MangaToon
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Tiếp tục cập nhật
69.6M
4.7
Tên tác giả: Pojie

Thiên Nguyên đại lục tồn tại những nhân vật có sức mạnh phi thường có thể dời núi lấp biển. Diệp Minh, chỉ là một người bình thường, cha mẹ đã bị tộc người hãm hại, còn bản thân thì bị phế bỏ hết tu vi. Bỗng nhiên có trong tay Thần Linh Bảo Y (Bộ y phục thần kỳ) từ đó tự tay năm bắt cuộc đời mình. Mệnh của ta nằm trong tay ta chứ không phải Ông Trời!

Truyện này do Pojie cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 594 chương    /    (73810)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-10-03
 13.6k  3.4k
2
Chapter 2
2019-10-03
 10.3k  816
3
Chapter 3
2019-10-03
 10.1k  982
4
Chapter 4
2019-10-03
 9.1k  579
5
Chapter 5
2019-10-03
 8.9k  707
6
Chapter 6
2019-10-03
 8.1k  311
7
Chapter 7
2019-10-03
 7.8k  315
8
Chapter 8
2019-10-03
 8.3k  242
9
Chapter 9
2019-10-03
 8.1k  218
10
Chapter 10
2019-10-03
 8.9k  796
11
Chapter 11
2019-10-14
 8.1k  431
12
Chapter 12
2019-10-14
 7.3k  477
13
Chapter 13
2019-10-14
 7.2k  320
14
Chapter 14
2019-10-14
 8.1k  321
15
Chapter 15
2019-10-14
 7.6k  252
16
Chapter 16
2019-10-15
 7.3k  367
17
Chapter 17
2019-10-16
 7k  342
18
Chapter 18
2019-10-20
 7.1k  277
19
Chapter 19
2019-10-22
 7.3k  275
20
Chapter 20
2019-10-22
 7.4k  264
21
Chapter 21
2019-10-22
 6.7k  288
22
Chapter 22
2019-10-22
 7k  195
23
Chapter 23
2019-10-22
 7k  276
24
Chapter 24
2019-10-22
 6.9k  474
25
Chapter 25
2019-10-22
 7.1k  459
26
Chapter 26
2019-10-22
 7.2k  525
27
Chapter 27
2019-10-22
 6.7k  383
28
Chapter 28
2019-10-22
 6.7k  308
29
Chapter 29
2019-10-22
 6.6k  278
30
Chapter 30
2019-10-23
 6.7k  292
31
Chapter 31
2019-10-27
 6.7k  209
32
Chapter 32
2019-10-29
 6.8k  191
33
Chapter 33
2019-10-30
 6.5k  316
34
Chapter 34
2019-11-03
 6.9k  319
35
Chapter 35
2019-11-05
 7.1k  268
36
Chapter 36
2019-11-06
 6.5k  297
37
Chapter 37
2019-11-10
 6.4k  173
38
Chapter 38
2019-11-12
 6.9k  769
39
Chapter 39
2019-11-13
 6.5k  208
40
Chapter 40
2019-11-17
 6.4k  429
41
Chapter 41
2019-11-19
 6.4k  386
42
Chapter 42
2019-11-20
 6.8k  614
43
Chapter 43
2019-11-24
 6.9k  409
44
Chapter 44
2019-11-26
 6.4k  606
45
Chapter 45
2019-11-27
 6.5k  222
46
Chapter 46
2019-12-01
 6.8k  189
47
Chapter 47
2019-12-03
 6.5k  192
48
Chapter 48
2019-12-04
 6.7k  176
49
Chapter 49
2019-12-08
 6.6k  325
50
Chapter 50
2019-12-10
 6.5k  144
51
Chapter 51
2019-12-11
 6.7k  343
52
Chapter 52
2019-12-13
 6.3k  138
53
Chapter 53
2019-12-13
 6.3k  182
54
Chapter 54
2019-12-13
 6.5k  187
55
Chapter 55
2019-12-13
 6.5k  327
56
Chapter 56
2019-12-13
 6.7k  306
57
Chapter 57
2019-12-13
 6.5k  190
58
Chapter 58
2019-12-13
 6.4k  323
59
Chapter 59
2019-12-13
 6.2k  276
60
Chapter 60
2019-12-13
 6k  278
61
Chapter 61
2019-12-13
 6.6k  207
62
Chapter 62
2019-12-15
 6.6k  312
63
Chapter 63
2019-12-17
 6.2k  477
64
Chapter 64
2019-12-18
 6.3k  153
65
Chapter 65
2019-12-22
 6.1k  168
66
Chapter 66
2019-12-24
 6.1k  194
67
Chapter 67
2019-12-25
 6.4k  220
68
Chapter 68
2019-12-29
 6.3k  283
69
Chapter 69
2019-12-31
 6.3k  224
70
Chapter 70
2020-01-01
 6.5k  247
71
Chapter 71
2020-01-05
 6.9k  452
72
Chapter 72
2020-01-07
 6.1k  258
73
Chapter 73
2020-01-08
 6.3k  390
74
Chapter 74
2020-01-12
 6.6k  554
75
Chapter 75
2020-01-14
 6.7k  282
76
Chapter 76
2020-01-15
 6.5k  258
77
Chapter 77
2020-01-19
 6.1k  156
78
Chapter 78
2020-01-21
 5.9k  210
79
Chapter 79
2020-01-22
 6.5k  634
80
Chapter 80
2020-01-26
 6.1k  143
81
Chapter 81
2020-01-28
 6.3k  264
82
Chapter 82
2020-01-29
 6.3k  242
83
Chapter 83
2020-01-30
 6.1k  242
84
Chapter 84
2020-01-30
 5.6k  206
85
Chapter 85
2020-01-30
 5.9k  146
86
Chapter 86
2020-01-30
 6.1k  423
87
Chapter 87
2020-01-30
 6.6k  420
88
Chapter 88
2020-01-30
 6.2k  220
89
Chapter 89
2020-01-30
 6.3k  340
90
Chapter 90
2020-01-30
 5.8k  390
91
Chapter 91
2020-01-30
 6.2k  276
92
Chapter 92
2020-01-30
 6.2k  587
93
Chapter 93
2020-02-02
 6.1k  273
94
Chapter 94
2020-02-04
 5.8k  506
95
Chapter 95
2020-02-05
 6.1k  239
96
Chapter 96
2020-02-07
 5.9k  261
97
Chapter 97
2020-02-07
 6.5k  417
98
Chapter 98
2020-02-07
 5.9k  315
99
Chapter 99
2020-02-07
 6k  126
100
Chapter 100
2020-02-07
 6.2k  301
101
Chapter 101
2020-02-07
 6.1k  361
102
Chapter 102
2020-02-07
 6k  244
103
Chapter 103
2020-02-07
 5.9k  270
104
Chapter 104
2020-02-07
 5.8k  166
105
Chapter 105
2020-02-07
 6k  253
106
Chapter 106
2020-02-09
 6.4k  375
107
Chapter 107
2020-02-11
 6.3k  175
108
Chapter 108
2020-02-12
 6.4k  495
109
Chapter 109
2020-02-16
 6k  967
110
Chapter 110
2020-02-18
 6k  236
111
Chapter 111
2020-02-19
 5.9k  243
112
Chapter 112
2020-02-23
 6.2k  180
113
Chapter 113
2020-02-25
 6.1k  256
114
Chapter 114
2020-02-26
 6.5k  315
115
Chapter 115
2020-02-29
 5.7k  166
116
Chapter 116
2020-02-29
 5.8k  229
117
Chapter 117
2020-02-29
 5.8k  268
118
Chapter 118
2020-02-29
 5.7k  280
119
Chapter 119
2020-02-29
 5.6k  256
120
Chapter 120
2020-02-29
 5.8k  393
121
Chapter 121
2020-02-29
 5.7k  241
122
Chapter 122
2020-02-29
 5.5k  150
123
Chapter 123
2020-02-29
 5.9k  196
124
Chapter 124
2020-02-29
 5.9k  237
125
Chapter 125
2020-02-29
 5.7k  58
126
Chapter 126
2020-02-29
 5.4k  131
127
Chapter 127
2020-02-29
 6.5k  387
128
Chapter 128
2020-02-29
 5.5k  146
129
Chapter 129
2020-02-29
 6.2k  356
130
Chapter 130
2020-03-03
 6.2k  404
131
Chapter 131
2020-03-06
 6.4k  463
132
Chapter 132
2020-03-13
 6.1k  314
133
Chapter 133
2020-03-17
 6k  255
134
Chapter 134
2020-03-20
 6.1k  271
135
Chapter 135
2020-03-24
 6k  264
136
Chapter 136
2020-03-27
 5.8k  202
137
Chapter 137
2020-03-31
 5.7k  240
138
Chapter 138
2020-04-03
 5.9k  198
139
Chapter 139
2020-04-07
 6.4k  472
140
Chapter 140
2020-04-10
 6.2k  291
141
Chapter 141
2020-04-14
 6k  220
142
Chapter 142
2020-04-17
 5.6k  214
143
Chapter 143
2020-04-21
 6.1k  239
144
Chapter 144
2020-04-24
 5.5k  214
145
Chapter 145
2020-04-28
 5.6k  261
146
Chapter 146
2020-05-01
 5.6k  346
147
Chapter 147
2020-05-05
 5.4k  172
148
Chapter 148
2020-05-08
 5.5k  188
149
Chapter 149
2020-05-15
 5.3k  103
150
Chapter 150
2020-05-19
 5.5k  113
151
Chapter 151
2020-05-22
 4.9k  144
152
Chapter 152
2020-05-26
 5.3k  212
153
Chapter 153
2020-05-29
 5.2k  107
154
Chapter 154
2020-06-02
 5k  117
155
Chapter 155
2020-06-05
 5.2k  206
156
Chapter 156
2020-06-09
 5.1k  189
157
Chapter 157
2020-06-12
 5.1k  148
158
Chapter 158
2020-06-16
 5.2k  181
159
Chapter 159
2020-06-19
 4.9k  203
160
Chapter 160
2020-06-23
 5.4k  306
161
Chapter 161
2020-06-26
 4.6k  127
162
Chapter 162
2020-06-30
 4.7k  228
163
Chapter 163
2020-07-03
 4.8k  249
164
Chapter 164
2020-07-07
 4.8k  163
165
Chapter 165
2020-07-10
 4.9k  130
166
Chapter 166
2020-07-14
 4.8k  136
167
Chapter 167
2020-07-17
 4.8k  113
168
Chapter 168
2020-07-21
 4.6k  138
169
Chapter 169
2020-07-24
 4.5k  112
170
Chapter 170
2020-07-28
 4.4k  148
171
Chapter 171
2020-07-31
 4.6k  289
172
Chapter 172
2020-08-04
 4.9k  290
173
Chapter 173
2020-08-07
 4.8k  207
174
Chapter 174
2020-08-14
 4.4k  141
175
Chapter 175
2020-08-18
 4.4k  144
176
Chapter 176
2020-08-21
 4.4k  138
177
Chapter 177
2020-08-25
 4.5k  149
178
Chapter 178
2020-08-28
 4.4k  220
179
Chapter 179
2020-09-01
 4.3k  145
180
Chapter 180
2020-09-04
 4.3k  121
181
Chapter 181
2020-09-08
 4.4k  173
182
Chapter 182
2020-09-11
 4.3k  139
183
Chapter 183
2020-09-15
 4.3k  124
184
Chapter 184
2020-09-18
 4.3k  203
185
Chapter 185
2020-09-22
 4k  96
186
Chapter 186
2020-09-25
 4.3k  279
187
Chapter 187
2020-09-29
 4k  103
188
Chapter 188
2020-10-02
 3.8k  125
189
Chapter 189
2020-10-06
 3.9k  105
190
Chapter 190
2020-10-09
 3.8k  89
191
Chapter 191
2020-10-13
 3.9k  105
192
Chapter 192
2020-10-16
 3.9k  66
193
Chapter 193
2020-10-20
 3.9k  106
194
Chapter 194
2020-10-23
 3.8k  69
195
Chapter 195
2020-10-27
 3.7k  46
196
Chapter 196
2020-10-30
 3.8k  78
197
Chapter 197
2020-11-03
 3.7k  67
198
Chapter 198
2020-11-06
 3.5k  50
199
Chapter 199
2020-11-10
 3.5k  53
200
Chapter 200
2020-11-13
 3.7k  81
201
Chapter 201
2020-11-17
 3.6k  69
202
Chapter 202
2020-11-20
 4k  79
203
Chapter 203
2020-11-24
 3.7k  88
204
Chapter 204
2020-11-27
 3.8k  117
205
Chapter 205
2020-12-01
 3.8k  58
206
Chapter 206
2020-12-04
 3.7k  101
207
Chapter 207
2020-12-08
 3.6k  62
208
Chapter 208
2020-12-11
 3.6k  115
209
Chapter 209
2020-12-15
 3.6k  103
210
Chapter 210
2020-12-18
 3.8k  145
211
Chapter 211
2020-12-22
 3.6k  134
212
Chapter 212
2020-12-25
 3.5k  135
213
Chapter 213
2020-12-29
 3.4k  71
214
Chapter 214
2021-01-01
 3.5k  63
215
Chapter 215
2021-01-05
 3.6k  105
216
Chapter 216
2021-01-08
 3.5k  112
217
Chapter 217
2021-01-12
 3.5k  115
218
Chapter 218
2021-01-15
 3.6k  124
219
Chapter 219
2021-01-19
 3.4k  93
220
Chapter 220
2021-01-22
 3.4k  92
221
Chapter 221
2021-01-26
 3.3k  95
222
Chapter 222
2021-01-29
 3.4k  111
223
Chapter 223
2021-02-02
 3.4k  128
224
Chapter 224
2021-02-05
 3.5k  108
225
Chapter 225
2021-02-09
 3.4k  68
226
Chapter 226
2021-02-12
 3.3k  65
227
Chapter 227
2021-02-16
 3.4k  61
228
Chapter 228
2021-02-19
 3.3k  73
229
Chapter 229
2021-02-23
 3.3k  75
230
Chapter 230
2021-02-26
 3.4k  99
231
Chapter 231
2021-03-02
 3.2k  105
232
Chapter 232
2021-03-05
 3.2k  75
233
Chapter 233
2021-03-09
 3.1k  99
234
Chapter 234
2021-03-12
 3.2k  82
235
Chapter 235
2021-03-16
 3.1k  73
236
Chapter 236
2021-03-19
 3.2k  71
237
Chapter 237
2021-03-23
 3.2k  92
238
Chapter 238
2021-03-26
 3.4k  110
239
Chapter 239
2021-03-30
 3.1k  108
240
Chapter 240
2021-04-02
 3.1k  59
241
Chapter 241
2021-04-06
 3k  101
242
Chapter 242
2021-04-09
 3.1k  82
243
Chapter 243
2021-04-13
 3k  105
244
Chapter 244
2021-04-16
 3.1k  75
245
Chapter 245
2021-04-20
 3k  88
246
Chapter 246
2021-04-23
 2.9k  74
247
Chapter 247
2021-04-27
 2.9k  63
248
Chapter 248
2021-04-30
 2.9k  79
249
Chapter 249
2021-05-04
 2.9k  98
250
Chapter 250
2021-05-07
 3k  81
251
Chapter 251
2021-05-11
 2.8k  60
252
Chapter 252
2021-05-14
 3k  95
253
Chapter 253
2021-05-18
 2.8k  88
254
Chapter 254
2021-05-21
 2.8k  75
255
Chapter 255
2021-05-25
 2.8k  109
256
Chapter 256
2021-05-28
 2.8k  105
257
Chapter 257
2021-06-01
 2.8k  110
258
Chapter 258
2021-06-04
 2.8k  130
259
Chapter 259
2021-06-08
 2.7k  131
260
Chapter 260
2021-06-11
 2.6k  89
261
Chapter 261
2021-06-15
 2.7k  124
262
Chapter 262
2021-06-18
 2.8k  93
263
Chapter 263
2021-06-22
 2.6k  71
264
Chapter 264
2021-06-25
 2.5k  67
265
Chapter 265
2021-06-29
 2.6k  114
266
Chapter 266
2021-07-02
 2.6k  86
267
Chapter 267
2021-07-06
 2.5k  92
268
Chapter 268
2021-07-09
 2.6k  113
269
Chapter 269
2021-07-13
 2.5k  94
270
Chapter 270
2021-07-16
 2.6k  69
271
Chapter 271
2021-07-20
 2.6k  99
272
Chapter 272
2021-07-23
 2.4k  75
273
Chapter 273
2021-07-27
 2.4k  102
274
Chapter 274
2021-07-30
 2.4k  93
275
Chapter 275
2021-08-03
 2.5k  115
276
Chapter 276
2021-08-06
 2.4k  100
277
Chapter 277
2021-08-10
 2.4k  80
278
Chapter 278
2021-08-13
 2.4k  61
279
Chapter 279
2021-08-17
 3k  212
280
Chapter 280
2021-08-20
 2.5k  125
281
Chapter 281
2021-08-20
 2.1k  52
282
Chapter 282
2021-08-20
 2.1k  29
283
Chapter 283
2021-08-20
 2.1k  39
284
Chapter 284
2021-08-20
 2.1k  25
285
Chapter 285
2021-08-20
 2.1k  25
286
Chapter 286
2021-08-20
 2.1k  27
287
Chapter 287
2021-08-20
 2.2k  58
288
Chapter 288
2021-08-20
 2.1k  31
289
Chapter 289
2021-08-20
 2.1k  32
290
Chapter 290
2021-08-20
 2.6k  174
291
Chapter 291
2021-08-24
 2.5k  115
292
Chapter 292
2021-08-27
 2.3k  101
293
Chapter 293
2021-08-31
 2.3k  96
294
Chapter 294
2021-09-03
 2.3k  78
295
Chapter 295
2021-09-07
 2.1k  74
296
Chapter 296
2021-09-10
 2.2k  177
297
Chapter 297
2021-09-14
 2k  67
298
Chapter 298
2021-09-17
 2.1k  91
299
Chapter 299
2021-09-21
 1.9k  53
300
Chapter 300
2021-09-24
 1.9k  43
301
Chapter 301
2021-09-28
 1.9k  39
302
Chapter 302
2021-10-01
 2k  43
303
Chapter 303
2021-10-05
 1.9k  31
304
Chapter 304
2021-10-08
 1.9k  32
305
Chapter 305
2021-10-12
 1.9k  47
306
Chapter 306
2021-10-15
 1.8k  59
307
Chapter 307
2021-10-19
 1.8k  72
308
Chapter 308
2021-10-22
 1.8k  27
309
Chapter 309
2021-10-26
 1.9k  56
310
Chapter 310
2021-10-29
 1.8k  30
311
Chapter 311
2021-11-02
 1.7k  36
312
Chapter 312
2021-11-05
 1.8k  40
313
Chapter 313
2021-11-09
 1.8k  38
314
Chapter 314
2021-11-12
 1.7k  22
315
Chapter 315
2021-11-12
 1.6k  18
316
Chapter 316
2021-11-12
 1.7k  17
317
Chapter 317
2021-11-12
 1.7k  37
318
Chapter 318
2021-11-12
 1.8k  31
319
Chapter 319
2021-11-12
 1.7k  23
320
Chapter 320
2021-11-12
 1.7k  40
321
Chapter 321
2021-11-12
 1.8k  54
322
Chapter 322
2021-11-16
 1.7k  75
323
Chapter 323
2021-11-19
 1.7k  59
324
Chapter 324
2021-11-23
 1.7k  26
325
Chapter 325
2021-11-26
 1.7k  35
326
Chapter 326
2021-11-30
 1.6k  31
327
Chapter 327
2021-12-03
 1.7k  53
328
Chapter 328
2021-12-07
 1.7k  37
329
Chapter 329
2021-12-10
 1.7k  42
330
Chapter 330
2021-12-14
 1.7k  35
331
Chapter 331
2021-12-17
 1.7k  76
332
Chapter 332
2021-12-21
 1.7k  46
333
Chapter 333
2021-12-24
 1.7k  52
334
Chapter 334
2021-12-28
 1.6k  53
335
Chapter 335
2021-12-31
 1.7k  52
336
Chapter 336
2022-01-04
 1.6k  29
337
Chapter 337
2022-01-07
 1.6k  65
338
Chapter 338
2022-01-11
 1.6k  66
339
Chapter 339
2022-01-14
 1.6k  58
340
Chapter 340
2022-01-18
 1.6k  56
341
Chapter 341
2022-01-21
 1.6k  52
342
Chapter 342
2022-01-25
 1.6k  45
343
Chapter 343
2022-01-28
 1.6k  32
344
Chapter 344
2022-02-01
 1.6k  47
345
Chapter 345
2022-02-04
 1.5k  37
346
Chapter 346
2022-02-08
 1.5k  70
347
Chapter 347
2022-02-11
 1.5k  42
348
Chapter 348
2022-02-15
 1.5k  27
349
Chapter 349
2022-02-18
 1.5k  36
350
Chapter 350
2022-02-22
 1.5k  42
351
Chapter 351
2022-02-25
 1.5k  35
352
Chapter 352
2022-03-01
 1.4k  47
353
Chapter 353
2022-03-04
 1.4k  39
354
Chapter 354
2022-03-08
 1.4k  36
355
Chapter 355
2022-03-11
 1.5k  87
356
Chapter 356
2022-03-15
 1.4k  47
357
Chapter 357
2022-03-18
 1.4k  39
358
Chapter 358
2022-03-22
 1.4k  49
359
Chapter 359
2022-03-25
 1.4k  47
360
Chapter 360
2022-03-29
 1.4k  35
361
Chapter 361
2022-04-01
 1.4k  32
362
Chapter 362
2022-04-05
 1.4k  31
363
Chapter 363
2022-04-08
 1.4k  49
364
Chapter 364
2022-04-12
 1.3k  37
365
Chapter 365
2022-04-15
 1.4k  31
366
Chapter 366
2022-04-19
 1.3k  40
367
Chapter 367
2022-04-22
 1.3k  32
368
Chapter 368
2022-04-26
 1.4k  35
369
Chapter 369
2022-04-29
 1.3k  28
370
Chapter 370
2022-05-03
 1.3k  45
371
Chapter 371
2022-05-06
 1.4k  33
372
Chapter 372
2022-05-10
 1.3k  39
373
Chapter 373
2022-05-13
 1.3k  32
374
Chapter 374
2022-05-17
 1.3k  26
375
Chapter 375
2022-05-20
 1.3k  52
376
Chapter 376
2022-05-24
 1.3k  47
377
Chapter 377
2022-05-27
 1.3k  36
378
Chapter 378
2022-05-31
 1.2k  24
379
Chapter 379
2022-06-03
 1.3k  41
380
Chapter 380
2022-06-07
 1.3k  51
381
Chapter 381
2022-06-10
 1.2k  41
382
Chapter 382
2022-06-14
 1.2k  35
383
Chapter 383
2022-06-17
 1.2k  33
384
Chapter 384
2022-06-21
 1.2k  31
385
Chapter 385
2022-06-24
 1.2k  32
386
Chapter 386
2022-06-28
 1.2k  34
387
Chapter 387
2022-07-01
 1.2k  39
388
Chapter 388
2022-07-05
 1.2k  31
389
Chapter 389
2022-07-08
 1.2k  26
390
Chapter 390
2022-07-12
 1.1k  43
391
Chapter 391
2022-07-15
 1.2k  39
392
Chapter 392
2022-07-19
 1.1k  44
393
Chapter 393
2022-07-22
 1.1k  34
394
Chapter 394
2022-07-26
 1.1k  45
395
Chapter 395
2022-07-29
 1.1k  34
396
Chapter 396
2022-08-02
 1.1k  24
397
Chapter 397
2022-08-05
 1.1k  23
398
Chapter 398
2022-08-06
 1k  21
399
Chapter 399
2022-08-06
 991  15
400
Chapter 400
2022-08-06
 1.1k  46
401
Chapter 401
2022-08-06
 975  10
402
Chapter 402
2022-08-06
 974  10
403
Chapter 403
2022-08-06
 987  11
404
Chapter 404
2022-08-06
 994  8
405
Chapter 405
2022-08-06
 1.1k  20
406
Chapter 406
2022-08-06
 1k  14
407
Chapter 407
2022-08-06
 1.2k  43
408
Chapter 408
2022-08-09
 1k  43
409
Chapter 409
2022-08-12
 1.1k  83
410
Chapter 410
2022-08-16
 1k  65
411
Chapter 411
2022-08-19
 1k  32
412
Chapter 412
2022-08-23
 1.1k  48
413
Chapter 413
2022-08-26
 1k  28
414
Chapter 414
2022-08-30
 986  25
415
Chapter 415
2022-09-02
 1.1k  59
416
Chapter 416
2022-09-06
 941  25
417
Chapter 417
2022-09-09
 975  34
418
Chapter 418
2022-09-13
 933  24
419
Chapter 419
2022-09-16
 971  31
420
Chapter 420
2022-09-20
 912  31
421
Chapter 421
2022-09-23
 905  19
422
Chapter 422
2022-09-27
 888  46
423
Chapter 423
2022-09-30
 865  19
424
Chapter 424
2022-10-04
 865  14
425
Chapter 425
2022-10-07
 868  17
426
Chapter 426
2022-10-11
 974  38
427
Chapter 427
2022-10-14
 851  20
428
Chapter 428
2022-10-18
 863  33
429
Chapter 429
2022-10-21
 829  13
430
Chapter 430
2022-10-23
 804  23
431
Chapter 431
2022-10-23
 811  13
432
Chapter 432
2022-10-23
 796  9
433
Chapter 433
2022-10-23
 775  36
434
Chapter 434
2022-10-23
 774  8
435
Chapter 435
2022-10-23
 779  12
436
Chapter 436
2022-10-23
 782  10
437
Chapter 437
2022-10-23
 785  12
438
Chapter 438
2022-10-23
 779  16
439
Chapter 439
2022-10-23
 836  23
440
Chapter 440
2022-10-25
 824  17
441
Chapter 441
2022-10-28
 817  20
442
Chapter 442
2022-11-01
 806  22
443
Chapter 443
2022-11-04
 796  9
444
Chapter 444
2022-11-08
 818  21
445
Chapter 445
2022-11-11
 804  17
446
Chapter 446
2022-11-15
 812  31
447
Chapter 447
2022-11-18
 769  25
448
Chapter 448
2022-11-19
 728  9
449
Chapter 449
2022-11-19
 734  10
450
Chapter 450
2022-11-19
 718  12
451
Chapter 451
2022-11-19
 712  12
452
Chapter 452
2022-11-19
 710  13
453
Chapter 453
2022-11-19
 722  3
454
Chapter 454
2022-11-19
 714  7
455
Chapter 455
2022-11-19
 708  5
456
Chapter 456
2022-11-19
 718  5
457
Chapter 457
2022-11-19
 803  22
458
Chapter 458
2022-11-22
 770  18
459
Chapter 459
2022-11-25
 768  18
460
Chapter 460
2022-11-29
 719  19
461
Chapter 461
2022-12-02
 736  19
462
Chapter 462
2022-12-06
 724  16
463
Chapter 463
2022-12-09
 748  20
464
Chapter 464
2022-12-13
 699  21
465
Chapter 465
2022-12-16
 695  17
466
Chapter 466
2022-12-20
 729  33
467
Chapter 467
2022-12-23
 720  15
468
Chapter 468
2022-12-27
 727  14
469
Chapter 469
2022-12-30
 689  12
470
Chapter 470
2023-01-01
 679  12
471
Chapter 471
2023-01-01
 637  4
472
Chapter 472
2023-01-01
 618  6
473
Chapter 473
2023-01-01
 639  6
474
Chapter 474
2023-01-01
 643  5
475
Chapter 475
2023-01-01
 619  14
476
Chapter 476
2023-01-01
 680  6
477
Chapter 477
2023-01-03
 690  14
478
Chapter 478
2023-01-06
 687  16
479
Chapter 479
2023-01-10
 680  26
480
Chapter 480
2023-01-13
 687  22
481
Chapter 481
2023-01-17
 674  19
482
Chapter 482
2023-01-20
 680  16
483
Chapter 483
2023-01-24
 665  15
484
Chapter 484
2023-01-27
 709  18
485
Chapter 485
2023-01-31
 680  25
486
Chapter 486
2023-02-03
 654  16
487
Chapter 487
2023-02-07
 659  15
488
Chapter 488
2023-02-10
 651  24
489
Chapter 489
2023-02-14
 651  17
490
Chapter 490
2023-02-17
 655  18
491
Chapter 491
2023-02-21
 637  15
492
Chapter 492
2023-02-24
 642  23
493
Chapter 493
2023-02-26
 599  10
494
Chapter 494
2023-02-26
 589  15
495
Chapter 495
2023-02-26
 591  12
496
Chapter 496
2023-02-26
 595  15
497
Chapter 497
2023-02-26
 591  12
498
Chapter 498
2023-02-26
 609  17
499
Chapter 499
2023-02-26
 655  33
500
Chapter 500
2023-02-28
 679  27
501
Chapter 501
2023-03-03
 633  13
502
Chapter 502
2023-03-07
 618  15
503
Chapter 503
2023-03-10
 634  30
504
Chapter 504
2023-03-14
 595  14
505
Chapter 505
2023-03-17
 586  20
506
Chapter 506
2023-03-21
 582  18
507
Chapter 507
2023-03-24
 586  18
508
Chapter 508
2023-03-28
 588  20
509
Chapter 509
2023-03-30
 550  14
510
Chapter 510
2023-03-30
 541  12
511
Chapter 511
2023-03-30
 543  14
512
Chapter 512
2023-03-30
 532  17
513
Chapter 513
2023-03-30
 574  16
514
Chapter 514
2023-03-31
 584  22
515
Chapter 515
2023-04-04
 572  29
516
Chapter 516
2023-04-07
 562  24
517
Chapter 517
2023-04-09
 536  10
518
Chapter 518
2023-04-09
 519  8
519
Chapter 519
2023-04-09
 530  9
520
Chapter 520
2023-04-09
 528  11
521
Chapter 521
2023-04-09
 536  14
522
Chapter 522
2023-04-09
 517  7
523
Chapter 523
2023-04-09
 562  16
524
Chapter 524
2023-04-11
 539  20
525
Chapter 525
2023-04-14
 592  47
526
Chapter 526
2023-04-18
 567  17
527
Chapter 527
2023-04-21
 549  23
528
Chapter 528
2023-04-25
 538  16
529
Chapter 529
2023-04-28
 546  27
530
Chapter 530
2023-05-05
 523  12
531
Chapter 531
2023-05-09
 512  22
532
Chapter 532
2023-05-12
 509  16
533
Chapter 533
2023-05-16
 517  13
534
Chapter 534
2023-05-19
 528  16
535
Chapter 535
2023-05-23
 484  14
536
Chapter 536
2023-05-26
 587  28
537
Chapter 537
2023-05-30
 492  15
538
Chapter 538
2023-06-02
 485  30
539
Chapter 539
2023-06-06
 521  32
540
Chapter 540
2023-06-09
 514  24
541
Chapter 541
2023-06-13
 494  30
542
Chapter 542
2023-06-16
 498  27
543
Chapter 543
2023-06-20
 480  57
544
Chapter 544
2023-06-23
 450  55
545
Chapter 545
2023-06-27
 460  30
546
Chapter 546
2023-06-30
 447  13
547
Chapter 547
2023-07-04
 421  16
548
Chapter 548
2023-07-07
 426  16
549
Chapter 549
2023-07-11
 411  13
550
Chapter 550
2023-07-14
 407  23
551
Chapter 551
2023-07-18
 398  44
552
Chapter 552
2023-07-21
 391  65
553
Chapter 553
2023-07-25
 390  6
554
Chapter 554
2023-07-28
 398  15
555
Chapter 555
2023-08-01
 385  12
556
Chapter 556
2023-08-04
 395  28
557
Chapter 557
2023-08-08
 407  32
558
Chapter 558
2023-08-11
 366  23
559
Chapter 559
2023-08-15
 385  27
560
Chapter 560
2023-08-18
 374  20
561
Chapter 561
2023-08-22
 393  26
562
Chapter 562
2023-08-25
 376  26
563
Chapter 563
2023-08-29
 366  12
564
Chapter 564
2023-09-01
 340  19
565
Chapter 565
2023-09-05
 341  15
566
Chapter 566
2023-09-05
 322  6
567
Chapter 567
2023-09-05
 321  4
568
Chapter 568
2023-09-05
 312  4
569
Chapter 569
2023-09-05
 349  15
570
Chapter 570
2023-09-08
 336  9
571
Chapter 571
2023-09-12
 312  8
572
Chapter 572
2023-09-15
 328  8
573
Chapter 573
2023-09-19
 322  15
574
Chapter 574
2023-09-22
 313  22
575
Chapter 575
2023-09-26
 342  25
576
Chapter 576
2023-09-29
 315  24
577
Chapter 577
2023-10-03
 368  16
578
Chapter 578
2023-10-06
 316  20
579
Chapter 579
2023-10-10
 306  13
580
Chapter 580
2023-10-13
 301  20
581
Chapter 581
2023-10-17
 285  12
582
Chapter 582
2023-10-20
 286  17
583
Chapter 583
2023-10-24
 262  9
584
Chapter 584
2023-10-27
 275  13
585
Chapter 585
2023-10-31
 262  22
586
Chapter 586
2023-11-03
 272  23
587
Chapter 587
2023-11-07
 252  21
588
Chapter 588
2023-11-10
 245  33
589
Chapter 589
2023-11-14
 242  21
590
Chapter 590
2023-11-17
 210  20
591
Chapter 591
2023-11-21
 192  10
592
Chapter 592
2023-11-24
 189  12
593
Chapter 593
2023-11-28
 155  15
594
Chapter 594
2023-12-01
 88  7
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Hành động/Mạo Hiểm/Báo thù/Trùng sinh/Sư đồ/Tình tay ba/Harem/Tu tiên/Jack Sue/Vạn người mê
Tuyệt Thế Đan Thần
Tuyệt Thế Đan Thần
Huyền huyễn/Trùng sinh/Trùng sinh báo thù
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Thần Vương Trấn Quốc
Thần Vương Trấn Quốc
Hành động/Huyền huyễn/Mới
[Tường Lâm]Nghiêm Tổng Sao? Là Của Tôi!!
[Tường Lâm]Nghiêm Tổng Sao? Là Của Tôi!!
Tình yêu/Đã Full/Boylove/Tình yêu vượt giai cấp/Xuyên việt
Cưng Chiều Vợ Yêu: Sủng Ái Em Cả Đời
Cưng Chiều Vợ Yêu: Sủng Ái Em Cả Đời
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook