MangaToon
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Tiếp tục cập nhật
22.6M
4.5
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Thiếu niên Lâm Viêm bị vị hôn thê từ hôn, nguyên nhân là do cậu thức tỉnh ra một chiếc quan tài vô dụng. Nhưng không ngờ trong chiếc quan tài đó có chứa một mỹ nữ thực lực cao cường, còn hứa sẽ dạy cậu võ công tuyệt thế, mở ra con đường lội ngược dòng!

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 352 chương    /    (22479)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-24
 10.3k  1.9k
2
Chapter 2
2021-03-31
 8.8k  549
3
Chapter 3
2021-04-07
 7.9k  386
4
Chapter 4
2021-04-07
 7.6k  379
5
Chapter 5
2021-04-07
 6.7k  209
6
Chapter 6
2021-04-07
 6.7k  213
7
Chapter 7
2021-04-07
 6.4k  246
8
Chapter 8
2021-04-07
 6.4k  167
9
Chapter 9
2021-04-07
 6.1k  187
10
Chapter 10
2021-04-07
 6k  134
11
Chapter 11
2021-04-10
 5.9k  170
12
Chapter 12
2021-04-13
 6.4k  182
13
Chapter 13
2021-04-17
 5.8k  148
14
Chapter 14
2021-04-20
 5.9k  202
15
Chapter 15
2021-04-24
 5.6k  168
16
Chapter 16
2021-04-27
 5.5k  145
17
Chapter 17
2021-05-01
 5.3k  111
18
Chapter 18
2021-05-04
 5.3k  117
19
Chapter 19
2021-05-08
 5.4k  182
20
Chapter 20
2021-05-11
 5.1k  131
21
Chapter 21
2021-05-14
 5.3k  166
22
Chapter 22
2021-05-14
 5.5k  162
23
Chapter 23
2021-05-14
 5.2k  149
24
Chapter 24
2021-05-14
 5k  140
25
Chapter 25
2021-05-14
 4.9k  101
26
Chapter 26
2021-05-14
 4.9k  137
27
Chapter 27
2021-05-14
 4.9k  222
28
Chapter 28
2021-05-14
 4.7k  108
29
Chapter 29
2021-05-14
 4.7k  211
30
Chapter 30
2021-05-14
 4.7k  127
31
Chapter 31
2021-05-15
 4.7k  120
32
Chapter 32
2021-05-18
 4.6k  89
33
Chapter 33
2021-05-22
 4.7k  107
34
Chapter 34
2021-05-25
 4.7k  153
35
Chapter 35
2021-05-29
 4.7k  105
36
Chapter 36
2021-06-01
 4.5k  136
37
Chapter 37
2021-06-05
 4.7k  106
38
Chapter 38
2021-06-08
 4.6k  91
39
Chapter 39
2021-06-12
 4.5k  89
40
Chapter 40
2021-06-15
 4.3k  88
41
Chapter 41
2021-06-19
 4.3k  108
42
Chapter 42
2021-06-22
 4.2k  74
43
Chapter 43
2021-06-26
 4.2k  75
44
Chapter 44
2021-06-29
 4.2k  100
45
Chapter 45
2021-07-03
 4.1k  97
46
Chapter 46
2021-07-06
 4.2k  105
47
Chapter 47
2021-07-10
 4k  143
48
Chapter 48
2021-07-13
 3.9k  74
49
Chapter 49
2021-07-17
 4k  99
50
Chapter 50
2021-07-17
 4k  130
51
Chapter 51
2021-07-17
 3.9k  90
52
Chapter 52
2021-07-17
 3.6k  77
53
Chapter 53
2021-07-17
 3.8k  57
54
Chapter 54
2021-07-17
 3.7k  96
55
Chapter 55
2021-07-17
 3.7k  119
56
Chapter 56
2021-07-17
 3.7k  85
57
Chapter 57
2021-07-17
 3.7k  64
58
Chapter 58
2021-07-17
 4k  76
59
Chapter 59
2021-07-20
 4k  136
60
Chapter 60
2021-07-24
 3.9k  176
61
Chapter 61
2021-07-27
 3.7k  88
62
Chapter 62
2021-07-31
 3.7k  84
63
Chapter 63
2021-08-03
 3.7k  100
64
Chapter 64
2021-08-07
 3.7k  115
65
Chapter 65
2021-08-10
 3.6k  129
66
Chapter 66
2021-08-14
 3.5k  83
67
Chapter 67
2021-08-17
 3.4k  75
68
Chapter 68
2021-08-21
 3.5k  62
69
Chapter 69
2021-08-22
 3.3k  52
70
Chapter 70
2021-08-22
 3.3k  50
71
Chapter 71
2021-08-22
 3.4k  100
72
Chapter 72
2021-08-22
 3.2k  61
73
Chapter 73
2021-08-22
 3.3k  40
74
Chapter 74
2021-08-22
 3.3k  80
75
Chapter 75
2021-08-22
 3.6k  74
76
Chapter 76
2021-08-22
 3.3k  73
77
Chapter 77
2021-08-22
 3.2k  40
78
Chapter 78
2021-08-22
 3.4k  87
79
Chapter 79
2021-08-24
 3.4k  75
80
Chapter 80
2021-08-28
 3.4k  120
81
Chapter 81
2021-08-31
 3.4k  125
82
Chapter 82
2021-09-04
 3.1k  87
83
Chapter 83
2021-09-07
 3.2k  117
84
Chapter 84
2021-09-11
 3.1k  57
85
Chapter 85
2021-09-14
 2.9k  54
86
Chapter 86
2021-09-18
 3k  86
87
Chapter 87
2021-09-21
 3k  83
88
Chapter 88
2021-09-25
 2.9k  43
89
Chapter 89
2021-09-28
 2.8k  55
90
Chapter 90
2021-10-02
 2.9k  56
91
Chapter 91
2021-10-05
 2.8k  31
92
Chapter 92
2021-10-09
 2.8k  57
93
Chapter 93
2021-10-12
 2.8k  57
94
Chapter 94
2021-10-16
 2.8k  40
95
Chapter 95
2021-10-19
 2.9k  60
96
Chapter 96
2021-10-23
 2.8k  49
97
Chapter 97
2021-10-26
 2.7k  49
98
Chapter 98
2021-10-30
 2.7k  61
99
Chapter 99
2021-11-02
 2.8k  52
100
Chapter 100
2021-11-06
 2.8k  79
101
Chapter 101
2021-11-09
 2.8k  70
102
Chapter 102
2021-11-13
 2.8k  42
103
Chapter 103
2021-11-16
 2.7k  63
104
Chapter 104
2021-11-20
 2.8k  90
105
Chapter 105
2021-11-23
 2.7k  90
106
Chapter 106
2021-11-27
 2.7k  73
107
Chapter 107
2021-11-30
 2.7k  83
108
Chapter 108
2021-12-04
 2.6k  59
109
Chapter 109
2021-12-07
 2.8k  97
110
Chapter 110
2021-12-11
 2.6k  66
111
Chapter 111
2021-12-14
 2.7k  62
112
Chapter 112
2021-12-18
 2.7k  77
113
Chapter 113
2021-12-21
 2.7k  107
114
Chapter 114
2021-12-25
 2.6k  95
115
Chapter 115
2021-12-28
 2.6k  94
116
Chapter 116
2022-01-01
 2.5k  87
117
Chapter 117
2022-01-04
 2.5k  86
118
Chapter 118
2022-01-08
 2.5k  100
119
Chapter 119
2022-01-11
 2.5k  84
120
Chapter 120
2022-01-15
 2.5k  104
121
Chapter 121
2022-01-18
 2.5k  98
122
Chapter 122
2022-01-22
 2.5k  108
123
Chapter 123
2022-01-25
 2.4k  90
124
Chapter 124
2022-01-29
 2.4k  122
125
Chapter 125
2022-02-01
 2.5k  216
126
Chapter 126
2022-02-05
 2.5k  121
127
Chapter 127
2022-02-08
 2.3k  123
128
Chapter 128
2022-02-12
 2.3k  121
129
Chapter 129
2022-02-15
 2.3k  168
130
Chapter 130
2022-02-19
 2.3k  94
131
Chapter 131
2022-02-22
 2.2k  76
132
Chapter 132
2022-02-26
 2.2k  61
133
Chapter 133
2022-03-01
 2.2k  48
134
Chapter 134
2022-03-05
 2.1k  46
135
Chapter 135
2022-03-08
 2.1k  106
136
Chapter 136
2022-03-12
 2k  63
137
Chapter 137
2022-03-15
 2k  45
138
Chapter 138
2022-03-19
 2k  50
139
Chapter 139
2022-03-22
 2k  53
140
Chapter 140
2022-03-26
 1.9k  45
141
Chapter 141
2022-03-29
 1.9k  44
142
Chapter 142
2022-04-02
 1.9k  52
143
Chapter 143
2022-04-05
 1.9k  49
144
Chapter 144
2022-04-09
 1.9k  38
145
Chapter 145
2022-04-12
 1.9k  55
146
Chapter 146
2022-04-16
 1.9k  43
147
Chapter 147
2022-04-19
 1.9k  67
148
Chapter 148
2022-04-23
 1.9k  66
149
Chapter 149
2022-04-26
 1.8k  43
150
Chapter 150
2022-04-30
 1.8k  71
151
Chapter 151
2022-05-03
 1.8k  53
152
Chapter 152
2022-05-07
 1.8k  40
153
Chapter 153
2022-05-10
 1.7k  43
154
Chapter 154
2022-05-14
 1.7k  49
155
Chapter 155
2022-05-17
 1.7k  36
156
Chapter 156
2022-05-21
 1.7k  56
157
Chapter 157
2022-05-24
 1.8k  70
158
Chapter 158
2022-05-28
 1.7k  54
159
Chapter 159
2022-05-31
 1.7k  46
160
Chapter 160
2022-06-04
 1.6k  30
161
Chapter 161
2022-06-07
 1.6k  48
162
Chapter 162
2022-06-11
 1.6k  34
163
Chapter 163
2022-06-14
 1.6k  52
164
Chapter 164
2022-06-18
 1.5k  51
165
Chapter 165
2022-06-21
 1.5k  40
166
Chapter 166
2022-06-25
 1.5k  39
167
Chapter 167
2022-06-26
 1.5k  37
168
Chapter 168
2022-06-26
 1.5k  35
169
Chapter 169
2022-06-26
 1.4k  30
170
Chapter 170
2022-06-26
 1.4k  26
171
Chapter 171
2022-06-26
 1.4k  28
172
Chapter 172
2022-06-26
 1.4k  39
173
Chapter 173
2022-06-26
 1.4k  18
174
Chapter 174
2022-06-26
 1.4k  45
175
Chapter 175
2022-06-26
 1.4k  24
176
Chapter 176
2022-06-26
 1.5k  46
177
Chapter 177
2022-06-28
 1.5k  62
178
Chapter 178
2022-07-02
 1.5k  46
179
Chapter 179
2022-07-05
 1.5k  39
180
Chapter 180
2022-07-09
 1.5k  40
181
Chapter 181
2022-07-12
 1.5k  35
182
Chapter 182
2022-07-16
 1.5k  40
183
Chapter 183
2022-07-19
 1.4k  33
184
Chapter 184
2022-07-23
 1.4k  42
185
Chapter 185
2022-07-26
 1.4k  63
186
Chapter 186
2022-07-30
 1.4k  36
187
Chapter 187
2022-08-02
 1.4k  64
188
Chapter 188
2022-08-06
 1.4k  81
189
Chapter 189
2022-08-09
 1.4k  48
190
Chapter 190
2022-08-13
 1.3k  45
191
Chapter 191
2022-08-16
 1.3k  35
192
Chapter 192
2022-08-20
 1.3k  38
193
Chapter 193
2022-08-23
 1.4k  66
194
Chapter 194
2022-08-27
 1.3k  53
195
Chapter 195
2022-08-30
 1.2k  32
196
Chapter 196
2022-09-03
 1.2k  26
197
Chapter 197
2022-09-06
 1.2k  35
198
Chapter 198
2022-09-10
 1.2k  35
199
Chapter 199
2022-09-13
 1.2k  50
200
Chapter 200
2022-09-17
 1.2k  30
201
Chapter 201
2022-09-20
 1.1k  27
202
Chapter 202
2022-09-24
 1.2k  31
203
Chapter 203
2022-09-27
 1.1k  44
204
Chapter 204
2022-10-01
 1.1k  28
205
Chapter 205
2022-10-04
 1.1k  53
206
Chapter 206
2022-10-08
 1.1k  25
207
Chapter 207
2022-10-11
 1k  29
208
Chapter 208
2022-10-15
 995  26
209
Chapter 209
2022-10-18
 1k  26
210
Chapter 210
2022-10-22
 973  19
211
Chapter 211
2022-10-25
 898  19
212
Chapter 212
2022-10-29
 940  23
213
Chapter 213
2022-11-01
 953  36
214
Chapter 214
2022-11-05
 975  28
215
Chapter 215
2022-11-08
 978  32
216
Chapter 216
2022-11-12
 957  33
217
Chapter 217
2022-11-15
 899  27
218
Chapter 218
2022-11-19
 897  28
219
Chapter 219
2022-11-22
 888  23
220
Chapter 220
2022-11-26
 873  23
221
Chapter 221
2022-11-29
 872  22
222
Chapter 222
2022-12-03
 834  25
223
Chapter 223
2022-12-06
 863  76
224
Chapter 224
2022-12-10
 837  17
225
Chapter 225
2022-12-13
 820  25
226
Chapter 226
2022-12-17
 802  19
227
Chapter 227
2022-12-20
 762  15
228
Chapter 228
2022-12-20
 725  12
229
Chapter 229
2022-12-20
 709  8
230
Chapter 230
2022-12-20
 725  9
231
Chapter 231
2022-12-20
 725  8
232
Chapter 232
2022-12-20
 799  22
233
Chapter 233
2022-12-24
 806  21
234
Chapter 234
2022-12-27
 791  24
235
Chapter 235
2022-12-31
 765  11
236
Chapter 236
2023-01-03
 776  24
237
Chapter 237
2023-01-07
 758  13
238
Chapter 238
2023-01-10
 730  25
239
Chapter 239
2023-01-14
 730  31
240
Chapter 240
2023-01-17
 736  25
241
Chapter 241
2023-01-21
 704  18
242
Chapter 242
2023-01-24
 725  14
243
Chapter 243
2023-01-28
 730  22
244
Chapter 244
2023-01-31
 736  25
245
Chapter 245
2023-02-04
 769  33
246
Chapter 246
2023-02-07
 728  22
247
Chapter 247
2023-02-11
 684  23
248
Chapter 248
2023-02-14
 666  12
249
Chapter 249
2023-02-18
 689  11
250
Chapter 250
2023-02-21
 689  21
251
Chapter 251
2023-02-25
 673  13
252
Chapter 252
2023-02-28
 728  18
253
Chapter 253
2023-03-04
 664  20
254
Chapter 254
2023-03-07
 668  23
255
Chapter 255
2023-03-11
 641  15
256
Chapter 256
2023-03-12
 633  14
257
Chapter 257
2023-03-12
 620  14
258
Chapter 258
2023-03-12
 602  12
259
Chapter 259
2023-03-12
 626  28
260
Chapter 260
2023-03-12
 589  13
261
Chapter 261
2023-03-12
 596  8
262
Chapter 262
2023-03-12
 660  25
263
Chapter 263
2023-03-14
 656  28
264
Chapter 264
2023-03-18
 656  23
265
Chapter 265
2023-03-21
 670  22
266
Chapter 266
2023-03-25
 641  21
267
Chapter 267
2023-03-28
 651  25
268
Chapter 268
2023-04-01
 663  24
269
Chapter 269
2023-04-08
 616  22
270
Chapter 270
2023-04-11
 594  24
271
Chapter 271
2023-04-15
 575  14
272
Chapter 272
2023-04-16
 562  12
273
Chapter 273
2023-04-16
 555  11
274
Chapter 274
2023-04-16
 562  13
275
Chapter 275
2023-04-16
 551  13
276
Chapter 276
2023-04-16
 550  17
277
Chapter 277
2023-04-16
 557  11
278
Chapter 278
2023-04-16
 605  23
279
Chapter 279
2023-04-18
 607  22
280
Chapter 280
2023-04-22
 570  20
281
Chapter 281
2023-04-25
 599  19
282
Chapter 282
2023-04-29
 588  20
283
Chapter 283
2023-05-02
 561  22
284
Chapter 284
2023-05-06
 602  26
285
Chapter 285
2023-05-09
 552  16
286
Chapter 286
2023-05-13
 560  9
287
Chapter 287
2023-05-16
 542  15
288
Chapter 288
2023-05-20
 565  20
289
Chapter 289
2023-05-23
 553  18
290
Chapter 290
2023-05-27
 540  17
291
Chapter 291
2023-05-30
 551  15
292
Chapter 292
2023-06-03
 558  23
293
Chapter 293
2023-06-10
 538  17
294
Chapter 294
2023-06-13
 544  26
295
Chapter 295
2023-06-17
 528  17
296
Chapter 296
2023-06-18
 478  7
297
Chapter 297
2023-06-18
 475  11
298
Chapter 298
2023-06-18
 469  6
299
Chapter 299
2023-06-18
 462  10
300
Chapter 300
2023-06-18
 503  11
301
Chapter 301
2023-06-20
 533  16
302
Chapter 302
2023-06-24
 485  18
303
Chapter 303
2023-06-27
 509  15
304
Chapter 304
2023-07-01
 522  25
305
Chapter 305
2023-07-04
 500  14
306
Chapter 306
2023-07-08
 488  15
307
Chapter 307
2023-07-11
 486  14
308
Chapter 308
2023-07-15
 487  12
309
Chapter 309
2023-07-18
 464  17
310
Chapter 310
2023-07-22
 451  16
311
Chapter 311
2023-07-25
 446  16
312
Chapter 312
2023-07-29
 423  9
313
Chapter 313
2023-07-30
 407  3
314
Chapter 314
2023-07-30
 427  13
315
Chapter 315
2023-07-30
 418  8
316
Chapter 316
2023-07-30
 403  9
317
Chapter 317
2023-07-30
 423  10
318
Chapter 318
2023-08-01
 451  17
319
Chapter 319
2023-08-05
 426  15
320
Chapter 320
2023-08-08
 427  17
321
Chapter 321
2023-08-12
 427  21
322
Chapter 322
2023-08-15
 417  25
323
Chapter 323
2023-08-19
 395  17
324
Chapter 324
2023-08-22
 412  24
325
Chapter 325
2023-08-26
 407  23
326
Chapter 326
2023-08-29
 382  28
327
Chapter 327
2023-09-02
 355  18
328
Chapter 328
2023-09-05
 366  26
329
Chapter 329
2023-09-09
 355  9
330
Chapter 330
2023-09-12
 343  16
331
Chapter 331
2023-09-16
 351  14
332
Chapter 332
2023-09-19
 339  22
333
Chapter 333
2023-09-23
 341  23
334
Chapter 334
2023-09-26
 327  22
335
Chapter 335
2023-10-01
 225  6
336
Chapter 336
2023-10-03
 342  33
337
Chapter 337
2023-10-07
 328  17
338
Chapter 338
2023-10-10
 321  22
339
Chapter 339
2023-10-14
 307  23
340
Chapter 340
2023-10-17
 305  28
341
Chapter 341
2023-10-21
 294  22
342
Chapter 342
2023-10-24
 288  16
343
Chapter 343
2023-10-28
 287  18
344
Chapter 344
2023-10-31
 283  22
345
Chapter 345
2023-11-04
 265  6
346
Chapter 346
2023-11-07
 254  15
347
Chapter 347
2023-11-11
 257  14
348
Chapter 348
2023-11-14
 236  21
349
Chapter 349
2023-11-18
 221  10
350
Chapter 350
2023-11-21
 209  15
351
Chapter 351
2023-11-25
 197  12
352
Chapter 352
2023-11-28
 165  8
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Một Chiêu Thống Trị Giới Tu Chân
Một Chiêu Thống Trị Giới Tu Chân
Huyền huyễn/Xuyên Không/Hài Hước/Sư đồ
Mười Vị Đại Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Mười Vị Đại Đế Đều Là Đồ Đệ Của Ta
Huyền huyễn/Trùng sinh
Chiến Đỉnh
Chiến Đỉnh
Hành động/Huyền huyễn/Bàn tay vàng/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Thần tiên
Đạp Vụn Sơn Hà
Đạp Vụn Sơn Hà
Hành động/Huyền huyễn/Sảng văn/Nghịch tập/Vô dụng/Shota
(Tokyo Revengers) Kẻ Thù
(Tokyo Revengers) Kẻ Thù
Trường học/Đã Full/Ngược/Nữ cường/Tokyo Revengers
Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!
Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!
Tình yêu/Đã Full/Thương trường/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt ngào sủng thê
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook