MangaToon
Trở Thành Người Đàn Ông Của Vua
Trở Thành Người Đàn Ông Của Vua
Tiếp tục cập nhật
14.9M
4.7
Tên tác giả: ChongZhuo Comics

Nam streamer Trình Nhất với biệt hiệu "Sát thủ đôi tai" không ngờ lại bị nam fan cuồng nhào lên tỏ tình, không may ngã xuống khỏi sân khấu, còn xuyên không trở thành hoa lang? Ơ kìa... Tôi là trai thẳng mà! Gì cơ?! Không ngờ lại bảo tôi ấy ấy với người đàn ông trước mắt? Gì cơ?! Đàn ông khắp thế gian này đều là fan body của tôi?? Mở màn đã bẫy nhau thế này! Vậy chỉ đành phóng túng bản thân thôi...

Truyện này do ChongZhuo Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 192 chương    /    (15009)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-08-11
 11.7k  1.2k
2
Chapter 2
2022-08-19
 9.2k  344
3
Chapter 3
2022-08-19
 7.9k  224
4
Chapter 4
2022-08-19
 7.5k  191
5
Chapter 5
2022-08-19
 6.1k  141
6
Chapter 6
2022-08-19
 6.1k  148
7
Chapter 7
2022-08-19
 5.4k  135
8
Chapter 8
2022-08-19
 5.3k  127
9
Chapter 9
2022-08-19
 5.2k  135
10
Chapter 10
2022-08-19
 5.1k  139
11
Chapter 11
2022-08-23
 4.9k  144
12
Chapter 12
2022-08-25
 4.9k  182
13
Chapter 13
2022-08-30
 4.5k  213
14
Chapter 14
2022-09-01
 4.2k  72
15
Chapter 15
2022-09-01
 4.3k  52
16
Chapter 16
2022-09-01
 4.2k  65
17
Chapter 17
2022-09-01
 4.2k  114
18
Chapter 18
2022-09-01
 4.1k  123
19
Chapter 19
2022-09-01
 4.2k  118
20
Chapter 20
2022-09-01
 4.3k  106
21
Chapter 21
2022-09-01
 4.2k  113
22
Chapter 22
2022-09-06
 4k  74
23
Chapter 23
2022-09-08
 3.9k  166
24
Chapter 24
2022-09-13
 3.6k  94
25
Chapter 25
2022-09-15
 4k  97
26
Chapter 26
2022-09-20
 4k  115
27
Chapter 27
2022-09-22
 3.6k  98
28
Chapter 28
2022-09-27
 3.6k  67
29
Chapter 29
2022-09-29
 3.6k  127
30
Chapter 30
2022-10-03
 3.3k  76
31
Chapter 31
2022-10-03
 3.2k  69
32
Chapter 32
2022-10-03
 3.3k  43
33
Chapter 33
2022-10-03
 3.4k  68
34
Chapter 34
2022-10-03
 2.9k  38
35
Chapter 35
2022-10-03
 3.4k  64
36
Chapter 36
2022-10-03
 3.5k  162
37
Chapter 37
2022-10-04
 3.5k  118
38
Chapter 38
2022-10-06
 3.6k  119
39
Chapter 39
2022-10-11
 3.2k  50
40
Chapter 40
2022-10-13
 3.1k  52
41
Chapter 41
2022-10-18
 3k  43
42
Chapter 42
2022-10-19
 2.9k  64
43
Chapter 43
2022-10-19
 3.6k  144
44
Chapter 44
2022-10-19
 3.2k  52
45
Chapter 45
2022-10-19
 3.3k  54
46
Chapter 46
2022-10-19
 3.4k  111
47
Chapter 47
2022-10-19
 3k  44
48
Chapter 48
2022-10-19
 2.9k  46
49
Chapter 49
2022-10-20
 3.2k  58
50
Chapter 50
2022-10-25
 3.4k  101
51
Chapter 51
2022-10-27
 3.3k  73
52
Chapter 52
2022-11-01
 3k  69
53
Chapter 53
2022-11-03
 3.1k  113
54
Chapter 54
2022-11-08
 3.2k  122
55
Chapter 55
2022-11-10
 3.2k  146
56
Chapter 56
2022-11-15
 3k  142
57
Chapter 57
2022-11-17
 3.2k  214
58
Chapter 58
2022-11-22
 2.9k  73
59
Chapter 59
2022-11-23
 2.9k  84
60
Chapter 60
2022-11-23
 3.3k  99
61
Chapter 61
2022-11-23
 2.9k  57
62
Chapter 62
2022-11-23
 2.7k  53
63
Chapter 63
2022-11-23
 2.7k  37
64
Chapter 64
2022-11-23
 2.4k  32
65
Chapter 65
2022-11-23
 2.5k  52
66
Chapter 66
2022-11-24
 2.9k  137
67
Chapter 67
2022-11-29
 2.5k  58
68
Chapter 68
2022-12-01
 2.5k  103
69
Chapter 69
2022-12-06
 2.5k  51
70
Chapter 70
2022-12-08
 2.6k  81
71
Chapter 71
2022-12-13
 2.5k  41
72
Chapter 72
2022-12-15
 2.4k  57
73
Chapter 73
2022-12-20
 2.5k  49
74
Chapter 74
2022-12-22
 2.6k  151
75
Chapter 75
2022-12-27
 2.3k  46
76
Chapter 76
2022-12-29
 2.3k  73
77
Chapter 77
2023-01-03
 2.3k  49
78
Chapter 78
2023-01-05
 2.2k  51
79
Chapter 79
2023-01-10
 2.1k  47
80
Chapter 80
2023-01-12
 2.3k  41
81
Chapter 81
2023-01-17
 2.1k  40
82
Chapter 82
2023-01-19
 2.4k  82
83
Chapter 83
2023-01-24
 2.1k  48
84
Chapter 84
2023-01-26
 2.1k  63
85
Chapter 85
2023-01-30
 2k  34
86
Chapter 86
2023-01-30
 2k  26
87
Chapter 87
2023-01-30
 2.3k  43
88
Chapter 88
2023-01-30
 2.5k  57
89
Chapter 89
2023-01-30
 2.2k  40
90
Chapter 90
2023-01-31
 2.8k  160
91
Chapter 91
2023-02-02
 2.9k  300
92
Chapter 92
2023-02-07
 2.2k  66
93
Chapter 93
2023-02-09
 2.1k  49
94
Chapter 94
2023-02-14
 2.1k  53
95
Chapter 95
2023-02-16
 2.1k  45
96
Chapter 96
2023-02-21
 2.1k  60
97
Chapter 97
2023-02-23
 2.1k  44
98
Chapter 98
2023-02-28
 2k  57
99
Chapter 99
2023-03-02
 2k  58
100
Chapter 100
2023-03-07
 2.1k  55
101
Chapter 101
2023-03-09
 2k  54
102
Chapter 102
2023-03-14
 1.9k  51
103
Chapter 103
2023-03-16
 2.1k  70
104
Chapter 104
2023-03-21
 2.2k  74
105
Chapter 105
2023-03-23
 2.2k  69
106
Chapter 106
2023-03-28
 2.4k  67
107
Chapter 107
2023-03-30
 2.1k  62
108
Chapter 108
2023-04-04
 2.4k  103
109
Chapter 109
2023-04-06
 2.2k  128
110
Chapter 110
2023-04-11
 1.8k  45
111
Chapter 111
2023-04-13
 1.8k  81
112
Chapter 112
2023-04-18
 1.7k  38
113
Chapter 113
2023-04-20
 1.7k  59
114
Chapter 114
2023-04-25
 1.5k  44
115
Chapter 115
2023-04-27
 1.7k  54
116
Chapter 116
2023-05-02
 1.4k  28
117
Chapter 117
2023-05-04
 1.6k  91
118
Chapter 118
2023-05-09
 1.5k  66
119
Chapter 119
2023-05-11
 1.6k  68
120
Chapter 120
2023-05-16
 1.5k  35
121
Chapter 121
2023-05-18
 1.6k  49
122
Chapter 122
2023-05-23
 1.5k  35
123
Chapter 123
2023-05-25
 1.5k  56
124
Chapter 124
2023-05-30
 1.4k  53
125
Chapter 125
2023-06-01
 1.4k  34
126
Chapter 126
2023-06-01
 1.3k  17
127
Chapter 127
2023-06-01
 1.3k  34
128
Chapter 128
2023-06-01
 1.3k  23
129
Chapter 129
2023-06-01
 1.4k  21
130
Chapter 130
2023-06-01
 1.4k  56
131
Chapter 131
2023-06-06
 1.3k  33
132
Chapter 132
2023-06-08
 1.7k  121
133
Chapter 133
2023-06-13
 1.5k  63
134
Chapter 134
2023-06-15
 1.5k  55
135
Chapter 135
2023-06-20
 1.5k  62
136
Chapter 136
2023-06-22
 1.4k  85
137
Chapter 137
2023-06-27
 1.3k  49
138
Chapter 138
2023-06-29
 1.3k  76
139
Chapter 139
2023-07-04
 1.3k  47
140
Chapter 140
2023-07-06
 1.3k  41
141
Chapter 141
2023-07-11
 1.4k  76
142
Chapter 142
2023-07-13
 1.2k  38
143
Chapter 143
2023-07-13
 1.1k  25
144
Chapter 144
2023-07-13
 1.1k  38
145
Chapter 145
2023-07-13
 1.2k  74
146
Chapter 146
2023-07-13
 1.2k  21
147
Chapter 147
2023-07-13
 1.3k  59
148
Chapter 148
2023-07-18
 1.2k  57
149
Chapter 149
2023-07-20
 1.1k  43
150
Chapter 150
2023-07-25
 1.1k  65
151
Chapter 151
2023-07-27
 1.2k  88
152
Chapter 152
2023-08-01
 1.1k  44
153
Chapter 153
2023-08-03
 1k  77
154
Chapter 154
2023-08-08
 1.1k  64
155
Chapter 155
2023-08-10
 1.1k  70
156
Chapter 156
2023-08-15
 1k  48
157
Chapter 157
2023-08-17
 1k  42
158
Chapter 158
2023-08-22
 946  40
159
Chapter 159
2023-08-24
 939  33
160
Chapter 160
2023-08-29
 872  42
161
Chapter 161
2023-08-31
 1k  91
162
Chapter 162
2023-09-05
 946  91
163
Chapter 163
2023-09-07
 972  62
164
Chapter 164
2023-09-12
 856  55
165
Chapter 165
2023-09-13
 791  31
166
Chapter 166
2023-09-13
 801  16
167
Chapter 167
2023-09-13
 725  19
168
Chapter 168
2023-09-13
 748  16
169
Chapter 169
2023-09-13
 734  19
170
Chapter 170
2023-09-14
 741  56
171
Chapter 171
2023-09-19
 773  40
172
Chapter 172
2023-09-21
 774  48
173
Chapter 173
2023-09-26
 695  37
174
Chapter 174
2023-09-28
 732  41
175
Chapter 175
2023-10-03
 700  38
176
Chapter 176
2023-10-05
 617  35
177
Chapter 177
2023-10-10
 658  50
178
Chapter 178
2023-10-12
 674  41
179
Chapter 179
2023-10-17
 635  37
180
Chapter 180
2023-10-19
 646  39
181
Chapter 181
2023-10-24
 588  45
182
Chapter 182
2023-10-26
 675  40
183
Chapter 183
2023-10-31
 576  34
184
Chapter 184
2023-11-02
 636  50
185
Chapter 185
2023-11-07
 618  27
186
Chapter 186
2023-11-09
 674  51
187
Chapter 187
2023-11-14
 603  36
188
Chapter 188
2023-11-16
 619  40
189
Chapter 189
2023-11-21
 536  38
190
Chapter 190
2023-11-23
 558  61
191
Chapter 191
2023-11-28
 465  37
192
Chapter 192
2023-11-30
 405  27
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Tình yêu/Showbiz/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Sảng văn/Thế thân/Đặc công
Nam Thần Thả Thính Lên Hotsearch
Nam Thần Thả Thính Lên Hotsearch
Tình yêu/Đam mỹ/Hài Hước/Đã Full/Yêu thầm/LGBT+/Giới giải trí/Sống chung/Chiếm hữu cao/Nham hiểm
Hôm Nay Cũng Liều Mạng Công Lược Phản Diện
Hôm Nay Cũng Liều Mạng Công Lược Phản Diện
Tình yêu/Trùng sinh/Cung đình/LGBT+
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Oan gia/LGBT+
(Kimetsu No Yaiba) Kẻ Thù
(Kimetsu No Yaiba) Kẻ Thù
Kinh dị/Tình yêu/Đã Full/Ngược/Nữ cường/Kimetsu no Yaiba
Lựa Chọn Cuối Cùng
Lựa Chọn Cuối Cùng
Tình yêu/Đam mỹ
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook