-30
 2.6k  67
315
Chapter 315
2022-04-30
 2.6k  39
316
Chapter 316
2022-04-30
 3.1k  120
317
Chapter 317
2022-05-02
 3k  323
318
Chapter 318
2022-05-07
 2.9k  228
319
Chapter 319
2022-05-09
 3k  269
320
Chapter 320
2022-05-14
 2.9k  165
321
Chapter 321
2022-05-16
 3k  205
322
Chapter 322
2022-05-21
 2.9k  146
323
Chapter 323
2022-05-23
 2.8k  220
324
Chapter 324
2022-05-28
 2.7k  129
325
Chapter 325
2022-05-30
 2.8k  190
326
Chapter 326
2022-06-04
 2.7k  123
327
Chapter 327
2022-06-06
 3k  179
328
Chapter 328
2022-06-11
 2.8k  164
329
Chapter 329
2022-06-13
 3k  198
330
Chapter 330
2022-06-18
 2.8k  177
331
Chapter 331
2022-06-20
 2.7k  201
332
Chapter 332
2022-06-25
 2.7k  135
333
Chapter 333
2022-06-27
 2.7k  261
334
Chapter 334
2022-07-02
 2.6k  123
335
Chapter 335
2022-07-04
 2.7k  186
336
Chapter 336
2022-07-09
 2.4k  116
337
Chapter 337
2022-07-11
 2.6k  222
338
Chapter 338
2022-07-16
 2.5k  130
339
Chapter 339
2022-07-18
 2.7k  210
340
Chapter 340
2022-07-23
 2.5k  218
341
Chapter 341
2022-07-25
 2.6k  213
342
Chapter 342
2022-07-30
 2.4k  148
343
Chapter 343
2022-08-01
 2.5k  126
344
Chapter 344
2022-08-06
 2.4k  122
345
Chapter 345
2022-08-08
 2.4k  140
346
Chapter 346
2022-08-13
 2.5k  139
347
Chapter 347
2022-08-15
 2.4k  158
348
Chapter 348
2022-08-20
 2.4k  111
349
Chapter 349
2022-08-22
 2.5k  167
350
Chapter 350
2022-08-27
 2.3k  127
351
Chapter 351
2022-08-29
 2.5k  175
352
Chapter 352
2022-09-03
 2.3k  115
353
Chapter 353
2022-09-05
 2.4k  124
354
Chapter 354
2022-09-10
 2.3k  99
355
Chapter 355
2022-09-12
 2.4k  151
356
Chapter 356
2022-09-17
 2.4k  104
357
Chapter 357
2022-09-19
 2.6k  147
358
Chapter 358
2022-09-24
 2.3k  93
359
Chapter 359
2022-09-26
 2.3k  119
360
Chapter 360
2022-10-01
 2.2k  89
361
Chapter 361
2022-10-03
 2.2k  131
362
Chapter 362
2022-10-08
 2.2k  69
363
Chapter 363
2022-10-10
 2.2k  111
364
Chapter 364
2022-10-15
 2.3k  121
365
Chapter 365
2022-10-17
 2.2k  133
366
Chapter 366
2022-10-22
 2.1k  96
367
Chapter 367
2022-10-24
 2.1k  130
368
Chapter 368
2022-10-29
 2.1k  79
369
Chapter 369
2022-10-31
 2k  92
370
Chapter 370
2022-11-05
 2k  77
371
Chapter 371
2022-11-07
 2.1k  98
372
Chapter 372
2022-11-12
 2k  180
373
Chapter 373
2022-11-14
 2k  110
374
Chapter 374
2022-11-19
 2k  176
375
Chapter 375
2022-11-21
 1.8k  80
376
Chapter 376
2022-11-21
 1.8k  69
377
Chapter 377
2022-11-21
 1.8k  81
378
Chapter 378
2022-11-21
 1.8k  98
379
Chapter 379
2022-11-21
 1.8k  105
380
Chapter 380
2022-11-21
 1.7k  57
381
Chapter 381
2022-11-21
 1.7k  28
382
Chapter 382
2022-11-21
 2k  90
383
Chapter 383
2022-11-26
 1.9k  56
384
Chapter 384
2022-11-28
 1.9k  111
385
Chapter 385
2022-12-03
 1.9k  74
386
Chapter 386
2022-12-05
 1.8k  80
387
Chapter 387
2022-12-10
 1.8k  64
388
Chapter 388
2022-12-12
 1.8k  98
389
Chapter 389
2022-12-17
 1.7k  74
390
Chapter 390
2022-12-19
 1.8k  100
391
Chapter 391
2022-12-24
 1.7k  74
392
Chapter 392
2022-12-26
 1.8k  109
393
Chapter 393
2022-12-31
 1.7k  72
394
Chapter 394
2023-01-02
 1.8k  81
395
Chapter 395
2023-01-07
 1.7k  68
396
Chapter 396
2023-01-09
 1.7k  71
397
Chapter 397
2023-01-14
 1.6k  68
398
Chapter 398
2023-01-16
 1.7k  94
399
Chapter 399
2023-01-21
 1.5k  50
400
Chapter 400
2023-01-23
 1.7k  82
401
Chapter 401
2023-01-28
 1.6k  103
402
Chapter 402
2023-01-30
 1.7k  100
403
Chapter 403
2023-02-04
 1.6k  73
404
Chapter 404
2023-02-06
 1.7k  167
405
Chapter 405
2023-02-11
 1.6k  104
406
Chapter 406
2023-02-13
 1.6k  139
407
Chapter 407
2023-02-18
 1.7k  89
408
Chapter 408
2023-02-20
 1.8k  152
409
Chapter 409
2023-02-25
 1.6k  134
410
Chapter 410
2023-02-27
 1.8k  170
411
Chapter 411
2023-03-04
 1.5k  87
412
Chapter 412
2023-03-06
 1.6k  80
413
Chapter 413
2023-03-11
 1.4k  75
414
Chapter 414
2023-03-13
 1.5k  76
415
Chapter 415
2023-03-18
 1.4k  72
416
Chapter 416
2023-03-20
 1.4k  74
417
Chapter 417
2023-03-25
 1.5k  73
418
Chapter 418
2023-03-27
 1.4k  81
419
Chapter 419
2023-04-01
 1.4k  67
420
Chapter 420
2023-04-03
 1.5k  113
421
Chapter 421
2023-04-08
 1.5k  107
422
Chapter 422
2023-04-15
 1.4k  88
423
Chapter 423
2023-04-17
 1.4k  82
424
Chapter 424
2023-04-22
 1.4k  69
425
Chapter 425
2023-04-24
 1.5k  74
426
Chapter 426
2023-04-29
 1.4k  88
427
Chapter 427
2023-05-01
 1.4k  99
428
Chapter 428
2023-05-06
 1.3k  66
429
Chapter 429
2023-05-08
 1.4k  94
430
Chapter 430
2023-05-13
 1.3k  79
431
Chapter 431
2023-05-15
 1.4k  102
432
Chapter 432
2023-05-20
 1.4k  87
433
Chapter 433
2023-05-27
 1.3k  70
434
Chapter 434
2023-05-29
 1.4k  87
435
Chapter 435
2023-06-03
 1.4k  103
436
Chapter 436
2023-06-06
 1.1k  73
437
Chapter 437
2023-06-12
 1.3k  126
438
Chapter 438
2023-06-17
 1.3k  80
439
Chapter 439
2023-06-19
 1.3k  99
440
Chapter 440
2023-06-24
 1.3k  82
441
Chapter 441
2023-06-26
 1.4k  114
442
Chapter 442
2023-07-01
 2.6k  326
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nam Thần Ma Cà Rồng
Nam Thần Ma Cà Rồng
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Minh Tinh Là Huyết Tộc
Minh Tinh Là Huyết Tộc
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đang cập nhật
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Cuồng Tế Vô Song
Cuồng Tế Vô Song
Ở rể
[ Lichaeng ].Đại Nhân ! Tha Mạng
[ Lichaeng ].Đại Nhân ! Tha Mạng
Fanfic/Bách hợp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook