MangaToon
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Đã Full
120.2M
4.8
Tên tác giả: iReader

Cô là "thánh thủ" Hoa Hạ - Quân Cửu, y độc vô song. Vô tình xuyên không, lại trở thành tiểu thư phế vật bị mọi người sỉ nhục. Phế vật? Ngược bọn xấu xa, làm bẽ mặt chúng, không gì không giỏi! Đan dược thần phẩm luyện chế bừa cũng được, ngồi hưởng thần thú, đêm ngủ tà đế! Rốt cuộc ai mới là phế vật?

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 280 chương    /    (172051)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-12
 49.3k  5.1k
2
Chapter 2
2021-02-12
 40.4k  2.6k
3
Chapter 3
2021-02-12
 36.6k  1.2k
4
Chapter 4
2021-02-12
 38.1k  1.3k
5
Chapter 5
2021-02-12
 36.6k  845
6
Chapter 6
2021-02-12
 35.9k  994
7
Chapter 7
2021-02-12
 36.1k  1.9k
8
Chapter 8
2021-02-12
 33.6k  1k
9
Chapter 9
2021-02-12
 33.6k  782
10
Chapter 10
2021-02-12
 39.2k  2.5k
11
Chapter 11
2021-02-15
 35.1k  1.3k
12
Chapter 12
2021-02-18
 36.9k  1.9k
13
Chapter 13
2021-02-22
 34.6k  1.6k
14
Chapter 14
2021-02-25
 31.5k  1.3k
15
Chapter 15
2021-03-01
 29.1k  679
16
Chapter 16
2021-03-04
 32.6k  2.1k
17
Chapter 17
2021-03-08
 30.2k  891
18
Chapter 18
2021-03-11
 28.7k  642
19
Chapter 19
2021-03-15
 28.3k  537
20
Chapter 20
2021-03-18
 30.4k  1.4k
21
Chapter 21
2021-03-22
 30.1k  1.3k
22
Chapter 22
2021-03-25
 28.2k  1.4k
23
Chapter 23
2021-03-29
 27.5k  913
24
Chapter 24
2021-04-01
 26.7k  739
25
Chapter 25
2021-04-05
 28.4k  1.5k
26
Chapter 26
2021-04-08
 27.1k  616
27
Chapter 27
2021-04-12
 27k  1k
28
Chapter 28
2021-04-15
 25.3k  1.4k
29
Chapter 29
2021-04-17
 26.7k  1.2k
30
Chapter 30
2021-04-17
 26.2k  705
31
Chapter 31
2021-04-17
 24.7k  803
32
Chapter 32
2021-04-17
 25.3k  872
33
Chapter 33
2021-04-17
 35.2k  495
34
Chapter 34
2021-04-17
 26.9k  782
35
Chapter 35
2021-04-17
 27.3k  576
36
Chapter 36
2021-04-17
 25.8k  918
37
Chapter 37
2021-04-17
 24.5k  683
38
Chapter 38
2021-04-17
 28.3k  1.3k
39
Chapter 39
2021-04-19
 25.2k  903
40
Chapter 40
2021-04-22
 24.5k  1.2k
41
Chapter 41
2021-04-26
 27.9k  1.7k
42
Chapter 42
2021-04-29
 24.6k  956
43
Chapter 43
2021-05-03
 26.4k  1.2k
44
Chapter 44
2021-05-06
 27.3k  1.2k
45
Chapter 45
2021-05-10
 25.2k  934
46
Chapter 46
2021-05-13
 25.5k  1.8k
47
Chapter 47
2021-05-17
 25.6k  978
48
Chapter 48
2021-05-20
 23.3k  986
49
Chapter 49
2021-05-24
 23.7k  585
50
Chapter 50
2021-05-27
 24.9k  726
51
Chapter 51
2021-05-31
 23.6k  1.3k
52
Chapter 52
2021-06-03
 23.1k  765
53
Chapter 53
2021-06-07
 22.5k  864
54
Chapter 54
2021-06-10
 22.7k  1k
55
Chapter 55
2021-06-14
 22.6k  1.3k
56
Chapter 56
2021-06-17
 23k  752
57
Chapter 57
2021-06-21
 22.6k  1.4k
58
Chapter 58
2021-06-24
 23.8k  1.2k
59
Chapter 59
2021-06-28
 22k  597
60
Chapter 60
2021-07-01
 21.7k  870
61
Chapter 61
2021-07-04
 20k  542
62
Chapter 62
2021-07-04
 21.8k  1.2k
63
Chapter 63
2021-07-04
 20.2k  566
64
Chapter 64
2021-07-04
 21.5k  657
65
Chapter 65
2021-07-04
 19.8k  347
66
Chapter 66
2021-07-04
 22k  797
67
Chapter 67
2021-07-04
 18.6k  627
68
Chapter 68
2021-07-04
 18.6k  429
69
Chapter 69
2021-07-04
 18.4k  235
70
Chapter 70
2021-07-04
 21k  1k
71
Chapter 71
2021-07-08
 20.8k  1k
72
Chapter 72
2021-07-12
 21.5k  897
73
Chapter 73
2021-07-15
 20.9k  863
74
Chapter 74
2021-07-19
 21.6k  737
75
Chapter 75
2021-07-22
 20.7k  776
76
Chapter 76
2021-07-26
 20.1k  497
77
Chapter 77
2021-07-29
 19.9k  676
78
Chapter 78
2021-08-02
 20.6k  637
79
Chapter 79
2021-08-05
 23.5k  1.2k
80
Chapter 80
2021-08-09
 19.8k  858
81
Chapter 81
2021-08-12
 19.9k  790
82
Chapter 82
2021-08-15
 20.1k  652
83
Chapter 83
2021-08-15
 19.9k  804
84
Chapter 84
2021-08-15
 19.9k  389
85
Chapter 85
2021-08-15
 17.1k  226
86
Chapter 86
2021-08-15
 17.5k  697
87
Chapter 87
2021-08-15
 17k  433
88
Chapter 88
2021-08-15
 17.3k  381
89
Chapter 89
2021-08-15
 17.7k  230
90
Chapter 90
2021-08-15
 17.9k  345
91
Chapter 91
2021-08-15
 18.8k  646
92
Chapter 92
2021-08-16
 20.3k  1k
93
Chapter 93
2021-08-19
 20.7k  1.1k
94
Chapter 94
2021-08-23
 19.1k  594
95
Chapter 95
2021-08-26
 20.1k  547
96
Chapter 96
2021-08-30
 19.6k  1.1k
97
Chapter 97
2021-09-02
 18.2k  749
98
Chapter 98
2021-09-06
 18.3k  552
99
Chapter 99
2021-09-09
 17.7k  396
100
Chapter 100
2021-09-13
 18k  454
101
Chapter 101
2021-09-16
 15.9k  338
102
Chapter 102
2021-09-20
 15.4k  686
103
Chapter 103
2021-09-23
 14.6k  924
104
Chapter 104
2021-09-27
 15.3k  634
105
Chapter 105
2021-09-30
 14.5k  536
106
Chapter 106
2021-10-04
 15.5k  462
107
Chapter 107
2021-10-07
 15.7k  502
108
Chapter 108
2021-10-11
 14.9k  337
109
Chapter 109
2021-10-14
 15k  385
110
Chapter 110
2021-10-18
 14.9k  457
111
Chapter 111
2021-10-21
 15.9k  417
112
Chapter 112
2021-10-24
 14.2k  231
113
Chapter 113
2021-10-24
 13.6k  167
114
Chapter 114
2021-10-24
 13.6k  210
115
Chapter 115
2021-10-24
 14.2k  172
116
Chapter 116
2021-10-24
 14.1k  166
117
Chapter 117
2021-10-24
 14.7k  254
118
Chapter 118
2021-10-24
 14.1k  202
119
Chapter 119
2021-10-24
 13.9k  178
120
Chapter 120
2021-10-24
 14.8k  317
121
Chapter 121
2021-10-24
 15.4k  266
122
Chapter 122
2021-10-25
 15.1k  628
123
Chapter 123
2021-10-28
 14.9k  761
124
Chapter 124
2021-11-01
 15.7k  799
125
Chapter 125
2021-11-04
 15.3k  834
126
Chapter 126
2021-11-08
 15.1k  665
127
Chapter 127
2021-11-11
 15.9k  1.3k
128
Chapter 128
2021-11-15
 16.8k  780
129
Chapter 129
2021-11-18
 15.5k  469
130
Chapter 130
2021-11-22
 14.7k  394
131
Chapter 131
2021-11-25
 14.4k  361
132
Chapter 132
2021-11-29
 14.2k  388
133
Chapter 133
2021-12-02
 14k  366
134
Chapter 134
2021-12-06
 14k  459
135
Chapter 135
2021-12-09
 13.8k  396
136
Chapter 136
2021-12-13
 14.4k  411
137
Chapter 137
2021-12-16
 13.8k  349
138
Chapter 138
2021-12-19
 13.5k  396
139
Chapter 139
2021-12-19
 12.7k  187
140
Chapter 140
2021-12-19
 13.1k  259
141
Chapter 141
2021-12-19
 12.4k  172
142
Chapter 142
2021-12-19
 12.5k  163
143
Chapter 143
2021-12-19
 12.7k  280
144
Chapter 144
2021-12-19
 12.8k  252
145
Chapter 145
2021-12-19
 12.9k  344
146
Chapter 146
2021-12-19
 13k  626
147
Chapter 147
2021-12-19
 13.5k  373
148
Chapter 148
2021-12-20
 13.6k  356
149
Chapter 149
2021-12-23
 14.6k  552
150
Chapter 150
2021-12-27
 13.7k  508
151
Chapter 151
2021-12-30
 14.6k  690
152
Chapter 152
2022-01-03
 14.1k  402
153
Chapter 153
2022-01-06
 14.1k  510
154
Chapter 154
2022-01-10
 15.1k  834
155
Chapter 155
2022-01-13
 13.9k  458
156
Chapter 156
2022-01-17
 13.8k  531
157
Chapter 157
2022-01-20
 14k  481
158
Chapter 158
2022-01-24
 14.1k  558
159
Chapter 159
2022-01-27
 13.5k  439
160
Chapter 160
2022-01-31
 13.4k  355
161
Chapter 161
2022-02-03
 13.1k  520
162
Chapter 162
2022-02-07
 13.2k  405
163
Chapter 163
2022-02-10
 14.3k  580
164
Chapter 164
2022-02-14
 13k  574
165
Chapter 165
2022-02-17
 13.8k  479
166
Chapter 166
2022-02-21
 14.4k  639
167
Chapter 167
2022-02-24
 13.9k  859
168
Chapter 168
2022-02-28
 14.5k  672
169
Chapter 169
2022-03-03
 14.6k  631
170
Chapter 170
2022-03-07
 14.6k  681
171
Chapter 171
2022-03-10
 13.8k  519
172
Chapter 172
2022-03-14
 14k  568
173
Chapter 173
2022-03-17
 13.1k  654
174
Chapter 174
2022-03-21
 13k  660
175
Chapter 175
2022-03-24
 14k  641
176
Chapter 176
2022-03-28
 13.8k  655
177
Chapter 177
2022-03-31
 13.9k  812
178
Chapter 178
2022-04-04
 12.5k  809
179
Chapter 179
2022-04-07
 12.8k  652
180
Chapter 180
2022-04-11
 13.3k  654
181
Chapter 181
2022-04-14
 12.4k  384
182
Chapter 182
2022-04-18
 12.5k  514
183
Chapter 183
2022-04-21
 13.4k  634
184
Chapter 184
2022-04-25
 12.9k  641
185
Chapter 185
2022-04-28
 12.1k  387
186
Chapter 186
2022-05-02
 12k  386
187
Chapter 187
2022-05-05
 13k  524
188
Chapter 188
2022-05-09
 12.2k  380
189
Chapter 189
2022-05-12
 12.1k  567
190
Chapter 190
2022-05-16
 12.6k  580
191
Chapter 191
2022-05-19
 11.9k  449
192
Chapter 192
2022-05-23
 11.3k  389
193
Chapter 193
2022-05-26
 11.7k  494
194
Chapter 194
2022-05-30
 12.1k  602
195
Chapter 195
2022-06-02
 11.7k  567
196
Chapter 196
2022-06-06
 12k  489
197
Chapter 197
2022-06-09
 11.8k  429
198
Chapter 198
2022-06-13
 11.4k  445
199
Chapter 199
2022-06-16
 12.9k  666
200
Chapter 200
2022-06-20
 12k  514
201
Chapter 201
2022-06-23
 11.6k  408
202
Chapter 202
2022-06-27
 11.8k  434
203
Chapter 203
2022-06-30
 11.5k  480
204
Chapter 204
2022-07-04
 11.9k  440
205
Chapter 205
2022-07-07
 12k  527
206
Chapter 206
2022-07-11
 10.7k  425
207
Chapter 207
2022-07-14
 10.9k  541
208
Chapter 208
2022-07-18
 11.2k  607
209
Chapter 209
2022-07-21
 11.1k  519
210
Chapter 210
2022-07-25
 11.2k  535
211
Chapter 211
2022-07-28
 10.7k  456
212
Chapter 212
2022-08-01
 10.6k  358
213
Chapter 213
2022-08-04
 10.5k  362
214
Chapter 214
2022-08-08
 10.2k  459
215
Chapter 215
2022-08-11
 11.1k  529
216
Chapter 216
2022-08-15
 10.3k  349
217
Chapter 217
2022-08-18
 10.6k  409
218
Chapter 218
2022-08-22
 10.3k  349
219
Chapter 219
2022-08-25
 10.1k  373
220
Chapter 220
2022-08-29
 9.4k  306
221
Chapter 221
2022-09-01
 9.6k  357
222
Chapter 222
2022-09-05
 9.5k  434
223
Chapter 223
2022-09-08
 9.8k  365
224
Chapter 224
2022-09-12
 9.1k  288
225
Chapter 225
2022-09-15
 9.3k  360
226
Chapter 226
2022-09-19
 9.5k  436
227
Chapter 227
2022-09-22
 8.7k  256
228
Chapter 228
2022-09-26
 8.7k  272
229
Chapter 229
2022-09-29
 8.8k  282
230
Chapter 230
2022-10-03
 8.7k  383
231
Chapter 231
2022-10-06
 8.7k  257
232
Chapter 232
2022-10-10
 8.4k  250
233
Chapter 233
2022-10-13
 8.4k  292
234
Chapter 234
2022-10-17
 9k  623
235
Chapter 235
2022-10-27
 7.9k  340
236
Chapter 236
2022-11-03
 7.7k  225
237
Chapter 237
2022-11-10
 7.9k  296
238
Chapter 238
2022-11-17
 7.8k  367
239
Chapter 239
2022-12-01
 7.6k  287
240
Chapter 240
2022-12-08
 7k  242
241
Chapter 241
2022-12-15
 6.6k  267
242
Chapter 242
2022-12-22
 6.8k  210
243
Chapter 243
2022-12-29
 6.7k  214
244
Chapter 244
2023-01-05
 6.5k  191
245
Chapter 245
2023-01-12
 6.7k  224
246
Chapter 246
2023-01-19
 6.1k  184
247
Chapter 247
2023-01-26
 6k  192
248
Chapter 248
2023-02-02
 6k  191
249
Chapter 249
2023-02-09
 5.7k  153
250
Chapter 250
2023-02-16
 5.5k  166
251
Chapter 251
2023-02-23
 5.9k  150
252
Chapter 252
2023-03-02
 5.5k  177
253
Chapter 253
2023-03-09
 5.1k  171
254
Chapter 254
2023-03-16
 5.3k  179
255
Chapter 255
2023-03-23
 5.3k  190
256
Chapter 256
2023-03-30
 5k  159
257
Chapter 257
2023-04-06
 5.1k  207
258
Chapter 258
2023-04-13
 4.9k  186
259
Chapter 259
2023-04-20
 5.1k  218
260
Chapter 260
2023-04-27
 5.2k  274
261
Chapter 261
2023-05-11
 4.6k  161
262
Chapter 262
2023-05-18
 4.7k  192
263
Chapter 263
2023-05-25
 4.6k  201
264
Chapter 264
2023-06-01
 4.9k  212
265
Chapter 265
2023-06-08
 4.8k  276
266
Chapter 266
2023-06-15
 4.4k  280
267
Chapter 267
2023-06-22
 4.4k  151
268
Chapter 268
2023-06-29
 4.1k  190
269
Chapter 269
2023-07-06
 4.3k  271
270
Chapter 270
2023-07-13
 4.2k  209
271
Chapter 271
2023-07-20
 4.6k  268
272
Chapter 272
2023-07-27
 4.1k  267
273
Chapter 273
2023-08-03
 3.9k  195
274
Chapter 274
2023-08-10
 3.9k  209
275
Chapter 275
2023-08-17
 3.7k  266
276
Chapter 276
2023-08-24
 3.8k  287
277
Chapter 277
2023-08-31
 3.6k  238
278
Chapter 278
2023-09-07
 3.5k  251
279
Chapter 279
2023-09-14
 3.4k  244
280
Chapter 280
2023-09-21
 3.7k  857
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Tình yêu/Tổng tài/Truy thê/Nữ cường/Báo thù/Chênh lệch tuổi/Sảng văn/Ân oán hào môn/Ghen/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Trời Sao Của Anh
Trời Sao Của Anh
Trường học/Tình yêu/Thanh mai trúc mã/Ấm áp/Nhẹ nhàng
Dục Hỏa Độc Nữ
Dục Hỏa Độc Nữ
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Trọng Sinh Nữ Phụ Lạnh Lùng, Nam Chính Mau Tránh Xa
Trọng Sinh Nữ Phụ Lạnh Lùng, Nam Chính Mau Tránh Xa
Đã Full/Nữ cường/Xuyên thư/Ngọt sủng-1
Thế Thân Hoàn Mỹ: Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc
Thế Thân Hoàn Mỹ: Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc
Tình yêu/Đã Full/Đô thị/Ngọt ngào sủng thê
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook