MangaToon
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Quận Chúa Bình Tĩnh, Giữ Hình Tượng!
Đã Full
51M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Lạc Đào xuyên không từ một nhà nghiên cứu thành quận chúa cổ đại, trên có hai mỹ nam hào phóng, bên cạnh có các kiểu trai đẹp đáng yêu, Lạc Đào quyết tâm gây dựng sự nghiệp tại cổ đại, không cam tâm làm khuê nữ nhạt nhẽo, kết quả gặp phải hắn - Hoàng đế đương triều Dịch Uyên, lần đầu gặp không ngờ lại lừa được ngọc bội của Hoàng đế! Lần thứ hai lại lừa thái tử nhỏ ngây thơ vô tội. Sau cùng ai sẽ chiếm được trái tim Lạc Đào đây?

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 259 chương    /    (58149)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-09-17
 27.4k  3.1k
2
Chapter 2
2021-09-24
 21.6k  814
3
Chapter 3
2021-09-24
 19.1k  900
4
Chapter 4
2021-09-24
 18k  462
5
Chapter 5
2021-09-24
 16.6k  443
6
Chapter 6
2021-09-24
 17.2k  575
7
Chapter 7
2021-09-24
 16k  361
8
Chapter 8
2021-09-24
 16.1k  325
9
Chapter 9
2021-09-24
 16.2k  600
10
Chapter 10
2021-09-24
 17.5k  569
11
Chapter 11
2021-09-27
 16.2k  595
12
Chapter 12
2021-10-02
 15.7k  550
13
Chapter 13
2021-10-04
 15.5k  531
14
Chapter 14
2021-10-05
 15.4k  413
15
Chapter 15
2021-10-06
 15.8k  535
16
Chapter 16
2021-10-07
 15.6k  563
17
Chapter 17
2021-10-08
 15.4k  762
18
Chapter 18
2021-10-09
 14.7k  710
19
Chapter 19
2021-10-15
 14.4k  705
20
Chapter 20
2021-10-16
 14.2k  556
21
Chapter 21
2021-10-17
 13.6k  203
22
Chapter 22
2021-10-17
 14k  419
23
Chapter 23
2021-10-17
 14.1k  949
24
Chapter 24
2021-10-17
 14.3k  1k
25
Chapter 25
2021-10-17
 13.5k  506
26
Chapter 26
2021-10-17
 12.2k  331
27
Chapter 27
2021-10-17
 12.8k  411
28
Chapter 28
2021-10-17
 12.5k  529
29
Chapter 29
2021-10-17
 13.5k  306
30
Chapter 30
2021-10-17
 12.7k  657
31
Chapter 31
2021-10-22
 12.5k  633
32
Chapter 32
2021-10-23
 13.9k  840
33
Chapter 33
2021-10-29
 12.2k  383
34
Chapter 34
2021-10-30
 12.4k  452
35
Chapter 35
2021-11-05
 11.9k  433
36
Chapter 36
2021-11-06
 12.5k  518
37
Chapter 37
2021-11-12
 11.8k  628
38
Chapter 38
2021-11-13
 11.1k  482
39
Chapter 39
2021-11-14
 10.8k  302
40
Chapter 40
2021-11-14
 10.7k  409
41
Chapter 41
2021-11-14
 10.4k  285
42
Chapter 42
2021-11-14
 10.4k  313
43
Chapter 43
2021-11-14
 10.1k  345
44
Chapter 44
2021-11-14
 9.5k  301
45
Chapter 45
2021-11-14
 9.3k  162
46
Chapter 46
2021-11-14
 9.4k  195
47
Chapter 47
2021-11-14
 9.2k  227
48
Chapter 48
2021-11-14
 10.2k  458
49
Chapter 49
2021-11-19
 9.9k  502
50
Chapter 50
2021-11-20
 10.5k  622
51
Chapter 51
2021-11-26
 10.4k  346
52
Chapter 52
2021-11-27
 9.8k  387
53
Chapter 53
2021-12-03
 10.7k  509
54
Chapter 54
2021-12-04
 9.9k  532
55
Chapter 55
2021-12-10
 10k  371
56
Chapter 56
2021-12-11
 9.8k  679
57
Chapter 57
2021-12-17
 9.6k  329
58
Chapter 58
2021-12-18
 8.7k  213
59
Chapter 59
2021-12-18
 8.5k  361
60
Chapter 60
2021-12-18
 8.4k  219
61
Chapter 61
2021-12-18
 8.5k  188
62
Chapter 62
2021-12-18
 8.1k  156
63
Chapter 63
2021-12-18
 8k  109
64
Chapter 64
2021-12-18
 8.3k  273
65
Chapter 65
2021-12-18
 8.1k  151
66
Chapter 66
2021-12-18
 7.9k  140
67
Chapter 67
2021-12-18
 8.5k  168
68
Chapter 68
2021-12-18
 8.9k  441
69
Chapter 69
2021-12-24
 8.7k  268
70
Chapter 70
2021-12-25
 8.4k  332
71
Chapter 71
2021-12-31
 8.2k  215
72
Chapter 72
2022-01-01
 8.1k  290
73
Chapter 73
2022-01-07
 8.2k  301
74
Chapter 74
2022-01-08
 7.9k  235
75
Chapter 75
2022-01-14
 7.9k  223
76
Chapter 76
2022-01-15
 7.9k  451
77
Chapter 77
2022-01-21
 7.6k  240
78
Chapter 78
2022-01-22
 7.6k  256
79
Chapter 79
2022-01-23
 6.8k  141
80
Chapter 80
2022-01-23
 6.8k  114
81
Chapter 81
2022-01-23
 6.8k  115
82
Chapter 82
2022-01-23
 7.4k  234
83
Chapter 83
2022-01-23
 7.2k  198
84
Chapter 84
2022-01-23
 6.7k  160
85
Chapter 85
2022-01-23
 6.7k  106
86
Chapter 86
2022-01-23
 6.8k  130
87
Chapter 87
2022-01-23
 6.7k  80
88
Chapter 88
2022-01-23
 7.8k  507
89
Chapter 89
2022-01-28
 7.5k  331
90
Chapter 90
2022-01-29
 8k  807
91
Chapter 91
2022-02-04
 7.4k  377
92
Chapter 92
2022-02-05
 7.7k  403
93
Chapter 93
2022-02-11
 7.3k  293
94
Chapter 94
2022-02-12
 7.5k  399
95
Chapter 95
2022-02-18
 7.5k  360
96
Chapter 96
2022-02-19
 7.6k  283
97
Chapter 97
2022-02-25
 7.2k  270
98
Chapter 98
2022-02-26
 8k  417
99
Chapter 99
2022-03-04
 7.1k  298
100
Chapter 100
2022-03-05
 7.9k  340
101
Chapter 101
2022-03-11
 7.6k  410
102
Chapter 102
2022-03-12
 7.2k  314
103
Chapter 103
2022-03-18
 6.7k  244
104
Chapter 104
2022-03-19
 6.9k  357
105
Chapter 105
2022-03-25
 6.8k  341
106
Chapter 106
2022-03-26
 6.8k  588
107
Chapter 107
2022-04-01
 6.6k  200
108
Chapter 108
2022-04-02
 7.2k  341
109
Chapter 109
2022-04-08
 6.1k  283
110
Chapter 110
2022-04-09
 6.2k  228
111
Chapter 111
2022-04-15
 6k  208
112
Chapter 112
2022-04-16
 6.2k  282
113
Chapter 113
2022-04-22
 6k  147
114
Chapter 114
2022-04-23
 5.8k  197
115
Chapter 115
2022-04-29
 5.7k  143
116
Chapter 116
2022-04-30
 5.9k  182
117
Chapter 117
2022-05-06
 5.5k  128
118
Chapter 118
2022-05-07
 5.7k  292
119
Chapter 119
2022-05-13
 5.8k  408
120
Chapter 120
2022-05-14
 5.8k  211
121
Chapter 121
2022-05-20
 5.2k  161
122
Chapter 122
2022-05-21
 5.3k  199
123
Chapter 123
2022-05-22
 4.8k  112
124
Chapter 124
2022-05-22
 5k  199
125
Chapter 125
2022-05-22
 4.9k  84
126
Chapter 126
2022-05-22
 4.8k  80
127
Chapter 127
2022-05-22
 4.8k  51
128
Chapter 128
2022-05-22
 4.8k  55
129
Chapter 129
2022-05-22
 4.5k  39
130
Chapter 130
2022-05-22
 4.8k  39
131
Chapter 131
2022-05-22
 4.7k  28
132
Chapter 132
2022-05-22
 5.6k  196
133
Chapter 133
2022-05-27
 5.2k  136
134
Chapter 134
2022-05-28
 5.5k  155
135
Chapter 135
2022-06-03
 4.9k  177
136
Chapter 136
2022-06-04
 5.3k  219
137
Chapter 137
2022-06-10
 4.9k  141
138
Chapter 138
2022-06-11
 5.1k  216
139
Chapter 139
2022-06-17
 4.8k  134
140
Chapter 140
2022-06-18
 5.2k  292
141
Chapter 141
2022-06-24
 4.7k  162
142
Chapter 142
2022-06-25
 5.1k  291
143
Chapter 143
2022-07-01
 4.7k  367
144
Chapter 144
2022-07-02
 4.9k  141
145
Chapter 145
2022-07-08
 4.5k  178
146
Chapter 146
2022-07-09
 4.5k  183
147
Chapter 147
2022-07-15
 4.2k  142
148
Chapter 148
2022-07-16
 4.7k  317
149
Chapter 149
2022-08-13
 3.8k  144
150
Chapter 150
2022-08-17
 3.9k  158
151
Chapter 151
2022-08-20
 3.9k  101
152
Chapter 152
2022-08-24
 3.5k  96
153
Chapter 153
2022-08-27
 3.4k  118
154
Chapter 154
2022-08-31
 3.5k  131
155
Chapter 155
2022-09-03
 3.2k  70
156
Chapter 156
2022-09-07
 3.2k  83
157
Chapter 157
2022-09-10
 3k  78
158
Chapter 158
2022-09-14
 3.2k  109
159
Chapter 159
2022-09-17
 3.2k  95
160
Chapter 160
2022-09-21
 2.8k  92
161
Chapter 161
2022-09-24
 2.8k  80
162
Chapter 162
2022-09-28
 2.7k  96
163
Chapter 163
2022-10-01
 2.5k  74
164
Chapter 164
2022-10-05
 2.5k  53
165
Chapter 165
2022-10-08
 2.4k  113
166
Chapter 166
2022-10-12
 2.3k  69
167
Chapter 167
2022-10-15
 2.2k  69
168
Chapter 168
2022-10-15
 2k  75
169
Chapter 169
2022-10-15
 1.9k  39
170
Chapter 170
2022-10-15
 2k  31
171
Chapter 171
2022-10-15
 1.9k  24
172
Chapter 172
2022-10-15
 1.9k  23
173
Chapter 173
2022-10-15
 1.8k  27
174
Chapter 174
2022-10-15
 1.8k  31
175
Chapter 175
2022-10-15
 1.7k  50
176
Chapter 176
2022-10-15
 1.8k  39
177
Chapter 177
2022-10-15
 2k  55
178
Chapter 178
2022-10-19
 2k  44
179
Chapter 179
2022-10-22
 2.1k  43
180
Chapter 180
2022-10-26
 2.1k  61
181
Chapter 181
2022-10-29
 2k  45
182
Chapter 182
2022-11-02
 1.9k  44
183
Chapter 183
2022-11-05
 1.9k  41
184
Chapter 184
2022-11-09
 1.8k  28
185
Chapter 185
2022-11-12
 1.8k  35
186
Chapter 186
2022-11-13
 1.6k  29
187
Chapter 187
2022-11-13
 1.6k  25
188
Chapter 188
2022-11-13
 1.5k  27
189
Chapter 189
2022-11-13
 1.5k  19
190
Chapter 190
2022-11-13
 1.5k  19
191
Chapter 191
2022-11-13
 1.5k  17
192
Chapter 192
2022-11-13
 1.4k  23
193
Chapter 193
2022-11-13
 1.4k  37
194
Chapter 194
2022-11-13
 1.3k  58
195
Chapter 195
2022-11-13
 1.7k  40
196
Chapter 196
2022-11-16
 1.5k  55
197
Chapter 197
2022-11-19
 1.5k  30
198
Chapter 198
2022-11-23
 1.6k  83
199
Chapter 199
2022-11-26
 1.6k  61
200
Chapter 200
2022-11-30
 1.5k  43
201
Chapter 201
2022-12-03
 1.4k  22
202
Chapter 202
2022-12-03
 1.3k  12
203
Chapter 203
2022-12-03
 1.3k  9
204
Chapter 204
2022-12-03
 1.3k  5
205
Chapter 205
2022-12-03
 1.4k  29
206
Chapter 206
2022-12-03
 1.3k  13
207
Chapter 207
2022-12-03
 1.4k  17
208
Chapter 208
2022-12-03
 1.4k  39
209
Chapter 209
2022-12-07
 1.5k  40
210
Chapter 210
2022-12-10
 1.5k  39
211
Chapter 211
2022-12-14
 1.4k  35
212
Chapter 212
2022-12-17
 1.5k  46
213
Chapter 213
2022-12-21
 1.4k  33
214
Chapter 214
2022-12-24
 1.4k  38
215
Chapter 215
2022-12-28
 1.5k  66
216
Chapter 216
2022-12-31
 1.5k  36
217
Chapter 217
2023-01-04
 1.4k  85
218
Chapter 218
2023-01-07
 1.4k  33
219
Chapter 219
2023-01-09
 1.3k  13
220
Chapter 220
2023-01-09
 1.3k  10
221
Chapter 221
2023-01-09
 1.3k  8
222
Chapter 222
2023-01-09
 1.3k  8
223
Chapter 223
2023-01-09
 1.4k  41
224
Chapter 224
2023-01-11
 1.4k  36
225
Chapter 225
2023-01-14
 1.5k  34
226
Chapter 226
2023-01-18
 1.4k  39
227
Chapter 227
2023-01-21
 1.4k  38
228
Chapter 228
2023-01-25
 1.4k  47
229
Chapter 229
2023-01-28
 1.3k  56
230
Chapter 230
2023-02-01
 1.5k  48
231
Chapter 231
2023-02-04
 1.3k  34
232
Chapter 232
2023-02-08
 1.2k  29
233
Chapter 233
2023-02-11
 1.2k  40
234
Chapter 234
2023-02-15
 1.3k  39
235
Chapter 235
2023-02-18
 1.1k  27
236
Chapter 236
2023-02-18
 1.1k  20
237
Chapter 237
2023-02-18
 1.1k  16
238
Chapter 238
2023-02-18
 1k  8
239
Chapter 239
2023-02-18
 1.1k  30
240
Chapter 240
2023-02-18
 1.1k  51
241
Chapter 241
2023-02-18
 999  15
242
Chapter 242
2023-02-18
 1.1k  27
243
Chapter 243
2023-02-22
 1.2k  52
244
Chapter 244
2023-02-25
 1.2k  43
245
Chapter 245
2023-03-01
 1.1k  49
246
Chapter 246
2023-03-04
 1.1k  36
247
Chapter 247
2023-03-08
 1.1k  56
248
Chapter 248
2023-03-11
 1.2k  51
249
Chapter 249
2023-03-15
 1.1k  52
250
Chapter 250
2023-03-18
 1.2k  51
251
Chapter 251
2023-03-22
 1.1k  60
252
Chapter 252
2023-03-25
 1.2k  37
253
Chapter 253
2023-03-29
 1.2k  61
254
Chapter 254
2023-04-01
 1.3k  37
255
Chapter 255
2023-04-05
 1.2k  54
256
Chapter 256
2023-04-08
 1.2k  19
257
Chapter 257
2023-04-12
 1.2k  34
258
Chapter 258
2023-04-15
 1.5k  56
259
Chapter 259
2023-04-19
 2.3k  363
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đích Nữ Vi Mưu
Đích Nữ Vi Mưu
Tình yêu/Nữ cường/Trùng sinh/Cung đình/Trùng sinh báo thù
Long Vương Truy Thê
Long Vương Truy Thê
Tình yêu/Huyền huyễn/Cung đình
Thê Chủ, Mời Hưởng Dụng
Thê Chủ, Mời Hưởng Dụng
Tình yêu/Trùng sinh/Cung đình/Hậu cung
Sổ Tay Học Làm "Hắc Liên Hoa"
Sổ Tay Học Làm "Hắc Liên Hoa"
Xuyên Không/Cung đình/Vương phi/Harem/Mỹ nam vây quanh
[Tường Lâm]Nghiêm Tổng Sao? Là Của Tôi!!
[Tường Lâm]Nghiêm Tổng Sao? Là Của Tôi!!
Tình yêu/Đã Full/Boylove/Tình yêu vượt giai cấp/Xuyên việt
Duyên nợ 1 - Người Cũ, Ta Còn Yêu
Duyên nợ 1 - Người Cũ, Ta Còn Yêu
Tình yêu/Đã Full/Gương vỡ lại lành/Hôn nhân gia đình - Hôn nhân ngược tâm/Tình yêu vượt giai cấp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook