MangaToon
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Tiếp tục cập nhật
7.8M
4.4
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Hắn là cao thủ y học có thiên nhãn thần thông, hắn còn là Binh Vương đệ nhất thiên hạ, nhưng hắn lại....lấy một cô vợ siêu cấp bướng bỉnh, cùng đón xem Binh Vương đối phó thế nào nhé...

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 253 chương    /    (5536)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2022-02-23
 4.8k  670
2
Chapter 2
2022-03-09
 3.2k  174
3
Chapter 3
2022-03-09
 2.9k  145
4
Chapter 4
2022-03-09
 2.8k  116
5
Chapter 5
2022-03-09
 2.7k  92
6
Chapter 6
2022-03-09
 2.5k  73
7
Chapter 7
2022-03-09
 2.3k  46
8
Chapter 8
2022-03-09
 2.3k  79
9
Chapter 9
2022-03-09
 2.3k  54
10
Chapter 10
2022-03-09
 2.4k  90
11
Chapter 11
2022-03-11
 2.3k  129
12
Chapter 12
2022-03-16
 2.1k  81
13
Chapter 13
2022-03-18
 2.2k  83
14
Chapter 14
2022-03-21
 1.9k  91
15
Chapter 15
2022-03-21
 1.8k  35
16
Chapter 16
2022-03-21
 1.9k  63
17
Chapter 17
2022-03-21
 1.8k  61
18
Chapter 18
2022-03-21
 1.8k  59
19
Chapter 19
2022-03-21
 1.8k  65
20
Chapter 20
2022-03-21
 1.8k  67
21
Chapter 21
2022-03-23
 1.7k  78
22
Chapter 22
2022-03-25
 1.8k  73
23
Chapter 23
2022-03-30
 1.7k  83
24
Chapter 24
2022-04-01
 1.6k  85
25
Chapter 25
2022-04-06
 1.5k  43
26
Chapter 26
2022-04-08
 1.5k  58
27
Chapter 27
2022-04-13
 1.6k  67
28
Chapter 28
2022-04-15
 1.4k  31
29
Chapter 29
2022-04-20
 1.4k  28
30
Chapter 30
2022-04-22
 1.3k  52
31
Chapter 31
2022-04-24
 1.3k  36
32
Chapter 32
2022-04-24
 1.3k  49
33
Chapter 33
2022-04-24
 1.2k  26
34
Chapter 34
2022-04-24
 1.2k  29
35
Chapter 35
2022-04-24
 1.4k  61
36
Chapter 36
2022-04-24
 1.2k  25
37
Chapter 37
2022-04-24
 1.2k  44
38
Chapter 38
2022-04-24
 1.2k  45
39
Chapter 39
2022-04-24
 1.2k  29
40
Chapter 40
2022-04-24
 1.2k  31
41
Chapter 41
2022-04-27
 1.2k  30
42
Chapter 42
2022-04-29
 1.2k  33
43
Chapter 43
2022-05-04
 1.1k  38
44
Chapter 44
2022-05-06
 1.1k  29
45
Chapter 45
2022-05-11
 1.1k  34
46
Chapter 46
2022-05-13
 1k  22
47
Chapter 47
2022-05-18
 1k  18
48
Chapter 48
2022-05-20
 997  29
49
Chapter 49
2022-05-25
 959  21
50
Chapter 50
2022-05-27
 1k  26
51
Chapter 51
2022-06-01
 955  20
52
Chapter 52
2022-06-03
 914  19
53
Chapter 53
2022-06-05
 832  10
54
Chapter 54
2022-06-05
 862  14
55
Chapter 55
2022-06-05
 876  15
56
Chapter 56
2022-06-05
 803  7
57
Chapter 57
2022-06-05
 887  41
58
Chapter 58
2022-06-05
 853  15
59
Chapter 59
2022-06-05
 822  20
60
Chapter 60
2022-06-05
 849  28
61
Chapter 61
2022-06-05
 853  26
62
Chapter 62
2022-06-05
 864  25
63
Chapter 63
2022-06-08
 827  21
64
Chapter 64
2022-06-10
 824  32
65
Chapter 65
2022-06-15
 849  26
66
Chapter 66
2022-06-17
 820  25
67
Chapter 67
2022-06-22
 843  43
68
Chapter 68
2022-06-24
 770  21
69
Chapter 69
2022-06-29
 788  21
70
Chapter 70
2022-07-01
 812  25
71
Chapter 71
2022-07-06
 817  13
72
Chapter 72
2022-07-08
 798  21
73
Chapter 73
2022-07-13
 737  19
74
Chapter 74
2022-07-15
 748  24
75
Chapter 75
2022-07-20
 778  16
76
Chapter 76
2022-07-22
 773  36
77
Chapter 77
2022-07-27
 713  23
78
Chapter 78
2022-07-29
 703  10
79
Chapter 79
2022-08-03
 689  11
80
Chapter 80
2022-08-05
 680  10
81
Chapter 81
2022-08-10
 686  12
82
Chapter 82
2022-08-12
 670  15
83
Chapter 83
2022-08-17
 659  11
84
Chapter 84
2022-08-19
 718  21
85
Chapter 85
2022-08-24
 689  12
86
Chapter 86
2022-08-26
 671  15
87
Chapter 87
2022-08-31
 634  7
88
Chapter 88
2022-08-31
 648  11
89
Chapter 89
2022-08-31
 608  14
90
Chapter 90
2022-08-31
 591  7
91
Chapter 91
2022-08-31
 624  15
92
Chapter 92
2022-08-31
 621  19
93
Chapter 93
2022-08-31
 604  8
94
Chapter 94
2022-08-31
 677  15
95
Chapter 95
2022-09-02
 678  15
96
Chapter 96
2022-09-07
 626  13
97
Chapter 97
2022-09-09
 611  28
98
Chapter 98
2022-09-14
 588  14
99
Chapter 99
2022-09-16
 578  11
100
Chapter 100
2022-09-21
 555  10
101
Chapter 101
2022-09-23
 579  11
102
Chapter 102
2022-09-28
 519  12
103
Chapter 103
2022-09-30
 573  10
104
Chapter 104
2022-10-05
 534  14
105
Chapter 105
2022-10-07
 550  8
106
Chapter 106
2022-10-12
 498  8
107
Chapter 107
2022-10-14
 500  9
108
Chapter 108
2022-10-14
 485  6
109
Chapter 109
2022-10-14
 461  5
110
Chapter 110
2022-10-14
 479  4
111
Chapter 111
2022-10-14
 477  5
112
Chapter 112
2022-10-14
 527  20
113
Chapter 113
2022-10-14
 471  9
114
Chapter 114
2022-10-14
 559  12
115
Chapter 115
2022-10-19
 498  16
116
Chapter 116
2022-10-21
 502  18
117
Chapter 117
2022-10-26
 460  12
118
Chapter 118
2022-10-28
 476  11
119
Chapter 119
2022-11-02
 451  10
120
Chapter 120
2022-11-04
 469  9
121
Chapter 121
2022-11-09
 483  18
122
Chapter 122
2022-11-11
 446  11
123
Chapter 123
2022-11-16
 432  12
124
Chapter 124
2022-11-18
 440  6
125
Chapter 125
2022-11-23
 417  9
126
Chapter 126
2022-11-25
 425  8
127
Chapter 127
2022-11-30
 425  9
128
Chapter 128
2022-12-02
 415  23
129
Chapter 129
2022-12-07
 409  15
130
Chapter 130
2022-12-09
 421  8
131
Chapter 131
2022-12-14
 404  13
132
Chapter 132
2022-12-16
 409  13
133
Chapter 133
2022-12-21
 421  14
134
Chapter 134
2022-12-23
 401  14
135
Chapter 135
2022-12-28
 377  11
136
Chapter 136
2022-12-30
 371  11
137
Chapter 137
2023-01-04
 368  7
138
Chapter 138
2023-01-06
 371  6
139
Chapter 139
2023-01-11
 344  8
140
Chapter 140
2023-01-13
 352  7
141
Chapter 141
2023-01-18
 336  7
142
Chapter 142
2023-01-20
 333  6
143
Chapter 143
2023-01-25
 336  9
144
Chapter 144
2023-01-27
 345  12
145
Chapter 145
2023-02-01
 363  13
146
Chapter 146
2023-02-03
 368  14
147
Chapter 147
2023-02-08
 324  9
148
Chapter 148
2023-02-10
 348  18
149
Chapter 149
2023-02-14
 282  5
150
Chapter 150
2023-02-14
 275  3
151
Chapter 151
2023-02-14
 282  8
152
Chapter 152
2023-02-14
 311  4
153
Chapter 153
2023-02-14
 308  11
154
Chapter 154
2023-02-15
 313  6
155
Chapter 155
2023-02-17
 306  10
156
Chapter 156
2023-02-22
 289  5
157
Chapter 157
2023-02-24
 296  7
158
Chapter 158
2023-03-01
 289  8
159
Chapter 159
2023-03-03
 292  6
160
Chapter 160
2023-03-08
 296  8
161
Chapter 161
2023-03-10
 289  4
162
Chapter 162
2023-03-15
 265  6
163
Chapter 163
2023-03-17
 290  3
164
Chapter 164
2023-03-22
 264  4
165
Chapter 165
2023-03-24
 266  4
166
Chapter 166
2023-03-28
 234  10
167
Chapter 167
2023-03-28
 223  1
168
Chapter 168
2023-03-28
 240  6
169
Chapter 169
2023-03-28
 233  5
170
Chapter 170
2023-03-28
 246  4
171
Chapter 171
2023-03-29
 278  7
172
Chapter 172
2023-03-31
 261  8
173
Chapter 173
2023-04-05
 265  10
174
Chapter 174
2023-04-07
 264  5
175
Chapter 175
2023-04-12
 244  7
176
Chapter 176
2023-04-14
 251  8
177
Chapter 177
2023-04-19
 249  9
178
Chapter 178
2023-04-21
 266  7
179
Chapter 179
2023-04-28
 242  5
180
Chapter 180
2023-05-03
 241  7
181
Chapter 181
2023-05-05
 246  4
182
Chapter 182
2023-05-10
 221  7
183
Chapter 183
2023-05-12
 247  12
184
Chapter 184
2023-05-17
 226  8
185
Chapter 185
2023-05-19
 230  7
186
Chapter 186
2023-05-23
 194  3
187
Chapter 187
2023-05-23
 206  7
188
Chapter 188
2023-05-23
 203  4
189
Chapter 189
2023-05-23
 195  4
190
Chapter 190
2023-05-23
 212  9
191
Chapter 191
2023-05-24
 216  9
192
Chapter 192
2023-05-26
 218  7
193
Chapter 193
2023-05-31
 218  4
194
Chapter 194
2023-06-02
 227  11
195
Chapter 195
2023-06-09
 210  10
196
Chapter 196
2023-06-14
 209  5
197
Chapter 197
2023-06-16
 201  5
198
Chapter 198
2023-06-21
 206  4
199
Chapter 199
2023-06-23
 195  3
200
Chapter 200
2023-06-28
 218  11
201
Chapter 201
2023-06-30
 189  5
202
Chapter 202
2023-07-05
 195  14
203
Chapter 203
2023-07-07
 194  9
204
Chapter 204
2023-07-12
 152  8
205
Chapter 205
2023-07-14
 159  12
206
Chapter 206
2023-07-19
 146  6
207
Chapter 207
2023-07-21
 147  6
208
Chapter 208
2023-07-26
 143  4
209
Chapter 209
2023-07-28
 142  7
210
Chapter 210
2023-08-02
 136  3
211
Chapter 211
2023-08-04
 153  15
212
Chapter 212
2023-08-09
 138  3
213
Chapter 213
2023-08-11
 144  8
214
Chapter 214
2023-08-16
 143  4
215
Chapter 215
2023-08-18
 141  8
216
Chapter 216
2023-08-20
 121  4
217
Chapter 217
2023-08-20
 114  3
218
Chapter 218
2023-08-20
 116  4
219
Chapter 219
2023-08-20
 106  2
220
Chapter 220
2023-08-20
 117  4
221
Chapter 221
2023-08-23
 121  3
222
Chapter 222
2023-08-25
 130  4
223
Chapter 223
2023-08-30
 121  3
224
Chapter 224
2023-09-01
 121  4
225
Chapter 225
2023-09-06
 104  2
226
Chapter 226
2023-09-08
 114  5
227
Chapter 227
2023-09-13
 102  2
228
Chapter 228
2023-09-15
 107  3
229
Chapter 229
2023-09-20
 100  5
230
Chapter 230
2023-09-22
 100  3
231
Chapter 231
2023-09-27
 94  7
232
Chapter 232
2023-09-29
 102  3
233
Chapter 233
2023-10-04
 91  4
234
Chapter 234
2023-10-06
 86  2
235
Chapter 235
2023-10-11
 87  8
236
Chapter 236
2023-10-13
 83  5
237
Chapter 237
2023-10-18
 71  2
238
Chapter 238
2023-10-20
 77  4
239
Chapter 239
2023-10-24
 65  1
240
Chapter 240
2023-10-24
 69  3
241
Chapter 241
2023-10-24
 67  2
242
Chapter 242
2023-10-25
 67  3
243
Chapter 243
2023-10-27
 74  4
244
Chapter 244
2023-11-01
 74  4
245
Chapter 245
2023-11-03
 83  4
246
Chapter 246
2023-11-08
 73  2
247
Chapter 247
2023-11-10
 72  4
248
Chapter 248
2023-11-15
 57  3
249
Chapter 249
2023-11-17
 68  2
250
Chapter 250
2023-11-22
 54  6
251
Chapter 251
2023-11-24
 52  6
252
Chapter 252
2023-11-29
 44  2
253
Chapter 253
2023-12-01
 33  1
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thần Vương Trấn Quốc
Thần Vương Trấn Quốc
Hành động/Huyền huyễn/Mới
Cặp Mắt Tuyệt Phẩm
Cặp Mắt Tuyệt Phẩm
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Đô thị/Dị năng
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Khoa học viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Hệ Thống Thúc Ép Mạnh Nhất
Hệ Thống Thúc Ép Mạnh Nhất
Huyền huyễn/Xuyên Không/Hài Hước/Hệ thống
Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em
Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp
[Tường Lâm]Nghiêm Tổng Sao? Là Của Tôi!!
[Tường Lâm]Nghiêm Tổng Sao? Là Của Tôi!!
Tình yêu/Đã Full/Boylove/Tình yêu vượt giai cấp/Xuyên việt
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook