MangaToon
Thôn Y Háo Sắc
Thôn Y Háo Sắc
Đã Full
61.5M
4.6
Tên tác giả: Ji Guang Comic

Thiếu niên bí ẩn Lâm Hạo sở hữu tuyệt thế y thuật, cá tính mạnh mẽ, lại bị thu hút bởi một đôi chân thon dài của người đẹp mà đến làm bác sĩ ở một thôn nhỏ, rồi chữa trị thành công nhiều loại bệnh kỳ lạ phức tạp cho người dân, rồi dần nổi tiếng...

Truyện này do Ji Guang Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 496 chương    /    (37685)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-06-29
 12.9k  1.4k
2
Chapter 2
2019-06-29
 9.1k  458
3
Chapter 3
2019-06-29
 9.2k  575
4
Chapter 4
2019-06-29
 8.8k  457
5
Chapter 5
2019-06-29
 8.5k  298
6
Chapter 6
2019-06-29
 8.2k  476
7
Chapter 7
2019-06-29
 7.6k  382
8
Chapter 8
2019-06-29
 6.6k  316
9
Chapter 9
2019-06-29
 6.1k  156
10
Chapter 10
2019-06-29
 5.9k  235
11
Chapter 11
2019-06-29
 5.9k  123
12
Chapter 12
2019-06-29
 5.6k  127
13
Chapter 13
2019-06-29
 6.1k  257
14
Chapter 14
2019-06-29
 5.5k  188
15
Chapter 15
2019-06-29
 5.5k  235
16
Chapter 16
2019-06-29
 5.4k  155
17
Chapter 17
2019-06-29
 5.2k  139
18
Chapter 18
2019-06-29
 5.1k  127
19
Chapter 19
2019-06-29
 5.5k  134
20
Chapter 20
2019-06-29
 6.2k  360
21
Chapter 21
2019-07-02
 5.2k  196
22
Chapter 22
2019-07-05
 5.4k  252
23
Chapter 23
2019-07-09
 5.4k  261
24
Chapter 24
2019-07-12
 5.4k  162
25
Chapter 25
2019-07-16
 5.3k  175
26
Chapter 26
2019-07-19
 5.2k  130
27
Chapter 27
2019-07-23
 4.9k  132
28
Chapter 28
2019-07-26
 4.9k  99
29
Chapter 29
2019-07-30
 4.9k  177
30
Chapter 30
2019-08-02
 4.6k  125
31
Chapter 31
2019-08-06
 4.7k  115
32
Chapter 32
2019-08-09
 4.7k  131
33
Chapter 33
2019-08-13
 4.6k  81
34
Chapter 34
2019-08-16
 5k  151
35
Chapter 35
2019-08-20
 4.4k  173
36
Chapter 36
2019-08-23
 4.5k  100
37
Chapter 37
2019-08-27
 4.7k  81
38
Chapter 38
2019-08-30
 4.5k  114
39
Chapter 39
2019-09-03
 4.5k  78
40
Chapter 40
2019-09-06
 4.5k  146
41
Chapter 41
2019-09-10
 4.3k  90
42
Chapter 42
2019-09-13
 4.4k  96
43
Chapter 43
2019-09-17
 4.3k  102
44
Chapter 44
2019-09-20
 4.3k  90
45
Chapter 45
2019-09-24
 4.1k  87
46
Chapter 46
2019-09-27
 4.1k  122
47
Chapter 47
2019-10-01
 4.1k  68
48
Chapter 48
2019-10-01
 4k  53
49
Chapter 49
2019-10-01
 4.2k  75
50
Chapter 50
2019-10-01
 4.1k  46
51
Chapter 51
2019-10-01
 4.3k  81
52
Chapter 52
2019-10-01
 4.2k  121
53
Chapter 53
2019-10-01
 4.3k  120
54
Chapter 54
2019-10-01
 4.2k  118
55
Chapter 55
2019-10-01
 4.1k  117
56
Chapter 56
2019-10-01
 4k  116
57
Chapter 57
2019-10-01
 4.1k  102
58
Chapter 58
2019-10-04
 4.3k  260
59
Chapter 59
2019-10-08
 4.1k  91
60
Chapter 60
2019-10-09
 4k  148
61
Chapter 61
2019-10-10
 4.1k  90
62
Chapter 62
2019-10-11
 4k  69
63
Chapter 63
2019-10-12
 4k  78
64
Chapter 64
2019-10-13
 3.9k  132
65
Chapter 65
2019-10-14
 3.9k  81
66
Chapter 66
2019-10-15
 3.8k  94
67
Chapter 67
2019-10-16
 3.8k  84
68
Chapter 68
2019-10-17
 3.7k  65
69
Chapter 69
2019-10-18
 3.8k  75
70
Chapter 70
2019-10-19
 4k  121
71
Chapter 71
2019-10-20
 4k  142
72
Chapter 72
2019-10-21
 4.1k  232
73
Chapter 73
2019-10-22
 3.8k  149
74
Chapter 74
2019-10-23
 3.8k  361
75
Chapter 75
2019-10-24
 3.7k  61
76
Chapter 76
2019-10-25
 3.8k  187
77
Chapter 77
2019-10-26
 3.5k  96
78
Chapter 78
2019-10-27
 3.5k  92
79
Chapter 79
2019-10-28
 3.6k  87
80
Chapter 80
2019-10-29
 3.6k  133
81
Chapter 81
2019-10-30
 3.6k  91
82
Chapter 82
2019-10-31
 3.7k  127
83
Chapter 83
2019-11-01
 3.6k  125
84
Chapter 84
2019-11-02
 3.5k  116
85
Chapter 85
2019-11-03
 3.4k  113
86
Chapter 86
2019-11-04
 3.4k  74
87
Chapter 87
2019-11-05
 3.4k  73
88
Chapter 88
2019-11-06
 3.5k  140
89
Chapter 89
2019-11-07
 3.5k  152
90
Chapter 90
2019-11-08
 3.4k  70
91
Chapter 91
2019-11-09
 3.4k  113
92
Chapter 92
2019-11-10
 3.4k  91
93
Chapter 93
2019-11-11
 3.4k  146
94
Chapter 94
2019-11-12
 3.4k  117
95
Chapter 95
2019-11-13
 3.6k  120
96
Chapter 96
2019-11-14
 3.3k  73
97
Chapter 97
2019-11-15
 3.1k  64
98
Chapter 98
2019-11-16
 3.3k  173
99
Chapter 99
2019-11-17
 3.4k  93
100
Chapter 100
2019-11-18
 3.3k  167
101
Chapter 101
2019-11-19
 3.3k  108
102
Chapter 102
2019-11-20
 3.2k  67
103
Chapter 103
2019-11-21
 3.2k  71
104
Chapter 104
2019-11-22
 3.3k  105
105
Chapter 105
2019-11-23
 3.2k  129
106
Chapter 106
2019-11-24
 3k  80
107
Chapter 107
2019-11-25
 3.3k  146
108
Chapter 108
2019-11-26
 3.1k  135
109
Chapter 109
2019-11-27
 3.2k  95
110
Chapter 110
2019-11-28
 3.1k  86
111
Chapter 111
2019-11-29
 3.3k  1.5k
112
Chapter 112
2019-11-30
 3.1k  116
113
Chapter 113
2019-12-01
 3k  105
114
Chapter 114
2019-12-02
 3k  60
115
Chapter 115
2019-12-03
 3.2k  81
116
Chapter 116
2019-12-04
 3k  110
117
Chapter 117
2019-12-05
 3.2k  130
118
Chapter 118
2019-12-06
 3.4k  143
119
Chapter 119
2019-12-07
 3k  111
120
Chapter 120
2019-12-08
 2.9k  72
121
Chapter 121
2019-12-09
 2.9k  43
122
Chapter 122
2019-12-10
 3k  90
123
Chapter 123
2019-12-11
 3.2k  160
124
Chapter 124
2019-12-12
 2.9k  98
125
Chapter 125
2019-12-13
 2.9k  65
126
Chapter 126
2019-12-14
 3.1k  87
127
Chapter 127
2019-12-15
 3k  76
128
Chapter 128
2019-12-16
 2.9k  143
129
Chapter 129
2019-12-17
 3k  90
130
Chapter 130
2019-12-17
 3k  99
131
Chapter 131
2019-12-17
 2.9k  63
132
Chapter 132
2019-12-17
 2.8k  80
133
Chapter 133
2019-12-17
 2.7k  71
134
Chapter 134
2019-12-17
 2.8k  78
135
Chapter 135
2019-12-17
 2.7k  67
136
Chapter 136
2019-12-17
 2.8k  102
137
Chapter 137
2019-12-17
 2.6k  111
138
Chapter 138
2019-12-17
 2.7k  66
139
Chapter 139
2019-12-17
 2.7k  71
140
Chapter 140
2019-12-18
 2.8k  82
141
Chapter 141
2019-12-19
 2.7k  59
142
Chapter 142
2019-12-20
 2.8k  88
143
Chapter 143
2019-12-21
 2.8k  146
144
Chapter 144
2019-12-22
 2.6k  70
145
Chapter 145
2019-12-23
 2.6k  112
146
Chapter 146
2019-12-24
 2.6k  149
147
Chapter 147
2019-12-25
 2.6k  64
148
Chapter 148
2019-12-26
 2.8k  98
149
Chapter 149
2019-12-27
 2.6k  60
150
Chapter 150
2019-12-28
 2.6k  35
151
Chapter 151
2019-12-29
 2.6k  103
152
Chapter 152
2019-12-30
 2.5k  68
153
Chapter 153
2019-12-31
 2.5k  49
154
Chapter 154
2020-01-01
 2.6k  66
155
Chapter 155
2020-01-02
 2.8k  200
156
Chapter 156
2020-01-03
 2.5k  96
157
Chapter 157
2020-01-04
 2.6k  54
158
Chapter 158
2020-01-05
 2.5k  78
159
Chapter 159
2020-01-06
 2.6k  45
160
Chapter 160
2020-01-07
 2.7k  192
161
Chapter 161
2020-01-08
 2.7k  64
162
Chapter 162
2020-01-09
 2.5k  37
163
Chapter 163
2020-01-10
 2.7k  91
164
Chapter 164
2020-01-11
 2.6k  136
165
Chapter 165
2020-01-12
 2.4k  63
166
Chapter 166
2020-01-13
 2.4k  42
167
Chapter 167
2020-01-14
 2.3k  44
168
Chapter 168
2020-01-15
 2.4k  48
169
Chapter 169
2020-01-16
 2.4k  58
170
Chapter 170
2020-01-17
 2.3k  61
171
Chapter 171
2020-01-18
 2.5k  58
172
Chapter 172
2020-01-19
 2.4k  129
173
Chapter 173
2020-01-20
 2.6k  118
174
Chapter 174
2020-01-21
 2.5k  71
175
Chapter 175
2020-01-22
 2.4k  107
176
Chapter 176
2020-01-23
 2.4k  98
177
Chapter 177
2020-01-24
 2.7k  151
178
Chapter 178
2020-01-25
 2.6k  107
179
Chapter 179
2020-01-26
 2.4k  68
180
Chapter 180
2020-01-27
 2.4k  94
181
Chapter 181
2020-01-28
 2.3k  73
182
Chapter 182
2020-01-29
 2.4k  37
183
Chapter 183
2020-01-30
 2.5k  108
184
Chapter 184
2020-01-31
 2.3k  104
185
Chapter 185
2020-02-01
 2.3k  77
186
Chapter 186
2020-02-02
 2.4k  76
187
Chapter 187
2020-02-03
 2.3k  72
188
Chapter 188
2020-02-04
 2.2k  40
189
Chapter 189
2020-02-05
 2.3k  95
190
Chapter 190
2020-02-06
 2.4k  117
191
Chapter 191
2020-02-07
 2.3k  52
192
Chapter 192
2020-02-08
 2.3k  50
193
Chapter 193
2020-02-09
 2.3k  101
194
Chapter 194
2020-02-10
 2.4k  101
195
Chapter 195
2020-02-11
 2.4k  100
196
Chapter 196
2020-02-12
 2.3k  77
197
Chapter 197
2020-02-13
 2.4k  65
198
Chapter 198
2020-02-14
 2.3k  76
199
Chapter 199
2020-02-15
 2.5k  112
200
Chapter 200
2020-02-16
 2.5k  94
201
Chapter 201
2020-02-17
 2.4k  85
202
Chapter 202
2020-02-18
 2.4k  49
203
Chapter 203
2020-02-19
 2.4k  84
204
Chapter 204
2020-02-20
 2.4k  68
205
Chapter 205
2020-02-21
 2.4k  111
206
Chapter 206
2020-02-22
 2.4k  99
207
Chapter 207
2020-02-23
 2.4k  58
208
Chapter 208
2020-02-24
 2.4k  61
209
Chapter 209
2020-02-24
 2.3k  47
210
Chapter 210
2020-02-24
 2.2k  32
211
Chapter 211
2020-02-24
 2.2k  60
212
Chapter 212
2020-02-24
 2.3k  75
213
Chapter 213
2020-02-24
 2.3k  78
214
Chapter 214
2020-02-24
 2.2k  56
215
Chapter 215
2020-02-24
 2.2k  77
216
Chapter 216
2020-02-24
 2k  26
217
Chapter 217
2020-02-24
 2.2k  33
218
Chapter 218
2020-02-24
 2.3k  122
219
Chapter 219
2020-02-25
 2.3k  65
220
Chapter 220
2020-02-26
 2.3k  61
221
Chapter 221
2020-02-27
 2.2k  77
222
Chapter 222
2020-02-28
 2.2k  67
223
Chapter 223
2020-02-29
 2.3k  57
224
Chapter 224
2020-03-01
 2.3k  85
225
Chapter 225
2020-03-02
 2.2k  96
226
Chapter 226
2020-03-03
 2.2k  66
227
Chapter 227
2020-03-04
 2.1k  49
228
Chapter 228
2020-03-05
 2.2k  59
229
Chapter 229
2020-03-06
 2.3k  86
230
Chapter 230
2020-03-07
 2.2k  60
231
Chapter 231
2020-03-08
 2.1k  79
232
Chapter 232
2020-03-09
 2.1k  47
233
Chapter 233
2020-03-10
 2.2k  120
234
Chapter 234
2020-03-11
 2.1k  87
235
Chapter 235
2020-03-12
 2.1k  78
236
Chapter 236
2020-03-13
 2k  99
237
Chapter 237
2020-03-14
 2.1k  54
238
Chapter 238
2020-03-15
 2k  76
239
Chapter 239
2020-03-16
 2.1k  118
240
Chapter 240
2020-03-16
 1.9k  75
241
Chapter 241
2020-03-16
 1.9k  87
242
Chapter 242
2020-03-16
 1.9k  49
243
Chapter 243
2020-03-16
 1.9k  76
244
Chapter 244
2020-03-16
 1.9k  38
245
Chapter 245
2020-03-16
 1.9k  44
246
Chapter 246
2020-03-16
 2k  107
247
Chapter 247
2020-03-16
 1.9k  28
248
Chapter 248
2020-03-16
 1.8k  55
249
Chapter 249
2020-03-16
 2k  110
250
Chapter 250
2020-03-17
 2k  84
251
Chapter 251
2020-03-18
 2k  74
252
Chapter 252
2020-03-19
 2k  92
253
Chapter 253
2020-03-20
 2k  86
254
Chapter 254
2020-03-23
 2k  70
255
Chapter 255
2020-03-25
 2k  42
256
Chapter 256
2020-03-27
 1.9k  66
257
Chapter 257
2020-03-30
 1.9k  88
258
Chapter 258
2020-04-01
 2k  72
259
Chapter 259
2020-04-03
 1.9k  84
260
Chapter 260
2020-04-06
 1.9k  131
261
Chapter 261
2020-04-08
 1.9k  77
262
Chapter 262
2020-04-10
 1.9k  162
263
Chapter 263
2020-04-13
 1.8k  58
264
Chapter 264
2020-04-15
 1.9k  58
265
Chapter 265
2020-04-17
 1.9k  70
266
Chapter 266
2020-04-20
 1.7k  47
267
Chapter 267
2020-04-22
 1.7k  59
268
Chapter 268
2020-04-24
 1.9k  116
269
Chapter 269
2020-04-27
 1.9k  265
270
Chapter 270
2020-04-29
 1.8k  80
271
Chapter 271
2020-05-01
 1.6k  37
272
Chapter 272
2020-05-04
 1.6k  56
273
Chapter 273
2020-05-06
 1.6k  46
274
Chapter 274
2020-05-08
 1.6k  39
275
Chapter 275
2020-05-11
 1.6k  44
276
Chapter 276
2020-05-13
 1.7k  42
277
Chapter 277
2020-05-15
 1.6k  48
278
Chapter 278
2020-05-18
 1.7k  72
279
Chapter 279
2020-05-20
 1.6k  39
280
Chapter 280
2020-05-22
 1.5k  40
281
Chapter 281
2020-05-25
 1.4k  25
282
Chapter 282
2020-05-27
 1.5k  32
283
Chapter 283
2020-05-29
 1.5k  50
284
Chapter 284
2020-05-30
 1.4k  36
285
Chapter 285
2020-05-30
 1.3k  31
286
Chapter 286
2020-05-30
 1.3k  31
287
Chapter 287
2020-05-30
 1.3k  36
288
Chapter 288
2020-05-30
 1.3k  22
289
Chapter 289
2020-05-30
 1.3k  41
290
Chapter 290
2020-05-30
 1.3k  11
291
Chapter 291
2020-05-30
 1.3k  43
292
Chapter 292
2020-05-30
 1.3k  108
293
Chapter 293
2020-05-30
 1.3k  12
294
Chapter 294
2020-05-30
 1.3k  27
295
Chapter 295
2020-05-30
 1.3k  76
296
Chapter 296
2020-05-30
 1.3k  52
297
Chapter 297
2020-05-30
 1.3k  24
298
Chapter 298
2020-05-30
 1.4k  72
299
Chapter 299
2020-06-01
 1.4k  51
300
Chapter 300
2020-06-03
 1.4k  34
301
Chapter 301
2020-06-05
 1.5k  41
302
Chapter 302
2020-06-08
 1.4k  29
303
Chapter 303
2020-06-10
 1.4k  59
304
Chapter 304
2020-06-12
 1.5k  37
305
Chapter 305
2020-06-15
 1.4k  40
306
Chapter 306
2020-06-17
 1.4k  44
307
Chapter 307
2020-06-19
 1.5k  37
308
Chapter 308
2020-06-22
 1.4k  31
309
Chapter 309
2020-06-24
 1.4k  44
310
Chapter 310
2020-06-26
 1.4k  34
311
Chapter 311
2020-06-29
 1.3k  53
312
Chapter 312
2020-07-01
 1.4k  64
313
Chapter 313
2020-07-03
 1.3k  41
314
Chapter 314
2020-07-06
 1.2k  37
315
Chapter 315
2020-07-08
 1.3k  40
316
Chapter 316
2020-07-10
 1.3k  27
317
Chapter 317
2020-07-13
 1.2k  15
318
Chapter 318
2020-07-13
 1.2k  19
319
Chapter 319
2020-07-13
 1.1k  5
320
Chapter 320
2020-07-13
 1.1k  59
321
Chapter 321
2020-07-13
 1.1k  54
322
Chapter 322
2020-07-13
 1.1k  16
323
Chapter 323
2020-07-13
 1.2k  16
324
Chapter 324
2020-07-13
 1.1k  36
325
Chapter 325
2020-07-13
 1.1k  20
326
Chapter 326
2020-07-13
 1.1k  32
327
Chapter 327
2020-07-13
 1.2k  59
328
Chapter 328
2020-07-15
 1.2k  28
329
Chapter 329
2020-07-17
 1.2k  32
330
Chapter 330
2020-07-20
 1.2k  23
331
Chapter 331
2020-07-22
 1.2k  15
332
Chapter 332
2020-07-24
 1.1k  15
333
Chapter 333
2020-07-25
 1.1k  25
334
Chapter 334
2020-07-25
 1.1k  14
335
Chapter 335
2020-07-25
 1.1k  33
336
Chapter 336
2020-07-27
 1.1k  28
337
Chapter 337
2020-07-29
 1k  24
338
Chapter 338
2020-07-31
 1.1k  53
339
Chapter 339
2020-08-03
 1k  29
340
Chapter 340
2020-08-05
 1k  26
341
Chapter 341
2020-08-07
 1.1k  42
342
Chapter 342
2020-08-10
 988  33
343
Chapter 343
2020-08-12
 938  38
344
Chapter 344
2020-08-14
 927  35
345
Chapter 345
2020-08-17
 874  22
346
Chapter 346
2020-08-17
 833  12
347
Chapter 347
2020-08-17
 899  23
348
Chapter 348
2020-08-17
 897  25
349
Chapter 349
2020-08-17
 896  19
350
Chapter 350
2020-08-17
 904  13
351
Chapter 351
2020-08-17
 821  7
352
Chapter 352
2020-08-17
 880  21
353
Chapter 353
2020-08-17
 811  9
354
Chapter 354
2020-08-17
 838  13
355
Chapter 355
2020-08-17
 932  25
356
Chapter 356
2020-08-19
 926  23
357
Chapter 357
2020-08-21
 967  26
358
Chapter 358
2020-08-24
 1k  76
359
Chapter 359
2020-08-26
 946  30
360
Chapter 360
2020-08-28
 938  24
361
Chapter 361
2020-08-31
 926  30
362
Chapter 362
2020-09-02
 947  34
363
Chapter 363
2020-09-04
 873  25
364
Chapter 364
2020-09-07
 883  23
365
Chapter 365
2020-09-09
 825  27
366
Chapter 366
2020-09-11
 841  38
367
Chapter 367
2020-09-14
 799  16
368
Chapter 368
2020-09-16
 815  13
369
Chapter 369
2020-09-18
 838  20
370
Chapter 370
2020-09-21
 825  17
371
Chapter 371
2020-09-23
 835  22
372
Chapter 372
2020-09-26
 747  14
373
Chapter 373
2020-09-26
 756  16
374
Chapter 374
2020-09-26
 775  17
375
Chapter 375
2020-09-26
 747  5
376
Chapter 376
2020-09-26
 725  7
377
Chapter 377
2020-09-26
 733  7
378
Chapter 378
2020-09-26
 754  11
379
Chapter 379
2020-09-26
 718  26
380
Chapter 380
2020-09-26
 748  20
381
Chapter 381
2020-09-26
 831  23
382
Chapter 382
2020-09-28
 809  22
383
Chapter 383
2020-09-30
 816  17
384
Chapter 384
2020-10-05
 772  27
385
Chapter 385
2020-10-07
 785  24
386
Chapter 386
2020-10-12
 790  15
387
Chapter 387
2020-10-14
 807  14
388
Chapter 388
2020-10-17
 755  19
389
Chapter 389
2020-10-17
 720  24
390
Chapter 390
2020-10-17
 745  14
391
Chapter 391
2020-10-17
 726  26
392
Chapter 392
2020-10-17
 714  10
393
Chapter 393
2020-10-17
 720  20
394
Chapter 394
2020-10-17
 737  23
395
Chapter 395
2020-10-17
 734  13
396
Chapter 396
2020-10-17
 696  23
397
Chapter 397
2020-10-17
 754  21
398
Chapter 398
2020-10-19
 767  26
399
Chapter 399
2020-10-21
 771  39
400
Chapter 400
2020-10-26
 764  24
401
Chapter 401
2020-10-28
 792  20
402
Chapter 402
2020-11-02
 738  15
403
Chapter 403
2020-11-04
 784  21
404
Chapter 404
2020-11-09
 723  12
405
Chapter 405
2020-11-11
 800  48
406
Chapter 406
2020-11-16
 750  46
407
Chapter 407
2020-11-18
 731  18
408
Chapter 408
2020-11-23
 754  10
409
Chapter 409
2020-11-25
 857  47
410
Chapter 410
2020-11-30
 759  19
411
Chapter 411
2020-12-02
 744  22
412
Chapter 412
2020-12-07
 720  7
413
Chapter 413
2020-12-09
 700  18
414
Chapter 414
2020-12-14
 713  16
415
Chapter 415
2020-12-16
 658  7
416
Chapter 416
2020-12-21
 697  17
417
Chapter 417
2020-12-23
 697  18
418
Chapter 418
2020-12-28
 658  10
419
Chapter 419
2020-12-30
 702  28
420
Chapter 420
2021-01-04
 651  13
421
Chapter 421
2021-01-06
 641  7
422
Chapter 422
2021-01-11
 643  7
423
Chapter 423
2021-01-13
 634  9
424
Chapter 424
2021-01-18
 627  16
425
Chapter 425
2021-01-20
 654  31
426
Chapter 426
2021-01-25
 614  18
427
Chapter 427
2021-01-27
 608  28
428
Chapter 428
2021-02-01
 634  13
429
Chapter 429
2021-02-03
 654  17
430
Chapter 430
2021-02-08
 620  16
431
Chapter 431
2021-02-10
 607  22
432
Chapter 432
2021-02-15
 595  15
433
Chapter 433
2021-02-17
 627  25
434
Chapter 434
2021-02-22
 586  22
435
Chapter 435
2021-02-24
 610  16
436
Chapter 436
2021-03-01
 582  20
437
Chapter 437
2021-03-03
 578  9
438
Chapter 438
2021-03-08
 589  11
439
Chapter 439
2021-03-10
 585  20
440
Chapter 440
2021-03-15
 579  19
441
Chapter 441
2021-03-17
 580  16
442
Chapter 442
2021-03-22
 570  7
443
Chapter 443
2021-03-24
 575  30
444
Chapter 444
2021-03-29
 547  13
445
Chapter 445
2021-03-31
 571  11
446
Chapter 446
2021-04-05
 538  19
447
Chapter 447
2021-04-07
 553  12
448
Chapter 448
2021-04-12
 498  9
449
Chapter 449
2021-04-14
 513  7
450
Chapter 450
2021-04-19
 499  14
451
Chapter 451
2021-04-21
 515  14
452
Chapter 452
2021-04-26
 502  14
453
Chapter 453
2021-04-28
 514  29
454
Chapter 454
2021-05-03
 537  39
455
Chapter 455
2021-05-05
 501  19
456
Chapter 456
2021-05-10
 503  14
457
Chapter 457
2021-05-12
 497  10
458
Chapter 458
2021-05-17
 480  10
459
Chapter 459
2021-05-19
 506  26
460
Chapter 460
2021-05-24
 475  25
461
Chapter 461
2021-05-26
 480  24
462
Chapter 462
2021-05-31
 468  12
463
Chapter 463
2021-06-02
 470  11
464
Chapter 464
2021-06-07
 454  14
465
Chapter 465
2021-06-09
 480  27
466
Chapter 466
2021-06-14
 466  13
467
Chapter 467
2021-06-16
 456  16
468
Chapter 468
2021-06-21
 435  23
469
Chapter 469
2021-06-23
 428  23
470
Chapter 470
2021-06-28
 427  17
471
Chapter 471
2021-06-30
 437  15
472
Chapter 472
2021-07-05
 415  18
473
Chapter 473
2021-07-07
 451  20
474
Chapter 474
2021-07-12
 419  21
475
Chapter 475
2021-07-14
 410  15
476
Chapter 476
2021-07-19
 405  19
477
Chapter 477
2021-07-21
 398  26
478
Chapter 478
2021-07-26
 402  23
479
Chapter 479
2021-08-02
 401  20
480
Chapter 480
2021-08-09
 384  17
481
Chapter 481
2021-08-16
 377  18
482
Chapter 482
2021-08-23
 360  19
483
Chapter 483
2021-08-30
 361  23
484
Chapter 484
2021-09-06
 346  22
485
Chapter 485
2021-09-13
 333  14
486
Chapter 486
2021-09-20
 316  9
487
Chapter 487
2021-09-27
 320  36
488
Chapter 488
2021-10-04
 328  20
489
Chapter 489
2021-10-11
 301  30
490
Chapter 490
2021-10-18
 277  18
491
Chapter 491
2021-10-25
 280  36
492
Chapter 492
2021-11-01
 261  13
493
Chapter 493
2021-11-08
 271  19
494
Chapter 494
2021-11-15
 286  16
495
Chapter 495
2021-11-22
 295  28
496
Chapter 496
2021-11-29
 405  90
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Anh Chàng Cận Vệ
Anh Chàng Cận Vệ
Hành động/Hài Hước/Đã Full/Đô thị
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
(Tokyo Revengers) Con Gái Tiểu Tam Nhà Haitani
(Tokyo Revengers) Con Gái Tiểu Tam Nhà Haitani
Trường học/Tình yêu/Đã Full/Tokyo Revengers
[ Đam Mỹ ] Xuyên Không Tôi Quyết Đấu Tra Nam
[ Đam Mỹ ] Xuyên Không Tôi Quyết Đấu Tra Nam
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook