MangaToon
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Trúc Mã Ma Cà Rồng Của Thợ Săn
Đã Full
20.9M
4.7
Tên tác giả: iReader

Thụ thợ săn cáu kỉnh x Công ma cà rồng xấu xa!
Bạch Mộc - thợ săn thiên tài, nay là ngôi sao hạng ba - vô tình bị bắt mới phát hiện người bắt mình không ngờ lại là chàng trúc mã ma cà rồng thời niên thiếu. Nay không trốn chạy được, trúc mã tràn đầy dục vọng chiếm hữu chỉ muốn "ôm chặt" lấy cậu. "Mộc à, tôi hi sinh tất cả, chỉ muốn có lại được em."

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 166 chương    /    (37722)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-12-17
 21.2k  2.3k
2
Chapter 2
2021-12-24
 16.4k  701
3
Chapter 3
2021-12-24
 15.6k  973
4
Chapter 4
2021-12-24
 13.3k  354
5
Chapter 5
2021-12-24
 13.4k  372
6
Chapter 6
2021-12-24
 12.9k  624
7
Chapter 7
2021-12-24
 12k  862
8
Chapter 8
2021-12-24
 12.3k  698
9
Chapter 9
2021-12-24
 11.7k  733
10
Chapter 10
2021-12-24
 12.2k  809
11
Chapter 11
2021-12-26
 12.7k  651
12
Chapter 12
2021-12-28
 11.5k  623
13
Chapter 13
2022-01-02
 10.5k  297
14
Chapter 14
2022-01-04
 10.5k  544
15
Chapter 15
2022-01-09
 9.8k  237
16
Chapter 16
2022-01-10
 9.6k  359
17
Chapter 17
2022-01-10
 8.8k  266
18
Chapter 18
2022-01-10
 8.3k  301
19
Chapter 19
2022-01-10
 9.1k  341
20
Chapter 20
2022-01-10
 8.6k  347
21
Chapter 21
2022-01-10
 9.3k  399
22
Chapter 22
2022-01-10
 9.6k  565
23
Chapter 23
2022-01-11
 8.9k  426
24
Chapter 24
2022-01-16
 8.6k  347
25
Chapter 25
2022-01-18
 9.7k  429
26
Chapter 26
2022-01-23
 8.1k  415
27
Chapter 27
2022-01-25
 8.1k  396
28
Chapter 28
2022-01-30
 8.1k  380
29
Chapter 29
2022-02-01
 7.7k  386
30
Chapter 30
2022-02-06
 7.6k  268
31
Chapter 31
2022-02-08
 7.1k  246
32
Chapter 32
2022-02-13
 7k  342
33
Chapter 33
2022-02-15
 7k  306
34
Chapter 34
2022-02-16
 6.5k  188
35
Chapter 35
2022-02-16
 6.6k  240
36
Chapter 36
2022-02-16
 6k  143
37
Chapter 37
2022-02-16
 6k  103
38
Chapter 38
2022-02-16
 6.3k  141
39
Chapter 39
2022-02-16
 6.5k  281
40
Chapter 40
2022-02-16
 7.3k  1.2k
41
Chapter 41
2022-02-20
 6.6k  250
42
Chapter 42
2022-02-22
 6.8k  268
43
Chapter 43
2022-02-27
 6.9k  253
44
Chapter 44
2022-03-01
 6.7k  296
45
Chapter 45
2022-03-06
 5.9k  175
46
Chapter 46
2022-03-08
 5.7k  223
47
Chapter 47
2022-03-13
 5.6k  140
48
Chapter 48
2022-03-15
 5.8k  221
49
Chapter 49
2022-03-20
 5.3k  151
50
Chapter 50
2022-03-22
 5.3k  139
51
Chapter 51
2022-03-27
 5.2k  166
52
Chapter 52
2022-03-29
 5.2k  117
53
Chapter 53
2022-04-03
 5.3k  265
54
Chapter 54
2022-04-05
 5.4k  220
55
Chapter 55
2022-04-10
 5.2k  192
56
Chapter 56
2022-04-12
 5.3k  154
57
Chapter 57
2022-04-17
 5.2k  144
58
Chapter 58
2022-04-19
 5.3k  150
59
Chapter 59
2022-04-24
 5.3k  153
60
Chapter 60
2022-04-26
 5.1k  171
61
Chapter 61
2022-05-01
 4.8k  210
62
Chapter 62
2022-05-03
 4.6k  94
63
Chapter 63
2022-05-08
 4.6k  138
64
Chapter 64
2022-05-10
 4.4k  62
65
Chapter 65
2022-05-10
 4.4k  90
66
Chapter 66
2022-05-10
 4.3k  135
67
Chapter 67
2022-05-10
 4.4k  127
68
Chapter 68
2022-05-10
 5.4k  40
69
Chapter 69
2022-05-10
 5.7k  174
70
Chapter 70
2022-05-10
 5.4k  92
71
Chapter 71
2022-05-10
 5.6k  364
72
Chapter 72
2022-05-15
 4.9k  167
73
Chapter 73
2022-05-17
 4.9k  125
74
Chapter 74
2022-05-22
 4.9k  131
75
Chapter 75
2022-05-24
 4.6k  168
76
Chapter 76
2022-05-29
 4.4k  108
77
Chapter 77
2022-05-31
 4.6k  150
78
Chapter 78
2022-06-05
 4.3k  162
79
Chapter 79
2022-06-07
 4.5k  126
80
Chapter 80
2022-06-12
 4.2k  123
81
Chapter 81
2022-06-14
 4.5k  290
82
Chapter 82
2022-06-19
 4.6k  207
83
Chapter 83
2022-06-21
 4.2k  225
84
Chapter 84
2022-06-26
 4.2k  146
85
Chapter 85
2022-06-28
 4.1k  155
86
Chapter 86
2022-07-03
 4k  124
87
Chapter 87
2022-07-05
 4.1k  137
88
Chapter 88
2022-07-06
 4k  120
89
Chapter 89
2022-07-06
 3.5k  61
90
Chapter 90
2022-07-06
 3.9k  192
91
Chapter 91
2022-07-06
 3.9k  149
92
Chapter 92
2022-07-06
 3.8k  139
93
Chapter 93
2022-07-06
 3.6k  126
94
Chapter 94
2022-07-06
 4k  137
95
Chapter 95
2022-07-10
 3.9k  114
96
Chapter 96
2022-07-12
 3.9k  188
97
Chapter 97
2022-07-17
 3.8k  151
98
Chapter 98
2022-07-19
 3.8k  148
99
Chapter 99
2022-07-24
 3.8k  153
100
Chapter 100
2022-07-26
 3.6k  139
101
Chapter 101
2022-07-31
 3.5k  168
102
Chapter 102
2022-08-02
 3.6k  173
103
Chapter 103
2022-08-07
 3.5k  161
104
Chapter 104
2022-08-09
 3.7k  191
105
Chapter 105
2022-08-14
 3.5k  157
106
Chapter 106
2022-08-16
 3.4k  162
107
Chapter 107
2022-08-21
 3.7k  154
108
Chapter 108
2022-08-23
 3.2k  92
109
Chapter 109
2022-08-28
 3.4k  168
110
Chapter 110
2022-08-29
 3.1k  111
111
Chapter 111
2022-08-29
 3k  65
112
Chapter 112
2022-08-29
 3k  64
113
Chapter 113
2022-08-29
 3.1k  85
114
Chapter 114
2022-08-29
 3k  143
115
Chapter 115
2022-08-29
 3k  180
116
Chapter 116
2022-08-29
 3.2k  119
117
Chapter 117
2022-08-30
 3.2k  193
118
Chapter 118
2022-09-04
 3.4k  96
119
Chapter 119
2022-09-06
 3.1k  87
120
Chapter 120
2022-09-11
 3.2k  86
121
Chapter 121
2022-09-13
 3.2k  127
122
Chapter 122
2022-09-18
 3.4k  202
123
Chapter 123
2022-09-20
 2.9k  101
124
Chapter 124
2022-09-22
 2.9k  211
125
Chapter 125
2022-09-22
 3k  129
126
Chapter 126
2022-09-22
 2.9k  127
127
Chapter 127
2022-09-22
 2.8k  140
128
Chapter 128
2022-09-22
 2.8k  196
129
Chapter 129
2022-09-22
 2.8k  50
130
Chapter 130
2022-09-22
 3.3k  156
131
Chapter 131
2022-09-25
 3.2k  172
132
Chapter 132
2022-09-27
 3.6k  191
133
Chapter 133
2022-10-02
 3.2k  117
134
Chapter 134
2022-10-04
 3.3k  144
135
Chapter 135
2022-10-09
 3.2k  126
136
Chapter 136
2022-10-11
 3.1k  169
137
Chapter 137
2022-10-16
 2.9k  70
138
Chapter 138
2022-10-18
 2.7k  80
139
Chapter 139
2022-10-23
 2.7k  66
140
Chapter 140
2022-10-25
 2.7k  154
141
Chapter 141
2022-10-30
 2.6k  84
142
Chapter 142
2022-11-01
 2.7k  111
143
Chapter 143
2022-11-06
 2.7k  119
144
Chapter 144
2022-11-08
 2.7k  63
145
Chapter 145
2022-11-13
 2.5k  57
146
Chapter 146
2022-11-15
 2.6k  112
147
Chapter 147
2022-11-20
 2.7k  91
148
Chapter 148
2022-11-22
 2.5k  81
149
Chapter 149
2022-11-27
 2.3k  54
150
Chapter 150
2022-11-29
 2.4k  92
151
Chapter 151
2022-12-04
 2.3k  41
152
Chapter 152
2022-12-06
 2.5k  92
153
Chapter 153
2022-12-11
 2.4k  118
154
Chapter 154
2022-12-13
 2.4k  73
155
Chapter 155
2022-12-18
 2.3k  53
156
Chapter 156
2022-12-20
 2.3k  66
157
Chapter 157
2022-12-25
 2.3k  77
158
Chapter 158
2022-12-27
 2.3k  121
159
Chapter 159
2023-01-01
 2.3k  93
160
Chapter 160
2023-01-03
 2.5k  118
161
Chapter 161
2023-01-08
 2.5k  128
162
Chapter 162
2023-01-10
 2.6k  88
163
Chapter 163
2023-01-15
 3k  167
164
Chapter 164
2023-01-17
 2.9k  144
165
Chapter 165
2023-01-22
 2.6k  138
166
Chapter 166
2023-01-24
 3.9k  639
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tìm Hồ Yêu Làm Ảnh Đế
Tìm Hồ Yêu Làm Ảnh Đế
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Siêu năng lực/Showbiz/LGBT+/Nghịch tập
Tân Nương Của Ma Thần
Tân Nương Của Ma Thần
Đam mỹ/Huyền huyễn/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Ép hôn/Ma tộc/Có em bé/Dị tộc/Chiếm hữu cao/Nham hiểm/Chung tình/Nghe lời/Vạn người mê
Thừa Tướng Giả Gái
Thừa Tướng Giả Gái
Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full/LGBT+
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Có Bản Lĩnh Thì Hung Dữ Nữa Đi?
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Oan gia/LGBT+
Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê
Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê
Đã Full/Cưới trước yêu sau/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp/Ngược luyến tình thâm/Hôn nhân ngược luyến
[Đam Mỹ_Xuyên Nhanh] Hệ Thống Công Lược Của Kí Chủ Phế Vật
[Đam Mỹ_Xuyên Nhanh] Hệ Thống Công Lược Của Kí Chủ Phế Vật
Đam mỹ/Xuyên Không/Trùng sinh
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook