MangaToon
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Đã Full
56.1M
4.7
Tên tác giả: iReader

Theo chủ xuất chinh, chết nơi sa trường, Bạch Anh trùng sinh từ một con hổ chiến trở thành mỹ nhân ốm yếu, còn gả cho chủ nhân, từ đó mãnh hổ biến thành manh hổ. "Qua đây, không phải ngày nào nàng cũng leo lên người ta sao? Chạy cái gì?" Trước mặt đầy triều thần, tướng quân đại nhân vẫy vẫy tay với Bạch Anh. "Rõ ràng là chàng leo lên người ta mà..." Bạch Anh vừa lẩm bẩm, vừa ngoan ngoãn ngồi yên. Các triều thần nhìn nhau... Đây là... bị tướng quân đại nhân rắc "cẩu lương" rồi!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 213 chương    /    (73422)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-10-22
 25k  2.6k
2
Chapter 2
2021-10-29
 22.9k  959
3
Chapter 3
2021-10-29
 18.2k  662
4
Chapter 4
2021-10-29
 19k  626
5
Chapter 5
2021-10-29
 17.3k  229
6
Chapter 6
2021-10-29
 25.8k  292
7
Chapter 7
2021-10-29
 18.3k  495
8
Chapter 8
2021-10-29
 16.8k  328
9
Chapter 9
2021-10-29
 16.4k  430
10
Chapter 10
2021-10-29
 16.3k  703
11
Chapter 11
2021-10-30
 16k  419
12
Chapter 12
2021-11-02
 15.2k  572
13
Chapter 13
2021-11-06
 16k  1k
14
Chapter 14
2021-11-08
 15.9k  392
15
Chapter 15
2021-11-08
 15.6k  371
16
Chapter 16
2021-11-09
 16.3k  525
17
Chapter 17
2021-11-13
 15.1k  257
18
Chapter 18
2021-11-16
 15k  359
19
Chapter 19
2021-11-20
 15.7k  564
20
Chapter 20
2021-11-22
 14.8k  358
21
Chapter 21
2021-11-22
 14k  263
22
Chapter 22
2021-11-22
 14.2k  425
23
Chapter 23
2021-11-22
 13.9k  266
24
Chapter 24
2021-11-22
 13.5k  338
25
Chapter 25
2021-11-22
 14.5k  319
26
Chapter 26
2021-11-22
 15.1k  335
27
Chapter 27
2021-11-23
 14.7k  422
28
Chapter 28
2021-11-27
 15.1k  509
29
Chapter 29
2021-11-30
 14.5k  389
30
Chapter 30
2021-12-04
 15.4k  539
31
Chapter 31
2021-12-07
 14.8k  479
32
Chapter 32
2021-12-11
 13.6k  321
33
Chapter 33
2021-12-14
 13.8k  327
34
Chapter 34
2021-12-18
 14.9k  435
35
Chapter 35
2021-12-21
 17.6k  407
36
Chapter 36
2021-12-23
 13.7k  146
37
Chapter 37
2021-12-23
 13.4k  128
38
Chapter 38
2021-12-23
 12.9k  72
39
Chapter 39
2021-12-23
 13.3k  93
40
Chapter 40
2021-12-23
 13.4k  83
41
Chapter 41
2021-12-23
 13.3k  161
42
Chapter 42
2021-12-23
 13k  358
43
Chapter 43
2021-12-25
 12.6k  404
44
Chapter 44
2021-12-28
 13.7k  409
45
Chapter 45
2022-01-01
 14.2k  488
46
Chapter 46
2022-01-04
 14k  409
47
Chapter 47
2022-01-04
 14.1k  313
48
Chapter 48
2022-01-04
 14.5k  639
49
Chapter 49
2022-01-04
 15.2k  508
50
Chapter 50
2022-01-04
 15.4k  488
51
Chapter 51
2022-01-04
 14k  590
52
Chapter 52
2022-01-04
 13.7k  193
53
Chapter 53
2022-01-04
 16k  934
54
Chapter 54
2022-01-08
 14.4k  441
55
Chapter 55
2022-01-11
 15.5k  921
56
Chapter 56
2022-01-15
 14.6k  472
57
Chapter 57
2022-01-18
 14.9k  679
58
Chapter 58
2022-01-22
 14k  569
59
Chapter 59
2022-01-25
 14.1k  545
60
Chapter 60
2022-01-29
 13.4k  527
61
Chapter 61
2022-01-30
 12.9k  365
62
Chapter 62
2022-01-30
 11.7k  139
63
Chapter 63
2022-01-30
 12.7k  308
64
Chapter 64
2022-01-30
 12.5k  286
65
Chapter 65
2022-01-30
 12k  211
66
Chapter 66
2022-01-30
 13.1k  227
67
Chapter 67
2022-01-30
 11.6k  234
68
Chapter 68
2022-01-30
 11.1k  276
69
Chapter 69
2022-01-30
 11.4k  207
70
Chapter 70
2022-01-30
 12.1k  423
71
Chapter 71
2022-02-01
 13.7k  647
72
Chapter 72
2022-02-05
 12.9k  543
73
Chapter 73
2022-02-08
 12.7k  958
74
Chapter 74
2022-02-12
 13.8k  627
75
Chapter 75
2022-02-15
 12.8k  479
76
Chapter 76
2022-02-19
 12.6k  370
77
Chapter 77
2022-02-22
 13k  662
78
Chapter 78
2022-02-26
 13.1k  616
79
Chapter 79
2022-03-01
 11.6k  615
80
Chapter 80
2022-03-05
 11k  254
81
Chapter 81
2022-03-05
 10.8k  228
82
Chapter 82
2022-03-05
 10.7k  149
83
Chapter 83
2022-03-05
 11.4k  395
84
Chapter 84
2022-03-05
 11k  388
85
Chapter 85
2022-03-05
 11.5k  733
86
Chapter 86
2022-03-05
 10.9k  374
87
Chapter 87
2022-03-05
 11.1k  345
88
Chapter 88
2022-03-05
 10.3k  198
89
Chapter 89
2022-03-05
 10.4k  180
90
Chapter 90
2022-03-05
 12.1k  382
91
Chapter 91
2022-03-08
 11.5k  553
92
Chapter 92
2022-03-12
 11.5k  706
93
Chapter 93
2022-03-15
 11k  425
94
Chapter 94
2022-03-19
 11.1k  390
95
Chapter 95
2022-03-22
 11.5k  941
96
Chapter 96
2022-03-26
 10.1k  338
97
Chapter 97
2022-03-29
 10k  365
98
Chapter 98
2022-04-02
 10k  306
99
Chapter 99
2022-04-05
 10.7k  391
100
Chapter 100
2022-04-09
 10.1k  332
101
Chapter 101
2022-04-12
 10.8k  431
102
Chapter 102
2022-04-16
 9.9k  349
103
Chapter 103
2022-04-19
 9.4k  388
104
Chapter 104
2022-04-21
 9.2k  213
105
Chapter 105
2022-04-21
 8.9k  114
106
Chapter 106
2022-04-21
 8.9k  102
107
Chapter 107
2022-04-21
 9.2k  216
108
Chapter 108
2022-04-21
 8.5k  79
109
Chapter 109
2022-04-21
 9.1k  104
110
Chapter 110
2022-04-21
 9.4k  204
111
Chapter 111
2022-04-23
 10k  390
112
Chapter 112
2022-04-26
 9.5k  392
113
Chapter 113
2022-04-30
 9.8k  419
114
Chapter 114
2022-05-03
 9.8k  639
115
Chapter 115
2022-05-07
 9.1k  361
116
Chapter 116
2022-05-10
 9k  404
117
Chapter 117
2022-05-14
 9k  258
118
Chapter 118
2022-05-17
 8.9k  372
119
Chapter 119
2022-05-21
 8.9k  310
120
Chapter 120
2022-05-24
 9.3k  415
121
Chapter 121
2022-05-28
 9.2k  352
122
Chapter 122
2022-05-31
 8.6k  357
123
Chapter 123
2022-06-04
 8.7k  424
124
Chapter 124
2022-06-07
 9k  332
125
Chapter 125
2022-06-11
 8.4k  490
126
Chapter 126
2022-06-14
 9k  902
127
Chapter 127
2022-06-18
 8.3k  324
128
Chapter 128
2022-06-21
 8.1k  233
129
Chapter 129
2022-06-25
 7.8k  347
130
Chapter 130
2022-06-28
 8.4k  411
131
Chapter 131
2022-07-02
 8.3k  304
132
Chapter 132
2022-07-05
 8.3k  598
133
Chapter 133
2022-07-09
 7.6k  223
134
Chapter 134
2022-07-12
 7.2k  292
135
Chapter 135
2022-07-16
 7.5k  352
136
Chapter 136
2022-07-19
 8.2k  904
137
Chapter 137
2022-07-23
 7.1k  417
138
Chapter 138
2022-07-26
 7.7k  394
139
Chapter 139
2022-07-30
 7.3k  287
140
Chapter 140
2022-08-02
 6.9k  266
141
Chapter 141
2022-08-06
 6.8k  281
142
Chapter 142
2022-08-09
 7.5k  400
143
Chapter 143
2022-08-13
 7.1k  294
144
Chapter 144
2022-08-16
 7.2k  508
145
Chapter 145
2022-08-20
 8.2k  523
146
Chapter 146
2022-08-23
 7.1k  356
147
Chapter 147
2022-08-27
 7.2k  369
148
Chapter 148
2022-08-30
 7.2k  335
149
Chapter 149
2022-09-03
 7k  418
150
Chapter 150
2022-09-06
 7.4k  524
151
Chapter 151
2022-09-10
 6.4k  198
152
Chapter 152
2022-09-13
 5.7k  224
153
Chapter 153
2022-09-17
 5.7k  148
154
Chapter 154
2022-09-20
 6.1k  225
155
Chapter 155
2022-09-24
 6.2k  287
156
Chapter 156
2022-09-27
 5.5k  181
157
Chapter 157
2022-10-01
 5.4k  115
158
Chapter 158
2022-10-04
 5.4k  187
159
Chapter 159
2022-10-08
 5.1k  163
160
Chapter 160
2022-10-11
 5.5k  230
161
Chapter 161
2022-10-15
 5.4k  183
162
Chapter 162
2022-10-18
 5.3k  150
163
Chapter 163
2022-10-22
 5.2k  159
164
Chapter 164
2022-10-25
 5k  188
165
Chapter 165
2022-10-29
 5.1k  188
166
Chapter 166
2022-11-01
 5.2k  183
167
Chapter 167
2022-11-05
 5.1k  169
168
Chapter 168
2022-11-08
 4.8k  117
169
Chapter 169
2022-11-12
 4.8k  143
170
Chapter 170
2022-11-15
 4.4k  112
171
Chapter 171
2022-11-19
 4.6k  126
172
Chapter 172
2022-11-26
 4.5k  172
173
Chapter 173
2022-12-03
 4.4k  140
174
Chapter 174
2022-12-10
 4.2k  138
175
Chapter 175
2022-12-17
 4.4k  171
176
Chapter 176
2022-12-24
 4.1k  97
177
Chapter 177
2022-12-31
 4k  166
178
Chapter 178
2023-01-07
 4.2k  208
179
Chapter 179
2023-01-14
 3.9k  110
180
Chapter 180
2023-01-21
 3.9k  172
181
Chapter 181
2023-02-04
 3.8k  113
182
Chapter 182
2023-02-11
 3.6k  156
183
Chapter 183
2023-02-18
 4k  211
184
Chapter 184
2023-02-25
 3.5k  174
185
Chapter 185
2023-03-04
 4.2k  280
186
Chapter 186
2023-03-11
 3.6k  158
187
Chapter 187
2023-03-18
 3.3k  154
188
Chapter 188
2023-03-25
 3.5k  136
189
Chapter 189
2023-04-01
 3k  119
190
Chapter 190
2023-04-08
 2.8k  75
191
Chapter 191
2023-04-15
 2.8k  104
192
Chapter 192
2023-04-22
 3k  153
193
Chapter 193
2023-04-29
 2.7k  113
194
Chapter 194
2023-05-06
 2.8k  118
195
Chapter 195
2023-05-13
 2.7k  105
196
Chapter 196
2023-05-20
 2.5k  114
197
Chapter 197
2023-05-27
 2.4k  102
198
Chapter 198
2023-06-03
 2.6k  88
199
Chapter 199
2023-06-10
 2.5k  113
200
Chapter 200
2023-06-17
 2.5k  102
201
Chapter 201
2023-06-24
 2.4k  116
202
Chapter 202
2023-07-01
 2.5k  111
203
Chapter 203
2023-07-08
 2.3k  82
204
Chapter 204
2023-07-15
 2.4k  111
205
Chapter 205
2023-07-22
 2.2k  101
206
Chapter 206
2023-07-29
 2.4k  99
207
Chapter 207
2023-08-05
 2.2k  148
208
Chapter 208
2023-08-12
 2.3k  120
209
Chapter 209
2023-08-19
 2.4k  162
210
Chapter 210
2023-08-26
 2.2k  142
211
Chapter 211
2023-09-02
 2.3k  186
212
Chapter 212
2023-09-09
 2.4k  142
213
Chapter 213
2023-09-16
 3.2k  724
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Nữ cường/Dị năng/Sảng văn/419/Leo cao
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Bảo bảo/Trùng sinh/Đô thị/Trùng sinh báo thù
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Tình yêu/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Số mệnh/Trùng sinh báo thù/Nghịch tập/Chiếm hữu cao/Trung thành
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Xuyên Không/Ép hôn/Cung đấu/Hậu cung/Bá đạo/Cổ đại/Chênh lệch tuổi/Nuôi lớn/Chiếm hữu cao
Lichaeng [Futa] Hợp Đồng Hôn Nhân
Lichaeng [Futa] Hợp Đồng Hôn Nhân
Tình yêu/Hài Hước/Đã Full/Bách hợp
[Phạm Thiên]Tôi Là Con Gái!!!
[Phạm Thiên]Tôi Là Con Gái!!!
Xuyên Không/Mafia/Nữ cường/Tokyo Revengers
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook