MangaToon
Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng
Tiếp tục cập nhật
77.5M
4.8
Tên tác giả: The King

Ngược tra một lúc thì vui, ngược tra nhiều lúc thì vui nhiều lần! Nữ chính Tô Lục Hạ kết nối được với hệ thống nghịch tập nữ phụ, xuyên không đến hàng vạn tiểu thế giới, dùng mọi chiêu thức đem "quả báo" đập vào người bọn tra nam tiện nữ!

Truyện này do The King cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 404 chương    /    (195402)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-26
 30.5k  6.1k
2
Chapter 2
2021-04-07
 24.4k  2.7k
3
Chapter 3
2021-04-09
 24k  1.7k
4
Chapter 4
2021-04-09
 22.1k  1.5k
5
Chapter 5
2021-04-09
 22.7k  2.4k
6
Chapter 6
2021-04-09
 22k  1.8k
7
Chapter 7
2021-04-09
 20.8k  1.5k
8
Chapter 8
2021-04-09
 20.3k  1.1k
9
Chapter 9
2021-04-09
 20.4k  1k
10
Chapter 10
2021-04-09
 20.6k  1k
11
Chapter 11
2021-04-10
 20.8k  1k
12
Chapter 12
2021-04-15
 20.2k  1k
13
Chapter 13
2021-04-17
 20.1k  1k
14
Chapter 14
2021-04-22
 19.4k  1k
15
Chapter 15
2021-04-24
 19.9k  1k
16
Chapter 16
2021-04-29
 18.9k  1k
17
Chapter 17
2021-05-01
 19.2k  1k
18
Chapter 18
2021-05-06
 18.6k  1k
19
Chapter 19
2021-05-07
 17.9k  1k
20
Chapter 20
2021-05-07
 18.6k  1k
21
Chapter 21
2021-05-07
 16.4k  965
22
Chapter 22
2021-05-07
 16.8k  627
23
Chapter 23
2021-05-07
 16.2k  471
24
Chapter 24
2021-05-07
 17.4k  428
25
Chapter 25
2021-05-07
 16.3k  415
26
Chapter 26
2021-05-07
 16.2k  424
27
Chapter 27
2021-05-07
 16.1k  458
28
Chapter 28
2021-05-07
 15.9k  777
29
Chapter 29
2021-05-08
 16.7k  674
30
Chapter 30
2021-05-13
 16.3k  597
31
Chapter 31
2021-05-15
 15.8k  597
32
Chapter 32
2021-05-20
 15.8k  444
33
Chapter 33
2021-05-22
 15.5k  1.3k
34
Chapter 34
2021-05-27
 14.8k  525
35
Chapter 35
2021-05-29
 15.4k  697
36
Chapter 36
2021-06-03
 15.5k  595
37
Chapter 37
2021-06-05
 14.6k  527
38
Chapter 38
2021-06-10
 14.8k  492
39
Chapter 39
2021-06-12
 14.1k  456
40
Chapter 40
2021-06-17
 13.7k  452
41
Chapter 41
2021-06-19
 13.4k  426
42
Chapter 42
2021-06-24
 13.1k  407
43
Chapter 43
2021-06-26
 13.2k  400
44
Chapter 44
2021-07-01
 12.9k  536
45
Chapter 45
2021-07-03
 13.6k  587
46
Chapter 46
2021-07-08
 12.9k  374
47
Chapter 47
2021-07-10
 12.8k  405
48
Chapter 48
2021-07-15
 13.3k  383
49
Chapter 49
2021-07-17
 13k  371
50
Chapter 50
2021-07-18
 12.6k  450
51
Chapter 51
2021-07-18
 12.2k  358
52
Chapter 52
2021-07-18
 12k  448
53
Chapter 53
2021-07-18
 12.1k  418
54
Chapter 54
2021-07-18
 12.2k  505
55
Chapter 55
2021-07-18
 12.2k  359
56
Chapter 56
2021-07-18
 12.6k  365
57
Chapter 57
2021-07-18
 13.1k  344
58
Chapter 58
2021-07-18
 13.5k  374
59
Chapter 59
2021-07-18
 14.5k  691
60
Chapter 60
2021-07-22
 12.6k  699
61
Chapter 61
2021-07-24
 12.6k  450
62
Chapter 62
2021-07-29
 12.3k  518
63
Chapter 63
2021-07-31
 13.1k  669
64
Chapter 64
2021-08-05
 12.7k  395
65
Chapter 65
2021-08-07
 12.3k  527
66
Chapter 66
2021-08-12
 12.2k  379
67
Chapter 67
2021-08-14
 11.9k  439
68
Chapter 68
2021-08-19
 11.8k  594
69
Chapter 69
2021-08-21
 11.6k  372
70
Chapter 70
2021-08-26
 11.5k  349
71
Chapter 71
2021-08-28
 11.5k  347
72
Chapter 72
2021-09-02
 11.7k  891
73
Chapter 73
2021-09-04
 12k  491
74
Chapter 74
2021-09-09
 11.2k  488
75
Chapter 75
2021-09-11
 10.9k  356
76
Chapter 76
2021-09-16
 11.3k  349
77
Chapter 77
2021-09-18
 11.6k  338
78
Chapter 78
2021-09-22
 10.8k  353
79
Chapter 79
2021-09-22
 10.9k  385
80
Chapter 80
2021-09-22
 11.5k  359
81
Chapter 81
2021-09-22
 10.5k  351
82
Chapter 82
2021-09-22
 10.8k  357
83
Chapter 83
2021-09-22
 10.7k  423
84
Chapter 84
2021-09-22
 10.8k  345
85
Chapter 85
2021-09-23
 11.4k  513
86
Chapter 86
2021-09-25
 11.1k  552
87
Chapter 87
2021-09-30
 11.3k  511
88
Chapter 88
2021-10-02
 11.3k  357
89
Chapter 89
2021-10-07
 10.9k  357
90
Chapter 90
2021-10-09
 10.8k  364
91
Chapter 91
2021-10-14
 10.9k  404
92
Chapter 92
2021-10-16
 11.2k  460
93
Chapter 93
2021-10-21
 10.7k  356
94
Chapter 94
2021-10-23
 10.8k  589
95
Chapter 95
2021-10-28
 10.2k  339
96
Chapter 96
2021-10-30
 10.6k  350
97
Chapter 97
2021-11-04
 10.4k  328
98
Chapter 98
2021-11-06
 10.4k  330
99
Chapter 99
2021-11-11
 10.4k  332
100
Chapter 100
2021-11-13
 10.7k  351
101
Chapter 101
2021-11-18
 10.8k  332
102
Chapter 102
2021-11-20
 10.6k  328
103
Chapter 103
2021-11-25
 10.1k  365
104
Chapter 104
2021-11-25
 9.8k  328
105
Chapter 105
2021-11-25
 10.3k  371
106
Chapter 106
2021-11-25
 10.2k  356
107
Chapter 107
2021-11-25
 9.5k  383
108
Chapter 108
2021-11-25
 9.8k  425
109
Chapter 109
2021-11-25
 9.3k  331
110
Chapter 110
2021-11-25
 9.9k  371
111
Chapter 111
2021-11-27
 10k  449
112
Chapter 112
2021-12-02
 10k  456
113
Chapter 113
2021-12-04
 10.3k  451
114
Chapter 114
2021-12-09
 9.5k  403
115
Chapter 115
2021-12-11
 9.5k  367
116
Chapter 116
2021-12-16
 9.6k  369
117
Chapter 117
2021-12-18
 9.9k  374
118
Chapter 118
2021-12-23
 9.9k  428
119
Chapter 119
2021-12-25
 9.9k  382
120
Chapter 120
2021-12-30
 9.9k  350
121
Chapter 121
2022-01-01
 9.8k  335
122
Chapter 122
2022-01-06
 10.2k  386
123
Chapter 123
2022-01-08
 10.2k  444
124
Chapter 124
2022-01-13
 8.8k  338
125
Chapter 125
2022-01-13
 9.1k  344
126
Chapter 126
2022-01-13
 9k  344
127
Chapter 127
2022-01-13
 8.7k  343
128
Chapter 128
2022-01-13
 8.7k  351
129
Chapter 129
2022-01-13
 8.6k  422
130
Chapter 130
2022-01-13
 8.4k  416
131
Chapter 131
2022-01-13
 8.8k  336
132
Chapter 132
2022-01-15
 9k  366
133
Chapter 133
2022-01-20
 8.8k  332
134
Chapter 134
2022-01-22
 9.3k  540
135
Chapter 135
2022-01-27
 9k  422
136
Chapter 136
2022-01-29
 8.5k  424
137
Chapter 137
2022-02-03
 8.5k  345
138
Chapter 138
2022-02-05
 8.9k  334
139
Chapter 139
2022-02-10
 8.4k  375
140
Chapter 140
2022-02-12
 8.7k  356
141
Chapter 141
2022-02-17
 8.4k  335
142
Chapter 142
2022-02-19
 8.8k  327
143
Chapter 143
2022-02-24
 8.4k  418
144
Chapter 144
2022-02-26
 8.9k  366
145
Chapter 145
2022-03-03
 8.7k  344
146
Chapter 146
2022-03-05
 9.4k  411
147
Chapter 147
2022-03-10
 9.5k  537
148
Chapter 148
2022-03-12
 8.7k  496
149
Chapter 149
2022-03-15
 8.1k  379
150
Chapter 150
2022-03-15
 8.1k  339
151
Chapter 151
2022-03-15
 8.1k  411
152
Chapter 152
2022-03-15
 7.8k  383
153
Chapter 153
2022-03-15
 8k  403
154
Chapter 154
2022-03-15
 8.3k  439
155
Chapter 155
2022-03-15
 9.1k  494
156
Chapter 156
2022-03-17
 8.7k  435
157
Chapter 157
2022-03-19
 8.8k  471
158
Chapter 158
2022-03-24
 8.8k  498
159
Chapter 159
2022-03-26
 8.5k  498
160
Chapter 160
2022-03-31
 8.4k  378
161
Chapter 161
2022-04-02
 8.6k  472
162
Chapter 162
2022-04-07
 8.7k  419
163
Chapter 163
2022-04-09
 8.7k  409
164
Chapter 164
2022-04-14
 8.1k  510
165
Chapter 165
2022-04-16
 8.2k  509
166
Chapter 166
2022-04-20
 7.6k  360
167
Chapter 167
2022-04-20
 7.8k  371
168
Chapter 168
2022-04-20
 8k  420
169
Chapter 169
2022-04-20
 8.8k  470
170
Chapter 170
2022-04-20
 7.5k  433
171
Chapter 171
2022-04-20
 7.5k  442
172
Chapter 172
2022-04-20
 7.8k  433
173
Chapter 173
2022-04-21
 8.3k  430
174
Chapter 174
2022-04-23
 7.8k  522
175
Chapter 175
2022-04-28
 7.7k  414
176
Chapter 176
2022-04-30
 8.2k  445
177
Chapter 177
2022-05-05
 8.1k  430
178
Chapter 178
2022-05-07
 7.7k  457
179
Chapter 179
2022-05-12
 8.2k  429
180
Chapter 180
2022-05-14
 8.3k  555
181
Chapter 181
2022-05-19
 8.3k  607
182
Chapter 182
2022-05-21
 7.8k  536
183
Chapter 183
2022-05-26
 7.5k  484
184
Chapter 184
2022-05-28
 8k  647
185
Chapter 185
2022-06-02
 7.7k  419
186
Chapter 186
2022-06-04
 8.1k  502
187
Chapter 187
2022-06-09
 7.7k  479
188
Chapter 188
2022-06-11
 7.8k  561
189
Chapter 189
2022-06-16
 8.1k  550
190
Chapter 190
2022-06-18
 8k  561
191
Chapter 191
2022-06-20
 7.9k  346
192
Chapter 192
2022-06-20
 7.2k  369
193
Chapter 193
2022-06-20
 7.1k  929
194
Chapter 194
2022-06-20
 6.9k  943
195
Chapter 195
2022-06-20
 7k  953
196
Chapter 196
2022-06-20
 6.8k  939
197
Chapter 197
2022-06-20
 7.6k  565
198
Chapter 198
2022-06-23
 7.6k  474
199
Chapter 199
2022-06-25
 7.4k  520
200
Chapter 200
2022-06-30
 7.3k  443
201
Chapter 201
2022-07-02
 7.3k  512
202
Chapter 202
2022-07-07
 7k  465
203
Chapter 203
2022-07-09
 6.9k  423
204
Chapter 204
2022-07-14
 6.5k  327
205
Chapter 205
2022-07-16
 6.7k  437
206
Chapter 206
2022-07-21
 6k  337
207
Chapter 207
2022-07-21
 6.1k  342
208
Chapter 208
2022-07-21
 6k  392
209
Chapter 209
2022-07-21
 5.9k  410
210
Chapter 210
2022-07-21
 6.1k  517
211
Chapter 211
2022-07-21
 6.2k  518
212
Chapter 212
2022-07-21
 6.2k  524
213
Chapter 213
2022-07-21
 6.8k  516
214
Chapter 214
2022-07-23
 7.2k  549
215
Chapter 215
2022-07-28
 7.5k  560
216
Chapter 216
2022-07-30
 7.9k  874
217
Chapter 217
2022-08-04
 6.4k  711
218
Chapter 218
2022-08-06
 6.7k  725
219
Chapter 219
2022-08-11
 6.2k  396
220
Chapter 220
2022-08-13
 6.3k  783
221
Chapter 221
2022-08-18
 6k  938
222
Chapter 222
2022-08-20
 6k  330
223
Chapter 223
2022-08-20
 5.6k  324
224
Chapter 224
2022-08-20
 5.7k  327
225
Chapter 225
2022-08-20
 5.7k  333
226
Chapter 226
2022-08-20
 5.8k  350
227
Chapter 227
2022-08-20
 5.9k  328
228
Chapter 228
2022-08-20
 6k  323
229
Chapter 229
2022-08-20
 5.9k  349
230
Chapter 230
2022-08-20
 6k  379
231
Chapter 231
2022-08-20
 6k  332
232
Chapter 232
2022-08-20
 7.2k  355
233
Chapter 233
2022-08-25
 6.8k  349
234
Chapter 234
2022-08-27
 7.1k  437
235
Chapter 235
2022-09-01
 7.2k  420
236
Chapter 236
2022-09-03
 7.5k  402
237
Chapter 237
2022-09-08
 7.3k  334
238
Chapter 238
2022-09-10
 7.5k  404
239
Chapter 239
2022-09-15
 6.6k  451
240
Chapter 240
2022-09-17
 6.6k  345
241
Chapter 241
2022-09-22
 6.4k  334
242
Chapter 242
2022-09-24
 7.1k  463
243
Chapter 243
2022-09-29
 6.2k  339
244
Chapter 244
2022-10-01
 6.3k  365
245
Chapter 245
2022-10-06
 6.2k  340
246
Chapter 246
2022-10-08
 5.7k  325
247
Chapter 247
2022-10-08
 5.4k  364
248
Chapter 248
2022-10-08
 5.4k  380
249
Chapter 249
2022-10-08
 5.3k  334
250
Chapter 250
2022-10-08
 5.3k  351
251
Chapter 251
2022-10-08
 5.2k  331
252
Chapter 252
2022-10-08
 5.4k  355
253
Chapter 253
2022-10-08
 5.5k  327
254
Chapter 254
2022-10-08
 5.4k  318
255
Chapter 255
2022-10-08
 5.6k  345
256
Chapter 256
2022-10-08
 6.4k  318
257
Chapter 257
2022-10-13
 6.1k  320
258
Chapter 258
2022-10-15
 6.4k  319
259
Chapter 259
2022-10-20
 6.2k  323
260
Chapter 260
2022-10-22
 6k  333
261
Chapter 261
2022-10-27
 5.8k  361
262
Chapter 262
2022-10-29
 5.8k  328
263
Chapter 263
2022-11-03
 5.8k  319
264
Chapter 264
2022-11-05
 6.2k  323
265
Chapter 265
2022-11-10
 6k  322
266
Chapter 266
2022-11-12
 6.3k  310
267
Chapter 267
2022-11-17
 6.8k  338
268
Chapter 268
2022-11-19
 6.8k  414
269
Chapter 269
2022-11-24
 6.9k  511
270
Chapter 270
2022-11-26
 6.8k  595
271
Chapter 271
2022-12-01
 6.5k  369
272
Chapter 272
2022-12-03
 6.3k  407
273
Chapter 273
2022-12-08
 6.3k  409
274
Chapter 274
2022-12-10
 6.4k  444
275
Chapter 275
2022-12-13
 6.1k  348
276
Chapter 276
2022-12-13
 6k  347
277
Chapter 277
2022-12-13
 6k  324
278
Chapter 278
2022-12-13
 6k  335
279
Chapter 279
2022-12-13
 6.6k  339
280
Chapter 280
2022-12-15
 6.4k  335
281
Chapter 281
2022-12-17
 6.7k  334
282
Chapter 282
2022-12-22
 6.6k  343
283
Chapter 283
2022-12-24
 6.6k  331
284
Chapter 284
2022-12-29
 6.2k  312
285
Chapter 285
2022-12-31
 6.4k  314
286
Chapter 286
2023-01-05
 6.2k  332
287
Chapter 287
2023-01-07
 6.4k  529
288
Chapter 288
2023-01-12
 6.8k  342
289
Chapter 289
2023-01-14
 6.4k  475
290
Chapter 290
2023-01-19
 6k  335
291
Chapter 291
2023-01-21
 5.8k  328
292
Chapter 292
2023-01-21
 5.7k  360
293
Chapter 293
2023-01-21
 5.6k  322
294
Chapter 294
2023-01-21
 5.4k  326
295
Chapter 295
2023-01-21
 5.5k  376
296
Chapter 296
2023-01-21
 5.5k  341
297
Chapter 297
2023-01-21
 5.7k  337
298
Chapter 298
2023-01-21
 5.9k  336
299
Chapter 299
2023-01-26
 5.6k  329
300
Chapter 300
2023-01-28
 5.9k  381
301
Chapter 301
2023-02-02
 5.9k  335
302
Chapter 302
2023-02-04
 6.1k  500
303
Chapter 303
2023-02-09
 5.7k  321
304
Chapter 304
2023-02-11
 5.7k  363
305
Chapter 305
2023-02-16
 5.5k  365
306
Chapter 306
2023-02-18
 5.7k  433
307
Chapter 307
2023-02-23
 5.2k  338
308
Chapter 308
2023-02-23
 5.1k  315
309
Chapter 309
2023-02-23
 5.2k  324
310
Chapter 310
2023-02-23
 5.5k  592
311
Chapter 311
2023-02-23
 5.8k  336
312
Chapter 312
2023-02-23
 5.9k  334
313
Chapter 313
2023-02-25
 5.8k  509
314
Chapter 314
2023-03-02
 5.5k  335
315
Chapter 315
2023-03-04
 5.9k  435
316
Chapter 316
2023-03-09
 5.8k  339
317
Chapter 317
2023-03-11
 5.6k  367
318
Chapter 318
2023-03-16
 5.5k  316
319
Chapter 319
2023-03-18
 6k  664
320
Chapter 320
2023-03-23
 5.9k  368
321
Chapter 321
2023-03-25
 5.7k  365
322
Chapter 322
2023-03-30
 5.4k  395
323
Chapter 323
2023-04-01
 5.4k  449
324
Chapter 324
2023-04-06
 5.6k  320
325
Chapter 325
2023-04-08
 5.5k  412
326
Chapter 326
2023-04-13
 5.3k  314
327
Chapter 327
2023-04-15
 5.6k  562
328
Chapter 328
2023-04-22
 5.2k  321
329
Chapter 329
2023-04-22
 4.9k  310
330
Chapter 330
2023-04-22
 5k  330
331
Chapter 331
2023-04-22
 5.4k  331
332
Chapter 332
2023-04-22
 5.1k  331
333
Chapter 333
2023-04-22
 5.3k  399
334
Chapter 334
2023-04-27
 5k  322
335
Chapter 335
2023-04-29
 5.3k  486
336
Chapter 336
2023-05-04
 5.2k  347
337
Chapter 337
2023-05-06
 5.4k  458
338
Chapter 338
2023-05-11
 5k  389
339
Chapter 339
2023-05-13
 5.3k  451
340
Chapter 340
2023-05-18
 5.1k  327
341
Chapter 341
2023-05-20
 5.5k  358
342
Chapter 342
2023-05-25
 5.1k  326
343
Chapter 343
2023-05-27
 5.2k  468
344
Chapter 344
2023-06-01
 5.3k  317
345
Chapter 345
2023-06-03
 5.1k  554
346
Chapter 346
2023-06-08
 4.9k  329
347
Chapter 347
2023-06-10
 4.6k  333
348
Chapter 348
2023-06-10
 4.6k  357
349
Chapter 349
2023-06-10
 4.5k  333
350
Chapter 350
2023-06-10
 4.5k  332
351
Chapter 351
2023-06-10
 4.6k  340
352
Chapter 352
2023-06-10
 5.1k  329
353
Chapter 353
2023-06-15
 5.1k  337
354
Chapter 354
2023-06-17
 4.9k  427
355
Chapter 355
2023-06-22
 4.7k  332
356
Chapter 356
2023-06-24
 4.9k  504
357
Chapter 357
2023-06-29
 4.9k  351
358
Chapter 358
2023-07-01
 5.2k  805
359
Chapter 359
2023-07-06
 4.8k  516
360
Chapter 360
2023-07-08
 4.9k  482
361
Chapter 361
2023-07-13
 4.6k  337
362
Chapter 362
2023-07-15
 4.7k  584
363
Chapter 363
2023-07-20
 4.6k  444
364
Chapter 364
2023-07-22
 4.6k  459
365
Chapter 365
2023-07-27
 4.6k  332
366
Chapter 366
2023-07-29
 4.5k  585
367
Chapter 367
2023-08-03
 4.5k  337
368
Chapter 368
2023-08-05
 4.8k  509
369
Chapter 369
2023-08-10
 4.3k  336
370
Chapter 370
2023-08-12
 4.4k  602
371
Chapter 371
2023-08-17
 4.6k  382
372
Chapter 372
2023-08-19
 4.5k  609
373
Chapter 373
2023-08-24
 4.1k  360
374
Chapter 374
2023-08-26
 4.2k  556
375
Chapter 375
2023-08-31
 3.9k  408
376
Chapter 376
2023-09-02
 4k  549
377
Chapter 377
2023-09-07
 4.1k  329
378
Chapter 378
2023-09-09
 4k  518
379
Chapter 379
2023-09-14
 3.7k  332
380
Chapter 380
2023-09-16
 3.6k  436
381
Chapter 381
2023-09-21
 3.5k  394
382
Chapter 382
2023-09-23
 3.4k  581
383
Chapter 383
2023-09-28
 3.7k  674
384
Chapter 384
2023-10-05
 3.3k  410
385
Chapter 385
2023-10-07
 3.3k  515
386
Chapter 386
2023-10-12
 3.2k  346
387
Chapter 387
2023-10-14
 3.3k  390
388
Chapter 388
2023-10-20
 2.5k  506
389
Chapter 389
2023-10-21
 2.8k  383
390
Chapter 390
2023-10-21
 2.7k  390
391
Chapter 391
2023-10-21
 2.7k  417
392
Chapter 392
2023-10-21
 2.9k  360
393
Chapter 393
2023-10-26
 2.9k  358
394
Chapter 394
2023-10-28
 2.8k  541
395
Chapter 395
2023-11-03
 2.7k  412
396
Chapter 396
2023-11-04
 2.7k  358
397
Chapter 397
2023-11-09
 2.5k  444
398
Chapter 398
2023-11-11
 2.5k  539
399
Chapter 399
2023-11-16
 2.3k  402
400
Chapter 400
2023-11-18
 2k  425
401
Chapter 401
2023-11-23
 1.9k  400
402
Chapter 402
2023-11-25
 1.9k  454
403
Chapter 403
2023-11-30
 1.5k  258
404
Chapter 404
2023-12-02
 1.3k  220
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Có em bé
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Cắn Chặt Chồng Cũ Không Buông
Bảo bảo/Trùng sinh/Đô thị/Trùng sinh báo thù
Kế Hoạch Dưỡng Thành Nữ Thần
Kế Hoạch Dưỡng Thành Nữ Thần
Huyền huyễn/Sảng văn
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Tổng tài/Ngược/Ép hôn/Thế thân
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Đam mỹ/Xuyên Không
( Đn Tokyo Revengers ) Kẻ Đi Gieo Tương Tư Giờ Thành Kẻ Đi Ôm Tương Tư
( Đn Tokyo Revengers ) Kẻ Đi Gieo Tương Tư Giờ Thành Kẻ Đi Ôm Tương Tư
Xuyên Không/Fanfic/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook