MangaToon
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tiếp tục cập nhật
39.6M
4.5
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Cô bị đẩy về phía một người đàn ông cực kỳ bí ẩn, mấy năm sau, cô xuất hiện chói lọi cùng với cục cưng! Cục cưng Bánh Bao là một nam tử hán có ước mơ lớn nhất là tìm cho tiểu tiên nữ nhà mình một ông chồng hoàn hảo cao 1m9, ngực bụng tám múi! Và người đàn ông đã xuất hiện đầy hoành tráng! Lâm Chỉ không những bị cướp con đi, mà trái tim cũng không giữ được!

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 281 chương    /    (36457)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-03-18
 25k  2.8k
2
Chapter 2
2022-03-25
 16.3k  714
3
Chapter 3
2022-03-25
 15.5k  508
4
Chapter 4
2022-03-25
 14.8k  408
5
Chapter 5
2022-03-25
 14.3k  377
6
Chapter 6
2022-03-25
 15.2k  676
7
Chapter 7
2022-03-25
 14.1k  434
8
Chapter 8
2022-03-25
 14k  436
9
Chapter 9
2022-03-25
 13.6k  426
10
Chapter 10
2022-03-25
 17.8k  554
11
Chapter 11
2022-03-27
 14.4k  618
12
Chapter 12
2022-03-29
 14.3k  927
13
Chapter 13
2022-04-03
 12.9k  433
14
Chapter 14
2022-04-05
 12.4k  452
15
Chapter 15
2022-04-10
 11k  302
16
Chapter 16
2022-04-11
 10.6k  266
17
Chapter 17
2022-04-11
 10.2k  378
18
Chapter 18
2022-04-11
 11.7k  668
19
Chapter 19
2022-04-11
 13.9k  377
20
Chapter 20
2022-04-11
 11.4k  239
21
Chapter 21
2022-04-11
 10.8k  272
22
Chapter 22
2022-04-11
 11.2k  573
23
Chapter 23
2022-04-12
 11.2k  532
24
Chapter 24
2022-04-17
 10k  320
25
Chapter 25
2022-04-19
 9.7k  409
26
Chapter 26
2022-04-24
 9.3k  344
27
Chapter 27
2022-04-26
 9.6k  327
28
Chapter 28
2022-05-01
 9.3k  259
29
Chapter 29
2022-05-03
 8.7k  413
30
Chapter 30
2022-05-08
 8.5k  291
31
Chapter 31
2022-05-10
 8.3k  311
32
Chapter 32
2022-05-11
 7.7k  260
33
Chapter 33
2022-05-11
 7.8k  164
34
Chapter 34
2022-05-11
 7.5k  196
35
Chapter 35
2022-05-11
 7.5k  289
36
Chapter 36
2022-05-11
 7.1k  208
37
Chapter 37
2022-05-11
 6.9k  227
38
Chapter 38
2022-05-11
 7.3k  277
39
Chapter 39
2022-05-15
 7k  161
40
Chapter 40
2022-05-17
 7.4k  337
41
Chapter 41
2022-05-22
 7k  184
42
Chapter 42
2022-05-24
 6.8k  228
43
Chapter 43
2022-05-29
 6.7k  201
44
Chapter 44
2022-05-31
 6.8k  219
45
Chapter 45
2022-06-05
 6.6k  152
46
Chapter 46
2022-06-07
 6.8k  291
47
Chapter 47
2022-06-09
 6.6k  190
48
Chapter 48
2022-06-09
 6.1k  110
49
Chapter 49
2022-06-09
 6.1k  138
50
Chapter 50
2022-06-09
 6.2k  131
51
Chapter 51
2022-06-09
 6.1k  100
52
Chapter 52
2022-06-09
 6.3k  237
53
Chapter 53
2022-06-09
 6.7k  245
54
Chapter 54
2022-06-12
 6.7k  216
55
Chapter 55
2022-06-14
 6.5k  326
56
Chapter 56
2022-06-19
 6k  251
57
Chapter 57
2022-06-21
 5.9k  169
58
Chapter 58
2022-06-26
 5.5k  134
59
Chapter 59
2022-06-28
 5.6k  238
60
Chapter 60
2022-07-03
 5.2k  167
61
Chapter 61
2022-07-05
 5.3k  247
62
Chapter 62
2022-07-10
 4.6k  121
63
Chapter 63
2022-07-10
 4.6k  67
64
Chapter 64
2022-07-10
 4.8k  110
65
Chapter 65
2022-07-10
 4.7k  61
66
Chapter 66
2022-07-10
 4.6k  191
67
Chapter 67
2022-07-10
 4.7k  108
68
Chapter 68
2022-07-10
 4.5k  99
69
Chapter 69
2022-07-10
 4.4k  111
70
Chapter 70
2022-07-10
 4.5k  127
71
Chapter 71
2022-07-10
 4.8k  172
72
Chapter 72
2022-07-10
 5.1k  116
73
Chapter 73
2022-07-12
 5.1k  534
74
Chapter 74
2022-07-17
 4.8k  197
75
Chapter 75
2022-07-19
 5k  282
76
Chapter 76
2022-07-24
 4.4k  148
77
Chapter 77
2022-07-26
 4.5k  178
78
Chapter 78
2022-07-31
 4.1k  89
79
Chapter 79
2022-08-02
 4k  153
80
Chapter 80
2022-08-07
 4k  122
81
Chapter 81
2022-08-09
 4.1k  129
82
Chapter 82
2022-08-14
 3.9k  106
83
Chapter 83
2022-08-16
 3.5k  61
84
Chapter 84
2022-08-16
 3.5k  50
85
Chapter 85
2022-08-16
 3.6k  46
86
Chapter 86
2022-08-16
 3.7k  131
87
Chapter 87
2022-08-16
 3.4k  48
88
Chapter 88
2022-08-16
 3.4k  51
89
Chapter 89
2022-08-16
 3.2k  108
90
Chapter 90
2022-08-16
 3.7k  126
91
Chapter 91
2022-08-21
 3.8k  458
92
Chapter 92
2022-08-23
 3.7k  217
93
Chapter 93
2022-08-28
 3.4k  101
94
Chapter 94
2022-08-30
 3.4k  173
95
Chapter 95
2022-09-04
 3.2k  110
96
Chapter 96
2022-09-06
 3.4k  149
97
Chapter 97
2022-09-11
 3.2k  102
98
Chapter 98
2022-09-13
 3.3k  161
99
Chapter 99
2022-09-18
 3.1k  96
100
Chapter 100
2022-09-20
 3.3k  112
101
Chapter 101
2022-09-25
 2.9k  63
102
Chapter 102
2022-09-27
 2.9k  85
103
Chapter 103
2022-09-29
 2.5k  37
104
Chapter 104
2022-09-29
 2.5k  48
105
Chapter 105
2022-09-29
 2.5k  33
106
Chapter 106
2022-09-29
 2.4k  44
107
Chapter 107
2022-09-29
 2.3k  34
108
Chapter 108
2022-09-29
 2.4k  54
109
Chapter 109
2022-09-29
 2.7k  77
110
Chapter 110
2022-10-02
 2.6k  67
111
Chapter 111
2022-10-04
 2.7k  93
112
Chapter 112
2022-10-09
 2.5k  82
113
Chapter 113
2022-10-11
 2.5k  107
114
Chapter 114
2022-10-16
 2.6k  45
115
Chapter 115
2022-10-18
 2.7k  92
116
Chapter 116
2022-10-23
 2.6k  70
117
Chapter 117
2022-10-25
 2.6k  74
118
Chapter 118
2022-10-27
 2.3k  69
119
Chapter 119
2022-10-27
 2.2k  37
120
Chapter 120
2022-10-27
 2.3k  41
121
Chapter 121
2022-10-27
 2.3k  34
122
Chapter 122
2022-10-27
 2.3k  46
123
Chapter 123
2022-10-27
 2.4k  88
124
Chapter 124
2022-10-27
 2.3k  69
125
Chapter 125
2022-10-30
 2.4k  163
126
Chapter 126
2022-11-01
 2.4k  140
127
Chapter 127
2022-11-06
 2.3k  95
128
Chapter 128
2022-11-08
 2.4k  89
129
Chapter 129
2022-11-13
 2.1k  51
130
Chapter 130
2022-11-15
 2.1k  81
131
Chapter 131
2022-11-20
 2k  55
132
Chapter 132
2022-11-22
 2.1k  94
133
Chapter 133
2022-11-26
 1.9k  33
134
Chapter 134
2022-11-26
 1.9k  32
135
Chapter 135
2022-11-26
 2k  46
136
Chapter 136
2022-11-26
 2k  47
137
Chapter 137
2022-11-26
 2k  35
138
Chapter 138
2022-11-26
 1.8k  29
139
Chapter 139
2022-11-26
 2k  58
140
Chapter 140
2022-11-27
 2.1k  78
141
Chapter 141
2022-11-29
 2.3k  98
142
Chapter 142
2022-12-04
 2k  95
143
Chapter 143
2022-12-06
 1.9k  47
144
Chapter 144
2022-12-11
 1.8k  45
145
Chapter 145
2022-12-13
 1.8k  57
146
Chapter 146
2022-12-18
 1.8k  38
147
Chapter 147
2022-12-20
 1.8k  41
148
Chapter 148
2022-12-25
 1.8k  63
149
Chapter 149
2022-12-27
 1.9k  74
150
Chapter 150
2023-01-01
 2k  87
151
Chapter 151
2023-01-03
 1.7k  49
152
Chapter 152
2023-01-08
 1.7k  36
153
Chapter 153
2023-01-10
 1.8k  52
154
Chapter 154
2023-01-12
 1.6k  26
155
Chapter 155
2023-01-12
 1.6k  33
156
Chapter 156
2023-01-12
 1.6k  24
157
Chapter 157
2023-01-12
 1.6k  28
158
Chapter 158
2023-01-12
 1.8k  48
159
Chapter 159
2023-01-15
 1.7k  61
160
Chapter 160
2023-01-17
 1.8k  82
161
Chapter 161
2023-01-22
 1.7k  62
162
Chapter 162
2023-01-24
 1.8k  49
163
Chapter 163
2023-01-29
 1.7k  49
164
Chapter 164
2023-01-31
 1.8k  76
165
Chapter 165
2023-02-05
 1.6k  45
166
Chapter 166
2023-02-07
 1.6k  47
167
Chapter 167
2023-02-12
 1.5k  49
168
Chapter 168
2023-02-14
 1.5k  51
169
Chapter 169
2023-02-19
 1.5k  34
170
Chapter 170
2023-02-21
 1.5k  63
171
Chapter 171
2023-02-25
 1.3k  24
172
Chapter 172
2023-02-25
 1.3k  21
173
Chapter 173
2023-02-25
 1.3k  37
174
Chapter 174
2023-02-25
 1.4k  16
175
Chapter 175
2023-02-25
 1.3k  25
176
Chapter 176
2023-02-25
 1.3k  15
177
Chapter 177
2023-02-25
 1.3k  46
178
Chapter 178
2023-02-26
 1.4k  43
179
Chapter 179
2023-02-28
 1.5k  104
180
Chapter 180
2023-03-05
 1.5k  41
181
Chapter 181
2023-03-07
 1.5k  50
182
Chapter 182
2023-03-12
 1.4k  41
183
Chapter 183
2023-03-14
 1.4k  43
184
Chapter 184
2023-03-19
 1.3k  35
185
Chapter 185
2023-03-21
 1.3k  78
186
Chapter 186
2023-03-26
 1.4k  51
187
Chapter 187
2023-03-28
 1.3k  54
188
Chapter 188
2023-04-02
 1.3k  54
189
Chapter 189
2023-04-03
 1.1k  22
190
Chapter 190
2023-04-03
 1.2k  21
191
Chapter 191
2023-04-03
 1.1k  10
192
Chapter 192
2023-04-03
 1.2k  23
193
Chapter 193
2023-04-03
 1.2k  28
194
Chapter 194
2023-04-04
 1.4k  48
195
Chapter 195
2023-04-09
 1.2k  42
196
Chapter 196
2023-04-11
 1.3k  52
197
Chapter 197
2023-04-16
 1.3k  33
198
Chapter 198
2023-04-18
 1.3k  71
199
Chapter 199
2023-04-23
 1.2k  39
200
Chapter 200
2023-04-25
 1.2k  54
201
Chapter 201
2023-04-30
 1.2k  78
202
Chapter 202
2023-05-02
 1.2k  71
203
Chapter 203
2023-05-07
 1.2k  41
204
Chapter 204
2023-05-09
 1.2k  74
205
Chapter 205
2023-05-13
 1.1k  21
206
Chapter 206
2023-05-13
 1.1k  23
207
Chapter 207
2023-05-13
 1.1k  16
208
Chapter 208
2023-05-13
 1.1k  14
209
Chapter 209
2023-05-13
 1.1k  38
210
Chapter 210
2023-05-14
 1.2k  47
211
Chapter 211
2023-05-16
 1.3k  34
212
Chapter 212
2023-05-21
 1.2k  39
213
Chapter 213
2023-05-23
 1.2k  61
214
Chapter 214
2023-05-28
 1.1k  33
215
Chapter 215
2023-05-30
 1.1k  35
216
Chapter 216
2023-06-04
 1.2k  87
217
Chapter 217
2023-06-11
 1k  39
218
Chapter 218
2023-06-13
 1.1k  54
219
Chapter 219
2023-06-18
 1k  35
220
Chapter 220
2023-06-20
 985  49
221
Chapter 221
2023-06-25
 938  34
222
Chapter 222
2023-06-27
 956  59
223
Chapter 223
2023-07-02
 931  46
224
Chapter 224
2023-07-03
 896  39
225
Chapter 225
2023-07-03
 863  21
226
Chapter 226
2023-07-03
 814  16
227
Chapter 227
2023-07-03
 812  18
228
Chapter 228
2023-07-03
 868  42
229
Chapter 229
2023-07-04
 1k  40
230
Chapter 230
2023-07-09
 989  33
231
Chapter 231
2023-07-11
 977  66
232
Chapter 232
2023-07-16
 871  37
233
Chapter 233
2023-07-18
 861  63
234
Chapter 234
2023-07-23
 842  53
235
Chapter 235
2023-07-25
 1k  64
236
Chapter 236
2023-07-30
 823  50
237
Chapter 237
2023-08-01
 865  47
238
Chapter 238
2023-08-06
 828  36
239
Chapter 239
2023-08-08
 848  63
240
Chapter 240
2023-08-13
 810  43
241
Chapter 241
2023-08-15
 888  51
242
Chapter 242
2023-08-16
 738  42
243
Chapter 243
2023-08-16
 676  19
244
Chapter 244
2023-08-16
 638  13
245
Chapter 245
2023-08-16
 728  19
246
Chapter 246
2023-08-16
 688  32
247
Chapter 247
2023-08-20
 674  37
248
Chapter 248
2023-08-22
 684  56
249
Chapter 249
2023-08-27
 696  38
250
Chapter 250
2023-08-29
 684  66
251
Chapter 251
2023-09-03
 610  38
252
Chapter 252
2023-09-05
 610  55
253
Chapter 253
2023-09-10
 596  37
254
Chapter 254
2023-09-12
 620  56
255
Chapter 255
2023-09-17
 580  35
256
Chapter 256
2023-09-19
 654  39
257
Chapter 257
2023-09-23
 485  20
258
Chapter 258
2023-09-23
 507  10
259
Chapter 259
2023-09-23
 526  11
260
Chapter 260
2023-09-23
 508  6
261
Chapter 261
2023-09-23
 510  10
262
Chapter 262
2023-09-24
 518  27
263
Chapter 263
2023-09-26
 523  38
264
Chapter 264
2023-10-01
 546  40
265
Chapter 265
2023-10-03
 503  43
266
Chapter 266
2023-10-08
 485  29
267
Chapter 267
2023-10-10
 486  40
268
Chapter 268
2023-10-15
 491  30
269
Chapter 269
2023-10-17
 454  42
270
Chapter 270
2023-10-22
 396  24
271
Chapter 271
2023-10-24
 417  47
272
Chapter 272
2023-10-29
 420  36
273
Chapter 273
2023-10-31
 438  48
274
Chapter 274
2023-11-05
 443  32
275
Chapter 275
2023-11-07
 437  45
276
Chapter 276
2023-11-12
 421  36
277
Chapter 277
2023-11-14
 450  56
278
Chapter 278
2023-11-19
 395  36
279
Chapter 279
2023-11-21
 393  45
280
Chapter 280
2023-11-26
 349  26
281
Chapter 281
2023-11-28
 330  30
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Ngọt sủng/Vương phi/Đối đầu/Sảng văn/Hay diễn trò
Đích Nữ Vi Mưu
Đích Nữ Vi Mưu
Tình yêu/Nữ cường/Trùng sinh/Cung đình/Trùng sinh báo thù
Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Chàng Hắc Hóa
Chỉ Có Tình Yêu Mới Ngăn Chàng Hắc Hóa
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút Nào
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút Nào
Xuyên Không/Nữ cường
[Xuyên Không]Bị "Đè" Bởi 4 Tên Nhóc?
[Xuyên Không]Bị "Đè" Bởi 4 Tên Nhóc?
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Đã Full/Ngọt sủng/Showbiz
Bạn Cùng Bàn Đến Rồi ! (2)
Bạn Cùng Bàn Đến Rồi ! (2)
Tình yêu/Đã Full/Hoàng tử trong mộng/Ngọt sủng-1
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook