MangaToon
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đã Full
30.5M
4.7
Tên tác giả: iReader

Sư đồ niên hạ! Sư phụ lạnh lùng x Đồ đệ điên cuồng! Mộ Khuynh Y chết vì cứu chúng sinh thiên hạ, trùng sinh về 10 năm sau phát hiện đồ đệ ngoan năm đó lại trở thành ma đầu đệ nhất thiên hạ! “Ân Ly, con tôn trọng vi sư chút đi, ta là sư phụ con!” “Chính vì người là sư phụ ta, ta mới nghiên cứu công pháp với người như vậy đó…”

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 182 chương    /    (43167)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2023-06-13
 3.6k  353
2
Chapter 2
2021-11-26
 21.4k  2.3k
3
Chapter 3
2021-12-03
 17.3k  823
4
Chapter 4
2021-12-03
 16.3k  454
5
Chapter 5
2021-12-03
 15.7k  503
6
Chapter 6
2021-12-03
 15k  598
7
Chapter 7
2021-12-03
 13.5k  254
8
Chapter 8
2021-12-03
 14.3k  276
9
Chapter 9
2021-12-03
 13.6k  359
10
Chapter 10
2021-12-03
 13.3k  256
11
Chapter 11
2021-12-03
 14.8k  655
12
Chapter 12
2021-12-06
 13.9k  568
13
Chapter 13
2021-12-09
 12.9k  319
14
Chapter 14
2021-12-13
 12.7k  345
15
Chapter 15
2021-12-16
 12.2k  326
16
Chapter 16
2021-12-20
 12.7k  391
17
Chapter 17
2021-12-23
 12.7k  393
18
Chapter 18
2021-12-27
 12.6k  421
19
Chapter 19
2021-12-30
 12.4k  350
20
Chapter 20
2022-01-03
 11.9k  390
21
Chapter 21
2022-01-05
 11.8k  223
22
Chapter 22
2022-01-05
 10.6k  223
23
Chapter 23
2022-01-05
 11.6k  220
24
Chapter 24
2022-01-05
 11.9k  333
25
Chapter 25
2022-01-05
 10.7k  153
26
Chapter 26
2022-01-05
 11.2k  338
27
Chapter 27
2022-01-05
 10.5k  222
28
Chapter 28
2022-01-06
 10.7k  367
29
Chapter 29
2022-01-10
 10.2k  261
30
Chapter 30
2022-01-13
 10.3k  309
31
Chapter 31
2022-01-17
 10.5k  262
32
Chapter 32
2022-01-20
 10.1k  391
33
Chapter 33
2022-01-24
 10.5k  245
34
Chapter 34
2022-01-27
 11.2k  633
35
Chapter 35
2022-01-31
 9.9k  430
36
Chapter 36
2022-02-03
 9.8k  246
37
Chapter 37
2022-02-07
 10.2k  384
38
Chapter 38
2022-02-10
 10.1k  306
39
Chapter 39
2022-02-14
 9.6k  349
40
Chapter 40
2022-02-17
 9.3k  219
41
Chapter 41
2022-02-21
 9.7k  316
42
Chapter 42
2022-02-24
 9.8k  308
43
Chapter 43
2022-02-28
 10k  517
44
Chapter 44
2022-03-03
 9.9k  385
45
Chapter 45
2022-03-07
 8.8k  237
46
Chapter 46
2022-03-10
 9.1k  259
47
Chapter 47
2022-03-14
 8.9k  349
48
Chapter 48
2022-03-17
 9k  372
49
Chapter 49
2022-03-21
 9.2k  340
50
Chapter 50
2022-03-24
 8.7k  248
51
Chapter 51
2022-03-28
 9.8k  385
52
Chapter 52
2022-03-31
 9.2k  218
53
Chapter 53
2022-04-04
 9.1k  281
54
Chapter 54
2022-04-07
 8.8k  317
55
Chapter 55
2022-04-11
 8.4k  418
56
Chapter 56
2022-04-14
 8.7k  487
57
Chapter 57
2022-04-18
 8.2k  263
58
Chapter 58
2022-04-21
 8k  263
59
Chapter 59
2022-04-25
 8.5k  409
60
Chapter 60
2022-04-28
 8.7k  383
61
Chapter 61
2022-05-02
 8k  209
62
Chapter 62
2022-05-05
 8k  257
63
Chapter 63
2022-05-09
 8.3k  355
64
Chapter 64
2022-05-12
 8.4k  361
65
Chapter 65
2022-05-16
 7.8k  271
66
Chapter 66
2022-05-19
 7.1k  186
67
Chapter 67
2022-05-23
 6.8k  156
68
Chapter 68
2022-05-26
 7.1k  171
69
Chapter 69
2022-05-30
 6.7k  159
70
Chapter 70
2022-05-31
 6.6k  103
71
Chapter 71
2022-05-31
 6.8k  96
72
Chapter 72
2022-05-31
 6.8k  128
73
Chapter 73
2022-05-31
 6.5k  94
74
Chapter 74
2022-05-31
 7.2k  308
75
Chapter 75
2022-05-31
 6.9k  313
76
Chapter 76
2022-05-31
 6.7k  198
77
Chapter 77
2022-06-02
 6.2k  182
78
Chapter 78
2022-06-06
 6.5k  297
79
Chapter 79
2022-06-09
 6.9k  342
80
Chapter 80
2022-06-13
 6.1k  218
81
Chapter 81
2022-06-16
 6.4k  216
82
Chapter 82
2022-06-20
 6.2k  160
83
Chapter 83
2022-06-23
 5.7k  186
84
Chapter 84
2022-06-27
 5.7k  190
85
Chapter 85
2022-06-30
 5.8k  151
86
Chapter 86
2022-07-04
 6k  207
87
Chapter 87
2022-07-07
 5.9k  160
88
Chapter 88
2022-07-11
 6k  186
89
Chapter 89
2022-07-14
 5.8k  229
90
Chapter 90
2022-07-18
 5.6k  192
91
Chapter 91
2022-07-21
 5.9k  190
92
Chapter 92
2022-07-25
 5.9k  333
93
Chapter 93
2022-07-28
 6.1k  289
94
Chapter 94
2022-08-01
 6k  220
95
Chapter 95
2022-08-04
 5.4k  175
96
Chapter 96
2022-08-08
 5.1k  168
97
Chapter 97
2022-08-11
 5.2k  128
98
Chapter 98
2022-08-15
 5.1k  130
99
Chapter 99
2022-08-18
 5.3k  155
100
Chapter 100
2022-08-22
 5.5k  238
101
Chapter 101
2022-08-25
 5.3k  145
102
Chapter 102
2022-08-29
 5.2k  145
103
Chapter 103
2022-09-01
 5.4k  153
104
Chapter 104
2022-09-05
 4.9k  148
105
Chapter 105
2022-09-08
 4.9k  142
106
Chapter 106
2022-09-12
 5k  157
107
Chapter 107
2022-09-15
 5k  127
108
Chapter 108
2022-09-19
 4.8k  119
109
Chapter 109
2022-09-22
 5k  168
110
Chapter 110
2022-09-26
 5.1k  196
111
Chapter 111
2022-09-29
 5k  196
112
Chapter 112
2022-10-03
 5.1k  162
113
Chapter 113
2022-10-06
 5.1k  164
114
Chapter 114
2022-10-10
 5.1k  82
115
Chapter 115
2022-10-13
 4.7k  147
116
Chapter 116
2022-10-17
 4.8k  179
117
Chapter 117
2022-10-20
 4.3k  123
118
Chapter 118
2022-10-24
 4.2k  160
119
Chapter 119
2022-10-27
 3.7k  102
120
Chapter 120
2022-10-31
 3.9k  96
121
Chapter 121
2022-11-03
 4.2k  166
122
Chapter 122
2022-11-07
 3.9k  224
123
Chapter 123
2022-11-10
 3.8k  124
124
Chapter 124
2022-11-14
 3.7k  132
125
Chapter 125
2022-11-17
 3.7k  119
126
Chapter 126
2022-11-21
 3.8k  82
127
Chapter 127
2022-11-24
 3.7k  110
128
Chapter 128
2022-11-28
 3.3k  96
129
Chapter 129
2022-12-01
 3.5k  74
130
Chapter 130
2022-12-05
 3.2k  80
131
Chapter 131
2022-12-08
 3.3k  85
132
Chapter 132
2022-12-12
 3.5k  141
133
Chapter 133
2022-12-15
 3.4k  105
134
Chapter 134
2022-12-19
 3.2k  132
135
Chapter 135
2022-12-22
 3.4k  93
136
Chapter 136
2022-12-26
 3.1k  81
137
Chapter 137
2022-12-29
 3.2k  105
138
Chapter 138
2023-01-02
 3.1k  135
139
Chapter 139
2023-01-05
 3.3k  127
140
Chapter 140
2023-01-09
 2.9k  87
141
Chapter 141
2023-01-12
 3.4k  165
142
Chapter 142
2023-01-16
 3.4k  108
143
Chapter 143
2023-01-19
 3.5k  151
144
Chapter 144
2023-01-23
 3.1k  86
145
Chapter 145
2023-01-26
 3k  140
146
Chapter 146
2023-01-30
 3.2k  126
147
Chapter 147
2023-02-02
 3k  129
148
Chapter 148
2023-02-06
 3.1k  113
149
Chapter 149
2023-02-09
 3.3k  138
150
Chapter 150
2023-02-13
 3k  133
151
Chapter 151
2023-02-16
 3.2k  157
152
Chapter 152
2023-02-20
 3k  127
153
Chapter 153
2023-02-23
 2.8k  153
154
Chapter 154
2023-02-27
 2.8k  124
155
Chapter 155
2023-03-02
 3k  133
156
Chapter 156
2023-03-06
 2.8k  175
157
Chapter 157
2023-03-09
 3.1k  155
158
Chapter 158
2023-03-13
 2.8k  123
159
Chapter 159
2023-03-16
 3.3k  197
160
Chapter 160
2023-03-20
 2.9k  100
161
Chapter 161
2023-03-23
 3.1k  137
162
Chapter 162
2023-03-27
 3k  235
163
Chapter 163
2023-03-30
 3k  145
164
Chapter 164
2023-04-03
 2.6k  104
165
Chapter 165
2023-04-06
 2.8k  103
166
Chapter 166
2023-04-10
 3.1k  183
167
Chapter 167
2023-04-13
 2.8k  153
168
Chapter 168
2023-04-17
 2.9k  136
169
Chapter 169
2023-04-20
 2.8k  98
170
Chapter 170
2023-04-24
 2.9k  118
171
Chapter 171
2023-04-27
 3.1k  199
172
Chapter 172
2023-05-04
 3.4k  174
173
Chapter 173
2023-05-08
 3.1k  160
174
Chapter 174
2023-05-11
 3.1k  134
175
Chapter 175
2023-05-15
 2.8k  166
176
Chapter 176
2023-05-18
 2.8k  88
177
Chapter 177
2023-05-22
 2.9k  153
178
Chapter 178
2023-06-15
 2.7k  135
179
Chapter 179
2023-06-19
 2.6k  147
180
Chapter 180
2023-06-22
 2.8k  170
181
Chapter 181
2023-07-06
 2.9k  173
182
Chapter 182
2023-07-13
 4k  634
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Đam mỹ/Ma cà rồng/Thanh mai trúc mã/LGBT+/Số mệnh/Giới giải trí/Chiếm hữu cao
Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái
Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full/LGBT+
Dẫn Sói Vào Nhà
Dẫn Sói Vào Nhà
Đam mỹ/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Đối đầu/Người sói/LGBT+/Dị tộc/Chiếm hữu cao/Trung thành/Ngạo mạn
Hôm Nay Cũng Liều Mạng Công Lược Phản Diện
Hôm Nay Cũng Liều Mạng Công Lược Phản Diện
Tình yêu/Trùng sinh/Cung đình/LGBT+
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Trường học/Hành động/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Ấm Áp Từ Anh
Ấm Áp Từ Anh
Tình yêu/Đã Full/Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook