MangaToon
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiếp tục cập nhật
Tổng tài / Cưới trước yêu sau / Ngọt sủng / Nữ cường / Bá đạo / Trùng sinh báo thù / Sảng văn / Gương vỡ lại lành / Dịu dàng / Chiếm hữu cao / Trung thành
55.1M
4.7
Tên tác giả: iReader

Diệp Dung Âm kiếp trước phản bội Phó Kính Tư, lựa chọn trai đểu Lăng Quý Diên rồi bị thiêu chết, trước lúc ra đi cô thấy Phó Kính Tư cùng nhảy vào biển lửa để cứu cô. Kiếp này, Diệp Dung Âm lựa chọn ở bên Phó Kính Tư sau khi nhìn nhận rõ bộ mặt thật của tra nam tiện nữ. Tổng tài có vẻ lạnh lùng khi ở bên kiều thê lại trăm bề thuận theo, làm ông chồng tốt ngoan ngoãn nghe lời, "Chỉ cần là lời A Âm nói thì anh đều tin!" "Vì anh thích A Âm!"

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 183 chương    /    (59481)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-09-26
 27.4k  2.4k
2
Chapter 2
2021-10-01
 22k  576
3
Chapter 3
2021-10-01
 21.6k  665
4
Chapter 4
2021-10-01
 21.1k  1k
5
Chapter 5
2021-10-01
 17k  278
6
Chapter 6
2021-10-01
 19.3k  489
7
Chapter 7
2021-10-01
 18.3k  386
8
Chapter 8
2021-10-01
 18k  508
9
Chapter 9
2021-10-01
 16.9k  928
10
Chapter 10
2021-10-01
 18.9k  1.2k
11
Chapter 11
2021-10-09
 17.1k  448
12
Chapter 12
2021-10-10
 18.2k  817
13
Chapter 13
2021-10-11
 15.8k  376
14
Chapter 14
2021-10-14
 15.8k  783
15
Chapter 15
2021-10-16
 15.2k  417
16
Chapter 16
2021-10-19
 15.3k  704
17
Chapter 17
2021-10-19
 14.3k  436
18
Chapter 18
2021-10-19
 13.8k  150
19
Chapter 19
2021-10-19
 14.6k  235
20
Chapter 20
2021-10-19
 16k  606
21
Chapter 21
2021-10-19
 13.8k  279
22
Chapter 22
2021-10-19
 14.3k  382
23
Chapter 23
2021-10-21
 14.8k  518
24
Chapter 24
2021-10-23
 15.6k  430
25
Chapter 25
2021-10-28
 14.7k  332
26
Chapter 26
2021-10-30
 13.7k  679
27
Chapter 27
2021-11-04
 14.4k  373
28
Chapter 28
2021-11-06
 13.7k  335
29
Chapter 29
2021-11-11
 13.4k  259
30
Chapter 30
2021-11-13
 12.3k  251
31
Chapter 31
2021-11-18
 13.1k  314
32
Chapter 32
2021-11-20
 13k  310
33
Chapter 33
2021-11-23
 14.7k  239
34
Chapter 34
2021-11-23
 14.4k  323
35
Chapter 35
2021-11-23
 14.5k  691
36
Chapter 36
2021-11-23
 13.3k  359
37
Chapter 37
2021-11-23
 12.8k  248
38
Chapter 38
2021-11-23
 13.1k  260
39
Chapter 39
2021-11-23
 13.9k  348
40
Chapter 40
2021-11-25
 14.5k  507
41
Chapter 41
2021-11-27
 14.8k  977
42
Chapter 42
2021-12-02
 12.6k  426
43
Chapter 43
2021-12-04
 12k  441
44
Chapter 44
2021-12-09
 12k  371
45
Chapter 45
2021-12-11
 13.3k  389
46
Chapter 46
2021-12-16
 12.5k  408
47
Chapter 47
2021-12-18
 12.2k  259
48
Chapter 48
2021-12-22
 12k  214
49
Chapter 49
2021-12-22
 12.2k  299
50
Chapter 50
2021-12-22
 12.4k  270
51
Chapter 51
2021-12-22
 11.8k  173
52
Chapter 52
2021-12-22
 12.6k  418
53
Chapter 53
2021-12-22
 12.3k  355
54
Chapter 54
2021-12-22
 11.7k  427
55
Chapter 55
2021-12-23
 12.1k  309
56
Chapter 56
2021-12-25
 12.4k  422
57
Chapter 57
2021-12-30
 11.5k  222
58
Chapter 58
2022-01-01
 11.7k  252
59
Chapter 59
2022-01-06
 11.6k  268
60
Chapter 60
2022-01-08
 12.5k  329
61
Chapter 61
2022-01-09
 11k  319
62
Chapter 62
2022-01-09
 11.6k  314
63
Chapter 63
2022-01-09
 11.4k  364
64
Chapter 64
2022-01-09
 11.7k  331
65
Chapter 65
2022-01-09
 10.2k  325
66
Chapter 66
2022-01-09
 10.3k  266
67
Chapter 67
2022-01-09
 10.5k  142
68
Chapter 68
2022-01-09
 10.5k  276
69
Chapter 69
2022-01-09
 10.4k  190
70
Chapter 70
2022-01-09
 11.6k  583
71
Chapter 71
2022-01-13
 12.4k  469
72
Chapter 72
2022-01-15
 13k  719
73
Chapter 73
2022-01-20
 11.1k  489
74
Chapter 74
2022-01-22
 11.7k  689
75
Chapter 75
2022-01-27
 11k  254
76
Chapter 76
2022-01-29
 12.1k  849
77
Chapter 77
2022-02-03
 11.5k  341
78
Chapter 78
2022-02-05
 11.3k  333
79
Chapter 79
2022-02-10
 11.8k  408
80
Chapter 80
2022-02-12
 11.4k  422
81
Chapter 81
2022-02-17
 10.9k  362
82
Chapter 82
2022-02-19
 11.2k  359
83
Chapter 83
2022-02-24
 12.3k  655
84
Chapter 84
2022-02-26
 11.7k  464
85
Chapter 85
2022-03-03
 10.8k  307
86
Chapter 86
2022-03-05
 9.7k  211
87
Chapter 87
2022-03-10
 9.9k  268
88
Chapter 88
2022-03-12
 8.9k  356
89
Chapter 89
2022-03-17
 8.7k  267
90
Chapter 90
2022-03-19
 9k  308
91
Chapter 91
2022-03-24
 8.7k  197
92
Chapter 92
2022-03-26
 8.9k  260
93
Chapter 93
2022-03-31
 8.5k  178
94
Chapter 94
2022-04-02
 8.6k  314
95
Chapter 95
2022-04-07
 8.3k  252
96
Chapter 96
2022-04-09
 8.5k  256
97
Chapter 97
2022-04-14
 8.3k  195
98
Chapter 98
2022-04-16
 9k  420
99
Chapter 99
2022-04-21
 9.2k  254
100
Chapter 100
2022-04-23
 9.6k  634
101
Chapter 101
2022-04-28
 8k  220
102
Chapter 102
2022-04-30
 8.6k  284
103
Chapter 103
2022-05-05
 8.9k  376
104
Chapter 104
2022-05-07
 8.3k  278
105
Chapter 105
2022-05-12
 7.7k  341
106
Chapter 106
2022-05-14
 8.2k  387
107
Chapter 107
2022-05-19
 7.1k  197
108
Chapter 108
2022-05-21
 8k  238
109
Chapter 109
2022-05-26
 7k  266
110
Chapter 110
2022-05-28
 7.1k  165
111
Chapter 111
2022-06-02
 7.5k  313
112
Chapter 112
2022-06-04
 7.3k  295
113
Chapter 113
2022-06-09
 7k  283
114
Chapter 114
2022-06-11
 6.9k  205
115
Chapter 115
2022-06-16
 6.9k  173
116
Chapter 116
2022-06-18
 7.4k  315
117
Chapter 117
2022-06-23
 7.8k  510
118
Chapter 118
2022-06-25
 8k  272
119
Chapter 119
2022-06-30
 7.2k  225
120
Chapter 120
2022-07-02
 7.1k  223
121
Chapter 121
2022-07-07
 6.9k  322
122
Chapter 122
2022-07-09
 7k  303
123
Chapter 123
2022-07-14
 6.5k  170
124
Chapter 124
2022-07-16
 6.4k  295
125
Chapter 125
2022-07-21
 6k  156
126
Chapter 126
2022-07-23
 6.1k  242
127
Chapter 127
2022-07-27
 5.3k  183
128
Chapter 128
2022-07-27
 5.1k  63
129
Chapter 129
2022-07-27
 5.3k  45
130
Chapter 130
2022-07-27
 5.7k  140
131
Chapter 131
2022-07-27
 5.5k  80
132
Chapter 132
2022-07-27
 5.3k  78
133
Chapter 133
2022-07-27
 6.4k  207
134
Chapter 134
2022-07-28
 6k  279
135
Chapter 135
2022-07-30
 6.1k  294
136
Chapter 136
2022-08-04
 5.7k  336
137
Chapter 137
2022-08-06
 6k  415
138
Chapter 138
2022-08-11
 6.1k  334
139
Chapter 139
2022-08-13
 6k  433
140
Chapter 140
2022-08-18
 5.8k  201
141
Chapter 141
2022-08-20
 6.1k  349
142
Chapter 142
2022-08-25
 5.6k  376
143
Chapter 143
2022-08-27
 5.8k  251
144
Chapter 144
2022-09-01
 5k  258
145
Chapter 145
2022-09-03
 5.1k  194
146
Chapter 146
2022-09-08
 5.2k  194
147
Chapter 147
2022-09-15
 5k  164
148
Chapter 148
2022-09-22
 4.7k  173
149
Chapter 149
2022-09-29
 4.6k  143
150
Chapter 150
2022-10-06
 4.5k  168
151
Chapter 151
2022-10-13
 4.3k  143
152
Chapter 152
2022-10-20
 4k  126
153
Chapter 153
2022-10-27
 4.2k  150
154
Chapter 154
2022-11-03
 4.2k  176
155
Chapter 155
2022-11-10
 3.9k  124
156
Chapter 156
2022-11-17
 3.6k  160
157
Chapter 157
2022-11-24
 3.9k  158
158
Chapter 158
2022-12-01
 3.9k  202
159
Chapter 159
2022-12-08
 3.7k  201
160
Chapter 160
2022-12-15
 3.5k  185
161
Chapter 161
2022-12-22
 3.3k  108
162
Chapter 162
2022-12-29
 3.3k  106
163
Chapter 163
2023-01-05
 3.5k  146
164
Chapter 164
2023-01-12
 3.5k  167
165
Chapter 165
2023-01-19
 2.9k  98
166
Chapter 166
2023-01-26
 2.9k  124
167
Chapter 167
2023-02-02
 2.8k  117
168
Chapter 168
2023-02-09
 2.8k  113
169
Chapter 169
2023-02-16
 2.6k  87
170
Chapter 170
2023-02-23
 2.7k  116
171
Chapter 171
2023-03-02
 2.8k  178
172
Chapter 172
2023-03-09
 2.3k  95
173
Chapter 173
2023-03-16
 2.3k  101
174
Chapter 174
2023-03-23
 2.4k  115
175
Chapter 175
2023-03-30
 2.2k  213
176
Chapter 176
2023-04-06
 2k  93
177
Chapter 177
2023-04-13
 2k  88
178
Chapter 178
2023-04-20
 2k  118
179
Chapter 179
2023-04-27
 2.1k  82
180
Chapter 180
2023-05-04
 1.9k  115
181
Chapter 181
2023-05-11
 1.9k  86
182
Chapter 182
2023-05-18
 1.7k  92
183
Chapter 183
2023-05-25
 1.3k  115
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Nữ cường/Có em bé/419
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/419/Gái ngoan/Sếp
Hôm Nay Từ Chối Lục Tiên Sinh Chưa?
Hôm Nay Từ Chối Lục Tiên Sinh Chưa?
Tổng tài/419/Nham hiểm/Mary Sue/Thiên kim lụi bại
Long Vương Truy Thê
Long Vương Truy Thê
Tình yêu/Huyền huyễn/Cung đình
Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ. ( Ngôn Tình Hắc Bang, HE, Hiện Đại).
Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ. ( Ngôn Tình Hắc Bang, HE, Hiện Đại).
Hành động/Tình yêu/Đã Full/Tình yêu vượt giai cấp
Tổng Tài Đại Ác: Sủng Em Vô Độ
Tổng Tài Đại Ác: Sủng Em Vô Độ
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play