MangaToon
Tiên Võ Đế Tôn
Tiên Võ Đế Tôn
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Tu tiên
22.2M
4.6
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Chín nghìn năm trước, tiên võ đế tôn dẫn theo trăm vạn thần tướng đánh vào Thái cổ hồng hoang, nhưng không một ai quay lại, chỉ có một ngọn chân hỏa sót lại ở thế gian. 9000 năm sau, Diệp Thần, đồ đệ bị môn phái ruồng bỏ, đuổi ra khỏi tông môn, không nơi nào để đi, trùng hợp thay lại gặp chân hỏa, một lần nữa bước lên con đường tiên võ.

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 283 chương    /    (15016)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-04-28
 7.4k  1.1k
2
Chapter 2
2021-05-06
 5k  348
3
Chapter 3
2021-05-12
 5.1k  231
4
Chapter 4
2021-05-12
 5.3k  196
5
Chapter 5
2021-05-12
 5k  184
6
Chapter 6
2021-05-12
 4.8k  205
7
Chapter 7
2021-05-12
 4.7k  149
8
Chapter 8
2021-05-12
 4.6k  106
9
Chapter 9
2021-05-12
 4.7k  199
10
Chapter 10
2021-05-12
 4.7k  172
11
Chapter 11
2021-05-14
 4.5k  144
12
Chapter 12
2021-05-18
 4.5k  107
13
Chapter 13
2021-05-21
 4.5k  140
14
Chapter 14
2021-05-25
 4.5k  92
15
Chapter 15
2021-05-28
 4.2k  71
16
Chapter 16
2021-06-01
 4.2k  120
17
Chapter 17
2021-06-04
 4.1k  79
18
Chapter 18
2021-06-08
 3.9k  91
19
Chapter 19
2021-06-11
 3.9k  202
20
Chapter 20
2021-06-13
 3.7k  59
21
Chapter 21
2021-06-13
 3.7k  80
22
Chapter 22
2021-06-13
 3.7k  41
23
Chapter 23
2021-06-13
 4.1k  79
24
Chapter 24
2021-06-13
 3.5k  61
25
Chapter 25
2021-06-13
 4k  78
26
Chapter 26
2021-06-13
 3.7k  104
27
Chapter 27
2021-06-13
 4.1k  156
28
Chapter 28
2021-06-13
 3.7k  90
29
Chapter 29
2021-06-13
 4k  166
30
Chapter 30
2021-06-15
 4k  96
31
Chapter 31
2021-06-18
 3.8k  79
32
Chapter 32
2021-06-22
 3.7k  81
33
Chapter 33
2021-06-25
 3.6k  90
34
Chapter 34
2021-06-29
 3.8k  182
35
Chapter 35
2021-07-02
 3.6k  91
36
Chapter 36
2021-07-06
 3.4k  95
37
Chapter 37
2021-07-09
 3.4k  138
38
Chapter 38
2021-07-13
 3.5k  146
39
Chapter 39
2021-07-16
 3.3k  89
40
Chapter 40
2021-07-20
 3.3k  92
41
Chapter 41
2021-07-23
 3.3k  106
42
Chapter 42
2021-07-27
 3.1k  84
43
Chapter 43
2021-07-30
 3.3k  143
44
Chapter 44
2021-08-03
 3.2k  124
45
Chapter 45
2021-08-06
 3.1k  66
46
Chapter 46
2021-08-10
 3.1k  54
47
Chapter 47
2021-08-13
 3.1k  54
48
Chapter 48
2021-08-17
 3.1k  72
49
Chapter 49
2021-08-20
 2.9k  43
50
Chapter 50
2021-08-24
 2.9k  106
51
Chapter 51
2021-08-27
 2.9k  36
52
Chapter 52
2021-08-31
 2.9k  50
53
Chapter 53
2021-09-03
 2.8k  39
54
Chapter 54
2021-09-07
 2.8k  72
55
Chapter 55
2021-09-10
 2.8k  68
56
Chapter 56
2021-09-14
 2.7k  51
57
Chapter 57
2021-09-17
 2.7k  47
58
Chapter 58
2021-09-21
 2.6k  39
59
Chapter 59
2021-09-24
 2.6k  67
60
Chapter 60
2021-09-28
 2.6k  44
61
Chapter 61
2021-10-01
 2.6k  61
62
Chapter 62
2021-10-05
 2.6k  67
63
Chapter 63
2021-10-08
 2.6k  96
64
Chapter 64
2021-10-12
 2.5k  64
65
Chapter 65
2021-10-15
 2.5k  97
66
Chapter 66
2021-10-18
 2.3k  49
67
Chapter 67
2021-10-18
 2.4k  45
68
Chapter 68
2021-10-18
 2.4k  32
69
Chapter 69
2021-10-18
 2.4k  28
70
Chapter 70
2021-10-18
 2.4k  70
71
Chapter 71
2021-10-18
 2.5k  36
72
Chapter 72
2021-10-18
 2.6k  63
73
Chapter 73
2021-10-19
 2.4k  42
74
Chapter 74
2021-10-22
 2.5k  46
75
Chapter 75
2021-10-26
 2.5k  85
76
Chapter 76
2021-10-29
 2.4k  76
77
Chapter 77
2021-11-02
 2.3k  86
78
Chapter 78
2021-11-05
 2.3k  55
79
Chapter 79
2021-11-09
 2.2k  51
80
Chapter 80
2021-11-12
 2.3k  47
81
Chapter 81
2021-11-16
 2.3k  31
82
Chapter 82
2021-11-19
 2.3k  56
83
Chapter 83
2021-11-23
 2.3k  74
84
Chapter 84
2021-11-26
 2.3k  39
85
Chapter 85
2021-11-26
 2.2k  53
86
Chapter 86
2021-11-26
 2.3k  45
87
Chapter 87
2021-11-26
 2.2k  40
88
Chapter 88
2021-11-26
 2.2k  45
89
Chapter 89
2021-11-26
 2.2k  22
90
Chapter 90
2021-11-26
 2.1k  18
91
Chapter 91
2021-11-26
 2.2k  64
92
Chapter 92
2021-11-30
 2.3k  76
93
Chapter 93
2021-12-03
 2.3k  95
94
Chapter 94
2021-12-07
 2.2k  52
95
Chapter 95
2021-12-10
 2.3k  60
96
Chapter 96
2021-12-14
 2.2k  43
97
Chapter 97
2021-12-17
 2.2k  52
98
Chapter 98
2021-12-21
 2.3k  46
99
Chapter 99
2021-12-24
 2.1k  40
100
Chapter 100
2021-12-28
 2.2k  42
101
Chapter 101
2021-12-31
 2.1k  56
102
Chapter 102
2022-01-04
 2k  45
103
Chapter 103
2022-01-07
 2k  39
104
Chapter 104
2022-01-11
 2k  40
105
Chapter 105
2022-01-14
 2k  30
106
Chapter 106
2022-01-18
 2.1k  42
107
Chapter 107
2022-01-21
 2k  46
108
Chapter 108
2022-01-25
 2.1k  70
109
Chapter 109
2022-01-28
 2k  37
110
Chapter 110
2022-02-01
 2k  41
111
Chapter 111
2022-02-04
 2k  77
112
Chapter 112
2022-02-08
 2k  76
113
Chapter 113
2022-02-11
 1.9k  60
114
Chapter 114
2022-02-15
 2k  77
115
Chapter 115
2022-02-18
 2k  36
116
Chapter 116
2022-02-22
 2k  58
117
Chapter 117
2022-02-25
 1.9k  43
118
Chapter 118
2022-03-01
 1.9k  50
119
Chapter 119
2022-03-04
 1.9k  65
120
Chapter 120
2022-03-05
 1.8k  62
121
Chapter 121
2022-03-05
 1.7k  18
122
Chapter 122
2022-03-05
 1.7k  47
123
Chapter 123
2022-03-05
 1.8k  40
124
Chapter 124
2022-03-05
 1.8k  67
125
Chapter 125
2022-03-05
 1.8k  77
126
Chapter 126
2022-03-05
 1.7k  27
127
Chapter 127
2022-03-05
 1.7k  22
128
Chapter 128
2022-03-05
 1.7k  40
129
Chapter 129
2022-03-05
 1.8k  34
130
Chapter 130
2022-03-08
 1.8k  39
131
Chapter 131
2022-03-11
 1.8k  37
132
Chapter 132
2022-03-15
 1.7k  35
133
Chapter 133
2022-03-18
 1.7k  41
134
Chapter 134
2022-03-22
 1.7k  50
135
Chapter 135
2022-03-25
 1.7k  77
136
Chapter 136
2022-03-29
 1.7k  43
137
Chapter 137
2022-04-01
 1.7k  40
138
Chapter 138
2022-04-05
 1.7k  40
139
Chapter 139
2022-04-08
 1.6k  48
140
Chapter 140
2022-04-12
 1.7k  54
141
Chapter 141
2022-04-15
 1.6k  41
142
Chapter 142
2022-04-18
 1.7k  59
143
Chapter 143
2022-04-18
 1.6k  24
144
Chapter 144
2022-04-18
 1.6k  41
145
Chapter 145
2022-04-18
 1.6k  56
146
Chapter 146
2022-04-18
 1.5k  28
147
Chapter 147
2022-04-18
 1.6k  23
148
Chapter 148
2022-04-18
 1.6k  43
149
Chapter 149
2022-04-19
 1.7k  42
150
Chapter 150
2022-04-22
 1.9k  120
151
Chapter 151
2022-04-26
 1.7k  77
152
Chapter 152
2022-04-29
 1.6k  57
153
Chapter 153
2022-05-03
 1.6k  45
154
Chapter 154
2022-05-06
 1.5k  57
155
Chapter 155
2022-05-10
 1.5k  59
156
Chapter 156
2022-05-13
 1.5k  33
157
Chapter 157
2022-05-17
 1.5k  44
158
Chapter 158
2022-05-20
 1.5k  30
159
Chapter 159
2022-05-24
 1.4k  40
160
Chapter 160
2022-05-27
 1.4k  31
161
Chapter 161
2022-05-31
 1.4k  38
162
Chapter 162
2022-06-03
 1.5k  45
163
Chapter 163
2022-06-07
 1.4k  39
164
Chapter 164
2022-06-10
 1.4k  37
165
Chapter 165
2022-06-14
 1.4k  50
166
Chapter 166
2022-06-17
 1.3k  60
167
Chapter 167
2022-06-21
 1.3k  38
168
Chapter 168
2022-06-24
 1.3k  45
169
Chapter 169
2022-06-28
 1.2k  60
170
Chapter 170
2022-07-01
 1.2k  43
171
Chapter 171
2022-07-05
 1.2k  52
172
Chapter 172
2022-07-08
 1.1k  22
173
Chapter 173
2022-07-12
 1.1k  34
174
Chapter 174
2022-07-15
 1.1k  50
175
Chapter 175
2022-07-19
 1.1k  122
176
Chapter 176
2022-07-22
 1.1k  28
177
Chapter 177
2022-07-26
 1.1k  59
178
Chapter 178
2022-07-29
 1.1k  68
179
Chapter 179
2022-08-02
 1k  53
180
Chapter 180
2022-08-05
 1k  30
181
Chapter 181
2022-08-09
 968  32
182
Chapter 182
2022-08-12
 1k  40
183
Chapter 183
2022-08-16
 952  32
184
Chapter 184
2022-08-19
 932  25
185
Chapter 185
2022-08-23
 912  23
186
Chapter 186
2022-08-26
 892  26
187
Chapter 187
2022-08-30
 861  38
188
Chapter 188
2022-09-02
 864  38
189
Chapter 189
2022-09-06
 881  37
190
Chapter 190
2022-09-09
 822  22
191
Chapter 191
2022-09-13
 817  24
192
Chapter 192
2022-09-16
 807  25
193
Chapter 193
2022-09-18
 759  14
194
Chapter 194
2022-09-18
 731  16
195
Chapter 195
2022-09-18
 716  8
196
Chapter 196
2022-09-18
 732  11
197
Chapter 197
2022-09-18
 722  5
198
Chapter 198
2022-09-18
 716  12
199
Chapter 199
2022-09-18
 704  11
200
Chapter 200
2022-09-18
 730  13
201
Chapter 201
2022-09-18
 714  5
202
Chapter 202
2022-09-18
 780  14
203
Chapter 203
2022-09-20
 753  13
204
Chapter 204
2022-09-23
 748  20
205
Chapter 205
2022-09-27
 744  16
206
Chapter 206
2022-09-30
 729  22
207
Chapter 207
2022-10-04
 706  19
208
Chapter 208
2022-10-07
 698  16
209
Chapter 209
2022-10-11
 653  12
210
Chapter 210
2022-10-14
 686  11
211
Chapter 211
2022-10-18
 652  13
212
Chapter 212
2022-10-21
 646  7
213
Chapter 213
2022-10-25
 636  16
214
Chapter 214
2022-10-28
 648  13
215
Chapter 215
2022-10-30
 584  5
216
Chapter 216
2022-10-30
 587  5
217
Chapter 217
2022-10-30
 574  5
218
Chapter 218
2022-10-30
 579  6
219
Chapter 219
2022-10-30
 575  12
220
Chapter 220
2022-10-30
 577  6
221
Chapter 221
2022-10-30
 573  9
222
Chapter 222
2022-10-30
 563  7
223
Chapter 223
2022-10-30
 564  9
224
Chapter 224
2022-10-30
 614  20
225
Chapter 225
2022-11-01
 608  17
226
Chapter 226
2022-11-04
 630  7
227
Chapter 227
2022-11-08
 619  23
228
Chapter 228
2022-11-11
 638  26
229
Chapter 229
2022-11-15
 609  16
230
Chapter 230
2022-11-18
 614  16
231
Chapter 231
2022-11-22
 607  33
232
Chapter 232
2022-11-25
 584  18
233
Chapter 233
2022-11-29
 588  21
234
Chapter 234
2022-12-02
 550  21
235
Chapter 235
2022-12-06
 536  14
236
Chapter 236
2022-12-09
 521  15
237
Chapter 237
2022-12-13
 532  8
238
Chapter 238
2022-12-16
 500  9
239
Chapter 239
2022-12-20
 515  10
240
Chapter 240
2022-12-23
 510  13
241
Chapter 241
2022-12-27
 478  22
242
Chapter 242
2022-12-30
 436  7
243
Chapter 243
2022-12-30
 421  3
244
Chapter 244
2022-12-30
 429  6
245
Chapter 245
2022-12-30
 447  5
246
Chapter 246
2022-12-30
 434  5
247
Chapter 247
2022-12-30
 505  35
248
Chapter 248
2023-01-20
 439  10
249
Chapter 249
2023-01-24
 453  17
250
Chapter 250
2023-01-27
 444  25
251
Chapter 251
2023-01-31
 407  7
252
Chapter 252
2023-02-03
 387  17
253
Chapter 253
2023-02-07
 350  5
254
Chapter 254
2023-02-07
 340  2
255
Chapter 255
2023-02-07
 350  6
256
Chapter 256
2023-02-07
 318  4
257
Chapter 257
2023-02-07
 338  3
258
Chapter 258
2023-02-07
 404  32
259
Chapter 259
2023-02-10
 373  16
260
Chapter 260
2023-02-14
 369  19
261
Chapter 261
2023-02-17
 337  12
262
Chapter 262
2023-02-19
 291  3
263
Chapter 263
2023-02-19
 300  3
264
Chapter 264
2023-02-19
 287  5
265
Chapter 265
2023-02-19
 283  3
266
Chapter 266
2023-02-19
 305  3
267
Chapter 267
2023-02-19
 305  4
268
Chapter 268
2023-02-19
 343  20
269
Chapter 269
2023-02-21
 328  24
270
Chapter 270
2023-02-24
 322  20
271
Chapter 271
2023-02-28
 331  27
272
Chapter 272
2023-03-03
 322  27
273
Chapter 273
2023-03-07
 304  26
274
Chapter 274
2023-03-10
 287  26
275
Chapter 275
2023-03-14
 268  18
276
Chapter 276
2023-03-17
 240  16
277
Chapter 277
2023-03-21
 186  16
278
Chapter 278
2023-03-21
 172  6
279
Chapter 279
2023-03-21
 164  3
280
Chapter 280
2023-03-21
 165  2
281
Chapter 281
2023-03-21
 159  5
282
Chapter 282
2023-03-21
 214  22
283
Chapter 283
2023-03-24
 182  15
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
Tình yêu/Huyền huyễn/Tiên Hiệp/Ở rể
Cửu Dương Đế Tôn
Cửu Dương Đế Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
[ Lichaeng ].Chồng Bé Là Mafia
[ Lichaeng ].Chồng Bé Là Mafia
Fanfic/Bách hợp
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Bảo bảo/Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1/Ngược luyến tình thâm
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play