MangaToon
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Đã Full
Trường học / Hành động / Huyền huyễn / Hài Hước / Hệ thống / Dị năng / Tu tiên
115.1M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Một kẻ không tài cán, làm gì cũng bị xem như tên thất bại không được coi trong, ai ngờ đâu có sự giúp sức hậu thuẫn từ các thần tiên, đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh, kẻ bị coi thường lại biến thành người cứu rỗi nhân loại...

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 539 chương    /    (99049)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-09-20
 23.1k  2.2k
2
Chapter 2
2019-09-20
 18.2k  2.4k
3
Chapter 3
2019-09-20
 18.4k  1.3k
4
Chapter 4
2019-09-20
 16.8k  819
5
Chapter 5
2019-09-20
 17.4k  1.7k
6
Chapter 6
2019-09-20
 16.9k  1.3k
7
Chapter 7
2019-09-20
 15.2k  581
8
Chapter 8
2019-09-20
 15.3k  645
9
Chapter 9
2019-09-20
 14.2k  896
10
Chapter 10
2019-09-20
 14.5k  688
11
Chapter 11
2019-09-20
 13.4k  671
12
Chapter 12
2019-09-20
 14k  628
13
Chapter 13
2019-09-20
 13.2k  331
14
Chapter 14
2019-09-20
 13.1k  473
15
Chapter 15
2019-09-20
 14.1k  791
16
Chapter 16
2019-09-20
 12.4k  1.1k
17
Chapter 17
2019-09-20
 13.1k  701
18
Chapter 18
2019-09-20
 13.5k  863
19
Chapter 19
2019-09-20
 12.8k  566
20
Chapter 20
2019-09-20
 12.4k  389
21
Chapter 21
2019-09-23
 11.5k  255
22
Chapter 22
2019-09-25
 12.1k  1.2k
23
Chapter 23
2019-09-30
 12.4k  511
24
Chapter 24
2019-10-02
 12k  381
25
Chapter 25
2019-10-07
 11.5k  335
26
Chapter 26
2019-10-09
 11.3k  277
27
Chapter 27
2019-10-13
 12.3k  694
28
Chapter 28
2019-10-14
 11.8k  376
29
Chapter 29
2019-10-18
 11.6k  272
30
Chapter 30
2019-10-19
 11k  255
31
Chapter 31
2019-10-19
 11.1k  394
32
Chapter 32
2019-10-19
 10.7k  326
33
Chapter 33
2019-10-19
 10.5k  281
34
Chapter 34
2019-10-19
 10.7k  243
35
Chapter 35
2019-10-19
 10.3k  412
36
Chapter 36
2019-10-19
 10.6k  391
37
Chapter 37
2019-10-19
 10.8k  397
38
Chapter 38
2019-10-19
 10.4k  312
39
Chapter 39
2019-10-19
 10.6k  370
40
Chapter 40
2019-10-19
 10.1k  225
41
Chapter 41
2019-10-19
 9.8k  199
42
Chapter 42
2019-10-19
 10.6k  115
43
Chapter 43
2019-10-19
 10.1k  282
44
Chapter 44
2019-10-19
 10.5k  244
45
Chapter 45
2019-10-19
 10.4k  324
46
Chapter 46
2019-10-19
 10.1k  262
47
Chapter 47
2019-10-19
 9.9k  185
48
Chapter 48
2019-10-19
 10.9k  757
49
Chapter 49
2019-10-19
 10.7k  600
50
Chapter 50
2019-10-20
 9.8k  329
51
Chapter 51
2019-10-21
 10k  376
52
Chapter 52
2019-10-25
 10.7k  424
53
Chapter 53
2019-10-27
 9.8k  257
54
Chapter 54
2019-10-28
 10.1k  357
55
Chapter 55
2019-11-01
 9.6k  319
56
Chapter 56
2019-11-01
 9.5k  215
57
Chapter 57
2019-11-01
 9.7k  310
58
Chapter 58
2019-11-01
 9.4k  164
59
Chapter 59
2019-11-01
 9.7k  298
60
Chapter 60
2019-11-01
 10.4k  376
61
Chapter 61
2019-11-01
 9.3k  257
62
Chapter 62
2019-11-01
 9.3k  410
63
Chapter 63
2019-11-01
 9.6k  779
64
Chapter 64
2019-11-01
 9.6k  197
65
Chapter 65
2019-11-01
 9.5k  673
66
Chapter 66
2019-11-03
 9.5k  434
67
Chapter 67
2019-11-04
 9.2k  296
68
Chapter 68
2019-11-08
 9.5k  402
69
Chapter 69
2019-11-10
 9.8k  1.2k
70
Chapter 70
2019-11-10
 8.9k  293
71
Chapter 71
2019-11-10
 9.3k  377
72
Chapter 72
2019-11-10
 9.3k  428
73
Chapter 73
2019-11-10
 8.7k  159
74
Chapter 74
2019-11-10
 8.9k  161
75
Chapter 75
2019-11-10
 8.5k  340
76
Chapter 76
2019-11-10
 8.6k  311
77
Chapter 77
2019-11-10
 8.5k  166
78
Chapter 78
2019-11-10
 8.5k  196
79
Chapter 79
2019-11-10
 9.5k  204
80
Chapter 80
2019-11-10
 9.2k  380
81
Chapter 81
2019-11-10
 8.8k  250
82
Chapter 82
2019-11-10
 9k  311
83
Chapter 83
2019-11-10
 8.4k  154
84
Chapter 84
2019-11-10
 8.5k  131
85
Chapter 85
2019-11-10
 8.8k  159
86
Chapter 86
2019-11-10
 8.5k  129
87
Chapter 87
2019-11-10
 8.2k  90
88
Chapter 88
2019-11-10
 8.5k  127
89
Chapter 89
2019-11-10
 9k  265
90
Chapter 90
2019-11-11
 10.1k  358
91
Chapter 91
2019-11-12
 9.5k  331
92
Chapter 92
2019-11-13
 9.1k  314
93
Chapter 93
2019-11-14
 8.7k  224
94
Chapter 94
2019-11-15
 8.2k  134
95
Chapter 95
2019-11-16
 8.4k  258
96
Chapter 96
2019-11-17
 8.4k  185
97
Chapter 97
2019-11-18
 8.4k  162
98
Chapter 98
2019-11-19
 9.6k  824
99
Chapter 99
2019-11-20
 8.1k  152
100
Chapter 100
2019-11-21
 8.5k  154
101
Chapter 101
2019-11-22
 9k  215
102
Chapter 102
2019-11-23
 8.2k  295
103
Chapter 103
2019-11-24
 8.7k  258
104
Chapter 104
2019-11-25
 8.6k  286
105
Chapter 105
2019-11-26
 8.1k  280
106
Chapter 106
2019-11-27
 8.6k  309
107
Chapter 107
2019-11-28
 8k  147
108
Chapter 108
2019-11-29
 8.7k  338
109
Chapter 109
2019-11-30
 8.2k  271
110
Chapter 110
2019-12-01
 8.5k  659
111
Chapter 111
2019-12-02
 7.8k  330
112
Chapter 112
2019-12-03
 7.6k  198
113
Chapter 113
2019-12-04
 8k  274
114
Chapter 114
2019-12-05
 8.1k  241
115
Chapter 115
2019-12-06
 7.6k  361
116
Chapter 116
2019-12-07
 7.5k  193
117
Chapter 117
2019-12-08
 7.3k  292
118
Chapter 118
2019-12-09
 8k  230
119
Chapter 119
2019-12-10
 7.7k  193
120
Chapter 120
2019-12-11
 7.5k  220
121
Chapter 121
2019-12-12
 7.7k  340
122
Chapter 122
2019-12-13
 7.5k  226
123
Chapter 123
2019-12-14
 8.4k  441
124
Chapter 124
2019-12-15
 8.5k  371
125
Chapter 125
2019-12-15
 8.3k  544
126
Chapter 126
2019-12-15
 7.5k  286
127
Chapter 127
2019-12-15
 7.4k  141
128
Chapter 128
2019-12-15
 7.5k  232
129
Chapter 129
2019-12-15
 7.8k  359
130
Chapter 130
2019-12-15
 7.8k  216
131
Chapter 131
2019-12-15
 7.4k  609
132
Chapter 132
2019-12-15
 7.8k  256
133
Chapter 133
2019-12-15
 7.6k  732
134
Chapter 134
2019-12-15
 7.7k  281
135
Chapter 135
2019-12-16
 7.7k  297
136
Chapter 136
2019-12-17
 7.3k  240
137
Chapter 137
2019-12-18
 7.4k  149
138
Chapter 138
2019-12-19
 7.4k  154
139
Chapter 139
2019-12-20
 7.5k  248
140
Chapter 140
2019-12-21
 7k  213
141
Chapter 141
2019-12-22
 7.2k  155
142
Chapter 142
2019-12-23
 7.1k  387
143
Chapter 143
2019-12-24
 7k  175
144
Chapter 144
2019-12-25
 7k  675
145
Chapter 145
2019-12-26
 7k  194
146
Chapter 146
2019-12-27
 6.9k  301
147
Chapter 147
2019-12-28
 6.9k  188
148
Chapter 148
2019-12-29
 7.2k  467
149
Chapter 149
2019-12-30
 6.9k  273
150
Chapter 150
2019-12-31
 6.9k  388
151
Chapter 151
2020-01-01
 6.7k  146
152
Chapter 152
2020-01-02
 6.6k  123
153
Chapter 153
2020-01-03
 6.7k  108
154
Chapter 154
2020-01-04
 6.7k  207
155
Chapter 155
2020-01-05
 6.6k  168
156
Chapter 156
2020-01-06
 6.4k  163
157
Chapter 157
2020-01-07
 6.5k  238
158
Chapter 158
2020-01-08
 6.7k  192
159
Chapter 159
2020-01-09
 6.6k  313
160
Chapter 160
2020-01-10
 6.7k  175
161
Chapter 161
2020-01-11
 7k  338
162
Chapter 162
2020-01-12
 6.8k  186
163
Chapter 163
2020-01-13
 6.7k  178
164
Chapter 164
2020-01-14
 6.8k  244
165
Chapter 165
2020-01-15
 7.2k  207
166
Chapter 166
2020-01-16
 7.3k  771
167
Chapter 167
2020-01-17
 7.2k  265
168
Chapter 168
2020-01-18
 7.2k  162
169
Chapter 169
2020-01-19
 7.6k  297
170
Chapter 170
2020-01-20
 7.1k  225
171
Chapter 171
2020-01-21
 7k  261
172
Chapter 172
2020-01-22
 7k  168
173
Chapter 173
2020-01-23
 7.4k  403
174
Chapter 174
2020-01-24
 7.1k  249
175
Chapter 175
2020-01-25
 7k  316
176
Chapter 176
2020-01-26
 7.2k  235
177
Chapter 177
2020-01-27
 7.3k  339
178
Chapter 178
2020-01-28
 7.1k  318
179
Chapter 179
2020-01-29
 7.8k  339
180
Chapter 180
2020-01-30
 7.2k  387
181
Chapter 181
2020-01-31
 7k  290
182
Chapter 182
2020-02-01
 7k  277
183
Chapter 183
2020-02-02
 6.7k  270
184
Chapter 184
2020-02-03
 6.5k  261
185
Chapter 185
2020-02-04
 6.7k  206
186
Chapter 186
2020-02-05
 6.5k  193
187
Chapter 187
2020-02-06
 6.5k  221
188
Chapter 188
2020-02-07
 6.4k  227
189
Chapter 189
2020-02-08
 6.4k  170
190
Chapter 190
2020-02-09
 6.3k  239
191
Chapter 191
2020-02-10
 6.6k  325
192
Chapter 192
2020-02-11
 6.5k  364
193
Chapter 193
2020-02-14
 6.5k  253
194
Chapter 194
2020-02-16
 6.4k  315
195
Chapter 195
2020-02-18
 6.6k  334
196
Chapter 196
2020-02-21
 6.4k  331
197
Chapter 197
2020-02-23
 6.5k  293
198
Chapter 198
2020-02-25
 7k  628
199
Chapter 199
2020-02-28
 6.5k  271
200
Chapter 200
2020-03-01
 6.6k  289
201
Chapter 201
2020-03-06
 6.3k  128
202
Chapter 202
2020-03-08
 6.5k  285
203
Chapter 203
2020-03-13
 6.4k  331
204
Chapter 204
2020-03-15
 6.5k  285
205
Chapter 205
2020-03-20
 6.2k  262
206
Chapter 206
2020-03-22
 6.4k  354
207
Chapter 207
2020-03-27
 6.2k  508
208
Chapter 208
2020-03-29
 6.2k  292
209
Chapter 209
2020-04-03
 6.1k  238
210
Chapter 210
2020-04-05
 6.1k  186
211
Chapter 211
2020-04-10
 6.1k  287
212
Chapter 212
2020-04-12
 6k  191
213
Chapter 213
2020-04-17
 6k  164
214
Chapter 214
2020-04-19
 6.4k  207
215
Chapter 215
2020-04-24
 5.8k  214
216
Chapter 216
2020-04-26
 5.9k  268
217
Chapter 217
2020-05-01
 5.7k  152
218
Chapter 218
2020-05-03
 5.5k  218
219
Chapter 219
2020-05-08
 5.4k  131
220
Chapter 220
2020-05-10
 5.8k  238
221
Chapter 221
2020-05-15
 5.6k  138
222
Chapter 222
2020-05-17
 5.6k  146
223
Chapter 223
2020-05-22
 5.4k  141
224
Chapter 224
2020-05-24
 5.6k  282
225
Chapter 225
2020-05-29
 5.4k  220
226
Chapter 226
2020-05-31
 5.5k  151
227
Chapter 227
2020-06-05
 5.4k  193
228
Chapter 228
2020-06-07
 5.3k  218
229
Chapter 229
2020-06-12
 5.3k  167
230
Chapter 230
2020-06-14
 5.2k  128
231
Chapter 231
2020-06-19
 5k  97
232
Chapter 232
2020-06-21
 5.4k  260
233
Chapter 233
2020-06-26
 5k  108
234
Chapter 234
2020-06-28
 5.4k  259
235
Chapter 235
2020-07-03
 5.1k  197
236
Chapter 236
2020-07-05
 5.4k  178
237
Chapter 237
2020-07-10
 5.1k  296
238
Chapter 238
2020-07-12
 4.9k  244
239
Chapter 239
2020-07-17
 4.7k  150
240
Chapter 240
2020-07-19
 5.2k  261
241
Chapter 241
2020-07-24
 4.8k  232
242
Chapter 242
2020-07-26
 4.8k  125
243
Chapter 243
2020-07-31
 4.8k  144
244
Chapter 244
2020-08-02
 4.7k  175
245
Chapter 245
2020-08-07
 4.7k  143
246
Chapter 246
2020-08-09
 4.8k  164
247
Chapter 247
2020-08-14
 4.6k  119
248
Chapter 248
2020-08-16
 4.5k  156
249
Chapter 249
2020-08-21
 4.5k  162
250
Chapter 250
2020-08-23
 4.7k  228
251
Chapter 251
2020-09-04
 4.3k  104
252
Chapter 252
2020-09-06
 4.4k  120
253
Chapter 253
2020-09-11
 4.3k  108
254
Chapter 254
2020-09-13
 4.2k  104
255
Chapter 255
2020-09-18
 4.2k  66
256
Chapter 256
2020-09-20
 4.2k  83
257
Chapter 257
2020-09-25
 4.1k  78
258
Chapter 258
2020-09-27
 4.3k  161
259
Chapter 259
2020-10-02
 4.1k  145
260
Chapter 260
2020-10-04
 4.1k  187
261
Chapter 261
2020-10-09
 3.8k  90
262
Chapter 262
2020-10-11
 4k  108
263
Chapter 263
2020-10-16
 3.8k  192
264
Chapter 264
2020-10-18
 3.9k  113
265
Chapter 265
2020-10-23
 3.9k  135
266
Chapter 266
2020-10-25
 3.8k  91
267
Chapter 267
2020-10-30
 3.8k  79
268
Chapter 268
2020-11-01
 3.8k  91
269
Chapter 269
2020-11-06
 3.7k  115
270
Chapter 270
2020-11-08
 3.9k  140
271
Chapter 271
2020-11-13
 3.6k  98
272
Chapter 272
2020-11-15
 3.7k  75
273
Chapter 273
2020-11-20
 3.9k  98
274
Chapter 274
2020-11-22
 3.7k  56
275
Chapter 275
2020-11-27
 3.6k  36
276
Chapter 276
2020-11-29
 3.7k  96
277
Chapter 277
2020-12-04
 3.5k  48
278
Chapter 278
2020-12-06
 3.5k  47
279
Chapter 279
2020-12-11
 3.4k  48
280
Chapter 280
2020-12-13
 3.5k  60
281
Chapter 281
2020-12-18
 3.4k  26
282
Chapter 282
2020-12-20
 3.5k  60
283
Chapter 283
2020-12-25
 3.5k  100
284
Chapter 284
2020-12-27
 3.4k  68
285
Chapter 285
2021-01-01
 3.5k  127
286
Chapter 286
2021-01-03
 3.4k  104
287
Chapter 287
2021-01-08
 3.4k  84
288
Chapter 288
2021-01-10
 3.3k  75
289
Chapter 289
2021-01-15
 3.2k  43
290
Chapter 290
2021-01-17
 3.3k  67
291
Chapter 291
2021-01-22
 3.2k  191
292
Chapter 292
2021-01-24
 3.2k  61
293
Chapter 293
2021-01-29
 3.2k  66
294
Chapter 294
2021-01-31
 3.1k  48
295
Chapter 295
2021-02-05
 3.1k  79
296
Chapter 296
2021-02-07
 3.1k  95
297
Chapter 297
2021-02-12
 3.1k  78
298
Chapter 298
2021-02-14
 3k  128
299
Chapter 299
2021-02-19
 3k  112
300
Chapter 300
2021-02-21
 3k  186
301
Chapter 301
2021-02-26
 3k  183
302
Chapter 302
2021-02-28
 3k  125
303
Chapter 303
2021-03-05
 2.9k  74
304
Chapter 304
2021-03-07
 3k  163
305
Chapter 305
2021-03-12
 2.9k  69
306
Chapter 306
2021-03-14
 3k  69
307
Chapter 307
2021-03-19
 2.9k  85
308
Chapter 308
2021-03-21
 3k  144
309
Chapter 309
2021-03-26
 2.9k  69
310
Chapter 310
2021-03-28
 2.9k  79
311
Chapter 311
2021-04-02
 2.8k  91
312
Chapter 312
2021-04-04
 2.9k  117
313
Chapter 313
2021-04-09
 2.8k  85
314
Chapter 314
2021-04-11
 2.8k  89
315
Chapter 315
2021-04-16
 2.7k  47
316
Chapter 316
2021-04-18
 2.8k  80
317
Chapter 317
2021-04-23
 2.7k  66
318
Chapter 318
2021-04-25
 2.6k  92
319
Chapter 319
2021-04-30
 2.6k  63
320
Chapter 320
2021-05-02
 2.7k  59
321
Chapter 321
2021-05-07
 2.5k  78
322
Chapter 322
2021-05-09
 2.6k  67
323
Chapter 323
2021-05-14
 2.5k  75
324
Chapter 324
2021-05-16
 2.5k  78
325
Chapter 325
2021-05-21
 2.6k  76
326
Chapter 326
2021-05-23
 2.5k  72
327
Chapter 327
2021-05-28
 2.5k  54
328
Chapter 328
2021-05-30
 2.4k  75
329
Chapter 329
2021-06-04
 2.3k  83
330
Chapter 330
2021-06-06
 2.4k  84
331
Chapter 331
2021-06-11
 2.2k  85
332
Chapter 332
2021-06-13
 2.2k  72
333
Chapter 333
2021-06-18
 2.1k  43
334
Chapter 334
2021-06-20
 2.3k  77
335
Chapter 335
2021-06-25
 2k  73
336
Chapter 336
2021-06-25
 2k  46
337
Chapter 337
2021-06-25
 2k  57
338
Chapter 338
2021-06-25
 2k  146
339
Chapter 339
2021-06-25
 2k  56
340
Chapter 340
2021-06-25
 2.1k  73
341
Chapter 341
2021-06-25
 2.2k  67
342
Chapter 342
2021-06-25
 2.1k  38
343
Chapter 343
2021-06-25
 2k  31
344
Chapter 344
2021-06-25
 2k  26
345
Chapter 345
2021-06-25
 2.1k  54
346
Chapter 346
2021-06-27
 2.1k  66
347
Chapter 347
2021-07-02
 2k  69
348
Chapter 348
2021-07-04
 2k  76
349
Chapter 349
2021-07-09
 2k  95
350
Chapter 350
2021-07-11
 2k  71
351
Chapter 351
2021-07-16
 1.9k  52
352
Chapter 352
2021-07-18
 1.9k  45
353
Chapter 353
2021-07-23
 1.9k  70
354
Chapter 354
2021-07-25
 1.9k  120
355
Chapter 355
2021-07-30
 1.9k  67
356
Chapter 356
2021-08-01
 1.9k  70
357
Chapter 357
2021-08-06
 1.8k  49
358
Chapter 358
2021-08-08
 1.8k  53
359
Chapter 359
2021-08-13
 1.7k  51
360
Chapter 360
2021-08-15
 1.8k  75
361
Chapter 361
2021-08-20
 1.6k  45
362
Chapter 362
2021-08-22
 1.7k  62
363
Chapter 363
2021-08-27
 1.7k  43
364
Chapter 364
2021-08-29
 1.6k  55
365
Chapter 365
2021-09-03
 1.5k  51
366
Chapter 366
2021-09-05
 1.6k  93
367
Chapter 367
2021-09-10
 1.5k  54
368
Chapter 368
2021-09-12
 1.5k  57
369
Chapter 369
2021-09-17
 1.5k  41
370
Chapter 370
2021-09-19
 1.4k  54
371
Chapter 371
2021-09-24
 1.4k  48
372
Chapter 372
2021-09-26
 1.4k  57
373
Chapter 373
2021-10-01
 1.4k  61
374
Chapter 374
2021-10-03
 1.4k  45
375
Chapter 375
2021-10-08
 1.3k  44
376
Chapter 376
2021-10-10
 1.4k  57
377
Chapter 377
2021-10-15
 1.3k  35
378
Chapter 378
2021-10-17
 1.3k  47
379
Chapter 379
2021-10-22
 1.3k  31
380
Chapter 380
2021-10-22
 1.2k  33
381
Chapter 381
2021-10-22
 1.2k  16
382
Chapter 382
2021-10-22
 1.2k  29
383
Chapter 383
2021-10-22
 1.2k  27
384
Chapter 384
2021-10-22
 1.3k  59
385
Chapter 385
2021-10-22
 1.2k  19
386
Chapter 386
2021-10-22
 1.3k  77
387
Chapter 387
2021-10-24
 1.3k  53
388
Chapter 388
2021-10-29
 1.2k  43
389
Chapter 389
2021-10-31
 1.2k  59
390
Chapter 390
2021-11-05
 1.2k  28
391
Chapter 391
2021-11-07
 1.3k  38
392
Chapter 392
2021-11-12
 1.2k  36
393
Chapter 393
2021-11-14
 1.2k  43
394
Chapter 394
2021-11-19
 1.2k  41
395
Chapter 395
2021-11-21
 1.2k  34
396
Chapter 396
2021-11-26
 1.1k  45
397
Chapter 397
2021-11-28
 1.1k  32
398
Chapter 398
2021-12-03
 1.1k  31
399
Chapter 399
2021-12-05
 1.1k  44
400
Chapter 400
2021-12-10
 1.1k  33
401
Chapter 401
2021-12-12
 1.1k  24
402
Chapter 402
2021-12-17
 1.1k  42
403
Chapter 403
2021-12-19
 1.1k  40
404
Chapter 404
2021-12-24
 1.1k  27
405
Chapter 405
2021-12-26
 1.1k  28
406
Chapter 406
2021-12-31
 1k  50
407
Chapter 407
2022-01-02
 1k  29
408
Chapter 408
2022-01-07
 1k  41
409
Chapter 409
2022-01-09
 1k  53
410
Chapter 410
2022-01-14
 1.1k  62
411
Chapter 411
2022-01-16
 1.1k  77
412
Chapter 412
2022-01-21
 968  29
413
Chapter 413
2022-01-23
 961  48
414
Chapter 414
2022-01-28
 922  45
415
Chapter 415
2022-01-30
 894  28
416
Chapter 416
2022-02-04
 875  33
417
Chapter 417
2022-02-06
 904  35
418
Chapter 418
2022-02-11
 872  39
419
Chapter 419
2022-02-13
 867  35
420
Chapter 420
2022-02-18
 854  23
421
Chapter 421
2022-02-20
 866  38
422
Chapter 422
2022-02-25
 813  41
423
Chapter 423
2022-02-27
 845  53
424
Chapter 424
2022-03-04
 792  22
425
Chapter 425
2022-03-06
 795  24
426
Chapter 426
2022-03-11
 783  26
427
Chapter 427
2022-03-13
 754  23
428
Chapter 428
2022-03-18
 756  18
429
Chapter 429
2022-03-20
 762  37
430
Chapter 430
2022-03-25
 787  50
431
Chapter 431
2022-03-27
 751  28
432
Chapter 432
2022-04-01
 727  20
433
Chapter 433
2022-04-03
 720  13
434
Chapter 434
2022-04-08
 700  18
435
Chapter 435
2022-04-10
 711  23
436
Chapter 436
2022-04-15
 693  19
437
Chapter 437
2022-04-17
 701  22
438
Chapter 438
2022-04-22
 700  31
439
Chapter 439
2022-04-24
 710  54
440
Chapter 440
2022-04-29
 699  23
441
Chapter 441
2022-05-01
 701  28
442
Chapter 442
2022-05-06
 672  19
443
Chapter 443
2022-05-08
 677  23
444
Chapter 444
2022-05-13
 654  26
445
Chapter 445
2022-05-15
 650  21
446
Chapter 446
2022-05-20
 637  19
447
Chapter 447
2022-05-22
 635  31
448
Chapter 448
2022-05-27
 603  18
449
Chapter 449
2022-05-28
 581  34
450
Chapter 450
2022-05-28
 600  33
451
Chapter 451
2022-05-28
 580  7
452
Chapter 452
2022-05-28
 569  11
453
Chapter 453
2022-05-28
 583  13
454
Chapter 454
2022-05-28
 577  30
455
Chapter 455
2022-05-28
 590  16
456
Chapter 456
2022-05-28
 565  6
457
Chapter 457
2022-05-28
 568  6
458
Chapter 458
2022-05-28
 586  13
459
Chapter 459
2022-05-29
 632  26
460
Chapter 460
2022-06-03
 584  38
461
Chapter 461
2022-06-05
 627  15
462
Chapter 462
2022-06-10
 604  23
463
Chapter 463
2022-06-12
 595  33
464
Chapter 464
2022-06-17
 600  31
465
Chapter 465
2022-06-19
 602  38
466
Chapter 466
2022-06-24
 574  12
467
Chapter 467
2022-06-26
 589  30
468
Chapter 468
2022-07-01
 562  24
469
Chapter 469
2022-07-03
 529  19
470
Chapter 470
2022-07-03
 521  17
471
Chapter 471
2022-07-03
 525  9
472
Chapter 472
2022-07-03
 509  10
473
Chapter 473
2022-07-03
 526  15
474
Chapter 474
2022-07-03
 529  7
475
Chapter 475
2022-07-03
 517  17
476
Chapter 476
2022-07-03
 522  10
477
Chapter 477
2022-07-03
 525  8
478
Chapter 478
2022-07-03
 556  14
479
Chapter 479
2022-07-03
 659  32
480
Chapter 480
2022-07-08
 587  25
481
Chapter 481
2022-07-10
 583  25
482
Chapter 482
2022-07-15
 567  19
483
Chapter 483
2022-07-17
 588  35
484
Chapter 484
2022-07-22
 572  21
485
Chapter 485
2022-07-24
 558  16
486
Chapter 486
2022-07-29
 539  14
487
Chapter 487
2022-07-31
 554  17
488
Chapter 488
2022-08-05
 524  21
489
Chapter 489
2022-08-07
 549  39
490
Chapter 490
2022-08-12
 510  13
491
Chapter 491
2022-08-14
 538  23
492
Chapter 492
2022-08-19
 504  16
493
Chapter 493
2022-08-21
 530  27
494
Chapter 494
2022-08-26
 513  24
495
Chapter 495
2022-08-28
 508  17
496
Chapter 496
2022-09-02
 479  24
497
Chapter 497
2022-09-03
 433  11
498
Chapter 498
2022-09-03
 438  6
499
Chapter 499
2022-09-03
 421  11
500
Chapter 500
2022-09-03
 417  26
501
Chapter 501
2022-09-03
 410  14
502
Chapter 502
2022-09-03
 400  9
503
Chapter 503
2022-09-03
 407  9
504
Chapter 504
2022-09-03
 422  14
505
Chapter 505
2022-09-03
 407  10
506
Chapter 506
2022-09-03
 420  22
507
Chapter 507
2022-09-04
 437  25
508
Chapter 508
2022-09-09
 428  16
509
Chapter 509
2022-09-11
 420  20
510
Chapter 510
2022-09-16
 408  13
511
Chapter 511
2022-09-18
 412  14
512
Chapter 512
2022-09-23
 409  12
513
Chapter 513
2022-09-25
 416  20
514
Chapter 514
2022-09-30
 370  18
515
Chapter 515
2022-10-02
 354  9
516
Chapter 516
2022-10-02
 373  10
517
Chapter 517
2022-10-02
 351  5
518
Chapter 518
2022-10-02
 354  3
519
Chapter 519
2022-10-02
 348  7
520
Chapter 520
2022-10-02
 349  10
521
Chapter 521
2022-10-02
 358  5
522
Chapter 522
2022-10-02
 348  5
523
Chapter 523
2022-10-02
 347  11
524
Chapter 524
2022-10-02
 347  4
525
Chapter 525
2022-10-02
 382  18
526
Chapter 526
2022-10-07
 336  18
527
Chapter 527
2022-10-09
 354  14
528
Chapter 528
2022-10-14
 336  12
529
Chapter 529
2022-10-16
 351  16
530
Chapter 530
2022-10-21
 328  11
531
Chapter 531
2022-10-23
 327  14
532
Chapter 532
2022-10-28
 314  4
533
Chapter 533
2022-10-30
 326  16
534
Chapter 534
2022-11-04
 302  10
535
Chapter 535
2022-11-06
 313  15
536
Chapter 536
2022-11-11
 303  16
537
Chapter 537
2022-11-13
 296  13
538
Chapter 538
2022-11-18
 296  8
539
Chapter 539
2022-11-20
 452  90
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Diệu Thủ Cuồng Y
Diệu Thủ Cuồng Y
Hành động/Huyền huyễn/Harem
Hệ Thống Chí Tôn Thần Cấp
Hệ Thống Chí Tôn Thần Cấp
Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm/Hệ thống/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Leo cao
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Mắt Âm Dương Thần Cấp
Mắt Âm Dương Thần Cấp
Hành động/Hài Hước/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Đô thị/Dị năng/Bàn tay vàng/Harem/Nghịch tập/Anh hùng cứu mỹ nhân/Hiền lành/Vạn người mê/Thanh niên triển vọng
Em Trai Nuôi, Lại Đây
Em Trai Nuôi, Lại Đây
Trường học/Đam mỹ/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
[Phạm Thiên] Con Nợ Tài Năng
[Phạm Thiên] Con Nợ Tài Năng
Hành động/Viễn tưởng
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play