MangaToon
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Đã Full
123.9M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Hàm xuyên vào thiếu gia phủ Tướng quân vừa chết đi sống lại, phát hiện thân thế của bản thân là một câu đố, buộc phải tiếp tục cải trang thành nam giới để sinh tồn.
Gặp Tiêu Cẩn Du, vương gia luôn phản cảm với mình, nhưng trong một lần bất ngờ, Tiêu Cẩn Du ngã bị thương ở đầu, khi tỉnh lại vậy mà lại gọi nàng là "nương tử", còn đòi chịu trách nhiệm?! Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 341 chương    /    (115353)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-09-22
 34.2k  3k
2
Chapter 2
2019-09-22
 29.5k  1.9k
3
Chapter 3
2019-09-22
 27k  1.4k
4
Chapter 4
2019-09-22
 26.1k  931
5
Chapter 5
2019-09-22
 24.3k  1.2k
6
Chapter 6
2019-09-22
 24.8k  1.2k
7
Chapter 7
2019-09-22
 23.1k  915
8
Chapter 8
2019-09-22
 22.9k  1k
9
Chapter 9
2019-09-22
 24.6k  943
10
Chapter 10
2019-09-22
 23.1k  967
11
Chapter 11
2019-09-22
 22k  586
12
Chapter 12
2019-09-22
 22.3k  588
13
Chapter 13
2019-09-22
 21.1k  576
14
Chapter 14
2019-09-22
 21k  404
15
Chapter 15
2019-09-22
 20.9k  427
16
Chapter 16
2019-09-22
 20.6k  540
17
Chapter 17
2019-09-22
 23.5k  795
18
Chapter 18
2019-09-22
 20.5k  372
19
Chapter 19
2019-09-22
 20.2k  286
20
Chapter 20
2019-09-22
 21.3k  642
21
Chapter 21
2019-09-26
 20.3k  228
22
Chapter 22
2019-09-28
 21.8k  710
23
Chapter 23
2019-10-03
 20.3k  467
24
Chapter 24
2019-10-05
 20.4k  443
25
Chapter 25
2019-10-10
 20.3k  324
26
Chapter 26
2019-10-12
 21.4k  592
27
Chapter 27
2019-10-17
 21.1k  682
28
Chapter 28
2019-10-19
 19.2k  202
29
Chapter 29
2019-10-24
 21.7k  625
30
Chapter 30
2019-10-26
 21.5k  521
31
Chapter 31
2019-10-31
 21.7k  355
32
Chapter 32
2019-11-02
 20.5k  324
33
Chapter 33
2019-11-07
 20.9k  336
34
Chapter 34
2019-11-09
 19.9k  735
35
Chapter 35
2019-11-14
 19.3k  852
36
Chapter 36
2019-11-16
 18.7k  466
37
Chapter 37
2019-11-21
 19k  361
38
Chapter 38
2019-11-23
 18.2k  246
39
Chapter 39
2019-11-28
 16.8k  110
40
Chapter 40
2019-11-30
 20.1k  478
41
Chapter 41
2019-12-05
 18.1k  488
42
Chapter 42
2019-12-07
 19.2k  378
43
Chapter 43
2019-12-12
 17.4k  401
44
Chapter 44
2019-12-14
 18k  413
45
Chapter 45
2019-12-19
 17.2k  223
46
Chapter 46
2019-12-21
 17.6k  454
47
Chapter 47
2019-12-26
 18.4k  401
48
Chapter 48
2019-12-28
 18.5k  705
49
Chapter 49
2020-01-02
 18.1k  292
50
Chapter 50
2020-01-04
 17.6k  322
51
Chapter 51
2020-01-09
 18.3k  502
52
Chapter 52
2020-01-11
 19.7k  1.2k
53
Chapter 53
2020-01-16
 17.3k  488
54
Chapter 54
2020-01-18
 17.2k  543
55
Chapter 55
2020-01-23
 15.9k  290
56
Chapter 56
2020-01-25
 16.1k  511
57
Chapter 57
2020-01-30
 16.6k  547
58
Chapter 58
2020-02-01
 14.6k  476
59
Chapter 59
2020-02-06
 15.2k  452
60
Chapter 60
2020-02-08
 16.3k  422
61
Chapter 61
2020-02-13
 15.3k  413
62
Chapter 62
2020-02-15
 14.7k  192
63
Chapter 63
2020-02-20
 14.5k  269
64
Chapter 64
2020-02-21
 14.8k  243
65
Chapter 65
2020-02-21
 16.3k  557
66
Chapter 66
2020-02-21
 17.3k  712
67
Chapter 67
2020-02-21
 15.6k  497
68
Chapter 68
2020-02-21
 15k  220
69
Chapter 69
2020-02-21
 14.9k  376
70
Chapter 70
2020-02-21
 14.8k  528
71
Chapter 71
2020-02-21
 15.3k  338
72
Chapter 72
2020-02-21
 14.5k  304
73
Chapter 73
2020-02-21
 14.7k  285
74
Chapter 74
2020-02-22
 15.8k  672
75
Chapter 75
2020-02-27
 13.5k  203
76
Chapter 76
2020-02-29
 14.9k  648
77
Chapter 77
2020-03-05
 14.3k  345
78
Chapter 78
2020-03-07
 13.6k  358
79
Chapter 79
2020-03-12
 14.3k  335
80
Chapter 80
2020-03-14
 14.2k  250
81
Chapter 81
2020-03-19
 15k  561
82
Chapter 82
2020-03-21
 15.1k  1.1k
83
Chapter 83
2020-03-26
 15.1k  424
84
Chapter 84
2020-03-28
 15.5k  533
85
Chapter 85
2020-04-02
 15.2k  383
86
Chapter 86
2020-04-04
 15.9k  426
87
Chapter 87
2020-04-09
 15.1k  302
88
Chapter 88
2020-04-11
 16k  453
89
Chapter 89
2020-04-16
 15.3k  278
90
Chapter 90
2020-04-18
 15.6k  348
91
Chapter 91
2020-04-23
 14.5k  274
92
Chapter 92
2020-04-25
 15.5k  472
93
Chapter 93
2020-04-30
 15.2k  302
94
Chapter 94
2020-05-02
 15.4k  401
95
Chapter 95
2020-05-07
 14.3k  499
96
Chapter 96
2020-05-09
 13.3k  314
97
Chapter 97
2020-05-14
 13.5k  181
98
Chapter 98
2020-05-16
 14.1k  444
99
Chapter 99
2020-05-21
 13.1k  222
100
Chapter 100
2020-05-23
 13k  214
101
Chapter 101
2020-05-28
 15.4k  851
102
Chapter 102
2020-05-30
 13.2k  298
103
Chapter 103
2020-06-04
 12.8k  176
104
Chapter 104
2020-06-06
 13.3k  310
105
Chapter 105
2020-06-11
 12.5k  156
106
Chapter 106
2020-06-13
 14.1k  425
107
Chapter 107
2020-06-18
 13.4k  503
108
Chapter 108
2020-06-20
 14.7k  556
109
Chapter 109
2020-06-25
 14.3k  435
110
Chapter 110
2020-06-27
 13.6k  352
111
Chapter 111
2020-07-02
 14.1k  512
112
Chapter 112
2020-07-04
 13.4k  322
113
Chapter 113
2020-07-09
 15.6k  782
114
Chapter 114
2020-07-11
 13.5k  345
115
Chapter 115
2020-07-16
 13k  324
116
Chapter 116
2020-07-18
 13.7k  479
117
Chapter 117
2020-07-23
 13.6k  359
118
Chapter 118
2020-07-25
 14.3k  664
119
Chapter 119
2020-07-30
 13.9k  468
120
Chapter 120
2020-08-01
 14.1k  399
121
Chapter 121
2020-08-06
 13.4k  595
122
Chapter 122
2020-08-08
 13.5k  401
123
Chapter 123
2020-08-13
 13.2k  349
124
Chapter 124
2020-08-15
 14k  506
125
Chapter 125
2020-08-20
 13k  373
126
Chapter 126
2020-08-20
 13.7k  598
127
Chapter 127
2020-08-20
 12.7k  256
128
Chapter 128
2020-08-20
 11.3k  100
129
Chapter 129
2020-08-20
 11.5k  292
130
Chapter 130
2020-08-20
 11.1k  153
131
Chapter 131
2020-08-20
 11.6k  146
132
Chapter 132
2020-08-20
 12.3k  272
133
Chapter 133
2020-08-20
 12.8k  322
134
Chapter 134
2020-08-20
 12.1k  278
135
Chapter 135
2020-08-20
 12.8k  396
136
Chapter 136
2020-08-22
 13.3k  456
137
Chapter 137
2020-08-27
 13k  310
138
Chapter 138
2020-08-29
 13.8k  777
139
Chapter 139
2020-09-03
 12.9k  481
140
Chapter 140
2020-09-05
 12.9k  408
141
Chapter 141
2020-09-10
 13.1k  302
142
Chapter 142
2020-09-12
 12.9k  370
143
Chapter 143
2020-09-17
 13k  297
144
Chapter 144
2020-09-19
 12.7k  521
145
Chapter 145
2020-09-24
 12.1k  259
146
Chapter 146
2020-09-26
 12.5k  250
147
Chapter 147
2020-10-01
 13k  434
148
Chapter 148
2020-10-03
 13.5k  447
149
Chapter 149
2020-10-08
 12.7k  345
150
Chapter 150
2020-10-10
 13.2k  392
151
Chapter 151
2020-10-15
 11.6k  117
152
Chapter 152
2020-10-17
 12.5k  305
153
Chapter 153
2020-10-22
 11.2k  197
154
Chapter 154
2020-10-24
 13.1k  334
155
Chapter 155
2020-10-29
 12.3k  319
156
Chapter 156
2020-10-31
 11.9k  285
157
Chapter 157
2020-11-05
 11k  332
158
Chapter 158
2020-11-07
 11.5k  397
159
Chapter 159
2020-11-12
 12.1k  551
160
Chapter 160
2020-11-14
 11k  157
161
Chapter 161
2020-11-19
 11.2k  216
162
Chapter 162
2020-11-21
 11.4k  251
163
Chapter 163
2020-11-26
 10.8k  318
164
Chapter 164
2020-11-28
 11.8k  346
165
Chapter 165
2020-12-03
 11.9k  555
166
Chapter 166
2020-12-05
 11.7k  428
167
Chapter 167
2020-12-10
 10.9k  568
168
Chapter 168
2020-12-12
 11.7k  326
169
Chapter 169
2020-12-17
 10.7k  663
170
Chapter 170
2020-12-19
 11k  410
171
Chapter 171
2020-12-24
 10.2k  401
172
Chapter 172
2020-12-24
 10.4k  249
173
Chapter 173
2020-12-24
 10.2k  231
174
Chapter 174
2020-12-24
 10.2k  211
175
Chapter 175
2020-12-24
 10.4k  267
176
Chapter 176
2020-12-24
 10.6k  294
177
Chapter 177
2020-12-24
 10.2k  398
178
Chapter 178
2020-12-24
 10.1k  237
179
Chapter 179
2020-12-24
 9.1k  103
180
Chapter 180
2020-12-24
 10.8k  231
181
Chapter 181
2020-12-26
 11.2k  422
182
Chapter 182
2020-12-31
 10.6k  459
183
Chapter 183
2021-01-02
 10.2k  172
184
Chapter 184
2021-01-07
 10.4k  502
185
Chapter 185
2021-01-09
 10.3k  218
186
Chapter 186
2021-01-14
 10.4k  231
187
Chapter 187
2021-01-16
 10.9k  215
188
Chapter 188
2021-01-21
 11.3k  531
189
Chapter 189
2021-01-23
 11.6k  370
190
Chapter 190
2021-01-26
 9.3k  180
191
Chapter 191
2021-01-26
 10.1k  238
192
Chapter 192
2021-01-26
 9.4k  283
193
Chapter 193
2021-01-26
 9.3k  302
194
Chapter 194
2021-01-26
 9k  194
195
Chapter 195
2021-01-26
 9.4k  248
196
Chapter 196
2021-01-26
 9.7k  171
197
Chapter 197
2021-01-26
 9.6k  196
198
Chapter 198
2021-01-26
 9.7k  182
199
Chapter 199
2021-01-26
 10.1k  310
200
Chapter 200
2021-01-28
 10.5k  431
201
Chapter 201
2021-01-30
 10.5k  537
202
Chapter 202
2021-02-04
 10.7k  267
203
Chapter 203
2021-02-06
 9.6k  205
204
Chapter 204
2021-02-11
 9.4k  222
205
Chapter 205
2021-02-11
 9.9k  231
206
Chapter 206
2021-02-11
 9.9k  244
207
Chapter 207
2021-02-11
 9.1k  333
208
Chapter 208
2021-02-11
 8.7k  301
209
Chapter 209
2021-02-11
 8.6k  306
210
Chapter 210
2021-02-11
 8.3k  188
211
Chapter 211
2021-02-11
 8.8k  195
212
Chapter 212
2021-02-11
 8.6k  152
213
Chapter 213
2021-02-11
 9k  128
214
Chapter 214
2021-02-11
 10.3k  381
215
Chapter 215
2021-02-13
 9.6k  202
216
Chapter 216
2021-02-18
 10.1k  350
217
Chapter 217
2021-02-20
 10.1k  302
218
Chapter 218
2021-02-25
 9.6k  243
219
Chapter 219
2021-02-27
 10.8k  760
220
Chapter 220
2021-03-04
 9.3k  374
221
Chapter 221
2021-03-06
 9.7k  277
222
Chapter 222
2021-03-11
 9.1k  420
223
Chapter 223
2021-03-13
 10.7k  541
224
Chapter 224
2021-03-18
 8.9k  257
225
Chapter 225
2021-03-20
 8.9k  345
226
Chapter 226
2021-03-25
 9.2k  452
227
Chapter 227
2021-03-27
 9.1k  449
228
Chapter 228
2021-04-01
 9.2k  363
229
Chapter 229
2021-04-03
 9.5k  301
230
Chapter 230
2021-04-08
 9k  202
231
Chapter 231
2021-04-10
 8.3k  225
232
Chapter 232
2021-04-15
 7.8k  205
233
Chapter 233
2021-04-17
 8.1k  246
234
Chapter 234
2021-04-22
 8k  271
235
Chapter 235
2021-04-24
 8.1k  228
236
Chapter 236
2021-04-29
 7.6k  220
237
Chapter 237
2021-05-01
 8k  296
238
Chapter 238
2021-05-06
 8.1k  381
239
Chapter 239
2021-05-08
 8.4k  294
240
Chapter 240
2021-05-13
 7.2k  146
241
Chapter 241
2021-05-15
 7.4k  249
242
Chapter 242
2021-05-20
 7.6k  310
243
Chapter 243
2021-05-22
 7.5k  203
244
Chapter 244
2021-05-27
 7.4k  363
245
Chapter 245
2021-05-29
 7k  203
246
Chapter 246
2021-06-02
 6.2k  101
247
Chapter 247
2021-06-02
 6.4k  165
248
Chapter 248
2021-06-02
 6k  186
249
Chapter 249
2021-06-02
 6.1k  101
250
Chapter 250
2021-06-02
 6.2k  100
251
Chapter 251
2021-06-02
 5.8k  101
252
Chapter 252
2021-06-02
 5.7k  101
253
Chapter 253
2021-06-02
 5.3k  100
254
Chapter 254
2021-06-02
 5.7k  102
255
Chapter 255
2021-06-02
 5.7k  102
256
Chapter 256
2021-06-03
 6k  225
257
Chapter 257
2021-06-05
 6.5k  304
258
Chapter 258
2021-06-10
 6.2k  224
259
Chapter 259
2021-06-12
 5.9k  228
260
Chapter 260
2021-06-17
 5.6k  159
261
Chapter 261
2021-06-19
 5.8k  198
262
Chapter 262
2021-06-24
 5.6k  161
263
Chapter 263
2021-06-26
 5.7k  171
264
Chapter 264
2021-07-01
 5.5k  180
265
Chapter 265
2021-07-03
 5.3k  147
266
Chapter 266
2021-07-08
 5.3k  154
267
Chapter 267
2021-07-10
 5.3k  133
268
Chapter 268
2021-07-15
 5.1k  151
269
Chapter 269
2021-07-17
 5.2k  129
270
Chapter 270
2021-07-22
 4.8k  113
271
Chapter 271
2021-07-22
 4.6k  100
272
Chapter 272
2021-07-22
 4.6k  100
273
Chapter 273
2021-07-22
 4.8k  122
274
Chapter 274
2021-07-22
 4.6k  116
275
Chapter 275
2021-07-22
 4.7k  101
276
Chapter 276
2021-07-22
 4.7k  123
277
Chapter 277
2021-07-22
 4.4k  100
278
Chapter 278
2021-07-22
 4.2k  101
279
Chapter 279
2021-07-22
 4.4k  147
280
Chapter 280
2021-07-22
 5k  170
281
Chapter 281
2021-07-24
 5.1k  270
282
Chapter 282
2021-07-29
 5k  303
283
Chapter 283
2021-07-31
 4.8k  197
284
Chapter 284
2021-08-05
 4.7k  164
285
Chapter 285
2021-08-07
 4.5k  188
286
Chapter 286
2021-08-12
 4.6k  158
287
Chapter 287
2021-08-14
 4.4k  181
288
Chapter 288
2021-08-19
 4.3k  206
289
Chapter 289
2021-08-21
 4.4k  173
290
Chapter 290
2021-08-26
 4.1k  143
291
Chapter 291
2021-08-28
 4.1k  146
292
Chapter 292
2021-09-02
 4.1k  148
293
Chapter 293
2021-09-04
 4k  173
294
Chapter 294
2021-09-09
 3.6k  142
295
Chapter 295
2021-09-11
 3.7k  138
296
Chapter 296
2021-09-16
 3.4k  116
297
Chapter 297
2021-09-18
 3.1k  100
298
Chapter 298
2021-09-18
 3.1k  100
299
Chapter 299
2021-09-18
 3.2k  100
300
Chapter 300
2021-09-18
 3.4k  100
301
Chapter 301
2021-09-18
 3.2k  123
302
Chapter 302
2021-09-18
 3.1k  100
303
Chapter 303
2021-09-18
 3k  100
304
Chapter 304
2021-09-18
 3.1k  100
305
Chapter 305
2021-09-18
 2.9k  100
306
Chapter 306
2021-09-18
 3k  135
307
Chapter 307
2021-09-18
 3.6k  129
308
Chapter 308
2021-09-23
 3.2k  102
309
Chapter 309
2021-09-25
 3.3k  111
310
Chapter 310
2021-09-30
 3.1k  108
311
Chapter 311
2021-10-02
 3.2k  112
312
Chapter 312
2021-10-07
 3.2k  108
313
Chapter 313
2021-10-09
 3.4k  118
314
Chapter 314
2021-10-14
 3.2k  202
315
Chapter 315
2021-10-16
 3.2k  151
316
Chapter 316
2021-10-21
 3.1k  100
317
Chapter 317
2021-10-23
 3.1k  101
318
Chapter 318
2021-10-28
 3.1k  147
319
Chapter 319
2021-10-30
 3.1k  100
320
Chapter 320
2021-11-04
 2.8k  100
321
Chapter 321
2021-11-04
 2.8k  100
322
Chapter 322
2021-11-04
 2.8k  100
323
Chapter 323
2021-11-04
 2.8k  40
324
Chapter 324
2021-11-04
 2.8k  18
325
Chapter 325
2021-11-04
 2.9k  18
326
Chapter 326
2021-11-04
 2.9k  34
327
Chapter 327
2021-11-04
 3.2k  150
328
Chapter 328
2021-11-06
 3.2k  90
329
Chapter 329
2021-11-11
 3k  102
330
Chapter 330
2021-11-13
 3k  116
331
Chapter 331
2021-11-18
 3.2k  94
332
Chapter 332
2021-11-20
 2.9k  69
333
Chapter 333
2021-11-25
 2.8k  74
334
Chapter 334
2021-11-27
 3.2k  110
335
Chapter 335
2021-12-02
 3.1k  116
336
Chapter 336
2021-12-09
 2.9k  111
337
Chapter 337
2021-12-16
 3.1k  113
338
Chapter 338
2021-12-23
 3.3k  107
339
Chapter 339
2021-12-30
 3k  118
340
Chapter 340
2022-01-06
 4.1k  389
341
Chapter 341
2022-01-17
 5k  743
Xem toàn bộ
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Dục Hỏa Độc Nữ
Dục Hỏa Độc Nữ
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Lưỡng Bất Nghi
Lưỡng Bất Nghi
Tình yêu/Hài Hước/Đã Full/Cung đình
Chuyện Kiếp Phù Du
Chuyện Kiếp Phù Du
Huyền huyễn/Xuyên Không/Khoa học viễn tưởng/Đã Full
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Sảng văn/Ngạo mạn
Lựa Chọn Cuối Cùng
Lựa Chọn Cuối Cùng
Tình yêu/Đam mỹ
Học Bá Tôi Yêu Anh!!!
Học Bá Tôi Yêu Anh!!!
Trường học/Tình yêu/Đã Full
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Vào app tải tác phẩm, nghe audiobook