MangaToon
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Ta Nuôi Nam Thần Ở Dị Giới
Tiếp tục cập nhật
Xuyên Không
106.2M
4.8
Tên tác giả: iReader

Cô là "thánh thủ" Hoa Hạ - Quân Cửu, y độc vô song. Vô tình xuyên không, lại trở thành tiểu thư phế vật bị mọi người sỉ nhục. Phế vật? Ngược bọn xấu xa, làm bẽ mặt chúng, không gì không giỏi! Đan dược thần phẩm luyện chế bừa cũng được, ngồi hưởng thần thú, đêm ngủ tà đế! Rốt cuộc ai mới là phế vật?

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 255 chương    /    (157262)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-12
 45.8k  4.5k
2
Chapter 2
2021-02-12
 37.6k  2.3k
3
Chapter 3
2021-02-12
 34.3k  1.1k
4
Chapter 4
2021-02-12
 35.7k  1.1k
5
Chapter 5
2021-02-12
 34.5k  752
6
Chapter 6
2021-02-12
 33.8k  938
7
Chapter 7
2021-02-12
 34k  1.8k
8
Chapter 8
2021-02-12
 31.7k  953
9
Chapter 9
2021-02-12
 31.8k  717
10
Chapter 10
2021-02-12
 37.2k  2.4k
11
Chapter 11
2021-02-15
 33.2k  1.3k
12
Chapter 12
2021-02-18
 35k  1.8k
13
Chapter 13
2021-02-22
 32.9k  1.5k
14
Chapter 14
2021-02-25
 29.9k  1.2k
15
Chapter 15
2021-03-01
 27.7k  641
16
Chapter 16
2021-03-04
 30.9k  2k
17
Chapter 17
2021-03-08
 28.7k  842
18
Chapter 18
2021-03-11
 27.3k  616
19
Chapter 19
2021-03-15
 26.8k  524
20
Chapter 20
2021-03-18
 28.9k  1.3k
21
Chapter 21
2021-03-22
 28.6k  1.2k
22
Chapter 22
2021-03-25
 26.9k  1.3k
23
Chapter 23
2021-03-29
 26.1k  882
24
Chapter 24
2021-04-01
 25.4k  672
25
Chapter 25
2021-04-05
 27k  1.4k
26
Chapter 26
2021-04-08
 25.7k  602
27
Chapter 27
2021-04-12
 25.7k  997
28
Chapter 28
2021-04-15
 24k  1.4k
29
Chapter 29
2021-04-17
 25.3k  1.2k
30
Chapter 30
2021-04-17
 24.9k  663
31
Chapter 31
2021-04-17
 23.4k  754
32
Chapter 32
2021-04-17
 24k  806
33
Chapter 33
2021-04-17
 33.5k  474
34
Chapter 34
2021-04-17
 25.4k  720
35
Chapter 35
2021-04-17
 25.9k  538
36
Chapter 36
2021-04-17
 24.4k  870
37
Chapter 37
2021-04-17
 23.2k  633
38
Chapter 38
2021-04-17
 26.9k  1.3k
39
Chapter 39
2021-04-19
 24k  851
40
Chapter 40
2021-04-22
 23.3k  1.1k
41
Chapter 41
2021-04-26
 26.5k  1.6k
42
Chapter 42
2021-04-29
 23.4k  927
43
Chapter 43
2021-05-03
 25.1k  1.1k
44
Chapter 44
2021-05-06
 25.9k  1.1k
45
Chapter 45
2021-05-10
 24k  897
46
Chapter 46
2021-05-13
 24.3k  1.7k
47
Chapter 47
2021-05-17
 24.3k  933
48
Chapter 48
2021-05-20
 22.2k  927
49
Chapter 49
2021-05-24
 22.5k  552
50
Chapter 50
2021-05-27
 23.7k  682
51
Chapter 51
2021-05-31
 22.4k  1.3k
52
Chapter 52
2021-06-03
 22k  735
53
Chapter 53
2021-06-07
 21.4k  836
54
Chapter 54
2021-06-10
 21.6k  992
55
Chapter 55
2021-06-14
 21.5k  1.3k
56
Chapter 56
2021-06-17
 21.9k  743
57
Chapter 57
2021-06-21
 21.4k  1.4k
58
Chapter 58
2021-06-24
 22.5k  1.2k
59
Chapter 59
2021-06-28
 20.9k  571
60
Chapter 60
2021-07-01
 20.7k  850
61
Chapter 61
2021-07-04
 18.9k  518
62
Chapter 62
2021-07-04
 20.6k  1.1k
63
Chapter 63
2021-07-04
 19.2k  529
64
Chapter 64
2021-07-04
 20.3k  616
65
Chapter 65
2021-07-04
 18.8k  320
66
Chapter 66
2021-07-04
 20.8k  766
67
Chapter 67
2021-07-04
 17.6k  594
68
Chapter 68
2021-07-04
 17.6k  405
69
Chapter 69
2021-07-04
 17.4k  227
70
Chapter 70
2021-07-04
 20.1k  994
71
Chapter 71
2021-07-08
 19.8k  995
72
Chapter 72
2021-07-12
 20.4k  850
73
Chapter 73
2021-07-15
 19.9k  832
74
Chapter 74
2021-07-19
 20.5k  703
75
Chapter 75
2021-07-22
 19.7k  754
76
Chapter 76
2021-07-26
 19.1k  481
77
Chapter 77
2021-07-29
 18.9k  654
78
Chapter 78
2021-08-02
 19.5k  615
79
Chapter 79
2021-08-05
 22.2k  1.2k
80
Chapter 80
2021-08-09
 18.8k  823
81
Chapter 81
2021-08-12
 18.8k  756
82
Chapter 82
2021-08-15
 18.9k  627
83
Chapter 83
2021-08-15
 18.7k  747
84
Chapter 84
2021-08-15
 18.8k  364
85
Chapter 85
2021-08-15
 16.2k  214
86
Chapter 86
2021-08-15
 16.5k  638
87
Chapter 87
2021-08-15
 16.1k  401
88
Chapter 88
2021-08-15
 16.3k  353
89
Chapter 89
2021-08-15
 16.7k  221
90
Chapter 90
2021-08-15
 16.8k  322
91
Chapter 91
2021-08-15
 17.8k  617
92
Chapter 92
2021-08-16
 19.2k  1k
93
Chapter 93
2021-08-19
 19.6k  1k
94
Chapter 94
2021-08-23
 18.1k  574
95
Chapter 95
2021-08-26
 19.1k  525
96
Chapter 96
2021-08-30
 18.6k  1k
97
Chapter 97
2021-09-02
 17.2k  734
98
Chapter 98
2021-09-06
 17.3k  527
99
Chapter 99
2021-09-09
 16.7k  389
100
Chapter 100
2021-09-13
 17k  434
101
Chapter 101
2021-09-16
 15k  318
102
Chapter 102
2021-09-20
 14.5k  652
103
Chapter 103
2021-09-23
 13.7k  867
104
Chapter 104
2021-09-27
 14.4k  599
105
Chapter 105
2021-09-30
 13.6k  508
106
Chapter 106
2021-10-04
 14.6k  442
107
Chapter 107
2021-10-07
 14.7k  488
108
Chapter 108
2021-10-11
 14k  331
109
Chapter 109
2021-10-14
 14.1k  376
110
Chapter 110
2021-10-18
 14k  435
111
Chapter 111
2021-10-21
 14.9k  398
112
Chapter 112
2021-10-24
 13.3k  226
113
Chapter 113
2021-10-24
 12.7k  156
114
Chapter 114
2021-10-24
 12.7k  191
115
Chapter 115
2021-10-24
 13.3k  155
116
Chapter 116
2021-10-24
 13.2k  142
117
Chapter 117
2021-10-24
 13.7k  235
118
Chapter 118
2021-10-24
 13.1k  181
119
Chapter 119
2021-10-24
 13k  151
120
Chapter 120
2021-10-24
 13.9k  274
121
Chapter 121
2021-10-24
 14.5k  258
122
Chapter 122
2021-10-25
 14.2k  594
123
Chapter 123
2021-10-28
 14k  720
124
Chapter 124
2021-11-01
 14.8k  746
125
Chapter 125
2021-11-04
 14.3k  802
126
Chapter 126
2021-11-08
 14.2k  628
127
Chapter 127
2021-11-11
 15k  1.3k
128
Chapter 128
2021-11-15
 15.8k  745
129
Chapter 129
2021-11-18
 14.6k  463
130
Chapter 130
2021-11-22
 13.8k  382
131
Chapter 131
2021-11-25
 13.5k  338
132
Chapter 132
2021-11-29
 13.3k  368
133
Chapter 133
2021-12-02
 13.2k  354
134
Chapter 134
2021-12-06
 13.1k  451
135
Chapter 135
2021-12-09
 13k  398
136
Chapter 136
2021-12-13
 13.4k  397
137
Chapter 137
2021-12-16
 13k  334
138
Chapter 138
2021-12-19
 12.6k  376
139
Chapter 139
2021-12-19
 11.8k  173
140
Chapter 140
2021-12-19
 12.2k  235
141
Chapter 141
2021-12-19
 11.6k  163
142
Chapter 142
2021-12-19
 11.6k  152
143
Chapter 143
2021-12-19
 11.9k  251
144
Chapter 144
2021-12-19
 12k  222
145
Chapter 145
2021-12-19
 12.1k  322
146
Chapter 146
2021-12-19
 12.1k  578
147
Chapter 147
2021-12-19
 12.6k  351
148
Chapter 148
2021-12-20
 12.7k  346
149
Chapter 149
2021-12-23
 13.6k  544
150
Chapter 150
2021-12-27
 12.9k  488
151
Chapter 151
2021-12-30
 13.6k  653
152
Chapter 152
2022-01-03
 13.2k  396
153
Chapter 153
2022-01-06
 13.2k  500
154
Chapter 154
2022-01-10
 14.1k  803
155
Chapter 155
2022-01-13
 13k  443
156
Chapter 156
2022-01-17
 12.9k  511
157
Chapter 157
2022-01-20
 13.1k  451
158
Chapter 158
2022-01-24
 13.1k  534
159
Chapter 159
2022-01-27
 12.7k  413
160
Chapter 160
2022-01-31
 12.6k  339
161
Chapter 161
2022-02-03
 12.3k  505
162
Chapter 162
2022-02-07
 12.4k  388
163
Chapter 163
2022-02-10
 13.4k  570
164
Chapter 164
2022-02-14
 12.2k  558
165
Chapter 165
2022-02-17
 13k  463
166
Chapter 166
2022-02-21
 13.5k  612
167
Chapter 167
2022-02-24
 13.1k  854
168
Chapter 168
2022-02-28
 13.7k  661
169
Chapter 169
2022-03-03
 13.7k  615
170
Chapter 170
2022-03-07
 13.7k  668
171
Chapter 171
2022-03-10
 12.9k  507
172
Chapter 172
2022-03-14
 13.2k  549
173
Chapter 173
2022-03-17
 12.2k  636
174
Chapter 174
2022-03-21
 12.2k  633
175
Chapter 175
2022-03-24
 13.1k  618
176
Chapter 176
2022-03-28
 12.9k  634
177
Chapter 177
2022-03-31
 13k  779
178
Chapter 178
2022-04-04
 11.7k  759
179
Chapter 179
2022-04-07
 11.9k  616
180
Chapter 180
2022-04-11
 12.4k  630
181
Chapter 181
2022-04-14
 11.5k  377
182
Chapter 182
2022-04-18
 11.6k  500
183
Chapter 183
2022-04-21
 12.5k  613
184
Chapter 184
2022-04-25
 11.9k  621
185
Chapter 185
2022-04-28
 11.2k  376
186
Chapter 186
2022-05-02
 11.1k  388
187
Chapter 187
2022-05-05
 12k  512
188
Chapter 188
2022-05-09
 11.3k  371
189
Chapter 189
2022-05-12
 11.2k  544
190
Chapter 190
2022-05-16
 11.6k  557
191
Chapter 191
2022-05-19
 11k  441
192
Chapter 192
2022-05-23
 10.5k  375
193
Chapter 193
2022-05-26
 10.8k  463
194
Chapter 194
2022-05-30
 11.1k  572
195
Chapter 195
2022-06-02
 10.8k  535
196
Chapter 196
2022-06-06
 11k  472
197
Chapter 197
2022-06-09
 10.9k  423
198
Chapter 198
2022-06-13
 10.6k  437
199
Chapter 199
2022-06-16
 11.8k  638
200
Chapter 200
2022-06-20
 11k  502
201
Chapter 201
2022-06-23
 10.6k  408
202
Chapter 202
2022-06-27
 10.8k  455
203
Chapter 203
2022-06-30
 10.6k  465
204
Chapter 204
2022-07-04
 10.9k  423
205
Chapter 205
2022-07-07
 11k  516
206
Chapter 206
2022-07-11
 9.8k  415
207
Chapter 207
2022-07-14
 10k  529
208
Chapter 208
2022-07-18
 10.2k  586
209
Chapter 209
2022-07-21
 10.1k  502
210
Chapter 210
2022-07-25
 10.2k  523
211
Chapter 211
2022-07-28
 9.8k  441
212
Chapter 212
2022-08-01
 9.6k  348
213
Chapter 213
2022-08-04
 9.6k  349
214
Chapter 214
2022-08-08
 9.2k  445
215
Chapter 215
2022-08-11
 10k  512
216
Chapter 216
2022-08-15
 9.3k  333
217
Chapter 217
2022-08-18
 9.5k  392
218
Chapter 218
2022-08-22
 9.3k  339
219
Chapter 219
2022-08-25
 9k  355
220
Chapter 220
2022-08-29
 8.4k  297
221
Chapter 221
2022-09-01
 8.5k  338
222
Chapter 222
2022-09-05
 8.4k  413
223
Chapter 223
2022-09-08
 8.6k  339
224
Chapter 224
2022-09-12
 8k  273
225
Chapter 225
2022-09-15
 8.2k  333
226
Chapter 226
2022-09-19
 8.2k  394
227
Chapter 227
2022-09-22
 7.6k  245
228
Chapter 228
2022-09-26
 7.5k  260
229
Chapter 229
2022-09-29
 7.6k  273
230
Chapter 230
2022-10-03
 7.5k  370
231
Chapter 231
2022-10-06
 7.6k  246
232
Chapter 232
2022-10-10
 7.3k  240
233
Chapter 233
2022-10-13
 7.3k  274
234
Chapter 234
2022-10-17
 7.9k  585
235
Chapter 235
2022-10-27
 6.9k  324
236
Chapter 236
2022-11-03
 6.6k  213
237
Chapter 237
2022-11-10
 6.7k  279
238
Chapter 238
2022-11-17
 6.6k  342
239
Chapter 239
2022-12-01
 6.3k  271
240
Chapter 240
2022-12-08
 5.7k  215
241
Chapter 241
2022-12-15
 5.3k  235
242
Chapter 242
2022-12-22
 5.5k  183
243
Chapter 243
2022-12-29
 5.3k  180
244
Chapter 244
2023-01-05
 5.2k  169
245
Chapter 245
2023-01-12
 5.1k  200
246
Chapter 246
2023-01-19
 4.6k  154
247
Chapter 247
2023-01-26
 4.4k  151
248
Chapter 248
2023-02-02
 4.3k  166
249
Chapter 249
2023-02-09
 4k  129
250
Chapter 250
2023-02-16
 3.8k  133
251
Chapter 251
2023-02-23
 3.8k  116
252
Chapter 252
2023-03-02
 3.5k  125
253
Chapter 253
2023-03-09
 3k  123
254
Chapter 254
2023-03-16
 2.9k  138
255
Chapter 255
2023-03-23
 2.3k  114
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đích Nữ Vi Mưu
Đích Nữ Vi Mưu
Tình yêu/Nữ cường/Trùng sinh/Cung đình/Trùng sinh báo thù
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Trùng sinh báo thù/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Dịu dàng
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Mỹ Nam Đều Muốn Lên Giường Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Dị tộc/Mỹ nam vây quanh/Bạn trai từ trên trời rơi xuống/Dịu dàng/Trung thành/Vạn người mê
Chiến Lược Báo Thù Của AI Toàn Năng
Chiến Lược Báo Thù Của AI Toàn Năng
Xuyên Không/Xuyên nhanh/Sảng văn
Cô Vợ Đáng Yêu Của Lâm Tổng
Cô Vợ Đáng Yêu Của Lâm Tổng
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Đam mỹ/Xuyên Không
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play