MangaToon
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
25.9M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn có thể chất tuyệt thế, nhưng lại bị coi là phế vật không tu luyện nổi. Gặp mối duyên, thân thể dị biến, giúp hắn lật chuyển cuộc đời!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 293 chương    /    (16816)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-12-23
 6.8k  879
2
Chapter 2
2020-12-23
 5.2k  280
3
Chapter 3
2020-12-23
 5.1k  278
4
Chapter 4
2020-12-23
 4.8k  193
5
Chapter 5
2020-12-23
 5.1k  237
6
Chapter 6
2020-12-23
 4.5k  121
7
Chapter 7
2020-12-23
 4.6k  175
8
Chapter 8
2020-12-23
 4.6k  157
9
Chapter 9
2020-12-23
 4.5k  130
10
Chapter 10
2020-12-23
 4.7k  149
11
Chapter 11
2020-12-24
 4.4k  97
12
Chapter 12
2020-12-29
 4.3k  117
13
Chapter 13
2020-12-31
 4.2k  123
14
Chapter 14
2021-01-05
 4.3k  95
15
Chapter 15
2021-01-07
 4.1k  122
16
Chapter 16
2021-01-12
 4k  64
17
Chapter 17
2021-01-14
 4k  96
18
Chapter 18
2021-01-18
 3.7k  118
19
Chapter 19
2021-01-18
 3.8k  106
20
Chapter 20
2021-01-18
 3.7k  132
21
Chapter 21
2021-01-18
 3.5k  55
22
Chapter 22
2021-01-18
 3.6k  65
23
Chapter 23
2021-01-18
 3.5k  78
24
Chapter 24
2021-01-18
 3.5k  63
25
Chapter 25
2021-01-18
 3.5k  104
26
Chapter 26
2021-01-18
 3.6k  112
27
Chapter 27
2021-01-18
 3.7k  91
28
Chapter 28
2021-01-19
 3.6k  89
29
Chapter 29
2021-01-21
 3.6k  74
30
Chapter 30
2021-01-26
 3.6k  47
31
Chapter 31
2021-01-28
 3.6k  68
32
Chapter 32
2021-02-02
 3.6k  108
33
Chapter 33
2021-02-04
 3.6k  89
34
Chapter 34
2021-02-09
 3.4k  61
35
Chapter 35
2021-02-11
 3.4k  74
36
Chapter 36
2021-02-16
 3.3k  62
37
Chapter 37
2021-02-18
 3.4k  70
38
Chapter 38
2021-02-23
 3.2k  82
39
Chapter 39
2021-02-25
 3.5k  99
40
Chapter 40
2021-02-26
 3.1k  22
41
Chapter 41
2021-02-26
 3.3k  62
42
Chapter 42
2021-02-26
 3.1k  48
43
Chapter 43
2021-02-26
 3.2k  68
44
Chapter 44
2021-02-26
 3.1k  25
45
Chapter 45
2021-02-26
 3.2k  37
46
Chapter 46
2021-02-26
 3.2k  44
47
Chapter 47
2021-02-26
 3.1k  52
48
Chapter 48
2021-02-26
 3.1k  89
49
Chapter 49
2021-02-26
 3.2k  70
50
Chapter 50
2021-03-02
 3.2k  61
51
Chapter 51
2021-03-04
 3.3k  98
52
Chapter 52
2021-03-09
 3.2k  43
53
Chapter 53
2021-03-11
 3.2k  73
54
Chapter 54
2021-03-16
 3.1k  35
55
Chapter 55
2021-03-18
 3.1k  73
56
Chapter 56
2021-03-23
 3.1k  68
57
Chapter 57
2021-03-25
 3k  81
58
Chapter 58
2021-03-30
 3k  56
59
Chapter 59
2021-04-01
 3.1k  73
60
Chapter 60
2021-04-06
 3.1k  63
61
Chapter 61
2021-04-08
 3.1k  67
62
Chapter 62
2021-04-13
 3k  69
63
Chapter 63
2021-04-15
 2.8k  68
64
Chapter 64
2021-04-20
 2.9k  62
65
Chapter 65
2021-04-22
 2.9k  58
66
Chapter 66
2021-04-27
 3k  77
67
Chapter 67
2021-04-29
 3k  51
68
Chapter 68
2021-05-04
 2.8k  65
69
Chapter 69
2021-05-06
 3k  97
70
Chapter 70
2021-05-11
 2.9k  41
71
Chapter 71
2021-05-13
 3k  149
72
Chapter 72
2021-05-18
 2.8k  46
73
Chapter 73
2021-05-20
 2.8k  64
74
Chapter 74
2021-05-25
 2.8k  63
75
Chapter 75
2021-05-27
 2.9k  76
76
Chapter 76
2021-06-01
 2.7k  50
77
Chapter 77
2021-06-03
 2.8k  51
78
Chapter 78
2021-06-08
 2.8k  33
79
Chapter 79
2021-06-10
 2.8k  61
80
Chapter 80
2021-06-15
 2.8k  61
81
Chapter 81
2021-06-17
 2.8k  55
82
Chapter 82
2021-06-22
 2.7k  53
83
Chapter 83
2021-06-24
 2.7k  50
84
Chapter 84
2021-06-29
 2.7k  30
85
Chapter 85
2021-07-01
 2.8k  67
86
Chapter 86
2021-07-06
 2.7k  81
87
Chapter 87
2021-07-08
 2.7k  32
88
Chapter 88
2021-07-13
 2.7k  77
89
Chapter 89
2021-07-15
 2.7k  59
90
Chapter 90
2021-07-20
 2.7k  55
91
Chapter 91
2021-07-22
 2.8k  74
92
Chapter 92
2021-07-27
 2.6k  59
93
Chapter 93
2021-07-29
 2.7k  101
94
Chapter 94
2021-07-31
 2.6k  57
95
Chapter 95
2021-07-31
 2.6k  36
96
Chapter 96
2021-07-31
 2.6k  51
97
Chapter 97
2021-07-31
 2.6k  41
98
Chapter 98
2021-07-31
 2.7k  62
99
Chapter 99
2021-07-31
 2.5k  39
100
Chapter 100
2021-07-31
 2.6k  117
101
Chapter 101
2021-07-31
 2.5k  48
102
Chapter 102
2021-07-31
 2.4k  44
103
Chapter 103
2021-07-31
 2.6k  88
104
Chapter 104
2021-08-03
 2.6k  103
105
Chapter 105
2021-08-05
 2.6k  68
106
Chapter 106
2021-08-10
 2.5k  87
107
Chapter 107
2021-08-12
 2.6k  91
108
Chapter 108
2021-08-17
 2.4k  42
109
Chapter 109
2021-08-19
 2.5k  67
110
Chapter 110
2021-08-24
 2.6k  189
111
Chapter 111
2021-08-26
 2.5k  182
112
Chapter 112
2021-08-31
 2.3k  79
113
Chapter 113
2021-09-02
 2.3k  44
114
Chapter 114
2021-09-07
 2.2k  58
115
Chapter 115
2021-09-09
 2.3k  56
116
Chapter 116
2021-09-14
 2.1k  46
117
Chapter 117
2021-09-16
 2.2k  55
118
Chapter 118
2021-09-21
 2.1k  37
119
Chapter 119
2021-09-23
 2.2k  42
120
Chapter 120
2021-09-25
 2k  15
121
Chapter 121
2021-09-25
 2.1k  32
122
Chapter 122
2021-09-25
 2.1k  51
123
Chapter 123
2021-09-25
 2.1k  30
124
Chapter 124
2021-09-25
 2k  22
125
Chapter 125
2021-09-25
 2.1k  37
126
Chapter 126
2021-09-25
 2k  30
127
Chapter 127
2021-09-25
 2.1k  33
128
Chapter 128
2021-09-25
 2.1k  46
129
Chapter 129
2021-09-25
 2.2k  43
130
Chapter 130
2021-09-28
 2.1k  34
131
Chapter 131
2021-09-30
 2.1k  38
132
Chapter 132
2021-10-05
 2.1k  45
133
Chapter 133
2021-10-07
 2.1k  49
134
Chapter 134
2021-10-12
 2.1k  35
135
Chapter 135
2021-10-14
 2.2k  55
136
Chapter 136
2021-10-19
 2k  32
137
Chapter 137
2021-10-21
 2.1k  39
138
Chapter 138
2021-10-26
 2.1k  34
139
Chapter 139
2021-10-28
 2k  39
140
Chapter 140
2021-11-02
 2.1k  52
141
Chapter 141
2021-11-04
 2k  45
142
Chapter 142
2021-11-09
 2.1k  56
143
Chapter 143
2021-11-11
 2k  60
144
Chapter 144
2021-11-16
 2.1k  51
145
Chapter 145
2021-11-18
 2k  71
146
Chapter 146
2021-11-23
 2k  60
147
Chapter 147
2021-11-25
 2k  35
148
Chapter 148
2021-11-30
 2k  25
149
Chapter 149
2021-12-02
 2k  43
150
Chapter 150
2021-12-07
 2k  47
151
Chapter 151
2021-12-09
 2.1k  81
152
Chapter 152
2021-12-14
 2k  60
153
Chapter 153
2021-12-16
 1.9k  43
154
Chapter 154
2021-12-21
 1.9k  44
155
Chapter 155
2021-12-23
 1.9k  38
156
Chapter 156
2021-12-27
 1.8k  22
157
Chapter 157
2021-12-27
 1.8k  25
158
Chapter 158
2021-12-27
 1.8k  54
159
Chapter 159
2021-12-27
 1.8k  38
160
Chapter 160
2021-12-27
 1.8k  26
161
Chapter 161
2021-12-27
 1.8k  27
162
Chapter 162
2021-12-27
 1.8k  44
163
Chapter 163
2021-12-27
 1.8k  40
164
Chapter 164
2021-12-27
 1.8k  36
165
Chapter 165
2021-12-27
 1.9k  38
166
Chapter 166
2021-12-28
 1.9k  42
167
Chapter 167
2021-12-30
 2.1k  78
168
Chapter 168
2022-01-04
 1.9k  51
169
Chapter 169
2022-01-06
 1.8k  58
170
Chapter 170
2022-01-11
 1.8k  61
171
Chapter 171
2022-01-13
 1.8k  52
172
Chapter 172
2022-01-14
 1.8k  25
173
Chapter 173
2022-01-14
 1.7k  28
174
Chapter 174
2022-01-14
 1.8k  40
175
Chapter 175
2022-01-14
 1.7k  26
176
Chapter 176
2022-01-14
 1.7k  81
177
Chapter 177
2022-01-14
 1.7k  23
178
Chapter 178
2022-01-14
 1.8k  83
179
Chapter 179
2022-01-18
 1.7k  33
180
Chapter 180
2022-01-20
 1.8k  89
181
Chapter 181
2022-01-25
 1.7k  134
182
Chapter 182
2022-01-27
 1.7k  55
183
Chapter 183
2022-02-01
 1.9k  79
184
Chapter 184
2022-02-03
 1.8k  68
185
Chapter 185
2022-02-08
 1.7k  35
186
Chapter 186
2022-02-10
 1.8k  66
187
Chapter 187
2022-02-15
 1.7k  45
188
Chapter 188
2022-02-17
 1.8k  63
189
Chapter 189
2022-02-22
 1.7k  40
190
Chapter 190
2022-02-24
 1.8k  100
191
Chapter 191
2022-03-01
 1.7k  49
192
Chapter 192
2022-03-03
 1.6k  25
193
Chapter 193
2022-03-08
 1.7k  43
194
Chapter 194
2022-03-10
 1.7k  42
195
Chapter 195
2022-03-15
 1.6k  28
196
Chapter 196
2022-03-17
 1.6k  40
197
Chapter 197
2022-03-22
 1.6k  19
198
Chapter 198
2022-03-24
 1.5k  42
199
Chapter 199
2022-03-29
 1.5k  48
200
Chapter 200
2022-03-31
 1.5k  60
201
Chapter 201
2022-04-05
 1.5k  42
202
Chapter 202
2022-04-07
 1.5k  28
203
Chapter 203
2022-04-12
 1.5k  25
204
Chapter 204
2022-04-14
 1.5k  65
205
Chapter 205
2022-04-19
 1.4k  30
206
Chapter 206
2022-04-21
 1.4k  58
207
Chapter 207
2022-04-26
 1.4k  21
208
Chapter 208
2022-04-28
 1.4k  21
209
Chapter 209
2022-05-03
 1.4k  24
210
Chapter 210
2022-05-05
 1.3k  26
211
Chapter 211
2022-05-08
 1.3k  23
212
Chapter 212
2022-05-08
 1.3k  23
213
Chapter 213
2022-05-08
 1.3k  26
214
Chapter 214
2022-05-08
 1.3k  16
215
Chapter 215
2022-05-08
 1.3k  47
216
Chapter 216
2022-05-08
 1.3k  26
217
Chapter 217
2022-05-08
 1.3k  27
218
Chapter 218
2022-05-08
 1.2k  14
219
Chapter 219
2022-05-08
 1.3k  34
220
Chapter 220
2022-05-08
 1.4k  48
221
Chapter 221
2022-05-10
 1.4k  33
222
Chapter 222
2022-05-12
 1.4k  59
223
Chapter 223
2022-05-17
 1.3k  35
224
Chapter 224
2022-05-19
 1.3k  40
225
Chapter 225
2022-05-24
 1.3k  42
226
Chapter 226
2022-05-26
 1.3k  47
227
Chapter 227
2022-05-31
 1.4k  60
228
Chapter 228
2022-06-02
 1.3k  59
229
Chapter 229
2022-06-07
 1.3k  32
230
Chapter 230
2022-06-09
 1.3k  29
231
Chapter 231
2022-06-14
 1.3k  36
232
Chapter 232
2022-06-16
 1.2k  24
233
Chapter 233
2022-06-21
 1.2k  47
234
Chapter 234
2022-06-23
 1.3k  68
235
Chapter 235
2022-06-28
 1.2k  53
236
Chapter 236
2022-06-30
 1.2k  40
237
Chapter 237
2022-07-05
 1.2k  33
238
Chapter 238
2022-07-07
 1.2k  48
239
Chapter 239
2022-07-12
 1.1k  24
240
Chapter 240
2022-07-14
 1.1k  67
241
Chapter 241
2022-07-19
 1.1k  43
242
Chapter 242
2022-07-21
 1.1k  30
243
Chapter 243
2022-07-26
 1.1k  40
244
Chapter 244
2022-07-28
 1.1k  34
245
Chapter 245
2022-08-02
 1.1k  46
246
Chapter 246
2022-08-04
 1.1k  81
247
Chapter 247
2022-08-09
 1k  42
248
Chapter 248
2022-08-11
 989  39
249
Chapter 249
2022-08-16
 952  38
250
Chapter 250
2022-08-18
 962  38
251
Chapter 251
2022-08-23
 916  22
252
Chapter 252
2022-08-25
 914  60
253
Chapter 253
2022-08-30
 872  26
254
Chapter 254
2022-09-01
 914  18
255
Chapter 255
2022-09-06
 882  29
256
Chapter 256
2022-09-08
 879  26
257
Chapter 257
2022-09-13
 835  23
258
Chapter 258
2022-09-15
 815  25
259
Chapter 259
2022-09-20
 785  17
260
Chapter 260
2022-09-22
 812  22
261
Chapter 261
2022-09-27
 785  20
262
Chapter 262
2022-09-29
 763  19
263
Chapter 263
2022-10-04
 713  16
264
Chapter 264
2022-10-06
 752  15
265
Chapter 265
2022-10-11
 728  18
266
Chapter 266
2022-10-13
 717  19
267
Chapter 267
2022-10-18
 688  12
268
Chapter 268
2022-10-20
 699  24
269
Chapter 269
2022-10-25
 688  10
270
Chapter 270
2022-10-27
 697  10
271
Chapter 271
2022-11-01
 660  11
272
Chapter 272
2022-11-03
 696  18
273
Chapter 273
2022-11-08
 692  16
274
Chapter 274
2022-11-10
 721  19
275
Chapter 275
2022-11-17
 673  15
276
Chapter 276
2022-11-22
 650  14
277
Chapter 277
2022-11-24
 631  25
278
Chapter 278
2022-12-01
 602  24
279
Chapter 279
2022-12-08
 583  16
280
Chapter 280
2022-12-15
 586  10
281
Chapter 281
2022-12-22
 604  18
282
Chapter 282
2022-12-29
 566  14
283
Chapter 283
2023-01-05
 544  11
284
Chapter 284
2023-01-12
 567  8
285
Chapter 285
2023-01-19
 540  23
286
Chapter 286
2023-02-02
 492  20
287
Chapter 287
2023-02-09
 469  17
288
Chapter 288
2023-02-16
 454  29
289
Chapter 289
2023-02-23
 417  24
290
Chapter 290
2023-03-02
 362  11
291
Chapter 291
2023-03-09
 344  9
292
Chapter 292
2023-03-16
 322  13
293
Chapter 293
2023-03-23
 177  6
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Nhân
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Mười Vạn Năm Bị Nhốt Trong Cùng Một Ngày
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Thanh niên triển vọng
Nghịch Thiên Chí Tôn
Nghịch Thiên Chí Tôn
Huyền huyễn/Xuyên Không/Thanh mai trúc mã/Đối đầu/Bàn tay vàng/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
[Drop Mãi Mãi] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Công Lược Thật Khó A~
[Drop Mãi Mãi] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Công Lược Thật Khó A~
Tình yêu/Đam mỹ/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đã Full/Hành tinh
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Trường học/Hành động/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play