MangaToon
WeChat Siêu Cấp
WeChat Siêu Cấp
Đã Full
Hành động / Huyền huyễn / Hài Hước / Tu tiên
5.7M
4.5
Tên tác giả: ShenYu Comics

Sở Thiên Lâm là một chàng trai tốt nghiệp xong liền thất nghiệp, nhưng bất ngờ thay, WeChat trong điện thoại anh chàng bỗng xảy ra biến dị. Từ đây, cuộc sống của Sở Thiên Lâm thay đổi triệt để, đạo cụ tiên giới cứ mua thoải mái, nâng cấp hack like tùy tiện bừa bãi! Hãy xem anh chàng lội ngược dòng, viết lại số mệnh của mình như thế nào!

Truyện này do ShenYu Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 178 chương    /    (5038)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-12-15
 3.6k  632
2
Chapter 2
2021-12-22
 2.5k  112
3
Chapter 3
2021-12-22
 2.2k  94
4
Chapter 4
2021-12-22
 2.1k  91
5
Chapter 5
2021-12-22
 2.2k  101
6
Chapter 6
2021-12-22
 2.1k  111
7
Chapter 7
2021-12-22
 2k  56
8
Chapter 8
2021-12-22
 1.8k  76
9
Chapter 9
2021-12-22
 1.7k  42
10
Chapter 10
2021-12-22
 1.9k  52
11
Chapter 11
2021-12-24
 1.8k  54
12
Chapter 12
2021-12-27
 1.8k  59
13
Chapter 13
2021-12-31
 1.7k  45
14
Chapter 14
2022-01-03
 1.6k  50
15
Chapter 15
2022-01-07
 1.6k  54
16
Chapter 16
2022-01-10
 1.6k  49
17
Chapter 17
2022-01-14
 1.5k  72
18
Chapter 18
2022-01-17
 1.6k  41
19
Chapter 19
2022-01-21
 1.6k  65
20
Chapter 20
2022-01-24
 1.6k  34
21
Chapter 21
2022-01-24
 1.5k  47
22
Chapter 22
2022-01-24
 1.4k  33
23
Chapter 23
2022-01-24
 1.5k  47
24
Chapter 24
2022-01-24
 1.4k  70
25
Chapter 25
2022-01-24
 1.5k  34
26
Chapter 26
2022-01-24
 1.4k  30
27
Chapter 27
2022-01-24
 1.5k  60
28
Chapter 28
2022-01-28
 1.4k  39
29
Chapter 29
2022-01-31
 1.3k  43
30
Chapter 30
2022-02-04
 1.3k  43
31
Chapter 31
2022-02-07
 1.4k  67
32
Chapter 32
2022-10-13
 232  9
33
Chapter 33
2022-02-11
 1.3k  57
34
Chapter 34
2022-02-18
 1.2k  36
35
Chapter 35
2022-02-21
 1.2k  48
36
Chapter 36
2022-02-25
 1.2k  23
37
Chapter 37
2022-02-28
 1.2k  51
38
Chapter 38
2022-03-04
 1.1k  29
39
Chapter 39
2022-03-04
 1.1k  9
40
Chapter 40
2022-03-04
 1.1k  18
41
Chapter 41
2022-03-04
 1.1k  38
42
Chapter 42
2022-03-04
 1.1k  25
43
Chapter 43
2022-03-04
 1.2k  45
44
Chapter 44
2022-03-04
 1.1k  23
45
Chapter 45
2022-03-04
 1.2k  28
46
Chapter 46
2022-03-07
 1.1k  32
47
Chapter 47
2022-03-11
 1.1k  24
48
Chapter 48
2022-03-14
 1.1k  60
49
Chapter 49
2022-03-18
 1.1k  61
50
Chapter 50
2022-03-21
 1k  35
51
Chapter 51
2022-03-25
 991  15
52
Chapter 52
2022-03-28
 1.1k  35
53
Chapter 53
2022-04-01
 1k  35
54
Chapter 54
2022-04-04
 1k  32
55
Chapter 55
2022-04-08
 1k  41
56
Chapter 56
2022-04-11
 1k  19
57
Chapter 57
2022-04-15
 949  26
58
Chapter 58
2022-04-18
 983  43
59
Chapter 59
2022-04-22
 900  25
60
Chapter 60
2022-04-25
 905  24
61
Chapter 61
2022-04-29
 936  54
62
Chapter 62
2022-05-02
 887  19
63
Chapter 63
2022-05-06
 900  23
64
Chapter 64
2022-05-09
 875  14
65
Chapter 65
2022-05-13
 889  16
66
Chapter 66
2022-05-14
 837  13
67
Chapter 67
2022-05-14
 867  16
68
Chapter 68
2022-05-14
 855  11
69
Chapter 69
2022-05-14
 847  13
70
Chapter 70
2022-05-14
 850  13
71
Chapter 71
2022-05-14
 841  6
72
Chapter 72
2022-05-14
 895  18
73
Chapter 73
2022-05-14
 865  13
74
Chapter 74
2022-05-14
 848  12
75
Chapter 75
2022-05-14
 826  29
76
Chapter 76
2022-05-16
 816  21
77
Chapter 77
2022-05-20
 797  24
78
Chapter 78
2022-05-23
 776  19
79
Chapter 79
2022-05-27
 811  44
80
Chapter 80
2022-05-30
 784  11
81
Chapter 81
2022-06-03
 749  13
82
Chapter 82
2022-06-06
 756  13
83
Chapter 83
2022-06-10
 818  19
84
Chapter 84
2022-06-13
 730  23
85
Chapter 85
2022-06-17
 687  18
86
Chapter 86
2022-06-17
 669  7
87
Chapter 87
2022-06-17
 686  10
88
Chapter 88
2022-06-17
 668  11
89
Chapter 89
2022-06-17
 684  16
90
Chapter 90
2022-06-17
 688  19
91
Chapter 91
2022-06-17
 687  13
92
Chapter 92
2022-06-17
 730  20
93
Chapter 93
2022-06-20
 660  20
94
Chapter 94
2022-06-24
 679  20
95
Chapter 95
2022-06-27
 652  27
96
Chapter 96
2022-07-01
 660  15
97
Chapter 97
2022-07-04
 668  12
98
Chapter 98
2022-07-08
 692  37
99
Chapter 99
2022-07-11
 631  13
100
Chapter 100
2022-07-15
 615  22
101
Chapter 101
2022-07-18
 613  18
102
Chapter 102
2022-07-18
 607  10
103
Chapter 103
2022-07-18
 572  9
104
Chapter 104
2022-07-18
 587  25
105
Chapter 105
2022-07-18
 571  12
106
Chapter 106
2022-07-18
 559  10
107
Chapter 107
2022-07-18
 582  13
108
Chapter 108
2022-07-18
 611  26
109
Chapter 109
2022-07-22
 582  13
110
Chapter 110
2022-07-25
 592  17
111
Chapter 111
2022-07-29
 553  22
112
Chapter 112
2022-08-01
 523  19
113
Chapter 113
2022-08-05
 495  34
114
Chapter 114
2022-08-08
 517  18
115
Chapter 115
2022-08-12
 504  8
116
Chapter 116
2022-08-13
 474  8
117
Chapter 117
2022-08-13
 471  12
118
Chapter 118
2022-08-13
 467  12
119
Chapter 119
2022-08-13
 437  8
120
Chapter 120
2022-08-13
 478  11
121
Chapter 121
2022-08-13
 491  27
122
Chapter 122
2022-08-13
 437  28
123
Chapter 123
2022-08-13
 432  10
124
Chapter 124
2022-08-13
 477  16
125
Chapter 125
2022-08-13
 451  20
126
Chapter 126
2022-08-15
 459  22
127
Chapter 127
2022-08-19
 452  11
128
Chapter 128
2022-08-22
 458  36
129
Chapter 129
2022-08-26
 451  16
130
Chapter 130
2022-08-29
 431  13
131
Chapter 131
2022-09-02
 413  14
132
Chapter 132
2022-09-05
 403  17
133
Chapter 133
2022-09-09
 400  7
134
Chapter 134
2022-09-12
 361  17
135
Chapter 135
2022-09-16
 375  16
136
Chapter 136
2022-09-19
 351  12
137
Chapter 137
2022-09-23
 319  19
138
Chapter 138
2022-09-25
 312  11
139
Chapter 139
2022-09-25
 302  12
140
Chapter 140
2022-09-25
 289  10
141
Chapter 141
2022-09-25
 306  7
142
Chapter 142
2022-09-25
 291  5
143
Chapter 143
2022-09-25
 271  10
144
Chapter 144
2022-09-25
 273  7
145
Chapter 145
2022-09-25
 282  5
146
Chapter 146
2022-09-25
 281  8
147
Chapter 147
2022-09-25
 281  10
148
Chapter 148
2022-09-26
 307  13
149
Chapter 149
2022-09-30
 272  8
150
Chapter 150
2022-10-03
 263  6
151
Chapter 151
2022-10-07
 262  6
152
Chapter 152
2022-10-10
 272  9
153
Chapter 153
2022-10-14
 255  9
154
Chapter 154
2022-10-17
 242  6
155
Chapter 155
2022-10-17
 231  4
156
Chapter 156
2022-10-17
 234  8
157
Chapter 157
2022-10-17
 237  4
158
Chapter 158
2022-10-17
 236  7
159
Chapter 159
2022-10-17
 230  4
160
Chapter 160
2022-10-17
 230  5
161
Chapter 161
2022-10-17
 230  10
162
Chapter 162
2022-10-21
 255  19
163
Chapter 163
2022-10-24
 258  12
164
Chapter 164
2022-10-28
 244  11
165
Chapter 165
2022-10-31
 230  9
166
Chapter 166
2022-11-04
 230  11
167
Chapter 167
2022-11-07
 223  14
168
Chapter 168
2022-11-11
 208  7
169
Chapter 169
2022-11-14
 210  6
170
Chapter 170
2022-11-18
 214  6
171
Chapter 171
2022-11-21
 205  7
172
Chapter 172
2022-11-25
 195  6
173
Chapter 173
2022-11-28
 189  6
174
Chapter 174
2022-12-02
 198  5
175
Chapter 175
2022-12-05
 177  13
176
Chapter 176
2022-12-09
 180  6
177
Chapter 177
2022-12-12
 167  7
178
Chapter 178
2022-12-16
 205  17
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cẩm Hy Love Story
Cẩm Hy Love Story
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Đôi Mắt Thần Thông
Đôi Mắt Thần Thông
Hành động/Huyền huyễn/Đã Full
Hoàng Hậu Tái Sinh
Hoàng Hậu Tái Sinh
Tình yêu/Đã Full/Cung đình
Cao Thủ Cương Thi Của Đại Tiểu Thư Mỹ Nữ
Cao Thủ Cương Thi Của Đại Tiểu Thư Mỹ Nữ
Hành động/Tình yêu/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Dị năng/Cương thi
[Đam Mỹ] Mang Thai Đứa Con Của Ảnh Đế
[Đam Mỹ] Mang Thai Đứa Con Của Ảnh Đế
Tình yêu/Đam mỹ/Tổng tài/Đã Full
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Đam mỹ/Xuyên Không
MangaToon
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon Đọc truyện tranh miễn phí tại mangatoon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
MangaToon
MangaToon
Step Into A Different WORLD! Download MangaToon APP on App Store and Google Play