MangaToon
Tân Nương Của Ma Thần
Tân Nương Của Ma Thần
Đã Full
44.6M
4.7
Tên tác giả: Jemon Culture

Kỳ Trạm là tổng tài bá đạo được người người ngưỡng mộ, vậy mà vì một vụ tai nạn xe mà rơi vào dị thế giới, khi tỉnh lại phát hiện mình mặc một chiếc váy mỏng? Và bản thân là một dũng sĩ, bị phái đi hàng phục Ma Thần! Ai nói cho tôi nghe xem vì sao cách hàng phục Ma Thần lại là sinh con cho hắn vậy? Trời ơi! Ma Thần này vậy mà lại hơi đẹp trai đấy!

Truyện này do Jemon Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 186 chương    /    (51331)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-08-13
 31k  3.8k
2
Chapter 2
2021-08-20
 22.1k  1.3k
3
Chapter 3
2021-08-20
 22.6k  2.2k
4
Chapter 4
2021-08-20
 20.9k  1.2k
5
Chapter 5
2021-08-20
 21.4k  1.4k
6
Chapter 6
2021-08-20
 19.1k  1.5k
7
Chapter 7
2021-08-20
 17.5k  903
8
Chapter 8
2021-08-20
 16.6k  660
9
Chapter 9
2021-08-20
 14.7k  513
10
Chapter 10
2021-08-20
 14.8k  816
11
Chapter 11
2021-08-21
 15.6k  664
12
Chapter 12
2021-08-23
 15.7k  1k
13
Chapter 13
2021-08-27
 14k  583
14
Chapter 14
2021-08-28
 14.6k  898
15
Chapter 15
2021-08-29
 12.3k  458
16
Chapter 16
2021-08-31
 12k  584
17
Chapter 17
2021-08-31
 10.7k  203
18
Chapter 18
2021-08-31
 11.4k  334
19
Chapter 19
2021-08-31
 10.8k  309
20
Chapter 20
2021-08-31
 10.6k  338
21
Chapter 21
2021-08-31
 10.9k  262
22
Chapter 22
2021-08-31
 10.8k  240
23
Chapter 23
2021-08-31
 10.2k  419
24
Chapter 24
2021-08-31
 10.3k  621
25
Chapter 25
2021-08-31
 10.5k  376
26
Chapter 26
2021-09-04
 10.8k  709
27
Chapter 27
2021-09-05
 10.7k  717
28
Chapter 28
2021-09-11
 10k  452
29
Chapter 29
2021-09-12
 9.3k  320
30
Chapter 30
2021-09-18
 9k  234
31
Chapter 31
2021-09-19
 9.7k  574
32
Chapter 32
2021-09-25
 8.5k  227
33
Chapter 33
2021-09-26
 9.8k  493
34
Chapter 34
2021-10-02
 8.3k  234
35
Chapter 35
2021-10-03
 8.8k  277
36
Chapter 36
2021-10-09
 8.3k  166
37
Chapter 37
2021-10-10
 8.3k  267
38
Chapter 38
2021-10-16
 9.1k  233
39
Chapter 39
2021-10-17
 8.7k  282
40
Chapter 40
2021-10-23
 8.5k  311
41
Chapter 41
2021-10-24
 8.4k  256
42
Chapter 42
2021-10-30
 8k  225
43
Chapter 43
2021-10-31
 7.7k  353
44
Chapter 44
2021-11-06
 7.7k  197
45
Chapter 45
2021-11-07
 7.8k  226
46
Chapter 46
2021-11-13
 7.7k  184
47
Chapter 47
2021-11-14
 7.7k  261
48
Chapter 48
2021-11-20
 7.5k  229
49
Chapter 49
2021-11-21
 7.6k  376
50
Chapter 50
2021-11-27
 7.7k  343
51
Chapter 51
2021-11-28
 7.3k  351
52
Chapter 52
2021-12-01
 6.5k  122
53
Chapter 53
2021-12-01
 6.6k  222
54
Chapter 54
2021-12-01
 6.6k  142
55
Chapter 55
2021-12-01
 6.5k  207
56
Chapter 56
2021-12-01
 5.9k  108
57
Chapter 57
2021-12-01
 6k  207
58
Chapter 58
2021-12-01
 6.2k  163
59
Chapter 59
2021-12-04
 6.2k  181
60
Chapter 60
2021-12-05
 6.5k  256
61
Chapter 61
2021-12-11
 6.8k  316
62
Chapter 62
2021-12-12
 6.3k  214
63
Chapter 63
2021-12-18
 7.4k  215
64
Chapter 64
2021-12-19
 7.1k  293
65
Chapter 65
2021-12-25
 6.7k  226
66
Chapter 66
2021-12-26
 6.6k  276
67
Chapter 67
2022-01-01
 6.5k  282
68
Chapter 68
2022-01-02
 6.9k  486
69
Chapter 69
2022-01-08
 6.6k  394
70
Chapter 70
2022-01-09
 5.8k  259
71
Chapter 71
2022-01-15
 6.2k  299
72
Chapter 72
2022-01-16
 6.1k  464
73
Chapter 73
2022-01-22
 6k  217
74
Chapter 74
2022-01-23
 5.7k  204
75
Chapter 75
2022-01-29
 5.8k  203
76
Chapter 76
2022-01-30
 5.7k  166
77
Chapter 77
2022-01-31
 6k  358
78
Chapter 78
2022-01-31
 5.5k  83
79
Chapter 79
2022-01-31
 5.5k  125
80
Chapter 80
2022-01-31
 5.3k  165
81
Chapter 81
2022-01-31
 5.5k  158
82
Chapter 82
2022-01-31
 6.1k  145
83
Chapter 83
2022-01-31
 6.2k  313
84
Chapter 84
2022-02-05
 5.4k  193
85
Chapter 85
2022-02-06
 5.9k  294
86
Chapter 86
2022-02-12
 5.9k  235
87
Chapter 87
2022-02-13
 5.9k  236
88
Chapter 88
2022-02-19
 5.8k  173
89
Chapter 89
2022-02-20
 5.9k  261
90
Chapter 90
2022-02-26
 5.6k  209
91
Chapter 91
2022-02-27
 5.7k  277
92
Chapter 92
2022-03-05
 5.7k  215
93
Chapter 93
2022-03-06
 5.8k  212
94
Chapter 94
2022-03-12
 5.3k  180
95
Chapter 95
2022-03-13
 5.4k  224
96
Chapter 96
2022-03-19
 4.8k  103
97
Chapter 97
2022-03-20
 4.8k  125
98
Chapter 98
2022-03-26
 4.7k  113
99
Chapter 99
2022-03-27
 4.6k  126
100
Chapter 100
2022-03-28
 4.7k  84
101
Chapter 101
2022-03-28
 4.7k  178
102
Chapter 102
2022-03-28
 4.3k  98
103
Chapter 103
2022-03-28
 4.3k  91
104
Chapter 104
2022-03-28
 4.4k  72
105
Chapter 105
2022-03-28
 4.6k  121
106
Chapter 106
2022-03-28
 4.8k  193
107
Chapter 107
2022-04-02
 4.3k  106
108
Chapter 108
2022-04-03
 4.3k  210
109
Chapter 109
2022-04-09
 4.3k  184
110
Chapter 110
2022-04-10
 4.1k  158
111
Chapter 111
2022-04-16
 4.2k  111
112
Chapter 112
2022-04-17
 4.1k  141
113
Chapter 113
2022-04-23
 3.9k  104
114
Chapter 114
2022-04-24
 4k  121
115
Chapter 115
2022-04-30
 3.9k  153
116
Chapter 116
2022-05-01
 3.9k  167
117
Chapter 117
2022-05-07
 3.8k  116
118
Chapter 118
2022-05-08
 3.9k  124
119
Chapter 119
2022-05-14
 3.7k  149
120
Chapter 120
2022-05-15
 3.8k  191
121
Chapter 121
2022-05-21
 3.8k  187
122
Chapter 122
2022-05-22
 3.7k  168
123
Chapter 123
2022-05-28
 3.9k  237
124
Chapter 124
2022-05-29
 3.6k  122
125
Chapter 125
2022-06-04
 3.7k  129
126
Chapter 126
2022-06-05
 3.7k  164
127
Chapter 127
2022-06-11
 3.5k  116
128
Chapter 128
2022-06-12
 3.4k  173
129
Chapter 129
2022-06-18
 3.3k  82
130
Chapter 130
2022-06-19
 3.3k  91
131
Chapter 131
2022-06-22
 3.1k  85
132
Chapter 132
2022-06-22
 3.2k  82
133
Chapter 133
2022-06-22
 3.2k  39
134
Chapter 134
2022-06-22
 3k  64
135
Chapter 135
2022-06-22
 3.4k  110
136
Chapter 136
2022-06-22
 3.2k  88
137
Chapter 137
2022-06-22
 3.3k  104
138
Chapter 138
2022-06-25
 3.2k  124
139
Chapter 139
2022-06-26
 3.4k  126
140
Chapter 140
2022-07-02
 3.2k  89
141
Chapter 141
2022-07-03
 3.5k  143
142
Chapter 142
2022-07-09
 3.4k  151
143
Chapter 143
2022-07-10
 3.4k  129
144
Chapter 144
2022-07-16
 3.1k  78
145
Chapter 145
2022-07-17
 3.2k  130
146
Chapter 146
2022-07-23
 2.9k  89
147
Chapter 147
2022-07-24
 3.2k  117
148
Chapter 148
2022-07-30
 3.1k  119
149
Chapter 149
2022-07-31
 3k  117
150
Chapter 150
2022-08-06
 3.1k  124
151
Chapter 151
2022-08-07
 3k  142
152
Chapter 152
2022-08-13
 3k  95
153
Chapter 153
2022-08-14
 3.1k  133
154
Chapter 154
2022-08-20
 3.3k  101
155
Chapter 155
2022-08-21
 3.3k  168
156
Chapter 156
2022-08-27
 2.9k  92
157
Chapter 157
2022-08-28
 3k  75
158
Chapter 158
2022-09-03
 3.1k  125
159
Chapter 159
2022-09-04
 2.8k  122
160
Chapter 160
2022-09-10
 3.4k  102
161
Chapter 161
2022-09-11
 3.1k  116
162
Chapter 162
2022-09-17
 2.8k  91
163
Chapter 163
2022-09-18
 2.9k  70
164
Chapter 164
2022-09-24
 3.2k  87
165
Chapter 165
2022-09-25
 2.7k  56
166
Chapter 166
2022-10-01
 3k  78
167
Chapter 167
2022-10-02
 2.8k  91
168
Chapter 168
2022-10-03
 2.7k  76
169
Chapter 169
2022-10-08
 3k  107
170
Chapter 170
2022-10-09
 2.9k  88
171
Chapter 171
2022-10-15
 2.7k  44
172
Chapter 172
2022-10-16
 3k  91
173
Chapter 173
2022-10-22
 3.1k  80
174
Chapter 174
2022-10-23
 3.3k  156
175
Chapter 175
2022-10-29
 2.6k  63
176
Chapter 176
2022-10-30
 2.9k  108
177
Chapter 177
2022-11-05
 2.6k  65
178
Chapter 178
2022-11-06
 2.9k  165
179
Chapter 179
2022-11-13
 2.7k  77
180
Chapter 180
2022-11-20
 2.9k  210
181
Chapter 181
2022-12-04
 2.8k  147
182
Chapter 182
2022-12-11
 2.5k  79
183
Chapter 183
2022-12-18
 2.4k  88
184
Chapter 184
2022-12-25
 2.4k  64
185
Chapter 185
2023-01-01
 2.6k  66
186
Chapter 186
2023-01-08
 3.9k  581
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Oan gia/LGBT+
Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái
Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full/LGBT+
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Đam mỹ/Ma cà rồng/Thanh mai trúc mã/LGBT+/Số mệnh/Giới giải trí/Chiếm hữu cao
Dẫn Sói Vào Nhà
Dẫn Sói Vào Nhà
Đam mỹ/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Đối đầu/Người sói/LGBT+/Dị tộc/Chiếm hữu cao/Trung thành/Ngạo mạn
Bạn Cùng Bàn Đến Rồi ! (2)
Bạn Cùng Bàn Đến Rồi ! (2)
Tình yêu/Đã Full/Hoàng tử trong mộng/Ngọt sủng-1
[ Xuyên Không ] Sao Tôi Lại Có Nhiều Chồng Tới Vậy
[ Xuyên Không ] Sao Tôi Lại Có Nhiều Chồng Tới Vậy
Đam mỹ/Xuyên Không/Ngọt sủng/Harem
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook